Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Integrované dopravní systémy Realizace Dopravní politiky ČR Ing. Vít Sedmidubský 17.-19. května 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Integrované dopravní systémy Realizace Dopravní politiky ČR Ing. Vít Sedmidubský 17.-19. května 2010."— Transkript prezentace:

1 Integrované dopravní systémy Realizace Dopravní politiky ČR Ing. Vít Sedmidubský 17.-19. května 2010

2 2 Dosavadní vývoj č. 882 z 13. července 2005  I. Schvaluje Dopravní politiku ČR pro léta 2005-2013  II. Ukládá  k 30. září v letech 2007, 2009 a 2011 vyhodnocení účinnosti Dopravní politiky  k 31. prosinci v letech 2007, 2009, 2011 aktualizaci Dopravní politiky č. 1384 z 12. prosince 2007  I. bere na vědomí Vyhodnocení účinnosti Dopravní politiky České republiky pro léta 2005 – 2013 v roce 2007, č. 38 z 11. ledna 2010  I. schvaluje Vyhodnocení účinnosti Dopravní politiky České republiky pro léta 2005 – 2013 v roce 2009,  II. souhlasí s tím, aby Dopravní politika České republiky byla aktualizovaná podle vytipovaných oblastí a z analýzy vazeb na české a evropské strategické dokumenty

3 3 Hlavní oblasti změn – na základě Vyhodnocení 2009  Podpora investic do znalostí a inovací  Uvolnění dopravních trhů, a tím potenciálu podniků, zejména malých a středních  Větší přizpůsobivost trhů práce a kvalifikací  Snižování negativních dopadů dopravy do složek životního prostředí  Optimalizace infrastruktury  Mobilizace všech zdrojů financování, řešení dopadů hospodářské krize  Spravedlivé zpoplatnění jednotlivých druhů dopravy, realizace hybridní mýtní technologie (mikrovlnné + satelitní). Výkonové zpoplatnění rozšiřovat na další kategorie pozemních komunikací i vozidel  Podpora využití a zavádění moderních informačních, telematických a globálních navigačních družicových systémů (GNSS) v dopravě  Postupná internalizace externích nákladů a vyrovnávání regulačních podmínek pro působení jednotlivých dopravních odvětví

4 4 Hlavní oblasti změn – na základě vyhodnocení 2009  Podpora kombinované dopravy a výstavba veřejných logistických center  Příprava systému vysokorychlostních tratí  Novela zákona o provozu na pozemních komunikacích s cílem dále zvyšovat bezpečnost silničního provozu  Realizace další etapy restrukturalizace železnice  Na základě zpracovaných map hlukové zátěže (MZd) konkretizovat proces odstraňování starých ekologických zátěží na stávající infrastruktuře včetně zajištění financování  Snižování negativních dopadů suburbanizace na krajinu  Optimalizace veřejné hromadné dopravy  Podpora nemotorové dopravy

5 5 Postup zpracování Aktualizace Dopravní politiky ČR  Ustavena pracovní skupina  Cca 45 členů  Rozdělena do 5 pracovních skupin dle témat  Září 2010 – představení návrhu Aktualizace DP  jako výsledek práce pracovní skupiny  Připomínkový a schvalovací proces  Vnitroresortní a meziresortní připomínkové řízení  Předložení vládě do konce 2010

6 6 Politika Transevropských dopravních sítí  Revize politiky TEN-T pro období 2010-2030  EK v roce 2009 vydala diskusní dokument „Zelená kniha o politice TEN-T“  na základě diskusního procesu jmenováno 6 expertních skupin – příprava nové metodiky  metodika bude představena na Dnech TEN-T v Zaragoze začátkem června  schválení metodiky na podzimní Radě ministrů  následně vypracován návrh nové sítě TEN-T  základní síť  globální síť – napojení všech evropských regionů  Příprava revize Evropské dopravní politiky  předpokládá se v listopadu

7 7 Politika Transevropských dopravních sítí  Společný postup států Visegrádské skupiny  Pozice čtveřice států má větší váhu  Vypracováno společné stanovisko  Předáno místopředsedovi EK zodpovědnému za dopravu  Úpravy v mapách

8 8 Společné návrhy V4 Železniční síť

9 9 Společné návrhy V4 Síť vysokorychlostních železničních tratí

10 10 Společné návrhy V4 Silniční síť

11 11 Návazné strategické dokumenty Generální plán rozvoje dopravní infrastruktury (GEPARDI) zpracován v roce 2006, vláda vzala na vědomí pokyn vlády na dopracování dokumentu Harmonogram výstavby dopravní infrastruktury (HVDI) zpracován v roce 2007, nejedná se o strategický dokument každý rok dochází k aktualizaci Sektorové strategie (SeStra) připraveny jako nezbytný dokument pro OPD Střednědobý plán rozvoje dopravní infrastruktury s dlouhodobým výhledem staví na dokumentu SeStra předpokládá se předložení vládě v průběhu roku 2011

12 12 Děkuji za pozornost Ing. Vít Sedmidubský vit.sedmidubsky@mdcr.cz


Stáhnout ppt "Integrované dopravní systémy Realizace Dopravní politiky ČR Ing. Vít Sedmidubský 17.-19. května 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google