Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kyseliny Aktivita č.6: Poznáváme chemii Prezentace č. 22 Autor: Lenka Poláková 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kyseliny Aktivita č.6: Poznáváme chemii Prezentace č. 22 Autor: Lenka Poláková 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0007."— Transkript prezentace:

1 Kyseliny Aktivita č.6: Poznáváme chemii Prezentace č. 22 Autor: Lenka Poláková 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/ ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

2 Kyseliny Kyseliny (podle Brönsteda) jsou látky, které ve vodě uvolňují kationty vodíku H + př. chování kyseliny chlorovodíkové HCl ve vodě HCl + H 2 O → H 3 O + + Cl - Acidum = kyselina (latinsky) S kyselinami se setkáváme denně, např. (kys. octová – ocet; kys. mléčná – kysaná smetana, kysané zel; kys. jablečná – ovoce; kys. chlorovodíková – žaludeční šťávy) Dělení kyselin: bezkyslíkaté kyseliny – kyselinu tvoří vodík a nekovový prvek kyslíkaté kyseliny –vodík, kyslík, „kyselinotvorný prvek“ (S, N, C, Cl,….) 2 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 H+H+

3 Názvosloví kyselin  bezkyslíkaté kyseliny název: kyselina + přídavné jméno odvozené od názvu nekovu v kyselině př: HCl kyselina chlorovodíková, H 2 S kyselina sirovodíková HF kyselina fluorovodíková Pojmenujte další kyseliny: HBr, HI  kyslíkaté kyseliny vzorec : H I X O -II X je kyselinotvorný prvek, oxidační číslo I – VIII součet oxid. čísel atomů všech prvků ve vzorci je roven 0! název: kyselina + název kyselinotvorného prvku s příslušnou koncovkou oxidačního čísla 3 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 kyseliny bromovodíková a jodovodíková

4 Názvosloví kyselin - tvorba vzorce kyseliny zapíšeme značky prvků a oxidační čísla jejich atomů (podle obecného vzorce), doplníme počet atomů vodíku a kyslíku tak, aby součet oxid. čísel všech atomů ve vzorci byl 0 kyselina sírová → kyselina chloristá → kyselina uhličitá → Napište vzorce kyslíkatých kyselin: kyselina dusičná, kyselina křemičitá 4 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 kys. dusičná HNO 3 kys. křemičitá H 2 SiO 3

5 Názvosloví kyselin -tvorba názvu kyseliny zapíšeme oxidační čísla atomů prvků a určíme oxid. číslo kyselinotvorného prvku, které udává koncovku přídavného jména v názvu kyseliny HNO 2 → → kyselina dusitá Napište názvy kyselin: H 2 SO 3, HBrO. 5 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 H 2 S IV O 3 kys. siřičitá HBr I O kys. bromná Poznámka: kyselina fosforečná H 3 PO 4, tj. kyselina trihydrogenfosforečná (předpona trihydrogen- upřesňuje počet atomů vodíku v molekule kyseliny pomocí předpon dva di-, tři tri-, čtyři tetra- a lat. označení H hydrogen)

6 Sytnost kyselin je dána počtem odštěpitelných vodíkových kationtů H + jednosytná kyselina (HCl, HBr, HNO 3 …) HNO 3 + H 2 O → H 3 O + + NO 3 - H 3 O + oxoniový kationt dusičnanový aniont dvojsytná kyselina (H 2 SO 4, H 2 SO 3 …), lze odštěpit 2 vodíkové kationty H + H 2 SO 4 + H 2 O → H 3 O + + HSO stupeň HSO H 2 O → H 3 O + + SO stupeň síranový aniont 6 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

7 Síla kyselin Dělení kyselin podle jejich síly: 1)silné kyseliny – ve vodě se štěpí na ionty všechny molekuly kyseliny (HCl, HBr, HI, H 2 SO 4, HNO 3, HClO 4 ) 2)středně silné kyseliny – ve vodě se štěpí na ionty část molekul kyseliny (H 3 PO 4 ) 3)slabé kyseliny - ve vodě se štěpí jen málo molekul kyseliny (H 2 CO 3 ) 7 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 kyselina sírová H 2 SO 4 1

8 Příprava kyselin 1)bezkyslíkaté kyseliny - např. slučování z prvků H 2 + Cl 2 → 2 HCl plynný chlorovodík se zavádí do vody a vzniká kyselina chlorovodíková 2)kyslíkaté kyseliny – reakce kyselinotvorných oxidů s vodou kyselinotvorné oxidy jsou sloučeniny kyslíku s atomy prvků s elektronegativitou větší než 2 – reakcí s vodou vzniká kyselina (př. SO 2, SO 3, CO 2, P 2 O 5 ) SO 2 + H 2 O → H 2 SO 3 P 2 O H 2 O → 2 H 3 PO 4 využití: průmyslová výroba kyselin (např. H 2 SO 4, HNO 3 ) důsledek: vznik „kyselých dešťů“ z NO, NO 2, SO 2 v ovzduší 8 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

9 Reakce kyselin 1. reakce kovu (Zn, Fe, Al,..) s kyselinou, např. HCl a zřed. H 2 SO 4 → vzniká vodík Zn + 2 HCl → ZnCl 2 + H 2 HCl a zř. H 2 SO 4 nereaguje s Cu, Au, Ag, Hg, Pt HNO 3 reaguje se všemi kovy (kromě zlata a platiny), nevzniká vodík, ale NO nebo NO 2 a voda 2. reakce oxidu kovu s kyselinou ZnO + H 2 SO 4 → H 2 O + ZnSO 4 síran zinečnatý Napište reakce - železa se zředěnou kyselinou sírovou - oxidu měďnatého s HCl - oxidu železnatého s kys. sírovou 9 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Fe + H 2 SO 4 → FeSO 4 + H 2 CuO + 2 HCl → CuCl 2 + H 2 O FeO + H 2 SO 4 → FeSO 4 + H 2 O

10 Reakce kyselin 10 Pozor: kyseliny jsou žíraviny, proto musíme být při práci s kyselinami v laboratoři velmi opatrní!! reakce Mg s HCl, vzniká plynný vodík reakce Cu s HNO 3, vzniká modrý roztok Cu(NO 3 ) 2, červenohnědý NO 2 a voda průběh reakce dehydratace a uhelnatění cukru

11 Kyselina chlorovodíková HCl bezbarvá těkavá kapalina koncentrovaná (37%) – na vzduchu dýmá (páry chlorovodíku) – dráždí dýchací cesty, leptá sliznice silná žíravina výroba: hoření vodíku a chloru, vzniká plynný chlorovodík – zavádí se do vody – vzniká kyselina technická HCl je žlutá (zabarvena sloučeninami železa) „kyselina solná“ uchování: skleněné nebo polyethylenové obaly použití: výroba barviv a plastů, textilní, koželužský, potravinářský průmysl, výroba chloridů obsažena v žaludku – je chráněn před působením HCl zvláštní vrstvou buněk – její narušení způsobuje žaludeční vředy (HCl pomáhá s trávením potravy) 11 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

12 Kyselina sírová H 2 SO 4 bezbarvá olejovitá kapalina koncentrovaná (96%) vysoká hustota (ρ = 1,84 g/cm 3 ) pohlcuje vodní páru z okolí → sušidlo silná žíravina – ochranné pomůcky při práci → uhelnatění organických látek lijeme vždy kyselinu do vody!!! – exotermní reakce využití: ‐výroba hnojiv ‐výroba chem. sloučenin, barviv, výbušnin, plastů, vláken, kovů ‐náplň olověných akumulátorů pro automobily (32% H 2 SO 4 ) ‐čištění výrobků z ropy a uhlí, při úpravě rud, sušidlo 12 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293

13 Kyselina dusičná HNO 3 bezbarvá kapalina – nestálá (světlem se rozkládá, vzniká NO 2, způsobuje žluté až hnědočervené zbarvení → uchovávání v tmavých nádobách koncentrovaná (65 – 68%) žíravina!! rozkladem vzniká jedovatý NO 2 využití: výroba hnojiv, léčiv, plastů, barviv, výbušnin „lučavka královská“ tj. směs HNO 3 a HCl v poměru 1 : 3 reaguje i se zlatem a platinou 13 ©Gymnázium Hranice, Zborovská les poničený kyselými dešti

14 Kyselina fosforečná H 3 PO 4 bezbarvá sirupovitá kapalina koncentrovaná (85%) využití: ‐výroba hnojiv, zpracování ropy, úprava kovů ‐výroba léčiv, zubních tmelů ‐přísada do nealkoholických nápojů místo kys. citronové 14 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 7

15 Využití kyselin v praxi 15 výroba plastů výroba výbušnin průmyslová hnojivavýroba léčiv H 2 SO 4 – náplň do akumulátorů

16 Zdroje Obrázky: Použité obrázky jsou dostupné pod licencí Creative Commons nebo Public Domain. 1.Mangl, Ondřej. File:Kyselina sírová.PNG. [Online] [Citace: ] 2.M., Matthias. File:Hazard C.svg. [Online] [Citace: ] 3.Dr.T. File:HCl & magnesium.jpg. [Online] [Citace: ] 4.scientist, The mad. File:CopperReaction.JPG. [Online] [Citace: ] 5.Capaccio. File:Dehydration of sugar by sulfuric acid.png. [Online] [Citace: ] 6.Nipik. Soubor:Acid rain woods1.JPG. [Online] [Citace: ] 7.Barrios, Jorge. File:Botella CocaCola.jpg. [Online] [Citace: ] 8.Schie, Tjako van. File:Plastic Tuinstoel.jpg. [Online] [Citace: ] 9.Pbroks13. File:Dynamite-3.svg. [Online] [Citace: ] 10.Shaddack. File:Photo-CarBattery.jpg. [Online] [Citace: ] 11. 金城. File: ゴールド興産 1.JPG. [Online] [Citace: ] elang=cs. 12.Adam. File:Temazepam 10mg tablets-1.jpg. [Online] [Citace: ] Knihy: Beneš Pavel, Pumpr Václav, Banýr Jiří. Základy chemie 1 - učebnice. Praha : Fortuna, ISBN ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293


Stáhnout ppt "Kyseliny Aktivita č.6: Poznáváme chemii Prezentace č. 22 Autor: Lenka Poláková 1 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0007."

Podobné prezentace


Reklamy Google