Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktivita č.6: Poznáváme chemii Prezentace č. 22 Autor: Lenka Poláková

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktivita č.6: Poznáváme chemii Prezentace č. 22 Autor: Lenka Poláková"— Transkript prezentace:

1 Aktivita č.6: Poznáváme chemii Prezentace č. 22 Autor: Lenka Poláková
©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/ Kyseliny Aktivita č.6: Poznáváme chemii Prezentace č. 22 Autor: Lenka Poláková

2 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293
Kyseliny Kyseliny (podle Brönsteda) jsou látky, které ve vodě uvolňují kationty vodíku H+ př. chování kyseliny chlorovodíkové HCl ve vodě HCl + H2O → H3O+ + Cl- Acidum = kyselina (latinsky) S kyselinami se setkáváme denně, např. (kys. octová – ocet; kys. mléčná – kysaná smetana, kysané zel; kys. jablečná – ovoce; kys. chlorovodíková – žaludeční šťávy) Dělení kyselin: bezkyslíkaté kyseliny – kyselinu tvoří vodík a nekovový prvek kyslíkaté kyseliny –vodík, kyslík, „kyselinotvorný prvek“ (S, N, C, Cl,….) H+

3 Názvosloví kyselin bezkyslíkaté kyseliny
©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Názvosloví kyselin bezkyslíkaté kyseliny název: kyselina + přídavné jméno odvozené od názvu nekovu v kyselině př: HCl kyselina chlorovodíková, H2S kyselina sirovodíková HF kyselina fluorovodíková Pojmenujte další kyseliny: HBr, HI kyslíkaté kyseliny vzorec: HI X O-II X je kyselinotvorný prvek, oxidační číslo I – VIII součet oxid. čísel atomů všech prvků ve vzorci je roven 0! název: kyselina + název kyselinotvorného prvku s příslušnou koncovkou oxidačního čísla kyseliny bromovodíková a jodovodíková

4 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293
Názvosloví kyselin - tvorba vzorce kyseliny zapíšeme značky prvků a oxidační čísla jejich atomů (podle obecného vzorce), doplníme počet atomů vodíku a kyslíku tak, aby součet oxid. čísel všech atomů ve vzorci byl 0 kyselina sírová → kyselina chloristá → kyselina uhličitá → Napište vzorce kyslíkatých kyselin: kyselina dusičná, kyselina křemičitá kys. dusičná HNO kys. křemičitá H2SiO3

5 Názvosloví kyselin tvorba názvu kyseliny
©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Názvosloví kyselin tvorba názvu kyseliny zapíšeme oxidační čísla atomů prvků a určíme oxid. číslo kyselinotvorného prvku, které udává koncovku přídavného jména v názvu kyseliny HNO → → kyselina dusitá Napište názvy kyselin: H2SO3, HBrO. H2SIVO3 kys. siřičitá HBrIO kys. bromná Poznámka: kyselina fosforečná H3PO4, tj. kyselina trihydrogenfosforečná (předpona trihydrogen- upřesňuje počet atomů vodíku v molekule kyseliny pomocí předpon dva di-, tři tri-, čtyři tetra- a lat. označení H hydrogen)

6 Sytnost kyselin Sytnost kyselin
©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Sytnost kyselin Sytnost kyselin je dána počtem odštěpitelných vodíkových kationtů H+ jednosytná kyselina (HCl, HBr, HNO3…) HNO3 + H2O → H3O+ + NO3- H3O+ oxoniový kationt dusičnanový aniont dvojsytná kyselina (H2SO4, H2SO3 …), lze odštěpit 2 vodíkové kationty H+ H2SO4 + H2O → H3O+ + HSO stupeň HSO4- + H2O → H3O+ + SO stupeň síranový aniont

7 Síla kyselin Dělení kyselin podle jejich síly:
©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Síla kyselin Dělení kyselin podle jejich síly: silné kyseliny – ve vodě se štěpí na ionty všechny molekuly kyseliny (HCl, HBr, HI, H2SO4, HNO3, HClO4) středně silné kyseliny – ve vodě se štěpí na ionty část molekul kyseliny (H3PO4) slabé kyseliny - ve vodě se štěpí jen málo molekul kyseliny (H2CO3) kyselina sírová H2SO4 1

8 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293
Příprava kyselin bezkyslíkaté kyseliny - např. slučování z prvků H2 + Cl2 → 2 HCl plynný chlorovodík se zavádí do vody a vzniká kyselina chlorovodíková kyslíkaté kyseliny – reakce kyselinotvorných oxidů s vodou kyselinotvorné oxidy jsou sloučeniny kyslíku s atomy prvků s elektronegativitou větší než 2 – reakcí s vodou vzniká kyselina (př. SO2, SO3, CO2, P2O5) SO2 + H2O → H2SO3 P2O5 + 3 H2O → 2 H3PO4 využití: průmyslová výroba kyselin (např. H2SO4, HNO3) důsledek: vznik „kyselých dešťů“ z NO, NO2, SO2 v ovzduší

9 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293
Reakce kyselin 1. reakce kovu (Zn, Fe, Al,..) s kyselinou, např. HCl a zřed. H2SO4 → vzniká vodík Zn + 2 HCl → ZnCl2 + H2 HCl a zř. H2SO4 nereaguje s Cu, Au, Ag, Hg, Pt HNO3 reaguje se všemi kovy (kromě zlata a platiny), nevzniká vodík, ale NO nebo NO2 a voda 2. reakce oxidu kovu s kyselinou ZnO + H2SO4 → H2O + ZnSO4 síran zinečnatý Napište reakce - železa se zředěnou kyselinou sírovou - oxidu měďnatého s HCl - oxidu železnatého s kys. sírovou Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2 CuO + 2 HCl → CuCl2 + H2O FeO + H2SO4 → FeSO4 + H2O

10 Reakce kyselin Pozor: kyseliny jsou žíraviny, proto musíme být při práci s kyselinami v laboratoři velmi opatrní!! 2 3 4 reakce Mg s HCl, vzniká plynný vodík reakce Cu s HNO3, vzniká modrý roztok Cu(NO3)2, červenohnědý NO2 a voda 5 průběh reakce dehydratace a uhelnatění cukru

11 Kyselina chlorovodíková HCl
©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Kyselina chlorovodíková HCl bezbarvá těkavá kapalina koncentrovaná (37%) – na vzduchu dýmá (páry chlorovodíku) – dráždí dýchací cesty, leptá sliznice silná žíravina výroba: hoření vodíku a chloru, vzniká plynný chlorovodík – zavádí se do vody – vzniká kyselina technická HCl je žlutá (zabarvena sloučeninami železa) „kyselina solná“ uchování: skleněné nebo polyethylenové obaly použití: výroba barviv a plastů, textilní, koželužský, potravinářský průmysl, výroba chloridů obsažena v žaludku – je chráněn před působením HCl zvláštní vrstvou buněk – její narušení způsobuje žaludeční vředy (HCl pomáhá s trávením potravy)

12 Kyselina sírová H2SO4 bezbarvá olejovitá kapalina koncentrovaná (96%)
©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Kyselina sírová H2SO4 bezbarvá olejovitá kapalina koncentrovaná (96%) vysoká hustota (ρ = 1,84 g/cm3) pohlcuje vodní páru z okolí → sušidlo silná žíravina – ochranné pomůcky při práci → uhelnatění organických látek lijeme vždy kyselinu do vody!!! – exotermní reakce využití: výroba hnojiv výroba chem. sloučenin, barviv, výbušnin, plastů, vláken, kovů náplň olověných akumulátorů pro automobily (32% H2SO4) čištění výrobků z ropy a uhlí, při úpravě rud, sušidlo

13 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293
Kyselina dusičná HNO3 bezbarvá kapalina – nestálá (světlem se rozkládá, vzniká NO2, způsobuje žluté až hnědočervené zbarvení → uchovávání v tmavých nádobách koncentrovaná (65 – 68%) žíravina!! rozkladem vzniká jedovatý NO2 využití: výroba hnojiv, léčiv, plastů, barviv, výbušnin „lučavka královská“ tj. směs HNO3 a HCl v poměru 1 : 3 reaguje i se zlatem a platinou les poničený kyselými dešti 6

14 Kyselina fosforečná H3PO4
©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Kyselina fosforečná H3PO4 bezbarvá sirupovitá kapalina koncentrovaná (85%) využití: výroba hnojiv, zpracování ropy, úprava kovů výroba léčiv, zubních tmelů přísada do nealkoholických nápojů místo kys. citronové 7

15 Využití kyselin v praxi
8 10 výroba výbušnin 9 výroba plastů H2SO4 – náplň do akumulátorů 11 12 průmyslová hnojiva výroba léčiv

16 ©Gymnázium Hranice, Zborovská 293
Zdroje Obrázky: Použité obrázky jsou dostupné pod licencí Creative Commons nebo Public Domain. Mangl, Ondřej. File:Kyselina sírová.PNG. [Online] [Citace: ] M., Matthias. File:Hazard C.svg. [Online] [Citace: ] Dr.T. File:HCl & magnesium.jpg. [Online] [Citace: ] scientist, The mad. File:CopperReaction.JPG. [Online] [Citace: ] Capaccio. File:Dehydration of sugar by sulfuric acid.png. [Online] [Citace: ] Nipik. Soubor:Acid rain woods1.JPG. [Online] [Citace: ] Barrios, Jorge. File:Botella CocaCola.jpg. [Online] [Citace: ] Schie, Tjako van. File:Plastic Tuinstoel.jpg. [Online] [Citace: ] Pbroks13. File:Dynamite-3.svg. [Online] [Citace: ] Shaddack. File:Photo-CarBattery.jpg. [Online] [Citace: ] 金城. File:ゴールド興産1.JPG. [Online] [Citace: ] Adam. File:Temazepam 10mg tablets-1.jpg. [Online] [Citace: ] Knihy: Beneš Pavel, Pumpr Václav, Banýr Jiří. Základy chemie 1 - učebnice. Praha : Fortuna, ISBN


Stáhnout ppt "Aktivita č.6: Poznáváme chemii Prezentace č. 22 Autor: Lenka Poláková"

Podobné prezentace


Reklamy Google