Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jméno autoraMgr. Eva Truxová název projektuModernizace výuky na ZŠ Česká Lípa, Pátova ulice číslo projektuCZ.1.07/1.4.00/21.0495 číslo šablony V/2 Inovace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jméno autoraMgr. Eva Truxová název projektuModernizace výuky na ZŠ Česká Lípa, Pátova ulice číslo projektuCZ.1.07/1.4.00/21.0495 číslo šablony V/2 Inovace."— Transkript prezentace:

1 jméno autoraMgr. Eva Truxová název projektuModernizace výuky na ZŠ Česká Lípa, Pátova ulice číslo projektuCZ.1.07/1.4.00/21.0495 číslo šablony V/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd předmětchemie pořadové číslo DUM32

2 AnotacePrezentace seznamuje s bezkyslíkatými i kyslíkatými kyselinami, názvoslovím a jejich použitím.Závěrem žáci řeší úkoly. AutorMgr. Eva Truxová Očekávaný výstupZvládá názvosloví kyslíkatých a bezkyslíkatých kyselin Druh učebního materiáluprezentace Druh interaktivitykombinované Cílová skupinažák Stupeň a typ vzdělávánízákladní vzdělání – druhý stupeň Typická věková skupina12 - 15 let

3 KYSELINY jsou látky, které ve vodě uvolňují kationty vodíku H + kyselina → H + + anion kyseliny Vodíkové kationty H + nejsou schopny existovat samostatně.V roztoku se spojují s molekulami vody a vznikají oxoniové kationty H 3 O + H + + H 2 O → H 3 O +

4 Společné vlastnosti kyselin 1.Mají kyselou chuť. 2.Barví lakmus červeně. 3.Mají hodnoty pH menší než. 4. Koncentrované kyseliny jsou žíraviny - naleptávají pokožku, textil, kovy, přírodu. 5.H+ je nositelem kyselosti - převažuje-li v roztoku, roztok je kyselý.

5 PAMATUJ

6 Rozdělení kyselin 1.Bezkyslíkaté – jsou dvouprvkové Tvoří je pouze vodík a další nekovový prvek Názvy Z podstatného jména kyselina a přídavného jména, které vznikne tak, že k názvu sloučeniny vodíku s nekovovým prvkem přidáme koncovku -ová HF kyselina fluorovodíková

7

8 Zástupci bezkyslíkatých kyselin Např. od fluorovodíku HF je kyselina fluorovodíková kyselina fluorovodík ová Kyselina fluorovodíková HF - vysoce toxická a žíravá kapalina - má lepkavé účinky na kůži - používá se k leptání skla

9 Kyselina chlorovodíková HCl  látka žíravá, vyskytuje se jako slabý roztok v lidském žaludku  technická se nazývá kyselina solná – má nažloutlou barvu, která je způsobená rozpuštěným chloridem železitým  dráždí dýchací cesty a leptá pokožku  koncentrovaná HCl je silná žíravina Kyselina bromovodíková HBr Kyselina jodovodíková HI Kyselina sulfanová (sirovodíková) H 2 S  vzniká rozpuštěním sirovodíku ve vodě

10 2. Kyslíkaté kyseliny Odvození vzorců -ve vzorci píšeme vlevo značku vodíku, uprostřed značku nekovu a vpravo značku kyslíku H X O X= prvek nekovu - počet atomů kyslíku je roven polovině součtu oxidačních čísel vodíku a nekovu

11 Vzorec kyseliny dusičné 1.Napíšeme pořadí prvků H N O 2. Určíme oxidační čísla H I N V O -II 3. Sečteme kladná ox. čísla, vydělíme dvěma a zapíšeme výsledek za kyslík (když je centrální atom v lichém oxidačním čísle, stačí napsat jeden vodík) HNO 3

12 Vzorec kyseliny sírové 1.napíšeme značky prvků a jejich oxidační čísla H S O 2. H I S VI O -II (když je centrální atom v sudém oxidačním čísle, musí se napsat dva vodíky ) 3. H 2 I S VI O -II 4. H 2 SO 4

13

14 Zástupci kyslíkatých kyselin Kyselina sírová H 2 SO 4 (alchymisté ji nazývali vitriol) kkoncentrovaná – silná žíravina oodnímá látkám vodu a způsobuje zuhelnatění látek rreaguje s kovy – uvolňuje se vodík oolejovitá kapalina vve vodě se štěpí na dva kationty vodíku a jeden síranový aniont H 2 SO 4 → 2H + + SO 4 2-

15 Na Petriho misky položíme kostku cukru, filtrační papír a bavlněnou látku. Přikápneme několik kapek koncentrované kyseliny sírové. http://www.youtube.com/watch?v=R-kiyIg2xHo&feature=player_embedded Všechny organické látky obsahují uhlík. Pokud organické látce odebereme vodu, zčerná (uhlík se vyloučí).

16 Popáleniny u člověka

17 Výroba kyseliny sírové 1.spalováním síry vzniká oxid siřičitý S + O 2 → SO 2 2. Oxid siřičitý se oxiduje vzdušným kyslíkem na oxid sírový. Reakce probíhá v reaktoru. Aby reakce proběhla rychle, přidává se do reakce katalyzátor - oxid vanadičný V 2 O 5. 2 SO 2 + O 2 →2 SO 3 3. Kyselina sírová vzniká pohlcováním oxidu sírového ve vodě. SO 3 + H 2 O H 2 SO 4

18 Použití kyseliny sírové k výrobě velkého množství dalších chemických sloučenin (hnojiv, barviv, výbušnin, plastů, léčiv, umělých vláken) náplň olověných akumulátorů pro automobily

19 Tvrdé nebo měkké i Síra se píše s měkkým i, všechna slova, která od ní odvodíme, musíme tedy psát také s měkkým i. kyselina sírová

20 Kyselina dusičná bezbarvá kapalina při ředění vzniká velké množství tepla na světle se rozkládá na oxid dusičitý (hnědý) a vodu – uchovat v tmavé lahvi štěpení kyseliny dusičné na ionty: HNO 3 → H + + NO 3 2- použití: výroba dusíkatých hnojiv, výbušnin (dynamitu) HNO 3

21 Lučavka královská - směs kyseliny dusičné a chlorovodíkové v objemovém poměru 1:3 - reaguje se zlatem a platinou

22 Kyselina trihydrogenfosforečná H 3 PO 4 vznik: rozpuštěním oxidu fosforečného P 2 O 5 + 3 H 2 O 2 H 3 PO 4 Použití: výroba hnojiv zředěná do alkoholických nápojů výroba léčiv a zubních tmelů

23 Kyselina uhličitá H 2 CO 3 slabá kyselina vznik: pohlcováním oxidu uhličitého ve vodě obsažena v sycených nápojích (s bublinkami) otevřením lahve pozorujeme unikající bubliny plynu po delší době říkáme minerálka „zvětrala nebo vyvětrala“ H 2 O + CO 2 H 2 CO 3

24 Ředění kyselin Při ředění opatrně lijeme vždy kyselinu do vody. NIKDY NE NAOPAK !!! kyselina voda

25 První pomoc při polití kyselinou  postižené místo alespoň 20 minut vymývat proudem studené vody  místo omýt roztokem jedlé sody  vždy doprava k lékaři

26

27 Kyseliny – procvičování - napište vzorce těchto kyselin 15) Kyselina uhličitá 16) Kyselina manganistá 17) Kyselina chromitá 18) Kyselina boritá 19) Kyselina fluorovodíková 20) Kyselina manganová 21) Kyselina chromová 22) Kyselina sirovodíková 23) Kyselina bromistá 24) Kyselina arsenitá 25) Kyselina trihydrogenfosforečná 1) Kyselina chlorovodíková 2) Kyselina sírová 3) Kyselina bromná 4) Kyselina selenová 5) Kyselina fosforitá 6) Kyselina chloristá 7) Kyselina bromičná 8) Kyselina siřičitá 9) Kyselina křemičitá 10) Kyselina dusitá 11) Kyselina jodičná 12) Kyselina arseničná 13) Kyselina dusičná 14) Kyselina seleničitá

28 řešení 1) Kyselina chlorovodíková – HCl 2) Kyselina sírová – H2SO4 3) Kyselina bromná – HBrO 4) Kyselina selenová – H2SeO4 5) Kyselina fosforitá – HPO2 6) Kyselina chloristá – HClO4 7) Kyselina bromičná – HBrO3 8) Kyselina siřičitá – H2SO3 9) Kyselina křemičitá – H2SiO3 10)Kyselina dusitá – HNO2 11) Kyselina jodičná – HIO3 12) Kyselina arseničná – HAsO3 13) Kyselina dusičná – HNO3 14) Kyselina seleničitá – H2SeO3 15) Kyselina uhličitá – H2CO3 16) Kyselina manganistá – HMnO4 17) Kyselina chromitá – HCrO2 18) Kyselina boritá – HBO2 19) Kyselina fluorovodíková – HF 20) Kyselina manganová – H2MnO4 21) Kyselina chromová – H2CrO4 22) Kyselina sirovodíková – H2S 23) Kyselina bromistá – HBrO4 24) Kyselina arsenitá – HAsO2 25) Kys. trihydrogenfosforečná – H3PO4

29 Napište názvy těchto kyselin: H 2 S HBr HNO 3 H 2 SiO 3 H 2 SO 4 HPO 2 H 2 CO 3 H 2 SO 3 HCl

30 H 2 S – kyseliny sirovodíková HBr – kyselina bromovodíková HNO 3 – kyselina dusičná H 2 SiO 3 – kyselina křemičitá H 2 SO 4 – kyselina sírová HPO 2 – kyselina fosforitá H 3 AsO 4 – kys. trihydrogenarseničná H 2 CO 3 – kyselina uhličitá H 2 SO 3 – kyselina siřičitá

31 Zdroje: www.google.cz


Stáhnout ppt "Jméno autoraMgr. Eva Truxová název projektuModernizace výuky na ZŠ Česká Lípa, Pátova ulice číslo projektuCZ.1.07/1.4.00/21.0495 číslo šablony V/2 Inovace."

Podobné prezentace


Reklamy Google