Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

bezkyslíkaté, kyslíkaté

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "bezkyslíkaté, kyslíkaté"— Transkript prezentace:

1 bezkyslíkaté, kyslíkaté
Kyseliny Anorganické bezkyslíkaté, kyslíkaté

2 Vlastnosti kyselin jsou to sloučeniny, které ve vodných roztocích odštěpují kation vodíku H+ kation H+ se spojí s molekulou vody a vzniká tzv. oxoniový kation H3O+

3 pH je to hodnota vyjadřující koncentraci vodíkových iontů – oxoniových kationtů v roztoku pro kyseliny platí, že pH < 7 k určování pH slouží indikátory – látky, které mění barvu podle kyselosti prostředí

4 Otázky Proč nepoužíváme k důkazu chemických látek v laboratoři chuti?
Některé kyseliny známe z přírody, např. kyselinu mravenčí, některé z domácnosti, např. kyselinu octovou, a z drogerie známe kyselinu solnou (chlorovodíkovou). Znáte ještě nějaké kyseliny? Zdůvodněte, proč pojem kation vodíku a proton mají stejný význam. Obsahuje pevná kyselina citrónová vodíkové kationty? Odpověď zdůvodni. Může být nějaký prvek kyselinou? Na lécích se většinou setkáváme s latinskými názvy chemických látek. Co asi znamená slovo acidum?

5 BEZKYSLÍKATÉ KYSELINY
molekula je složená z kyselinotvorného prvku a vodíku halogenvodíkové kyseliny – HF, HCl, HBr, HI kys. sulfanová (sirovodíková) – H2S kys. kyanovodíková HCN

6 Kyselina chlorovodíková - HCl
ox. č. H = +I, ox. č. chloru = -I * rozpuštěním chlorovodíku v H2O ! koncentrovaná ( 37%) je silná žíravina, je těkavá a dráždí dýchací cesty, leptá pokožku ! je obsažena v žaludeční šťávě ( 0,3%) Použití: k čištění klozetových mís, k čištění kovů, při pájení k výrobě léčiv, barviv a plastů

7 Kyselina fluorovodíková - HF
vzniká stejně jako HCl silně leptá sklo, proto se uchovává v plastových nádobách Využití – leptání skla

8 Další bezkyslíkaté kyseliny
Sirovodíková – sulfanová H2S * rozpuštěním sirovodíku v H2O Kyanovodíková - HCN * rozpuštěním kyanovodíku v H2O prudce jedovatá její sloučenina KCN - cyankáli

9 KYSLÍKATÉ KYSELINY V molekule obsahují vodík, kyselinotvorný prvek a kyslík Vznikají reakcí kyselinotvorného oxidu s vodou SO3 + H2O H2SO4 N2O5 + H2O H2N2O6 = HNO3

10 Kyselina sírová koncentrovaná je hustá olejnatá kapalina
má silné leptavé účinky z organických látek odebírá vodu a způsobuje jejich zuhelnatění využití výroba barviv, léčiv, hnojiv, výbušnin náplň olověných akumulátorů

11 Kyselina dusičná čirá bezbarvá tekutina
rozkládá se na světle, vzniká směs oxidů dusíku (jedovaté) má silné leptavé účinky reaguje s většinou kovů (mimo Pt a Au)

12 Ředění kyselin Při ředění kyselin se uvolňuje velké množství tepla
Platí pravidlo KDV – Kyselinu lijeme Do Vody (zamezíme prudkému ohřátí vody a možnému vystříknutí žíravé směsi)

13 Další kyslíkaté kyseliny
Kyselina uhličitá H2CO3 * rozpouštěním CO2 a H2O snadno se rozkládá součást perlivých nápojů Kyselina siřičitá H2SO3 * rozpouštěním SO2 a H2O SO2 * spalováním fosilních paliv, ve vzduchu reaguje s vodou a vytváří kyselé deště

14 Další kyslíkaté kyseliny
kyselina chlorná HClO * rozpouštěním Cl v H2O snadno likviduje bakterie, ale sama se rychle rozpadá má bělící účinky využití – součást dezinfekčních prostředků (SAVO, …)

15 Další kyslíkaté kyseliny
Kyselina fosforečná H3PO4 součást Coca-Coly (E338) výroba hnojiva – superfosfát výroba pracích prášků (obsahují fosforečnany na změkčení vody a zlepšení účinku) Nebezpečí P nahrazuje Ca v kostech kyselina způsobuje zvýšenou kazivost zubů fosforečnany jsou výživou pro řasy a sinice ve vodních nádržích

16 Lučavka královská směs koncentrované kyseliny dusičné (HNO3) a kyseliny chlorovodíkové (HCl) v poměru 1:3 rozpouští velmi odolné kovové prvky, jako je zlato, stříbro, platina, tantal, palladium, iridium, rhodium

17

18 Disociace kyselin Popisuje průběh děje, kdy kyselina ve vodném roztoku odštěpuje vodíkový iont H+ HCl + H2O H3O+ + Cl- HNO3 + H2O H3O+ + NO3- 1. st. H2SO4 + H2O H3O+ + HSO4- 2. st. HSO4- + H2O H3O+ + SO42-

19 Zdroje http://www.mujweb.cz/www/cmelda/smrky/obr_02.gif


Stáhnout ppt "bezkyslíkaté, kyslíkaté"

Podobné prezentace


Reklamy Google