Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kyseliny. látky leptavé povahy, často kyselé chuti obsahují vodík vázaný na anion –při rozpouštění ve vodě uvolňují H +, čímž zvyšují kyselost roztoku.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kyseliny. látky leptavé povahy, často kyselé chuti obsahují vodík vázaný na anion –při rozpouštění ve vodě uvolňují H +, čímž zvyšují kyselost roztoku."— Transkript prezentace:

1 Kyseliny

2 látky leptavé povahy, často kyselé chuti obsahují vodík vázaný na anion –při rozpouštění ve vodě uvolňují H +, čímž zvyšují kyselost roztoku HCl → H + + Cl - HCl + H 2 O → H 3 O + + Cl - podle složení je dělíme na: –bezkyslíkaté – dvouprvkové kyseliny (HCl,...) –kyslíkaté – obsahují vodík, kyslík a další prvek (H 2 SO 4 )

3 Kyseliny po odtržení vodíkového kationtu H + může kyselina na jeho místo navázat kation kovu  vzniká sůl =látka složená z kationtu kovu a aniontu kyseliny HCl → H + + Cl - 2 Cl - + Mg 2+ → MgCl 2 vzniklý chlorid hořečnatý je solí kyseliny chlorovodíkové

4 Bezkyslíkaté kyseliny obsahují pouze vodík a kyselinotvorný prvek –kyselinotvorný prvek má záporné oxidační číslo H I Cl -I může být -I, -II, (-III) anion kyselin obsahuje pouze kyselinotvorný prvek se záporným nábojem H 2 S → 2 H + + S 2-

5 Bezkyslíkaté kyseliny Kyselina chlorovodíková – HCl –vzniká rozpouštěním plynného chlorovodíku ve vodě –čirá kapalina výrazného štiplavého zápachu – odpařuje se z ní chlorovodík –maximálně může být 37% = „koncentrovaná“ –disociuje na vodíkový kation a chloridový anion HCl→ H + + Cl - –její soli se označují jako chloridy (obsahují Cl - ) –starší označení je kyselina solná (výroba ze soli)

6 Bezkyslíkaté kyseliny –vyrábí se reakcí chloru s vodíkem.... H 2 +.... Cl 2 →.... HCl vzniklý chlorovodík se poté rozpouští ve vodě –použití jedna ze základních kyselin v chemickém průmyslu výroba plastů (PVC, chloropren,...) výroba léčiv a barviv čištění kovů je obsažena v žaludku v trávicích šťávách

7 Bezkyslíkaté kyseliny Kyselina fluorovodíková – HF –vzniká z fluorovodíku rozpouštěnm ve vodě –disociuje na vodíkový kation a fluoridový anion HF → H + + F - –její soli se označují jako fluoridy (obsahují F - ) –použití leptá sklo – používá se pro umělecké zdobení skla

8 Bezkyslíkaté kyseliny Kyselina sirovodíková – H 2 S = kyselina sulfanová –vzniká rozpouštěním sirovodíku ve vodě –čirá kapalina výrazného zápachu – uvolňuje sirovodík –disociuje na vodíkové kationty a sulfidový anion.... H 2 S →.... H + +.... S 2- –její soli se označují jako sulfidy (obsahují S 2- )

9 Bezkyslíkaté kyseliny Kyselina kyanovodíková – HCN –vzniká rozpouštěním kyanovodíku ve vodě kyanovodík je velmi jedovatý plyn vonící po hořkých mandlích vzorec kyanovodíku je HCN –disociuje na vodíkový kation a kyanidový anion HCN → H + + CN - –její soli se označují jako kyanidy (obsahují CN - ) –použití – jedy, získávání zlata z rud

10 Bezkyslíkaté kyseliny další bezkyslíkaté kyseliny –HBr – kyselina bromovodíková –HI – kyselina jodovodíková

11 Bezkyslíkaté kyseliny přehled bezkyslíkatých kyselin kyselinanázevdisociacesůl HF k. fluorovodíková → H + + F - fluorid F - HCl k. chlorovodíková → H + + Cl - chlorid Cl - HBr k. bromovodíková → H + + Br - bromid Br - HI k. jodovodíková → H + + I - jodid I - HCN k. kyanovodíková → H + + CN - kyanid CN - H2SH2S k.sirovodíková k. sulfanová → 2 H + + S 2- sulfid S 2-

12 Kyslíkaté kyseliny kromě vodíku a kyselinotvorného prvku obsahují i kyslík –například kyselina sírová H 2 SO 4 odštěpením vodíku vznikají složité anionty.... H 2 SO 4 →.... H + +.... SO 4 2- kyselinotvorný prvek má kladné oxidační číslo H I 2 S.. O -II 4

13 Kyslíkaté kyseliny Kyselina sírová – H 2 SO 4 –velmi hustá bezbarvá kapalina –vyrábí se 96% = koncentrovaná kyselina sírová –disociuje na vodíkový kation a síranový anion H 2 SO 4 → 2 H + + SO 4 2- –její soli se označují jako sírany (obsahují SO 4 2- ) –koncentrovaná kyselina odebírá vodu - vysušuje –ve středověku se označovala jako vitriol

14 Kyslíkaté kyseliny –vyrábí se ve třech krocích S → SO 2 → SO 3 → H 2 SO 4 Spalování síry:.... S +.... O 2 →.... SO 2 Výroba SO 3 :.... SO 2 +.... O 2 →.... SO 3 Výroba H 2 SO 4 :rozpouštění SO 3 v H 2 SO 4 –použití klíčová chemická surovina výroba plastů, barviv, léčiv, hnojiv výroba výbušnin, úprava rud, sušení látek v autobateriích

15 Kyslíkaté kyseliny Kyselina dusičná – HNO 3 –bezbarvá kapalina, na světle se barví do žluta uchovává se v tmavých lahvích –běžně se jako koncentrovaná označuje 67% –silně leptavá, kůži zbaruje žlutě (bílkoviny) –její páry jsou dráždivé –s kovy často reaguje za vzniku hnědého oxidu dusičitého

16 Kyslíkaté kyseliny –disociuje na vodíkový kation a dusičnanový anion HNO 3 → H + + NO 3 - –její soli se označují jako dusičnany (obsahují anion NO 3 - ) –vyrábí se ve třech krocích: spalování amoniaku za vzniku oxidu dusnatého reakce oxidu dusného s kyslíkem za vzniku oxidu dusičitého reakce oxidu dusičitého s vodou

17 Kyslíkaté kyseliny spalování amoniaku za vzniku oxidu dusnatého:....... +....... →....... + H 2 O reakce oxidu dusnatého s kyslíkem za vzniku oxidu dusičitého:....... +....... →....... reakce oxidu dusičitého s vodou....... +....... → HNO 3 + HNO 2 –využití výroba barviv, dusíkatých hnojiv výroba výbušnin (TNT, nitroglycerin,...)

18 Kyslíkaté kyseliny Kyselina fosforečná – H 3 PO 4 –přesněji kyselina trihydrogenfosforečná –vyskytuje se vázaná v živých organismech kosti, zuby, DNA –disociuje na vodíkový kation a fosforečnanový anion.... H 3 PO 4 →.... H + +.... PO 4 3- –její soli se označují jako fosforečnany (PO 4 3- )

19 Kyslíkaté kyseliny –využití výroba hnojiv – fosfáty, superfosfát okyselovadlo v potravinářství – Cola nátěry proti korozi Kyselina uhličitá – H 2 CO 3 –je v perlivých nápojích a většině minerálek –vzniká rozpouštěním oxidu uhličitého ve vodě..... +..... → H 2 CO 3 –nemá leptavé účinky

20 Kyslíkaté kyseliny –disociuje na vodíkový kation a uhličitanový anion.... H 2 CO 3 →.... H + +.... CO 3 2- –její soli se označují jako uhličitany (CO 3 2- ) –je přirozenou součástí dešťové vody a odstáté vody –podílí se na vzniku krasových útvarů

21 Kyslíkaté kyseliny Kyselina siřičitá – H 2 SO 3 –je hlavní součástí kyselých dešťů může se měnit až na kyselinu sírovou –má bělící účinky –disociuje na vodíkový kation a siřičitanový anion H 2 SO 3 → 2 H + + SO 3 2- –tvoří soli siřičitany (obsahují SO 3 2- )

22 Kyseliny Kyseliny dělíme podle kyselosti na: –silné výrazně zvyšují kyselost roztoku, jsou silně leptavé kyseliny halogenovodíkové, H 2 SO 4, HNO 3,... –slabé kyselost zvyšují jen málo, jsou jen slabě leptavé H 2 S, HCN, H 2 CO 3, H 2 SO 3, H 3 PO 4,...

23 Kyseliny kyseliny dělíme podle počtu vodíků na: –jednosytné odštěpují pouze jeden vodík HCN, HNO 3,......,......,......,....... –dvousytné odštěpují dva vodíky H 2 S,..........,..........,.......... –trojsytné odštěpují tři vodíky.......... –čtyřsytné,...

24 Kyslíkaté kyseliny Přehled kyslíkatých kyselin kyselinanázevsolisytnostsíla H 2 SO 4................... sírany SO 4 2-............ HNO 3................... NO 3 -....silná H 3 PO 4 k.fosforečná.................. PO 4 3-....................... k. uhličitá..................................... 2slabá........... k.siřičitá.................. SO 3 2- 2........

25 Názvosloví kyslíkatých kyselin narozdíl od bezkyslíkatých kyselin je třeba popsat oxidační číslo kyselinotvorného prvku –popisuje se pomocí názvoslovných koncovek I-ná II-natá III-itá IV-ičitá V-ičná/-ečná VI-ová VII-istá VIII-ičelá

26 Názvosloví kyslíkatých kyselin Sestavení názvu ze vzorce –1. krok určíme oxidační číslo kyselinotvorného prvku H.. Cl.. O 3.. –2. krok sestavíme název: –kyselina prvek+koncovka ______________________

27 Názvosloví kyslíkatých kyselin Sestavení vzorce z názvu –1. krok sestavení vzorce oxidu se stejným oxidačním číslem –kyselina boritá ->....................... –2. krok „součet“ vzorce oxidu a vody............ +H 2 O –(3. krok) pokrácení vzorce


Stáhnout ppt "Kyseliny. látky leptavé povahy, často kyselé chuti obsahují vodík vázaný na anion –při rozpouštění ve vodě uvolňují H +, čímž zvyšují kyselost roztoku."

Podobné prezentace


Reklamy Google