Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRESKRIPCE PROGRAMU POHYBOVÉ AKTIVITY Přednášky pro studenty FTK UP Olomouc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRESKRIPCE PROGRAMU POHYBOVÉ AKTIVITY Přednášky pro studenty FTK UP Olomouc."— Transkript prezentace:

1 PRESKRIPCE PROGRAMU POHYBOVÉ AKTIVITY Přednášky pro studenty FTK UP Olomouc

2 INTENZITA ZATÍŽENÍ Nejdůležitější Vycházet z konkrétních výsledků zátěžového vyšetření

3 Jak vyjádřit? Snažíme se nalézt fyziologický ekvivalent výkonu, který vzhledem ke zdravotnímu stavu, trénovanosti, věku a pohlaví považujeme za adekvátní vyjadřujeme ho buď v metabolických jednotkách (VO 2 /kg.min, kcal, kJ, METs) nebo v hodnotách TF nebo škálou vnímaného úsilí (RPE - rating of perceived exertion)

4 Metabolické jednotky vyžadují složité a techniky náročné vybavení neposkytují možnost okamžité zpětné informace pro změnu IZ (rychlosti pohybu) RPE vyžaduje zkušenost je zatíženo velkou chybou může poskytovat falešné informace

5 Sledování TF nejlépe vyhovuje praxi problémy s měřením TF (palpační technika nevyhovuje) Sport Tester - není dostupný pro celou populaci Převedení v laboratoři zjištěné a doporučené IZ na fyzikální jednotky vlastní PA

6 Převedení v laboratoři zjištěné a doporučené IZ na fyzikální jednotky vlastní PA VO 2 /kg Rychlost cyklického pohybu (nejčastěji chůze, jogging nebo běh).

7 METODIKA PRESKRIBCE RYCHLOSTI POHYBU U většiny lidí (s výjimkou cyklistů) je hodnota VO 2 /kg max dosažená na běhátku (BK) vyšší než hodnota dosažená na bicyklovém ergometru (BER). Proto zvyšujeme hodnotu VO 2 /kg max dosaženou na BER o 5% (násobíme vyrovnávacím koeficientem 1,05). Poznámka: Většinou se uvádí větší rozdíl (8 - 10%), protože při preskripci 1. fáze programu PA je menší chybou doporučení nižší hodnoty IZ, použijeme menšího koeficientu (5%)...

8 Určování tréninkové nebo cílové TF (TFc) % VO 2 /kg max (dělené 100) násobíme MTR (maximální tepová rezerva = TF max - TFk) a připočítáme TFk: 1. % VO 2 /kg max = (% VO 2 /kg max : 3,5) + 60 2. TFc = [(% VO 2 /kg max : 100). (TF max - TFk)] + TFk U většiny lidí při chůzi nebo běhu stejnému %VO 2 /kg max odpovídají vyšší hodnoty VO 2 /kg a TF - proto násobíme vyrovnávacím koeficientem i rovnice 1 a 2.......

9 Určování tréninkové nebo cílové TF (TFc) Po spojení rovnic 1 a 2 vznikne komplexní rovnice: 3. TFc = [(0,0029. VO 2 /kg max) + 0,6 ]. (1,05. MTR) + TFk.

10 50 - 80% VO 2 max = 50 - 80% MTR VO 2 max 50% 80% TF max 50% 80%... MTR VO 2 max.

11 Určování tréninkové nebo cílové TF (TFc) Poznámka: %MTR lepší než %TF max, které dostatečně nekoreluje s % VO 2 /kg max a RPE. Při použití % MTR je u zdravých osob TFc o 13 - 25 tepů/min větší než při použití stejné hodnoty % TF max. Při převádění % TF max na % VO 2 /kg max (nebo % MTR) bychom museli použít např. rovnice 19. % VO 2 /kg max = 1,369. % TF max - 40,99....

12 Podle této rovnice např. 75% TF max = 62 % MTR. Z této rovnice lze odvodit % TF max = (% VO 2 /kg max + 40,99) : 1,369 Např. 75% MTR = 85% TF max Tímto výpočtem bychom zatížili výsledek další chybou (změření TFk, které potřebujeme pro výpočet MTR, je nejjednodušší úkon)....

13 Určování tréninkové nebo cílové TF (TFc) Po spojení rovnic 1 a 2 vznikne komplexní rovnice: 3. TFc = [(0,0029. VO 2 /kg max) + 0,6 ]. (1,05. MTR) + TFk Příklad: Jakou bude mít při optimálním tréninku TFc 25-letý muž, který má VO 2 /kg max 50 ml a TFk 65/min? TFc = [(0,0029. 50) + 0,6]. [1,05.( 220 - 25 - 65) + 65] = = [0,145 + 0,6]. (1,05. 130) + 65 = = (0,745. 136,5) + 65 = = 101,7 + 65 = 166,7 TFc = 167 tepů/min..

14 Přepočet VO 2 /kg na rychlost běhu (v) Základní rovnice (Bunc 1989): 4. v (km/h) = ( VO 2 /kg + 2,133) : 3,749 5. VO 2 /kg (ml) = (3,749. v) - 2,133 v = rychlost běhu (km/hod) Rovnice jsou použitelné v rozsahu 6 - 20 km/hod s chybou kolem 10%...

15 Přepočet VO 2 /kg na rychlost chůze (v) Základní rovnice (Lange et al. 1978): 6. E = 0,007. v 2 + 21, kde E = energetický výdej [cal / (min. kg)], v = rychlost chůze (m/min) Při převádění E na VO 2 /kg použijeme energetického ekvivalentu pro kyslík (0,492): 7. v (km/h) = druhá odmocnina [(VO 2 /kg - 4,268) : 0,395] 8. VO 2 /kg (ml) = (0,395. v 2 ) + 4,268....

16 Hranice mezi rovnicemi pro běh a chůzi (4 a 7, resp. 5 a 8) VO 2 /kg = 25,081 ml v = 7,259 km/h. 2345678910 km/h 4. v (km/h) = ( VO 2 /kg + 2,133) : 3,749 7. v (km/h) = druhá odmocnina [(VO 2 /kg - 4,268) : 0,395] v = 7,259 km/h

17 Hranice mezi rovnicemi pro běh a chůzi (4 a 7, resp. 5 a 8) VO 2 /kg = 25,081 ml v = 7,259 km/h. 4812162024283236 ml/min 5. VO 2 /kg (ml) = (3,349. v) - 2,133 8. VO 2 /kg (ml) = (0,395. v 2 ) + 4,268 VO 2 /kg = 25,081 ml.

18

19 Rozdělení vyšetřovaných osob pro potřeby preskripce programu PA

20 Tělesně neaktivní (TR1) sedavé zaměstnání + žádná nebo minimální PA ve volném čase Tělesně aktivní (TR2) fyzicky náročné zaměstnání + nepravidelná PA ve volném čase Vytrvalostně trénující (TR3) pravidelně 25 min 3- až 4-krát týdně TR1TR2TR3

21 Rozdělení podle aerobní kapacity zjištěné na BK na BER (násobit vyrovnávacím koeficientem) Skupiny VO 2 /kg max (ml) 1. skupina (AK1) < 23,26 2. skupina (AK2) 23,26 - 35,94 3. skupina (AK3) > 35,94. OPAKOVÁNÍ

22 AK1 ………… normální chůze AK2 ………… rychlá chůze AK3 ………… jogging nebo běh obvykle

23 Výpočet rychlosti chůze nebo běhu do kopce nebo s kopce. (podle Margaria - 1963) K příslušným hodnotám rychlosti chůze nebo běhu přiřazujeme hodnoty energetické spotřeby (ES), a to jak při běhu po rovině tak i při pohybu do kopce nebo s kopce. Rovnice platí za předpokladu, že zhruba stejnému stoupání odpovídá i stejné klesání (start a cíl na jednom místě).

24 Výpočet rychlosti chůze nebo běhu do kopce nebo s kopce. To umožňuje vypočítat pro určitou rychlost pohybu mezi ES při pohybu do kopce a s kopce (RES), vztažený na průměrné jednoprocentní převýšení. RES je vypočítán pro chůzi i pro běh a je převeden na VO 2 /kg (EE pro kyslík = 4,92)..

25 Výpočet rychlosti chůze nebo běhu do kopce nebo s kopce. Při chůzi se RES se zvyšující rychlostí zvětšuje. 10. RES (VO 2 /kg) = %(0,067v - 0,039) kde % = průměrná hodnota stoupání a klesání.

26 Výpočet rychlosti chůze do kopce nebo s kopce. Rovnice pro výpočet rychlosti chůze nemá lineární tvar, proto rovnice pro výpočet VO 2 /kg (resp. v) ve zvlněném nebo kopcovitém terénu mají polynomiální tvar: 11. VO 2 /kg = O,395v 2 + 4,286 + 0,067v% - 0,039% 12. v = {[odmocnina (1,58 VO 2 /kg) + (0,067%) 2 + 0,062% - 6,772] - (0,067%)} : 0,79..

27 Výpočet rychlosti běhu do kopce nebo s kopce. RES zůstává stejný, jeho průměrná hodnota na 1% stoupání a klesání činí 0,203: 13. VO 2 /kg = 3,749v - 2,133 + 0,203% 14. v = [VO 2 /kg + 2,133 - (0,203%)] : 3,749..

28 Hodnota stoupání a klesání: Mírně zvlněný terén = 2% Zvlněný terén = 5% Kopcovitý terén = 10% Zároveň se mění hranice rychlosti nebo VO 2 /kg mezi rovnicemi pro výpočet rychlosti chůze nebo běhu..

29 Rovnice pro výpočet rychlosti běhu a chůze ve zvlněném (kopcovitém) terénu Č. 20 a 21 (2%) - limit v (km/hod) = 7,008 limit VO 2 /kg (ml) = 24,546 v = {[odmocnina (1,58 VO 2 /kg) - 6,6301] - 0,134} : 0,79 v = (VO 2 /kg + 1,727) : 3,749...

30 Rovnice pro výpočet rychlosti běhu a chůze ve zvlněném (kopcovitém) terénu Č. 22 a 23 (5%) - limit v (km/hod) = 6,649 limit VO 2 /kg (ml) = 23,856 v = {[odmocnina (1,58 VO 2 /kg) - 6,350] - 0,335} : 0,79 v = (VO 2 /kg + 1,118) : 3,749...

31 Rovnice pro výpočet rychlosti běhu a chůze ve zvlněném (kopcovitém) terénu Č. 24 a 25 (10%) - limit v (km/hod) = 6,148 limit VO 2 /kg (ml) = 22,946 v = {[odmocnina (1,58 VO 2 /kg) - 5,7031] - 0,670} : 0,79 v = (VO 2 /kg + 0,103) : 3,749...

32 Změna limitní hodnoty v nebo VO 2 /kg Sklon 0%7,259 km/hod25,081 ml Sklon 2%7,008 km/hod24,546 ml Sklon 5%6,664 km/hod23,856 ml Sklon 10%6,148 km/hod22,946 ml V kopcovitém terénu je limitní rychlost, při které musí začít běžet, aby dosáhl dalšího zvýšení rychlosti, nižší než v terénu rovinatém...

33 Snížení rychlosti běhu při pohybu v nerovném terénu. (0%)4. v (km/h) = ( VO 2 /kg + 2,133) : 3,749 (0%) (2%)21. v (km/h) = (VO 2 /kg + 1,727) : 3,749 (2%) (5%)23. v (km/h) = (VO 2 /kg + 1,118) : 3,749 (5%) (10%)25. v (km/h) = (VO 2 /kg + 0,103) : 3,749 (10%)......

34 Snížení rychlosti běhu při pohybu v nerovném terénu. 2,133 (0%)4. v (km/h) = ( VO 2 /kg + 2,133 ) : 3,749 (0%) 1,727 (2%)21. v (km/h) = (VO 2 /kg + 1,727 ) : 3,749 (2%) 1,118 (5%)23. v (km/h) = (VO 2 /kg + 1,118 ) : 3,749 (5%) 0,103 (10%)25. v (km/h) = (VO 2 /kg + 0,103 ) : 3,749 (10%)......

35 Kombinace metodiky určování TFc a přepočtu VO 2 /kg na rychlost chůze nebo běhu při terénní kontrole programu PA.  Během prvního týdne provedeme kontrolu IZ pomocí Sport Testeru (teplota prostředí menší než 24 o C).  Nastavíme TFc  5 tepů/min (při TFc = 148 nastavíme rozmezí 140 - 150 tepů/min a doporučíme kontakt s horní hranicí, při TFc = 142 tepů/min s dolní hranicí)..

36 Kombinace metodiky určování TFc a přepočtu VO 2 /kg na rychlost chůze nebo běhu při terénní kontrole programu PA.  Klient (pacient, proband) trénuje po stanovenou dobu - zaznamenáme přesně vzdálenost, kterou ujde (nebo uběhne).  Jestliže se tato vzdálenost liší od předepsané o méně než 7% považujeme předpis za správný.  Při větším rozdílu vypracujeme nový program..

37 Nový program PA.  Vypočítáme průměrnou rychlost pohybu během tréninku: 15. v (km/hod) = dráha (km) : čas (h)  Vypočítáme průměrnou VO 2 /kg podle rovnic 5, 8 20 až 25 a z ní VO 2 /kg max x podle rovnice 9. VO 2 /kg max x = {[odmocnina z 44100 + (1400. VO 2 /kg )] - 210} : 2  Další postup je alternativní a řídí se metodikou preskripce VO 2 /kg.....

38 Zavzpomínej nebo zopakuj! TR1AK1 snižujeme VO 2 /kg v prvním týdnu o 16%, TR1AK2 o 13% a TR1AK3 o 3,5 ml atd …..

39 Nový program PA. TR1  VO 2 /kg max x < 21,67 ml, potom 16. VO 2 /kg max = VO 2 /kg max x. 1,16...

40 Nový program PA. TR1  VO 2 /kg max x = 21,67 - 31,81, potom 17. VO 2 /kg max = VO 2 /kg max x. 1,13...

41 Nový program PA. TR1  VO 2 /kg max x > 31,81, potom 18. VO 2 /kg max = VO 2 /kg max x + 3,5...

42 Nový program PA. TR2 nebo TR3 18. VO 2 /kg max = VO 2 /kg max x..

43 Nový program PA. Takto vypočítané hodnoty VO 2 /kg max převedeme na hodnoty rychlosti chůze nebo běhu..

44 Příklad 53-letý asymptomatický muž (TR2) měl při laboratorním vyšetření na BER zjištěny tyto hodnoty: VO 2 /kg max = 33,2 TF max = 172/min TFk = 71/min. Na základě rovnic č. 1, 3 a 7 mu byla doporučena rychlost pohybu 7,14 km/hod a TFc = 145/min..

45 1. % VO 2 /kg max = (% VO 2 /kg max : 3,5) + 60 3. TFc = [(0,003. VO 2 /kg max) + 0,6 ]. (1,05. MTR) + TFk VO 2 /kg = (0,003 VO 2 /kg max) + 0,6]. (1,05 VO 2 /kg max) 7. v (km/h) = druhá odmocnina [(VO 2 /kg - 4,268) : 0,395] 1. 69,49 2. 144,8 24,388 3. 7,14

46 Při kontrole zjištěno, že během chůze na rovinaté trati dosáhl průměrné TF 144,1/min a průměrné rychlosti 6,65 km/hod. Na základě těchto výsledků mu byla pro potřebu preskripce vypočítána podle rovnic 8 a 9 nová hodnota VO 2 /kg max x (31,50 ml), doporučená nová rychlost chůze a vypracován nový program PA..

47 8. VO 2 /kg (ml) = (0,395. v 2 ) + 4,268 9. VO 2 /kg max x (ml) = {[odmocnina z 44100 + (1400. VO 2 /kg ] - 210} : 2 21,74 31,50 Na základě těchto hodnot se vypočítá nový program (viz minulý semestr) Vzpomínáš? Ne?

48 Tak si to přečti a zopakuj! Jo táák..


Stáhnout ppt "PRESKRIPCE PROGRAMU POHYBOVÉ AKTIVITY Přednášky pro studenty FTK UP Olomouc."

Podobné prezentace


Reklamy Google