Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRESKRIPCE PROGRAMU POHYBOVÉ AKTIVITY

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRESKRIPCE PROGRAMU POHYBOVÉ AKTIVITY"— Transkript prezentace:

1 PRESKRIPCE PROGRAMU POHYBOVÉ AKTIVITY
Přednášky pro studenty FTK UP Olomouc

2 INTENZITA ZATÍŽENÍ Nejdůležitější Vycházet z konkrétních výsledků zátěžového vyšetření

3 Jak vyjádřit? Snažíme se nalézt fyziologický ekvivalent výkonu,
který vzhledem ke zdravotnímu stavu, trénovanosti, věku a pohlaví považujeme za adekvátní vyjadřujeme ho buď v metabolických jednotkách (VO2/kg.min, kcal, kJ, METs) nebo v hodnotách TF nebo škálou vnímaného úsilí (RPE - rating of perceived exertion)

4 Metabolické jednotky vyžadují složité a techniky náročné vybavení neposkytují možnost okamžité zpětné informace pro změnu IZ (rychlosti pohybu) RPE vyžaduje zkušenost je zatíženo velkou chybou může poskytovat falešné informace

5 Převedení v laboratoři zjištěné a doporučené IZ na fyzikální jednotky
Sledování TF nejlépe vyhovuje praxi problémy s měřením TF (palpační technika nevyhovuje) Sport Tester - není dostupný pro celou populaci Převedení v laboratoři zjištěné a doporučené IZ na fyzikální jednotky vlastní PA

6 Převedení v laboratoři zjištěné a doporučené IZ na fyzikální jednotky
vlastní PA VO2/kg . Rychlost cyklického pohybu (nejčastěji chůze, jogging nebo běh)

7 METODIKA PRESKRIBCE RYCHLOSTI POHYBU
U většiny lidí (s výjimkou cyklistů) je hodnota VO2/kg max dosažená na běhátku (BK) vyšší než hodnota dosažená na bicyklovém ergometru (BER). Proto zvyšujeme hodnotu VO2/kg max dosaženou na BER o 5% (násobíme vyrovnávacím koeficientem 1,05). Poznámka: Většinou se uvádí větší rozdíl (8 - 10%), protože při preskripci 1. fáze programu PA je menší chybou doporučení nižší hodnoty IZ, použijeme menšího koeficientu (5%). . .

8 Určování tréninkové nebo cílové TF (TFc)
. % VO2/kg max (dělené 100) násobíme MTR (maximální tepová rezerva = TF max - TFk) a připočítáme TFk: 1. % VO2/kg max = (% VO2/kg max : 3,5) + 60 2. TFc = [(% VO2/kg max : 100) . (TF max - TFk)] + TFk U většiny lidí při chůzi nebo běhu stejnému %VO2/kg max odpovídají vyšší hodnoty VO2/kg a TF - proto násobíme vyrovnávacím koeficientem i rovnice 1 a 2. . . . . .

9 Určování tréninkové nebo cílové TF (TFc)
Po spojení rovnic 1 a 2 vznikne komplexní rovnice: 3. TFc = [(0, VO2/kg max) + 0,6 ] . (1,05 . MTR) + TFk .

10 50 - 80% VO2max = 50 - 80% MTR . . MTR VO2 max TF max 80% . 50% .

11 Určování tréninkové nebo cílové TF (TFc)
Poznámka: %MTR lepší než %TF max, které dostatečně nekoreluje s % VO2/kg max a RPE. Při použití % MTR je u zdravých osob TFc o tepů/min větší než při použití stejné hodnoty % TF max. Při převádění % TF max na % VO2/kg max (nebo % MTR) bychom museli použít např. rovnice 19. % VO2/kg max = 1,369 . % TF max - 40,99 . . . .

12 Podle této rovnice např. 75% TF max = 62 % MTR.
Z této rovnice lze odvodit % TF max = (% VO2/kg max + 40,99) : 1,369 Např. 75% MTR = 85% TF max Tímto výpočtem bychom zatížili výsledek další chybou (změření TFk, které potřebujeme pro výpočet MTR, je nejjednodušší úkon). . . .

13 Určování tréninkové nebo cílové TF (TFc)
Po spojení rovnic 1 a 2 vznikne komplexní rovnice: 3. TFc = [(0, VO2/kg max) + 0,6 ] . (1,05 . MTR) + TFk Příklad: Jakou bude mít při optimálním tréninku TFc 25-letý muž, který má VO2/kg max 50 ml a TFk 65/min? TFc = [(0, ) + 0,6] . [1,05 .( ) + 65] = = [0, ,6] . (1, ) + 65 = = (0, ,5) + 65 = = 101, = 166,7 TFc = 167 tepů/min . .

14 Přepočet VO2/kg na rychlost běhu (v)
. Základní rovnice (Bunc 1989): 4. v (km/h) = (VO2/kg + 2,133) : 3,749 5. VO2/kg (ml) = (3,749 . v) - 2,133 v = rychlost běhu (km/hod) Rovnice jsou použitelné v rozsahu km/hod s chybou kolem 10% . .

15 Přepočet VO2/kg na rychlost chůze (v)
. Základní rovnice (Lange et al. 1978): 6. E = 0,007 . v , kde E = energetický výdej [cal / (min . kg)], v = rychlost chůze (m/min) Při převádění E na VO2/kg použijeme energetického ekvivalentu pro kyslík (0,492): 7. v (km/h) = druhá odmocnina [(VO2/kg - 4,268) : 0,395] 8. VO2/kg (ml) = (0,395 . v2) + 4,268 . . .

16 Hranice mezi rovnicemi pro běh a chůzi (4 a 7, resp. 5 a 8)
VO2/kg = 25,081 ml v = 7,259 km/h v = 7,259 km/h 4. v (km/h) = (VO2/kg + 2,133) : 3,749 7. v (km/h) = druhá odmocnina [(VO2/kg - 4,268) : 0,395] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 km/h

17 Hranice mezi rovnicemi pro běh a chůzi (4 a 7, resp. 5 a 8)
VO2/kg = 25,081 ml v = 7,259 km/h VO2/kg = 25,081 ml 5. VO2/kg (ml) = (3,349 . v) - 2,133 8. VO2/kg (ml) = (0,395 . v2) + 4,268 4 8 12 16 20 24 28 32 36 ml/min

18

19 Rozdělení vyšetřovaných osob pro potřeby preskripce programu PA

20 TR3 TR2 TR1 (TR3) Vytrvalostně trénující pravidelně 25 min
3- až 4-krát týdně Tělesně aktivní (TR2) fyzicky náročné zaměstnání + nepravidelná PA ve volném čase Tělesně neaktivní (TR1) sedavé zaměstnání + žádná nebo minimální PA ve volném čase TR3 TR2 TR1

21 Rozdělení podle aerobní kapacity zjištěné
na BK na BER (násobit vyrovnávacím koeficientem) Skupiny VO2/kg max (ml) 1. skupina (AK1) < 23,26 2. skupina (AK2) , ,94 3. skupina (AK3) > 35,94 . OPAKOVÁNÍ

22 AK3 ………… jogging nebo běh
AK1 ………… normální chůze AK2 ………… rychlá chůze AK3 ………… jogging nebo běh obvykle

23 Výpočet rychlosti chůze nebo běhu do kopce nebo s kopce.
(podle Margaria ) K příslušným hodnotám rychlosti chůze nebo běhu přiřazujeme hodnoty energetické spotřeby (ES), a to jak při běhu po rovině tak i při pohybu do kopce nebo s kopce. Rovnice platí za předpokladu, že zhruba stejnému stoupání odpovídá i stejné klesání (start a cíl na jednom místě).

24 Výpočet rychlosti chůze nebo běhu do kopce nebo s kopce.
To umožňuje vypočítat pro určitou rychlost pohybu mezi ES při pohybu do kopce a s kopce (RES), vztažený na průměrné jednoprocentní převýšení. RES je vypočítán pro chůzi i pro běh a je převeden na VO2/kg (EE pro kyslík = 4,92). .

25 Výpočet rychlosti chůze nebo běhu do kopce nebo s kopce.
Při chůzi se RES se zvyšující rychlostí zvětšuje. 10. RES (VO2/kg) = %(0,067v - 0,039) kde % = průměrná hodnota stoupání a klesání .

26 Výpočet rychlosti chůze do kopce nebo s kopce.
Rovnice pro výpočet rychlosti chůze nemá lineární tvar, proto rovnice pro výpočet VO2/kg (resp. v) ve zvlněném nebo kopcovitém terénu mají polynomiální tvar: 11. VO2/kg = O,395v2 + 4, ,067v% - 0,039% 12. v = {[odmocnina (1,58 VO2/kg) + (0,067%)2 + 0,062% - 6,772] - (0,067%)} : 0,79 . .

27 Výpočet rychlosti běhu do kopce nebo s kopce.
RES zůstává stejný, jeho průměrná hodnota na 1% stoupání a klesání činí 0,203: 13. VO2/kg = 3,749v - 2, ,203% 14. v = [VO2/kg + 2,133 - (0,203%)] : 3,749 . .

28 Hodnota stoupání a klesání:
Mírně zvlněný terén = 2% Zvlněný terén = 5% Kopcovitý terén = 10% Zároveň se mění hranice rychlosti nebo VO2/kg mezi rovnicemi pro výpočet rychlosti chůze nebo běhu. .

29 Rovnice pro výpočet rychlosti běhu a chůze ve zvlněném (kopcovitém) terénu
Č. 20 a 21 (2%) - limit v (km/hod) = 7,008 limit VO2/kg (ml) = 24,546 v = {[odmocnina (1,58 VO2/kg) - 6,6301] - 0,134} : 0,79 v = (VO2/kg + 1,727) : 3,749 . . .

30 Rovnice pro výpočet rychlosti běhu a chůze ve zvlněném (kopcovitém) terénu
Č. 22 a 23 (5%) - limit v (km/hod) = 6,649 limit VO2/kg (ml) = 23,856 v = {[odmocnina (1,58 VO2/kg) - 6,350] - 0,335} : 0,79 v = (VO2/kg + 1,118) : 3,749 . . .

31 Rovnice pro výpočet rychlosti běhu a chůze ve zvlněném (kopcovitém) terénu
Č. 24 a 25 (10%) - limit v (km/hod) = 6, limit VO2/kg (ml) = 22,946 v = {[odmocnina (1,58 VO2/kg) - 5,7031] - 0,670} : 0,79 v = (VO2/kg + 0,103) : 3,749 . . .

32 Změna limitní hodnoty v nebo VO2/kg
. Sklon 0% 7,259 km/hod 25,081 ml Sklon 2% 7,008 km/hod 24,546 ml Sklon 5% 6,664 km/hod 23,856 ml Sklon 10% 6,148 km/hod 22,946 ml V kopcovitém terénu je limitní rychlost, při které musí začít běžet, aby dosáhl dalšího zvýšení rychlosti, nižší než v terénu rovinatém. .

33 Snížení rychlosti běhu při pohybu v nerovném terénu.
4. v (km/h) = (VO2/kg + 2,133) : 3,749 (0%) 21. v (km/h) = (VO2/kg + 1,727) : 3,749 (2%) 23. v (km/h) = (VO2/kg + 1,118) : 3,749 (5%) 25. v (km/h) = (VO2/kg + 0,103) : 3,749 (10%) . . . . .

34 Snížení rychlosti běhu při pohybu v nerovném terénu.
4. v (km/h) = (VO2/kg + 2,133) : 3,749 (0%) 21. v (km/h) = (VO2/kg + 1,727) : 3,749 (2%) 23. v (km/h) = (VO2/kg + 1,118) : 3,749 (5%) 25. v (km/h) = (VO2/kg + 0,103) : 3,749 (10%) . . . . . .

35 Kombinace metodiky určování TFc a přepočtu VO2/kg na rychlost chůze nebo běhu při terénní kontrole programu PA. . Během prvního týdne provedeme kontrolu IZ pomocí Sport Testeru (teplota prostředí menší než 24o C). Nastavíme TFc  5 tepů/min (při TFc = 148 nastavíme rozmezí tepů/min a doporučíme kontakt s horní hranicí, při TFc = 142 tepů/min s dolní hranicí).

36 Kombinace metodiky určování TFc a přepočtu VO2/kg na rychlost chůze nebo běhu při terénní kontrole programu PA. . Klient (pacient, proband) trénuje po stanovenou dobu - zaznamenáme přesně vzdálenost, kterou ujde (nebo uběhne). Jestliže se tato vzdálenost liší od předepsané o méně než 7% považujeme předpis za správný. Při větším rozdílu vypracujeme nový program.

37 Nový program PA. Vypočítáme průměrnou rychlost pohybu během tréninku:
15. v (km/hod) = dráha (km) : čas (h) Vypočítáme průměrnou VO2/kg podle rovnic 5, 8 20 až 25 a z ní VO2/kg maxx podle rovnice 9. VO2/kg maxx = {[odmocnina z ( VO2/kg )] - 210} : 2 Další postup je alternativní a řídí se metodikou preskripce VO2/kg . . . . .

38 Zavzpomínej nebo zopakuj!
. TR1AK1 snižujeme VO2/kg v prvním týdnu o 16%, TR1AK2 o 13% a TR1AK3 o 3,5 ml atd ….

39 TR1 Nový program PA. VO2/kg maxx < 21,67 ml, potom
16. VO2/kg max = VO2/kg maxx . 1,16 . . .

40 TR1 Nový program PA. VO2/kg maxx = 21,67 - 31,81, potom
17. VO2/kg max = VO2/kg maxx . 1,13 . . .

41 TR1 Nový program PA. VO2/kg maxx > 31,81, potom
18. VO2/kg max = VO2/kg maxx + 3,5 . . .

42 Nový program PA. TR2 nebo TR3 18. VO2/kg max = VO2/kg maxx . .

43 Nový program PA. . Takto vypočítané hodnoty VO2/kg max převedeme na hodnoty rychlosti chůze nebo běhu.

44 Příklad VO2/kg max = 33,2 TF max = 172/min TFk = 71/min.
53-letý asymptomatický muž (TR2) měl při laboratorním vyšetření na BER zjištěny tyto hodnoty: VO2/kg max = 33,2 TF max = 172/min TFk = 71/min. Na základě rovnic č. 1, 3 a 7 mu byla doporučena rychlost pohybu 7,14 km/hod a TFc = 145/min. .

45 1. % VO2/kg max = (% VO2/kg max : 3,5) + 60
3. TFc = [(0,003 . VO2/kg max) + 0,6 ] . (1,05 . MTR) + TFk VO2/kg = (0,003 VO2/kg max) + 0,6] . (1,05 VO2/kg max) 7. v (km/h) = druhá odmocnina [(VO2/kg - 4,268) : 0,395] 1. 69,49 2. 144,8 24,388 3. 7,14

46 Při kontrole zjištěno, že během chůze na rovinaté trati dosáhl průměrné TF 144,1/min a průměrné rychlosti 6,65 km/hod. Na základě těchto výsledků mu byla pro potřebu preskripce vypočítána podle rovnic 8 a 9 nová hodnota VO2/kg maxx (31,50 ml), doporučená nová rychlost chůze a vypracován nový program PA. .

47 Na základě těchto hodnot se vypočítá nový program
8. VO2/kg (ml) = (0,395 . v2) + 4,268 9. VO2/kg maxx (ml) = {[odmocnina z ( VO2/kg ] - 210} : 2 21,74 31,50 Na základě těchto hodnot se vypočítá nový program (viz minulý semestr) Vzpomínáš? Ne?

48 Tak si to přečti a zopakuj!
Jo táák ..


Stáhnout ppt "PRESKRIPCE PROGRAMU POHYBOVÉ AKTIVITY"

Podobné prezentace


Reklamy Google