Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DEKRA Automobil a.s. Akademie dopravního vzdělávání Gremiální porada

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DEKRA Automobil a.s. Akademie dopravního vzdělávání Gremiální porada"— Transkript prezentace:

1 DEKRA Automobil a.s. Akademie dopravního vzdělávání Gremiální porada
DEKRA Automobil a.s. Akademie dopravního vzdělávání

2 SOFTWAROVÉ PROSTŘEDKY ŘEŠÍCÍ PROBLEMATIKU NEBEZPEČNÝCH CHEMICKÝCH LÁTEK
ADRem ISPRENEL CHEMSAT Julius Lachnitt DEKRA Automobil a.s.

3 ADRem Zpracování dohody ADR do elektronické podoby
Výchozí databáze látek – nebezpečné věci dle tab. 3.2 ADR Jednoduché a logicky členěné pracovní prostředí Komplexnost – zpracování související problematiky Informace dle chemického zákona Nebezpečné odpady Klasifikace dle IMDG CODE Informace o vlastnostech látek aj.

4 ADRem – hlavní okno

5 ADRem – předpis ADR

6 Gremiální porada ADRem - klasifikace

7 Gremiální porada ADRem - přeprava

8 ADRem – podlimitní,omezené,vyňaté množství
Gremiální porada ADRem – podlimitní,omezené,vyňaté množství

9 ADRem – přepravní doklady
Gremiální porada ADRem – přepravní doklady

10 ADRem – kontrolní seznam - Checklist
Gremiální porada ADRem – kontrolní seznam - Checklist

11 ADRem – nebezpečné odpady
Gremiální porada ADRem – nebezpečné odpady

12 ADRem - uživatelé cca 150 společností v ČR a SR
Krajské úřady v ČR a SR Policie ČR Celní správa Kontrolní jednotky CSPSD Kontrolní jednotky ITD v Polsku Verze ve slovenském, německém a polském jazyce

13 ADRem - informace, demoverze

14 ISPRENEL – Informační systém pro silniční přepravu nebezpečných látek
Poskytovatel podpory: TAČR Příjemce podpory a řešitel: DEKRA Automobil a.s. Spoluřešitelé: MEDISTYL s.r.o. TLP s.r.o. Technická univerzita v Liberci 2011 – 2013 Příjemci výsledků projektu: Především malé a střední podniky jejichž činnost je spojena se silniční přepravou nebezpečných chemických látek, orgány státní správy

15 ISPRENEL poskytnout informační podporu pro klasifikaci a označování nebezpečných látek při silniční přepravě usnadnit orientaci v dotčené legislativě poskytovat informace o fyzikálně-chemických vlastnostech látek poskytovat informace spojené s únikem látek při přepravě

16 ISPRENEL – vyhledávání, legislativa
Základ tvoří databáze nebezpečných věcí dle ADR

17 ISPRENEL – klasifikace

18 ISPRENEL – vlastnosti látky

19 ISPRENEL – přeprava

20 ISPRENEL – balení

21 ISPRENEL – vozidla

22 ISPRENEL – první pomoc

23 ISPRENEL – náklad vozidla

24 ISPRENEL – přepravní doklady

25 ISPRENEL – únik látky

26 ISPRENEL

27 CHEMSAT – IS, webová aplikace pro potřeby implementace CLP v podnicích
Poskytovatel podpory: SFŽP Příjemce podpory: DEKRA Automobil a.s. Společnosti podílející se na tvorbě: MEDISTYL s.r.o. TLP s.r.o. 2011 – 2013 Příjemci výsledků projektu: Především malé a střední podniky jejichž činnost je spojena s řešením problematiky CLP a PZH

28 CHEMSAT - cíle poskytnout informační podporu při přechodu na systém klasifikace a značení dle CLP (látky i směsi) usnadnit orientaci v chemické legislativě usnadnit plnění povinností plynoucích ze zákona o prevenci závažných havárií (PZH) poskytnout podporu při přepravě nebezpečných látek

29 CHEMSAT – veřejná část (www.chemsat.cz)
POSTUPY PRO KLASIFIKACI Nebezpečnost pro zdraví Fyzikální nebezpečnost Nebezpečnost pro životní prostředí Dodatečná nebezpečnost

30 CHEMSAT – neveřejná část
Základ IS tvoří databáze cca 9000 látek: všechny „závazně klasifikované“ látky (příl. VI CLP) všechny nebezpečné věci (UN čísla) dle ADR látky vyjmenované v zákoně PZH látky ze systému TRINS

31 CHEMSAT – klasifikace DSD

32 CHEMSAT – klasifikace CLP

33 CHEMSAT – vlastní záznamy - produkty
Možnost tvorby vlastního záznamu látky/směsi Vlastní klasifikace CLP Převod klasifikace DSD na CLP Převod klasifikace CLP na ADR Průvodce klasifikací v první fázi: Akutní toxicita a Žíravost/dráždivost – pro látky i směsi výhledově pro každou z 26 vlastností Štítek – interaktivní tvorba označení (povinné údaje, EUH věty, odpovídající rozměry)

34 CHEMSAT – tvorba vlastního záznamu-látky/směsi

35 CHEMSAT – interaktivní průvodce klasifikací

36 CHEMSAT – povinnosti ze zákona PZH
Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií v elektronické podobě Nástroj pro zařazení podniku do skupiny (A nebo B) na základě klasifikace a množství látek v podniku je vyhodnocena skupina zařazení Generování příslušného formuláře pro KÚ

37 CHEMSAT – povinnosti ze zákona PZH

38 CHEMSAT – podpora pro přepravu
Klasifikace látek dle mezinárodních dohod ADR, RID, ADN Databáze kódů obalů a pokynů pro balení Tvorba a editace přepravních dokladů - nákladních listů

39 CHEMSAT – podpora pro přepravu

40 CHEMSAT – legislativa Zákony a normy ve formátu HTML případně PDF
Zákon 350/2011 Sb. Zákon 59/2006 Sb. (PZH) Nařízení 1272/2008/ES (CLP) Dohoda ADR, RID, ADN Průvodce legislativou – přehled povinností podle rolí (výrobce, dovozce atd.), koncentrát z více norem (REACH, CLP, český chem. zákon…) Inteligentní vyhledávání v legislativě

41 CHEMSAT – legislativa

42 CHEMSAT

43 Děkuji za pozornost. Julius Lachnitt DEKRA Automobil a. s
Děkuji za pozornost! Julius Lachnitt DEKRA Automobil a.s. Akademie dopravního vzdělávání Türkova Praha 4 te.l.: ,


Stáhnout ppt "DEKRA Automobil a.s. Akademie dopravního vzdělávání Gremiální porada"

Podobné prezentace


Reklamy Google