Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DEKRA Automobil a.s. Bild DEKRA Automobil a.s. Akademie dopravního vzdělávání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DEKRA Automobil a.s. Bild DEKRA Automobil a.s. Akademie dopravního vzdělávání."— Transkript prezentace:

1 DEKRA Automobil a.s. Bild DEKRA Automobil a.s. Akademie dopravního vzdělávání

2 DEKRA Automobil a.s. SOFTWAROVÉ PROSTŘEDKY ŘEŠÍCÍ PROBLEMATIKU NEBEZPEČNÝCH CHEMICKÝCH LÁTEK ADRem ISPRENEL CHEMSAT Julius Lachnitt DEKRA Automobil a.s. 2

3 ADRem 3  Zpracování dohody ADR do elektronické podoby  Výchozí databáze látek – nebezpečné věci dle tab. 3.2 ADR  Jednoduché a logicky členěné pracovní prostředí  Komplexnost – zpracování související problematiky  Informace dle chemického zákona  Nebezpečné odpady  Klasifikace dle IMDG CODE  Informace o vlastnostech látek aj.

4 DEKRA Automobil a.s. ADRem – hlavní okno 4

5 DEKRA Automobil a.s. ADRem – předpis ADR 5

6 DEKRA Automobil a.s. ADRem - klasifikace 6

7 DEKRA Automobil a.s. ADRem - přeprava 7

8 DEKRA Automobil a.s. ADRem – podlimitní,omezené,vyňaté množství 8

9 DEKRA Automobil a.s. ADRem – přepravní doklady 9

10 DEKRA Automobil a.s. ADRem – kontrolní seznam - Checklist 10

11 DEKRA Automobil a.s. ADRem – nebezpečné odpady 11

12 DEKRA Automobil a.s. ADRem - uživatelé cca 150 společností v ČR a SR Krajské úřady v ČR a SR Policie ČR Celní správa Kontrolní jednotky CSPSD Kontrolní jednotky ITD v Polsku Verze ve slovenském, německém a polském jazyce 12

13 DEKRA Automobil a.s. ADRem - informace, demoverze www.dekra-automobil.cz/akademie 13

14 DEKRA Automobil a.s. ISPRENEL – Informační systém pro silniční přepravu nebezpečných látek  Poskytovatel podpory:TAČR  Příjemce podpory a řešitel: DEKRA Automobil a.s.  Spoluřešitelé: MEDISTYL s.r.o. TLP s.r.o. Technická univerzita v Liberci  2011 – 2013  Příjemci výsledků projektu:Především malé a střední podniky jejichž činnost je spojena se silniční přepravou nebezpečných chemických látek, orgány státní správy 14

15 DEKRA Automobil a.s. ISPRENEL 15  poskytnout informační podporu pro klasifikaci a označování nebezpečných látek při silniční přepravě  usnadnit orientaci v dotčené legislativě  poskytovat informace o fyzikálně-chemických vlastnostech látek  poskytovat informace spojené s únikem látek při přepravě

16 DEKRA Automobil a.s. ISPRENEL – vyhledávání, legislativa 16  Základ tvoří databáze nebezpečných věcí dle ADR

17 DEKRA Automobil a.s. ISPRENEL – klasifikace 17

18 DEKRA Automobil a.s. 18 ISPRENEL – vlastnosti látky

19 DEKRA Automobil a.s. 19 ISPRENEL – přeprava

20 DEKRA Automobil a.s. ISPRENEL – balení 20

21 DEKRA Automobil a.s. ISPRENEL – vozidla 21

22 DEKRA Automobil a.s. ISPRENEL – první pomoc 22

23 DEKRA Automobil a.s. 23 ISPRENEL – náklad vozidla

24 DEKRA Automobil a.s. 24 ISPRENEL – přepravní doklady

25 DEKRA Automobil a.s. ISPRENEL – únik látky 25

26 DEKRA Automobil a.s. ISPRENEL 26 www.isprenel.cz

27 DEKRA Automobil a.s. CHEMSAT – IS, webová aplikace pro potřeby implementace CLP v podnicích 27  Poskytovatel podpory:SFŽP  Příjemce podpory:DEKRA Automobil a.s.  Společnosti podílející se na tvorbě: MEDISTYL s.r.o. TLP s.r.o.  2011 – 2013  Příjemci výsledků projektu:Především malé a střední podniky jejichž činnost je spojena s řešením problematiky CLP a PZH

28 DEKRA Automobil a.s. CHEMSAT - cíle 28  poskytnout informační podporu při přechodu na systém klasifikace a značení dle CLP (látky i směsi)  usnadnit orientaci v chemické legislativě  usnadnit plnění povinností plynoucích ze zákona o prevenci závažných havárií (PZH)  poskytnout podporu při přepravě nebezpečných látek

29 DEKRA Automobil a.s. CHEMSAT – veřejná část (www.chemsat.cz) 29 POSTUPY PRO KLASIFIKACI Nebezpečnost pro zdraví Fyzikální nebezpečnost Nebezpečnost pro životní prostředí Dodatečná nebezpečnost

30 DEKRA Automobil a.s. CHEMSAT – neveřejná část 30 Základ IS tvoří databáze cca 9000 látek:  všechny „závazně klasifikované“ látky (příl. VI CLP)  všechny nebezpečné věci (UN čísla) dle ADR  látky vyjmenované v zákoně PZH  látky ze systému TRINS

31 DEKRA Automobil a.s. CHEMSAT – klasifikace DSD 31

32 DEKRA Automobil a.s. CHEMSAT – klasifikace CLP 32

33 DEKRA Automobil a.s. CHEMSAT – vlastní záznamy - produkty 33  Možnost tvorby vlastního záznamu látky/směsi  Vlastní klasifikace CLP  Převod klasifikace DSD na CLP  Převod klasifikace CLP na ADR  Průvodce klasifikací  v první fázi: Akutní toxicita a Žíravost/dráždivost – pro látky i směsi  výhledově pro každou z 26 vlastností  Štítek – interaktivní tvorba označení (povinné údaje, EUH věty, odpovídající rozměry)

34 DEKRA Automobil a.s. CHEMSAT – tvorba vlastního záznamu-látky/směsi 34

35 DEKRA Automobil a.s. CHEMSAT – interaktivní průvodce klasifikací 35

36 DEKRA Automobil a.s. CHEMSAT – povinnosti ze zákona PZH 36  Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií v elektronické podobě  Nástroj pro zařazení podniku do skupiny (A nebo B)  na základě klasifikace a množství látek v podniku je vyhodnocena skupina zařazení  Generování příslušného formuláře pro KÚ

37 DEKRA Automobil a.s. CHEMSAT – povinnosti ze zákona PZH 37

38 DEKRA Automobil a.s. CHEMSAT – podpora pro přepravu 38  Klasifikace látek dle mezinárodních dohod ADR, RID, ADN  Databáze kódů obalů a pokynů pro balení  Tvorba a editace přepravních dokladů - nákladních listů

39 DEKRA Automobil a.s. CHEMSAT – podpora pro přepravu 39

40 DEKRA Automobil a.s. CHEMSAT – legislativa 40  Zákony a normy ve formátu HTML případně PDF  Zákon 350/2011 Sb.  Zákon 59/2006 Sb. (PZH)  Nařízení 1272/2008/ES (CLP)  Dohoda ADR, RID, ADN  Průvodce legislativou – přehled povinností podle rolí (výrobce, dovozce atd.), koncentrát z více norem (REACH, CLP, český chem. zákon…)  Inteligentní vyhledávání v legislativě

41 DEKRA Automobil a.s. CHEMSAT – legislativa 41

42 DEKRA Automobil a.s. 42 CHEMSAT www.chemsat.cz

43 DEKRA Automobil a.s. Děkuji za pozornost! Julius Lachnitt DEKRA Automobil a.s. Akademie dopravního vzdělávání Türkova 1001 149 00 Praha 4 E-mail: lachnitt@dekra.cz te.l.: 267 288 370, 724 513 027 43


Stáhnout ppt "DEKRA Automobil a.s. Bild DEKRA Automobil a.s. Akademie dopravního vzdělávání."

Podobné prezentace


Reklamy Google