Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PŘEPRAVA NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ Přeprava nebezpečných věcí se řídí ADR - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (Sbírka mezinárodních.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PŘEPRAVA NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ Přeprava nebezpečných věcí se řídí ADR - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (Sbírka mezinárodních."— Transkript prezentace:

1

2 PŘEPRAVA NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ

3 Přeprava nebezpečných věcí se řídí ADR - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (Sbírka mezinárodních smluv č.13/2009) RID – Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (Sbírka mezinárodních smluv č.22/2010)

4 Označování dopravních jednotek horní polovina tabulky = identifikační číslo nebezpečnosti – Kemlerův kód dolní polovina tabulky = identifikační číslo látky – UN číslo

5 Bezpečnostní značky Jsou určeny k označení nebezpečí u dopravních jednotek a u drobných obalů. Označení kontejneru v kombinované dopravě. Označení jednokomorové autocisterny.

6 Bezpečnostní značky určené pro označení nebezpečnosti dle jednotlivých tříd

7 Označování zaplynované jednotky Třída 9: UN 3359 – Zaplynovaná jednotka Výstražná značka o minimálních rozměrech 300 mm x 250 mm Umístění:  na každou zaplynovanou jednotku  na místo, které je snadno viditelné osobám hodlajícím vstoupit do vnitřku vozidla, vozu, kontejneru nebo cisterny

8 Označování zaplynované jednotky Přepravní doklady: V přepravních dokladech musí být kromě UN čísla, oficiálního pojmenování a dalších údajů dle odstavce 5.4.1.1.1 dále uveden:  datum zaplynování  druh použitého plynu  množství použitého plynu Jazyk: Přepravní doklady: jazyk země odesílací a pak anglicky, německy nebo francouzsky ADR/RID (dle RID muže být i použita Italština). Výstražná značka: jazyk, jež odesilatel považuje za vhodný.

9 Označování zaplynované jednotky Odstranění Odstranění výstražné značky může být provedeno:  po odvětrání (škodlivé koncentrace zaplynovaného prostředí byly odstraněny)  zaplynované věci nebo látky byly vyloženy

10 Zaplynovaná jednotka dle IMDG - Code Dle sloupce 17 IMDG – Code: Zaplynovaná jednotka je uzavřená přepravní jednotka obsahující zboží nebo látky, které jsou nebo byly zaplynovány v jednotce. Plynné prostředky jsou buď jedovaté nebo dusivé. Plyny jsou obvykle uvolňovány z pevných nebo kapalných přípravků rozmístěných v jednotce. Plynné prostředky by neměly být aplikovány na obsah transportní jednotky jakmile je jednotka naložena na loď. Uzavřená transportní jednotka, která byla zaplynována není předmětem ustanovení tohoto předpisu, pokud byla po zaplynování úplně vyvětrána otevřením dveří jednotky nebo mechanickou ventilací a pokud datum vyvětrání je vyznačeno na zaplynovacím varovném označení (viz také zvláštní ustanovení 910 IMDG - Code).

11 TRUCK CENTER ZONE INDUSTRIALE DI MOLFETTA (Itálie) 3.3.2008 při čištění cisternového kontejneru po předchozí přepravě síry zahynulo postupně 5 pracovníků.

12 TRUCK CENTER ZONE INDUSTRIALE DI MOLFETTA (Itálie) Tahač nesprávně označen jako UN 1203 (Benzin)!!!

13 TRUCK CENTER ZONE INDUSTRIALE DI MOLFETTA (Itálie) Existují tři hypotézy, jaký plyn zabíjel… 1. Síra byla přepravována v roztaveném stavu pod přetlakem dusíku…? 2. Při čištění síry došlo k uvolnění kyanovodíku, který obsahoval produkt, který předcházel nakládce síry bez následného vyčištění…? 3. Reakcí vody, síry a čistícího prostředku vznikl sulfan (sirovodík), jehož smrtelná dávka při vdechnutí je 600 ppm…?

14 Hořesedly/Hořovičky – 2-etylhexanol

15 Karlovy Vary – metylmetakrylát, butylmetakrylát

16 Silnice I/6 (Transmotel) - benzín

17 Aš – butylakrylát

18 Břeclav – kyselina akrylová

19 Děkuji za pozornost! Bc. Jindřich KŘÍPAL Asociace bezpečnostních poradců a znalců


Stáhnout ppt "PŘEPRAVA NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ Přeprava nebezpečných věcí se řídí ADR - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (Sbírka mezinárodních."

Podobné prezentace


Reklamy Google