Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nebezpečné látky Ing. Milan TLAMKA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nebezpečné látky Ing. Milan TLAMKA."— Transkript prezentace:

1 Nebezpečné látky Ing. Milan TLAMKA

2 Charakteristika 1) Nebezpečné látky a přípravky (dále jen „nebezpečné látky“) jsou látky a přípravky, které vykazují jednu nebo více nebezpečných vlastností a pro tyto vlastnosti jsou klasifikovány zvláštním zákonem 2) Za havárii nebezpečné látky je považována mimořádná událost, kdy se nebezpečná látka ocitla mimo kontrolu v tak velkých množstvích, že jsou ohroženi lidé, zvířata a životní prostředí a je nutné provádět záchranné a likvidační práce.

3 Nebezpečná látka …. Mimo kontrolu se nebezpečná látka může dostat únikem z nádob nebo zařízení. Nebezpečné látky se mohou vyskytovat tam, kde se vyrábí, zpracovávají, skladují nebo při jejich přepravě.

4 Charakteristickými znaky, které vypovídají na místě zásahu o přítomnosti nebezpečných látek jsou:
a) označení přepravního prostředku nebo obalu výstražnými tabulemi, výstražnými identifikačními tabulemi, bezpečnostními tabulemi a manipulačními značkami, b) technologická zařízení (otevřené technologické provozy, skladovací prostory apod.), c) změna barvy nebo odumírání vegetace, úhyn drobných živočichů v blízkém okruhu havárie,

5 … přeprava NL … „ADR“ Dohoda ADR: předpisy týkající se přepravy nebezpečných látek po pozemních komunikacích

6 Výstražné tabulky na vozidlech…

7 Kemler kód – dělíme do tříd
1.Výbušné látky a předměty 2. Plyny 3. Hořlavé kapaliny 4.1. Hořlavé tuhé látky 4.2. Samozápalné látky 4.3. Látky, které při styku s vodou vytvářejí hořlavé plyny 5.1. látky podporující hoření 5.2. Organické peroxidy 6.1. Jedovaté látky 6.2. Infekční látky 7. Radioaktivní látky 8. Žíravé látky 9. Jiné nebezpečné látky a předměty

8 Kemler kód Opakující se čísla…násobení nebezpečí
První značí rozhodující nebezpečí X – nesmí přijít do styku s VODOU !!! 0 – doplňující číslice

9 Taktické postupy JSDH…
Příjezd z návětrné strany Dostatečná vzdálenost od místa MU Maximální ochrana hasičů na průzkumu – zjistit druh NL Vytyčit nebezpečný prostor Informování KOPIS HZS Dbát pokynu VZ Postupovat vždy s rozvahou

10 Ochrana hasičů při zásahu s NL
Dýchací přístroje Ochranné obleky

11 Děkuji za pozornost … …čas na dotazy…


Stáhnout ppt "Nebezpečné látky Ing. Milan TLAMKA."

Podobné prezentace


Reklamy Google