Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přeprava zboží podlehající dohodě ADR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přeprava zboží podlehající dohodě ADR"— Transkript prezentace:

1 Přeprava zboží podlehající dohodě ADR
Obhajoba maturitní práce Vít Roudnický DS4

2 Zadání maturitní práce
ADR Zadání maturitní práce Podmínky přepravy nebezpečného zboží Technologie nakládky a přepravy Odpovědnost dopravce při přepravě Náhrada škody vzniklé přepravou

3 ADR ABL Brožek Leoš s.r.o. Firma zabývající se mezinárodní a vnitrostátní kamionovou silniční dopravou již od roku 1993. Vlastní 18 vozidel splňujících předpisy pro přepravu nebezpečných věcí a 23 řidičů se školením dle Dohody ADR.

4 Přepravní podmínky nebezpečných věcí v silniční dopravě
ADR Přepravní podmínky nebezpečných věcí v silniční dopravě Nebezpečné věci jsou vymezeny v zákoně č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě Tyto věci mohou během přepravy ničit životní prostředí, nebo dopravní prostředek a případně i zdraví lidí.

5 Třídy nebezpečných věcí
ADR Třídy nebezpečných věcí 1 Výbušné látky a předměty 2 Stlačené, zkapalněné, nebo pod tlakem rozpuštěné plyny 3 Hořlavá kapalina 4.1 Hořlavé tuhé látky 4.2 Samozápalné látky 4.3 Látky, které ve styku s vodou vyvíjejí zápalné plyny 5.1 Látky podporující hoření 5.2 Organické peroxidy 6.1 Jedovaté látky 6.2 Infekční látky 7 Radioaktivní látky 8 Žíravé látky 9 Jiné nebezpečné látky

6 Rozdělení látek dle obalových skupin
ADR Rozdělení látek dle obalových skupin Pro účely balení se nebezpečné věci rozdělují podle stupně nebezpečí do obalových skupin Zádržné prostředky Obalová skupina Stupeň nebezpečí látky Podlimitní množství kg,l I. Velmi nebezpečné látky <20 II. Středně nebezpečné látky <333 III. Málo nebezpečné látky <1000

7 Označení vozidel přepravující nebezpečné věci
ADR Označení vozidel přepravující nebezpečné věci Tabulka s identifikačními čísly Bezpečnostní značka

8 Vybavení a doklady ve vozidle
ADR Vybavení a doklady ve vozidle Zakládací klín, dva stojací výstražné prostředky, fluoreskující výstražná vesta, ruční svítilna pro každého člena osádky. Kapalina na výplach očí, pár ochranných rukavic, brýle, lopata, kryt kanalizace a sběrná nádoba, 2 práškové 6 kg hasicí přístroje. Průvodní doklady vztahující se k nákladu Písemné pokyny podle ADR Průvodní doklady vztahující se k řidiči Průvodní doklady vztahující se k vozidlu

9 Technologie přepravy zahrnuje:
ADR Technologie přepravy zahrnuje: Objednávka Zadávání objednávky Nakládka nebezpečných věcí Povinnosti dopravce během přepravy Vykládka a povinnosti příjemce Fakturace

10 Odpovědnost dopravce při přepravě
ADR Odpovědnost dopravce při přepravě Pojištění dopravní - z odpovědnosti dopravce Pojištění vozidel – pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, havarijní pojištění Uplatnění a rozsah pojištění z odpovědnosti

11 Náhrada škody vzniklé přepravou
ADR Náhrada škody vzniklé přepravou Činnost v případě nehody Únik nebezpečné látky do životního prostředí Hrazení poškozeného zboží

12 ADR Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Přeprava zboží podlehající dohodě ADR"

Podobné prezentace


Reklamy Google