Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přeprava zboží podlehající dohodě ADR Obhajoba maturitní práce Vít Roudnický DS4.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přeprava zboží podlehající dohodě ADR Obhajoba maturitní práce Vít Roudnický DS4."— Transkript prezentace:

1 Přeprava zboží podlehající dohodě ADR Obhajoba maturitní práce Vít Roudnický DS4

2 Zadání maturitní práce Podmínky přepravy nebezpečného zboží Technologie nakládky a přepravy Odpovědnost dopravce při přepravě Náhrada škody vzniklé přepravou ADRADR

3 ABL Brožek Leoš s.r.o. Firma zabývající se mezinárodní a vnitrostátní kamionovou silniční dopravou již od roku 1993. Vlastní 18 vozidel splňujících předpisy pro přepravu nebezpečných věcí a 23 řidičů se školením dle Dohody ADR. ADRADR

4 Přepravní podmínky nebezpečných věcí v silniční dopravě Nebezpečné věci jsou vymezeny v zákoně č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě Tyto věci mohou během přepravy ničit životní prostředí, nebo dopravní prostředek a případně i zdraví lidí. ADRADR

5 Třídy nebezpečných věcí 1 Výbušné látky a předměty 2 Stlačené, zkapalněné, nebo pod tlakem rozpuštěné plyny 3 Hořlavá kapalina 4.1 Hořlavé tuhé látky 4.2 Samozápalné látky 4.3 Látky, které ve styku s vodou vyvíjejí zápalné plyny 5.1 Látky podporující hoření 5.2 Organické peroxidy 6.1 Jedovaté látky 6.2 Infekční látky 7 Radioaktivní látky 8 Žíravé látky 9 Jiné nebezpečné látky ADRADR

6 Rozdělení látek dle obalových skupin Pro účely balení se nebezpečné věci rozdělují podle stupně nebezpečí do obalových skupin Zádržné prostředky Obalová skupinaStupeň nebezpečí látky Podlimitní množství kg,l I.Velmi nebezpečné látky <20 II.Středně nebezpečné látky <333 III.Málo nebezpečné látky <1000 ADRADR

7 Označení vozidel přepravující nebezpečné věci ADRADR Bezpečnostní značka Tabulka s identifikačními čísly

8 Vybavení a doklady ve vozidle Zakládací klín, dva stojací výstražné prostředky, fluoreskující výstražná vesta, ruční svítilna pro každého člena osádky. Kapalina na výplach očí, pár ochranných rukavic, brýle, lopata, kryt kanalizace a sběrná nádoba, 2 práškové 6 kg hasicí přístroje. Průvodní doklady vztahující se k nákladu Písemné pokyny podle ADR Průvodní doklady vztahující se k řidiči Průvodní doklady vztahující se k vozidlu ADRADR

9 Technologie přepravy zahrnuje: Objednávka Zadávání objednávky Nakládka nebezpečných věcí Povinnosti dopravce během přepravy Vykládka a povinnosti příjemce Fakturace ADRADR

10 Odpovědnost dopravce při přepravě Pojištění dopravní - z odpovědnosti dopravce Pojištění vozidel – pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, havarijní pojištění Uplatnění a rozsah pojištění z odpovědnosti ADRADR

11 Náhrada škody vzniklé přepravou Činnost v případě nehody Únik nebezpečné látky do životního prostředí Hrazení poškozeného zboží ADRADR

12 Děkuji za pozornost ADRADR


Stáhnout ppt "Přeprava zboží podlehající dohodě ADR Obhajoba maturitní práce Vít Roudnický DS4."

Podobné prezentace


Reklamy Google