Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Stanovení možných dosahů závažné havárie s nebezpečnými chemickými látkami a zóny havarijního plánování Zpracovatel:Martin Sikora Vedoucí DP: prof. RNDr.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Stanovení možných dosahů závažné havárie s nebezpečnými chemickými látkami a zóny havarijního plánování Zpracovatel:Martin Sikora Vedoucí DP: prof. RNDr."— Transkript prezentace:

1 Stanovení možných dosahů závažné havárie s nebezpečnými chemickými látkami a zóny havarijního plánování Zpracovatel:Martin Sikora Vedoucí DP: prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc. VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Hornicko-geologická fakulta, Institut geoinformatiky31. března 2015 Ostrava Diplomová práce

2 Ostrava 20042 Definice pojmů Stanovení možných dosahů závažné havárie s nebezpečnými chemickými látkami a zóny havarijního plánování Určení dosahu pomocí metodiky vzdálenost následků účinků závažné havárie území v okolí objektu nebo zařízení v němž krajský úřad uplatňuje požadavky havarijního plánování toxický únik, požár nebo výbuch s dopadem na životy a zdraví lidí, zvířata, životní prostředí a majetek látky, které vykazují jednu nebo více nebezpečných vlastností (toxicita, výbušnost, hořlavost…)

3 Ostrava 20043 Cíl práce Je stanovení možných dosahů (dle metodiky IAEA-TECDOC-727) závažné havárie způsobené nebezpečnými chemickými látkami na území města Valašského Meziříčí a zóny havarijního plánování u objektu Čepro, a.s. středisko Cerekvice.

4 Ostrava 20044 Otázka?1/2 Co hodnotit? zdroje rizik stacionární (zásobníky, budovy, technologie…) zdroje rizik mobilní (automobily, auto cisterny, železniční cisterny…) Problém: nelze dopředu jednoznačně určit místo závažné havárie

5 Ostrava 20045 Otázka?2/2 Jak hodnotit? Pomocí metodiky → volba metodiky Dopad na: –zdraví a životy lidí –životní prostředí –majetek

6 Ostrava 20046 Zvolená metodika IAEA-TECDOC-727 Proč? –Hodnocení následků účinků závažné havárie na životy lidí –Umožňuje hodnotit všechny typy závažných havárií (toxický únik, požár, výbuch) –Mezinárodně uznávaná metodika –Implementace do prováděcích předpisů (vyhláška MV č. 383/2000 Sb.)

7 Ostrava 20047 Vznik databáze Metodika TECDOC Stanovování dosahů je poměrně náročné a zdlouhavé Pouze v papírové podobě Spousta tabulek a tabulkových dat Databáze jako nástroj pro stanovení dosahů

8 Ostrava 20048 Účel databáze Nástroj pro rychlejší stanovení dosahů Ukládání vytvořených dat Možnost propojení s programovým vybavením pro GIS Databáze (MS Access) Software pro GIS připojení poskytnutí dat

9 Ostrava 20049 Postup určení dosahu 1.Vložení identifikátoru zdroje rizika 2.Volba obecné činnosti představující zdroj 3.Volba bližší specifikace činnosti 4.Volba druhu NL 5.Výběr NL 6.Zadání množství NL v tunách Potvrzení zmáčknutím tlačítka Vytvoření záznamu v tabulce zdrojů Volitelné údaje Povinné údaje

10 Ostrava 200410 Stanovení dosahů závažné havárie na území města Valašské Meziříčí

11 Ostrava 200411 Vstupní data Bezpečnostní dokumentace objektů DEZA, a.s. a CS CABOT, s.r.o. Seznam objektů a zařízení nakládajících s NL Mapa města –Rastrový podklad, měřítko 1:10 000 Letecké snímky –barevné ortofoto, rozlišení 0,5 m/pix Zdroj: MÚ Valašské Meziříčí

12 Ostrava 200412 Zdroje rizik Zařazené (DEZA, CS CABOT) –11 zdrojů Nezařazené –26 zdrojů Mobilní –23 zdrojů silniční síť (určené pro přepravu NL) železniční síť

13 Ostrava 200413 Schéma postupu Databáze (MS Access) Software pro GIS Zadání údajů o zdroji rizika poskytnutí dat Určení dosahu a uložení do tabulky připojení Digitalizace zdrojů rizik Vytvoření obalových zón

14 Ostrava 200414

15 Ostrava 200415

16 Ostrava 200416 Stanovení zóny havarijního plánování objektu Čepro, a.s. středisko Cerekvice

17 Ostrava 200417 Vstupní data Bezpečnostní dokumentace objektu Čepro, a.s. středisko Cerekvice ZM10 –rastrové mapové listy, měřítko 1:10 000 Letecké snímky –barevné ortofoto, rozlišení 0,5 m/pix Zdroj: KÚ Královehradeckého kraje

18 Ostrava 200418 Schéma postupu Databáze (MS Access) Software pro GIS Zadání údajů o zdroji rizika poskytnutí dat Určení dosahu a uložení do tabulky připojení Digitalizace zdrojů rizik a areálu podniku Vytvoření obalových zón (2 x dosah)

19 Ostrava 200419 Stanovení zóny HP Z1 Z2 Zdroj rizika Hranice areálu podniku Vnější zóna havarijního plánování dvojnásobek dosahu závažné havárie území v okolí objektu nebo zařízení v němž krajský úřad uplatňuje požadavky havarijního plánování

20 Ostrava 200420

21 Ostrava 200421 Legislativa Zákon č. 353/1999 Sb. o prevenci závažných havárií Vyhláška MŽP č. 8/2000 Sb. Stanovuje zásady hodnocení rizik závažné havárie, přijatelnost rizika vzniku závažné havárie, rozsah a způsob zpracování bezpečnostní dokumentace (bezpečnostního programu prevence závažné havárie, bezpečnostní zprávy, vnitřního havarijního plánu, podkladů pro stanovení zóny havarijního plánování a pro vypracování vnějšího havarijního plánu), rozsah a způsob zpracování informací určených veřejnosti a postup při zabezpečování informování veřejnosti v zóně havarijního plánování Vyhláška MV č. 383/2000 Sb. kterou se stanoví zásady pro stanovení zóny havarijního plánování a rozsah a způsob vypracování vnějšího havarijního plánu pro havárie způsobené vybranými nebezpečnými chemickými látkami

22 Děkuji za pozornost martinsikora@centrum.cz


Stáhnout ppt "Stanovení možných dosahů závažné havárie s nebezpečnými chemickými látkami a zóny havarijního plánování Zpracovatel:Martin Sikora Vedoucí DP: prof. RNDr."

Podobné prezentace


Reklamy Google