Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prevence závažných havárií

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prevence závažných havárií"— Transkript prezentace:

1 Prevence závažných havárií
Ing. Josef Bambuch, HZS Zlínského kraje Tel ,

2 Úvod V souvislosti s reformou veřejné správy a následným převodem výkonu státní správy z okresních úřadů na krajské úřady došlo i k převodu kompetencí ve výkonu státní správy v oblasti působnosti zákona č.59/2006 Sb., (353/1999 Sb.,) o prevenci závažných havárií k  Oblast prevence závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky je zabezpečována oddělením pro zvláštní úkoly kanceláře hejtmana jako součást krizového řízení a plánování.

3 Charakteristika příslušné legislativy
Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií - stanoví systém prevence závažných havárií pro objekty a zařízení, v nichž je umístěna vybraná nebezpečná chemická látka nebo chemický přípravek v množství stejném nebo větším, než je množství uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu, s cílem snížit pravděpodobnost vzniku a omezit následky závažných havárií

4 Vyhláška 256/2006 Sb., o podrobnostech systému prevence závažných havárií upravuje:
způsob zpracování analýzy a hodnocení rizik způsob zpracování BP,BZ způsob zpracování vnitřního havarijního plánu způsob stanovení zóny HP aktualizaci BP,BZ,VHP a podkladů pro stanovení zóny rozsah a způsob informování veřejnosti v zóně HP

5 Vyhláška č. 103/2006 Sb., Nařízení vlády č.254/2006 Sb.,
stanoví zásady pro vymezení zóny HP a o rozsah a způsob vypracování vnějšího havarijního plánu Nařízení vlády č.254/2006 Sb., o kontrole NL upravuje: způsob hodnocení BP, BZ obsah ročního plánu kontrol, informace o provedené kontrole a obsah výsledné zprávy o kontrole

6 Vyhláška č. 250/2006 Sb., - stanoví rozsah a obsah bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu nebo zařízení zařazených do skupiny A nebo B

7 Objekty a zařízení dle zákona
Zákon rozděluje objekty a zařízení, v nichž je umístěna vybraná nebezpečná chemická látka nebo chemický přípravek na tři skupiny: objekty nebo zařízení zařazené do skupiny A, objekty nebo zařízení zařazené do skupiny B, objekty nebo zařízení nezařazené.

8 Provozovatelé zařazeni dle zákona ve Zlínském kraji

9 ČEPRO,a.s. Středisko 08 LOUKOV - B
-ORP- Bystřice pod Hostýnem -příjem,výdej,skladování PHM -podzemní,nadzemní sklad. zařízení Rizika: -riziko požáru -výbuchu par benzínu -znečištění životního prostředí Dokumenty: -Bezpečnostní zpráva –schválena -Vnitřní havarijní plán -Stanovená zóna hav. plánování -Vnější havarijní plán-schválen -Informace určené veřejnosti Síly a prostředky: -HZS podniku na směně- 5 -HZS ZK- ÚO Kroměříž -Dekonta Kladno

10

11 DEZA,a.s. Valašské Meziříčí - B
-ORP- Valašské Meziříčí -se nachází na severním okraji města /1600x650m/ -výroba dehtu,těžkých aromátů,benzol, fenol,výroba čisté chemikálie Rizika: -riziko požáru -výbuchu par těkavých látek -únik toxických a karcinogenních látek do životního prostředí Dokumenty: -Bezpečnostní zpráva – schválena -Vnitřní havarijní plán - Zóna hav. Plánování - určena -Vnější havarijní plán - schválen -Informace určené veřejnosti Síly a prostředky: -HZS podniku -50 lidí -na směně-15 osob -HZS ZK- 1.Železniční cisterna-Amoniak- 28 tun 2.Destilace fenolu- 130 tun tox.mrak m - obyvatelstvo- Byt.zástavba -700 m,centrum-1,5km Obce:Bynina, Příluky,Mštěnovice(200), Lhotky nad Bečvou, Juřinka Silnice: Hranice - Valmez Řeka: Bečva – 400 m -Železnice: Hranice - Púchov

12

13 CS CABOT,s.r.o. Valašské Meziříčí - B
-ORP- Valašské Meziříčí -se nachází v stejné lokalitě -výroba sazí Rizika: -riziko požáru- pyrolýzní olej -výbuchu koncového plynu -únik toxického koncového plynu do životního prostředí Dokumenty: -návrh BZ – Síly a prostředky: -HZS podniku Deza -HZS ZK

14 STATESTRONG s.r.o. Bojkovice - B
-ORP- Uherský Brod -výroba a skladování aerosolových kosmetických výrobků Rizika: -riziko požáru- extremně a vysoce hořlavé látky-isobutan, ethanol -se vzduchem tvorba výbušných směsí -narkotické účinky Dokumenty: - Bezpečnostní zpráva -Vnitřní havarijní plán - Zóna hav. Plánování - určena -Vnější havarijní plán - schválen -Informace určené veřejnosti Síly a prostředky: -HZS ZLK

15 NAVOS a.s. Kroměříž - B ORP- Kroměříž Rizika: Dokumenty:
-skladování a distribuce hnojiv -skladování a distribuce pesticidů Rizika: -únik toxických látek do životního prostředí Dokumenty: -návrh BZ Síly a prostředky: -HZS ZLK

16 STV GROUP a.s. Rataje - B ORP- Kroměříž Rizika: Dokumenty:
-vývoj, výroba, zpracování, úpravy a přeprava výbušnin -delaborace výbušnin Rizika: -výbuch -požár Dokumenty: - BZ, Vnitřní HP Síly a prostředky: - HZS ZLK

17 AUSTIN DETONATOR s.r.o. - B
ORP- Vsetín -výroba rozbušek Rizika: -výbuch -požár Dokumenty: -návrh BZ Síly a prostředky: - HZS ZLK Austin Detonator

18 ZEVETA a.s.- Bojkovice - A
ORP- Uherský Brod -výrobní a skladové objekty s výbušninami a tox.kapalinami Rizika: -požár -výbuch -únik toxických látek Dokumenty: -Bezpečnostní program Síly a prostředky: -HZS ZLK

19 Colorlak, a.s.- Staré Město - A
ORP- Uherské Hradiště -výrobní a skladové objekty s extremně hořlavými tox.látkami Rizika: -požár -výbuch -únik toxických látek Dokumenty: -návrh BP – Síly a prostředky: -HZS ZK

20 Barum Continental s.r.o. - A
ORP- Otrokovice -výroba pneumatik Rizika: -požár -výbuch -únik toxických látek Dokumenty: -návrh BP Síly a prostředky: - HZSP,HZS ZLK,

21 Deza Organik a.s. Otrokovice - A
ORP- Otrokovice -výroba antrachionu -výroba změkčovadel plast. hmot a esterů Rizika: -požár -výbuch -únik toxických látek Dokumenty: -návrh BP Síly a prostředky: -HZS ZLK, HZSP, Deza Organik

22 Fatra a.s. Napajedla - A ORP- Otrokovice Rizika: Dokumenty:
-zpracování plastů (PVC,PE,PP) Rizika: -požár -výbuch -únik toxických látek Dokumenty: -návrh BP Síly a prostředky: -HZSP, HZS ZLK, Fatra Fatra

23 Groz-Beckert Czech s.r.o. VK - A
ORP- Val. Klobouky -výroba jehel Rizika: -únik toxických látek do životního prostředí Dokumenty: -návrh BP Síly a prostředky: -HZS ZLK Groz Beckert

24 ON SEMICONDUCTOR Czech Republic, Rožnov p/R - A
ORP- Rožnov p/R -výroba křemíkových monokrystalů, desek a čipů -stanice chlorovodíku Rizika: -požár -výbuch -únik toxických látek Dokumenty: -BP – schvaluje se Síly a prostředky: -HZS ZLK,

25 Průmyslový areál- Rožnov - A
-ORP- Rožnov pod Radhoštěm -výroba - skladování nebezpečných látek Rizika: riziko požáru -výbuchu par těkavých látek -únik toxických a karcinogenních látek do životního prostředí Dokumenty: -Bezpečnostní program – Síly a prostředky: -MOBA -HZS ZK- Fy: ON-Semi,Enrgoaqua,TCT, BaC,

26 Účel zákona- bezpečnostní dokumentace
Co sleduje bezpečnostní dokumentace ? Jednoduše řečeno: Aby provozovatel seznámil a přesvědčil státní správu a občany v okolí objektu nebo zařízení, včetně svých zaměstnanců: že ví co, kde a kolik „toho nebezpečného“ má, že zná kvalifikovaný odhad, co „to nebezpečné“ může za určitých okolností udělat, že provedl kvalifikovaný odhad, jak asi často se „to“ může stát, že je na „to“ připraven, že dělá opatření, aby „to“ bylo menší, a aby byla co nejmenší pravděpodobnost, že se „to“ stane, pokud se tomu nedá vyhnout, že veškerá činnost v objektu nebo zařízení se provádí v duchu bezpečného počínání.

27 Zpracovávaná dokumentace
Provozovatel A Bezpečnostní program ( zprac. subjekt) Provozovatel B Bezpečnostní zpráva (zprac. subjekt) Vnitřní havarijní plán (zprac. subjekt) Vnější havarijní plán (zprac. HZS ZLK) (VHP se prověřuje jedenkrát za 3 roky cvičením)

28 Kontrola dle zákona 59/2006 z pohledu OO a KŘ
plnění dříve uložených opatření k odstranění zjištěných nedostatků správnosti, úplnosti a aktuálnosti bezpečnostní dokumentace (BZ, BP, VHP, vnitřní HP) správnosti a aktuálnosti podkladů pro zpracování VHP, stanovení zóny HP a vyhodnocení případného domino efektu pravdivosti poskytnutých informací o rizicích a zdrojích závažné havárie havarijní připravenosti - plnění opatření dle § 24 zák. č. 239/2000 Sb.,(varování, záchranné práce, příprava zaměstnanců, zdroje rizik, zajištění SaP atd… nejenom vůči svým zaměstnancům, ale i bezprostředně ohroženým obcím)

29 Kontrola dle zákona 59/2006 z pohledu OO a KŘ (pokračování)
funkčnosti bezpečnostních opatření včetně zkoušek (poplachové zařízení-zápis) evakuace, popř. ukrytí zaměstnanců prokazatelného seznámení zaměstnanců s bezpečnostní dokumentací (BP,BZ, VHP…) preventivní bezpečnostní opatření a žádoucí chování v případě vzniku závažné havárie (jaká jsou činěna opatření)

30 Z provedené kontroly se zpracuje
Kontrolní protokol (pro provozovatele, HZS, KÚ) Informace o kontrole dodržování povinností daných zákonem o prevenci závažných havárií (se zasílá příslušnému inspektorátu ČIŽP)

31

32 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Prevence závažných havárií"

Podobné prezentace


Reklamy Google