Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AKTUÁLNÍ STAV V PREVENCI ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AKTUÁLNÍ STAV V PREVENCI ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ"— Transkript prezentace:

1 AKTUÁLNÍ STAV V PREVENCI ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ
Ing. Zuzana Machátová APROCHEM duben 2014 OEREŠ

2 Zákon č. 61/2014 Sb. , ze dne 19. března 2014, kterým se mění zákon č
Zákon č. 61/2014 Sb., ze dne 19. března 2014, kterým se mění zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění zákona č. 279/2013 Sb., a některé další zákony Chemický zákon Zákon o prevenci havárií Zákon o vodách

3 Zákon č. 61/2014 Sb. Přidání vyjmenované látky do tabulky I
Zrušení § 35 zákona č. 59/2006 Sb. Změna citace chemického zákona 2x

4 Zákon č. 61/2014 Sb. V příloze č.1 části 1 tabulce I položce 31 se doplňuje písmeno d 32. Ropné produkty: (a) automobilové a jiné benzíny (b) petroleje (včetně paliva pro tryskové motory) (c) plynové oleje (zahrnující motorové nafty, topné oleje pro domácnosti a jiné směsi plynových olejů) (d) těžké topné oleje

5 14 → 5 limit 2500 t ČEZ-Elektrárna Prunéřov 320 ČEZ-Elektrárna Mělník
1000 Dalkia Mariánské Lázně 3900 Dalkia Olomouc 8000 Dalkia Přerov 400 Elektrárna Chvaletice 1980 Tamero Invest 1433 Teplárna Písek - Výtopna Samoty 3300 Teplárna Písek 475 Teplárna Strakonice 7000 Teplárna Tábor 7336 Teplárna Trmice 488 Vápenka Čertovy schody 150 Teplárna Liberec 191

6 Návrh zákona o prevenci závažných havárií
Směrnice SEVESO III Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek Nařízení CLP Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/ o klasifikaci, označování a balení látek a směsí

7 Návrh zákona o prevenci závažných havárií
Účinnost od 1. června 2015 Ruší: Zákon č. 59/2006 Sb., Zákon č. 488/2009 Sb. Část druhá zákona č. 61/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 350/2011 Sb Nařízení vlády č. 254/2006 Sb. Vyhláška č. 103/2006 Sb. Vyhláška č. 250/2006 Sb. Vyhláška č. 255/2006 Sb. Vyhláška č. 256/2006 Sb.

8 Návrh zákona o prevenci závažných havárií
Změna klasifikace: Tabulka Kategorie nebezpečných látek Změna a rozšíření kategorií, navýšení o 11 položek Tabulka Jmenovitě vybrané nebezpečné látky Navýšení o 14 položek Seveso II contains 10 CHIP categories whereas Seveso III contains16 CLP categories including some new categorie

9 Návrh zákona o prevenci závažných havárií
Tabulka I Kategorie nebezpečných látek Tabulka II Jmenovitě vybrané nebezpečné látky

10 Návrh zákona o prevenci závažných havárií
Provozovatel: Přezkoumá seznam nebezpečných chemických látek POKUD SE NEMĚNÍ ZAŘAZENÍ Aktualizuje návrh na zařazení Aktualizuje bezpečnostní dokumentaci Aktualizuje vnitřní a podklady pro vnější havarijní plán do 1 roku od nabytí účinnosti června 2016

11 Návrh zákona o prevenci závažných havárií
POKUD SE ZMĚNÍ ZAŘAZENÍ Předloží návrh na zařazení a analýzu a hodnocení rizik závažné havárie do 1 roku od nabytí účinnosti června 2016 Předloží bezpečnostní dokumentaci, vnitřní havarijní plán a podklady pro vnější havarijní plán do 2 let

12 Návrh zákona o prevenci závažných havárií
§ 8 Návrh na změnu zařazení po každé změně druhu nebo množství nebezpečné látky po ukončení činnosti v objektu poté, co se na něj přestaly vztahovat povinnosti podle tohoto zákona

13 Návrh zákona o prevenci závažných havárií
(3) Tento zákon se nevztahuje na g) skladování plynu v podzemních zásobnících v pobřežních vodách, a to jak na místech určených ke skladování, tak na místech, kde se rovněž provádí průzkum a dobývání nerostů, včetně uhlovodíků, s výjimkou pevninských podzemních zásobníků plynu v přirozených vrstvách, vodonosných vrstvách, solných kavernách a opuštěných dolech

14 Návrh zákona o prevenci závažných havárií
Lobodice, Olomoucký kraj Třanovice Štramberk Moravskoslezský kraj Tvrdonice Dolní Dunajovice Dolní Bojanovice Dambořice Jihomoravský kraj Háje (Příbram) Středočeský kraj Důl Rožná v Rožínce - průzkum probíhá Okrouhlá Radouň - uvažuje se

15 Návrh zákona o prevenci závažných havárií
Domino efekt § 7 Zařazení objektu do příslušné skupiny v důsledku domino efektu

16 Návrh zákona o prevenci závažných havárií
§ 18 Posudek návrhu bezpečnostní dokumentace

17 Návrh zákona o prevenci závažných havárií
§ 19 Práva a povinnosti zpracovatele posudku vstupovat do objektu, požadovat podklady použité pro zpracování návrhu bezpečnostní dokumentace, požadovat další informace

18 Návrh zákona o prevenci závažných havárií
§ 20 Náklady spojené se zpracováním posudku Náklady spojené se zpracováním posudku hradí provozovatel. Zpracovateli posudku náleží za zpracování posudku odměna stanovená podle občanského zákoníku[1] na základě smlouvy uzavřené podle § 16 písm. b). Krajský úřad vyúčtuje částku ve výši odměny uhrazené zpracovateli posudku provozovateli objektu.

19 Návrh zákona o prevenci závažných havárií
Informování veřejnosti informace lepší, aktuální, aktivní a poskytované elektronicky informace o objektu o nebezpečí závažné havárie o havarijní připravenosti po závažné havárii o poslední kontrole v objektu

20 Návrh zákona o prevenci závažných havárií
Kontrola Frekvence podle systematického hodnocení Frekvence může být upravena na základě systematického hodnocení daného objektu, kdy určující je vyhodnocení možných následků případné havárie a zjištění z provedených kontrol Spolupráce mezi kontrolními orgány Plán kontrol rozšířen o domino efekt, vliv vnějšího prostředí, Postupy u běžné a mimořádné kontroly

21 Kontrolní činnost podle zákona 59/2006 Sb.
156, 122, 33, 1 – plán kontrol 25 – nezařazené objekty projekt - Optimalizace inspekčních postupů u nebezpečných chemických instalací


Stáhnout ppt "AKTUÁLNÍ STAV V PREVENCI ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ"

Podobné prezentace


Reklamy Google