Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vnější havarijní plány Zóny havarijního plánování

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vnější havarijní plány Zóny havarijního plánování"— Transkript prezentace:

1 Vnější havarijní plány Zóny havarijního plánování
Kpt. Ing. Danuše Kratochvílová

2 Legislativa Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů.

3 Legislativa Zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky Vyhl. č. 8/2000 Sb., kterou se stanoví zásady hodnocení rizik závažné havárie, rozsah a způsob zpracování bezpečnostního programu prevence závažné havárie a bezpečnostní zprávy, zpracování vnitřního havarijního plánu, zpracování podkladů pro stanovení zóny havarijního plánování a pro vypracování vnějšího havarijního plánu a rozsah a způsob informací určených veřejnosti a postup při zabezpečování informování veřejnosti v zóně havarijního plánování

4 Legislativa Vyhl. č. 383/2000 Sb., kterou se stanoví zásady pro stanovení zóny havarijního plánování a rozsah a způsob vypracování vnějšího havarijního plánu pro havárie způsobené vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky

5 Zákon č. 239/2000 Sb., o IZS Pokud zóna havarijního plánování nepřesahuje správní obvod obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zpracovává dle § 12 hasičský záchranný sbor kraje (za obecní úřad obce s rozšířenou působností) vnější havarijní plán. Pokud zóna havarijního plánování zasahuje území více než jednoho správního obvodu obce s rozšířenou působností vlastního kraje nebo zasahuje na území kraje z území jiného kraje, zpracovává dle §10 hasičský záchranný sbor kraje (za krajský úřad) vnější havarijní plán. (ve spolupráci s obecními úřady obcí s rozšířenou působností)

6 Základní pojmy Zóna havarijního plánování
Oznámení o zařazení objektu do příslušné skupiny Zařazení do skupiny „A“ Zařazení do skupiny “B“ Bezpečnostní program Bezpečnostní zpráva Vnitřní havarijní plán Vnější havarijní plán

7 Zóna havarijního plánování
Je území okolí objektu nebo zařízení (dále jen „objekt“), v němž krajský úřad, v jehož územním obvodu se nachází objekt, kde je umístěna nebezpečná látka, uplatňuje požadavky formou vnějšího havarijního plánu a v němž zajišťuje veřejné projednávání stanovených dokumentů.

8 Oznámení o zařazení objektu do příslušné skupiny
Oznámení o zařazení objektu do příslušné skupiny je dokument, jímž provozovatel oznámí krajskému úřadu základní identifikační údaje o objektu, uvede v něm seznam umístěných nebezpečných látek podle jejich druhu a množství, zařazení objektu do skupiny A nebo B a hodnocení rizik závažné havárie. Oznámení je provozovatel povinen zpracovat podle vzoru uvedeného v příloze k zákonu 353/99 Sb.

9 Zařazení do skupiny „A“
Město Ostrava Okres Frýdek – Místek Okres Karviná Okres Bruntál

10 Město Ostrava LINDE TECHNOPLYN a.s. LINDE – VÍTKOVICE (býv. AGA)
- kyslíkárna (Ostrava – Hulváky) - acetylénka (Ostrava-Vítkovice) MG ODRA GAS s.r.o. (výroba acetylénu v areálu NH a.s.) VÍTKOVICE, a.s. Ostrava VÍTKOVICE STEEL, a.s.

11 Okres Frýdek – Místek LINDE TECHNOPLYN a.s., Třinec
BIOCEL a.s., Paskov MG ODRA GAS s.r.o., Vratimov

12 Okres Karviná Krieg Plyny s.r.o., Stonava ŽDB a.s., Bohumín
LINDE TECHNOPLYN a.s., Bohumín

13 Okres Bruntál DEN BRAVEN Czech and Slovak s.r.o., Úvalno

14 Zařazení do skupiny „B“
Město Ostrava Okres Frýdek – Místek Okres Karviná Okres Opava

15 Město Ostrava BorsodChem MCHZ s.r.o.
OKD, Ostravsko-karvinské koksovny, a.s. - koksovna Svoboda - koksovna Jan Šverma Nová huť, a.s. Energetika Vítkovice a.s. DETEX s.r.o. Krmelín (sklady)

16 Okres Frýdek – Místek Energetika Třinec a.s.
Třinecké železárny a.s., Třinec DETEX s.r.o., Krmelín (správní budova)

17 Okres Karviná BOCHEMIE s.r.o., Bohumín PRIMAPLYN s.r.o., Horní Suchá

18 Okres Opava IVAX-CR a.s., Opava-Komárov

19 Co objekty zpracovávají
Objekty zařazené do skupiny A - bezpečnostní program Objekty zařazené do skupiny B - bezpečnostní zprávu včetně bezpečnostního programu - vnitřní havarijní plán - podklady: a) pro stanovení zóny havarijního plánování b) pro vypracování vnějšího havarijního plánu

20 Bezpečnostní program Provozovatel objektu je povinen zpracovat bezpečnostní program a podle něj postupovat v případě, že objekt zařadí do skupiny „A“. Bezpečnostní program je dokument, který stanoví systém řízení bezpečnosti v objektu.

21 Bezpečnostní zpráva Provozovatel objektu je povinen zpracovat bezpečnostní zprávu a podle ní postupovat v případě, že objekt zařadí do skupiny „B“. Bezpečnostní zpráva je dokument, který obsahuje program s podrobným zpracováním hodnocení rizika závažné havárie, hodnocení rozsahu možných škod a popis preventivních bezpečnostních opatření v objektu.

22 Vnitřní havarijní plán
Provozovatel, který zpracovává bezpečnostní zprávu, je povinen zpracovat vnitřní havarijní plán. Vnitřní havarijní plán stanoví preventivní bezpečnostní opatření k minimalizaci následků závažné havárie. Tato opatření musí být provedena uvnitř organizace. Půdorysný obvod území, pro které provozovatel zpracovává vnitřní havarijní plán, tvoří vnitřní hranici zóny havarijního plánování.

23 Vnější havarijní plán Vnější havarijní plán je dokument, v němž jsou uvedeny popisy činnosti a opatření prováděných při vzniku závažné havárie vedoucí k minimalizaci jejích následků v okolí objektu. Tzn., že zóna havarijního plánování je větší než plocha ohraničená vnitřní hranicí zóny havarijního plánování. Provozovatel, který zpracovává bezpečnostní zprávu, je povinen vypracovat a předložit krajskému úřadu písemné podklady pro vypracování vnějšího havarijního plánu současně s předložením bezpečnostní zprávy.

24 Spolupráce na stanovení zóny havarijního plánování
Zóna havarijního plánování se stanovuje pro organizace zařazené do skupiny „B“ V roce 2002 zóny stanovovaly okresní úřady a Magistrát města Ostravy Od roku zóny stanovuje krajský úřad Synergické a kumulativní účinky vyhodnocuje KÚ (synergie=zesilování,kumulace=hromadění) dominoefekt

25 Kontroly v roce 2002 Vnitřní havarijní plán
Podklady pro stanovení zóny havarijního plánování Podklady pro vypracování vnějšího havarijního plánu

26 Zpracování vnějších havarijních plánů Ostrava
Byl stanoven rozsah VHP Byly stanoveny odpovědnosti za jednotlivé části VHP (hl. plánů konkrétních činností) Schváleno na zasedání BRMO Zóny havarijního plánování stanovil MMO – odbor životního prostředí ve spolupráci s oddělením KaHP KŘ HZS MSK Zóny byly schváleny v BRMO v říjnu 2002

27 Další postup při zpracovávání vnějších havarijních plánů
Zpracovat části VHP, za které odpovídají HZS kraje Spolupracovat se zpracovateli dalších plánů konkrétních činností či částí VHP Uzavřít potřebné součinnostní dohody Uzavřít smlouvy potřebné k realizaci plánů konkrétních činností (provádí všichni zpracovatelé) Předložit bezpečnostní radě VHP

28 Co dál ? VHP se projedná s provozovatelem a připraví se jeho veřejné projednávání (zajišťuje krajský úřad). Zapracovat do VHP vyjádření veřejnosti. Předložit VHP ke schválení starostovi obce s rozšířenou působností, případně hejtmanovi. Schválený VHP se předá provozovateli. Zaslat (předat) výpisy z VHP, vč. informace o stanovení zóny složkám IZS, dotčeným orgánům samosprávy.

29 BorsodChem MCHZ a.s. Vyhodnocení kumulativních a synergických účinků.
Stanovení počtu ohrožených obyvatel v zóně havarijního plánování. Chovy zvířectva v zóně. Využití dostupných podkladů pro zpracování jednotlivých částí VHP. Doplňující konzultace. Ohrožené obyvatelstvo, orgány a organizace v zóně (nutno je uvědomit).

30 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Vnější havarijní plány Zóny havarijního plánování"

Podobné prezentace


Reklamy Google