Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Digitalizace krizového plánu kraje Středočeského kraje

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Digitalizace krizového plánu kraje Středočeského kraje"— Transkript prezentace:

1 Digitalizace krizového plánu kraje Středočeského kraje
Ing. Luboš Navrátil, vedoucí oddělení obrany a pro řešení krizových situací Krajský úřad Středočeského kraje Digitalizace krizového plánu kraje Středočeského kraje

2 Ing. Luboš Navrátil, vedoucí oddělení obrany a pro řešení krizových situací
Krajský úřad Středočeského kraje Základní cíle řešení : digitální krizový plán kraje je informačním systémem krizového řízení v podmínkách kraje, jehož úkolem je soustředit na jednom místě veškeré dostupné informace shromážděné v souladu s ustanoveními krizové legislativy v krizovém plánu kraje. efektivně propojuje všechny textové, databázové a mapové informace mezi sebou přímou vazbou a tyto informace nabízí co nejjednodušší formou koncovému uživateli formou www portálu. údaje z krizového plánu musí dostupné i v off-line verzi šiřitelé pomocí CD nebo DVD nosičů, umožňovat práci s daty s mapovou podporou off-line mimo kancelář na standardní PC mobilní technice.

3 Ing. Luboš Navrátil, vedoucí oddělení obrany a pro řešení krizových situací
Krajský úřad Středočeského kraje Požadavky na řešení : webová aplikace (dle standardu W3C) s využitím hypertextových odkazů v textu a interaktivního propojení textu na digitální mapový podklad používaný v rámci GIS Krajského úřadu Středočeského kraje splnění standardů pro informační systémy ve veřejné správě (zejména Standard ISVS 005/02.01 pro náležitosti životního cyklu informačního systému a Standard ISVS 008/04.02 k prostorové identifikaci)

4 Požadavky na řešení : splnění standardů konsorcia OPEN GIS
Ing. Luboš Navrátil, vedoucí oddělení obrany a pro řešení krizových situací Krajský úřad Středočeského kraje Požadavky na řešení : splnění standardů konsorcia OPEN GIS zahrnutí a využívání interaktivního propojení aplikací využívaných v rámci havarijního a krizového plánování u Středočeského kraje (GIS – ArcGIS, WebMap, SYPOS, ROZEX, ARGIS, věcné prostředky MO) snadné zálohování dat a jejich přenos jednoduchý servis a údržba

5 Ing. Luboš Navrátil, vedoucí oddělení obrany a pro řešení krizových situací
Krajský úřad Středočeského kraje Požadavky na řešení : umožnění snadné tvorby a tisku formalizované dokumentace – podkladů pro rozhodování, hlášení a nařízení orgánů krizového řízení zadávání a editaci informací v krizovém plánu kraje s diferenciací přístupů / oprávnění pro zpracovatele jednotlivých částí plánu otevřenost systému, snadnou rozšiřitelnost (aktualizace, doplnění) dokumentů uživatelem

6 Ing. Luboš Navrátil, vedoucí oddělení obrany a pro řešení krizových situací
Krajský úřad Středočeského kraje Požadavky na řešení : zahrnutí systémových vazeb mezi jednotlivými součástmi krizového plánu kraje a logické propojení tak, aby uživateli umožňoval : jednoduchou orientaci mezi statickými informacemi a informacemi v databázích generování zadaných dokumentů v souladu s právními předpisy (tiskové sestavy) co nejjednodušší navedení na možná řešení potřebného problému s přiřazováním sil a prostředků

7 Co není cílem řešení DKP:
Ing. Luboš Navrátil, vedoucí oddělení obrany a pro řešení krizových situací Krajský úřad Středočeského kraje Co není cílem řešení DKP: Duplikovat ISKŘ připravovaný MV ČR Zajišťovat taktické a operační řízení při řešení mimořádných událostí resp. krizových situací

8 Uživatelé : Uživatelé jsou rozděleni do skupin :
Ing. Luboš Navrátil, vedoucí oddělení obrany a pro řešení krizových situací Krajský úřad Středočeského kraje Uživatelé : Uživatelé jsou rozděleni do skupin : zpracovatelé Krizového plánu kraje orgány krizového řízení správní úřady a další orgány s krajskou působností, odbory krajského úřadu organizace zřizované krajem právnické a fyzické podnikající osoby občané

9 Koncepce řešení :

10 Ing. Luboš Navrátil, vedoucí oddělení obrany a pro řešení krizových situací
Krajský úřad Středočeského kraje Stručný popis : uživatel přistupuje k informacím v podobě HTML stránek prostřednictvím běžných internetových prohlížečů, při práci s programem se uživatel snadno pohybuje mezi textovou a mapovou částí, může se v mapě dotazovat na jednotlivé objekty a naopak z textu vyhledávat objekty na mapě. po mapě se uživatel může pohybovat jednoduchými nástroji, měnit měřítko, posouvat, dotazovat se kurzorem na jednotlivé objekty či na vybrané skupiny objektů.

11 Technologická platforma
Zobrazování mapových podkladů:

12 Technologická platforma
Aplikace pro zadávání dat třívrstvá architektura klient/server: vrstva 1 klient - internetový prohlížeč (MS Internet Explorer v. 5.0) vrstva 2 web server s využitím technologie ASP stránek - zahrnuje vnitřní logiku systému (Windows 2003 Server s nainstalovaným IIS) vrstva 3 - databázový server ( MS SQL Server 2000)

13 Integrace s ostatními IS :
Ing. Luboš Navrátil, vedoucí oddělení obrany a pro řešení krizových situací Krajský úřad Středočeského kraje Integrace s ostatními IS : návaznost na vytvořený Digitální povodňový plán kraje ( stejné nástroje a stejné prostředí) integrace dat z Plánů ochrany škol, Plánů nouzového ubytování a stravování, Plánů péče o žáky při MU a KS integrace dat z Plánů ochrany nemocnic, ústavů sociální péče … , Traumatologických plánů nemocnic a ZZS integrace dat – výpočtů z IS ROZEX _ Alarm zahrnutí údajů v Vnějších havarijních plánů

14 Hrubé schéma datových toků:

15 Ukázka obrazovky portálu :

16 Ukázka obrazovky portálu :


Stáhnout ppt "Digitalizace krizového plánu kraje Středočeského kraje"

Podobné prezentace


Reklamy Google