Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola."— Transkript prezentace:

1 Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant Bělíkova 1387, příspěvková organizace Šablona:III/2 Sada:VY_32_INOVACE_PO.2.02 Právní normy Vytvořeno:20.9.2013 Ověřeno: 25.9.2013 Třída:EKO2

2 Právní normy Vzdělávací oblast:Enviromentální vzdělávání Předmět:Průmyslové odpady Ročník:2. Autor:Radomíra Hradilová Časový rozsah:1 vyučovací hodina Pomůcky:dataprojektor, notebook s připojením na internet, žákovské počítače s připojením na internet Klíčová slova:zákony o odpadech, Katalog odpadů Anotace:Materiál je určen pro výuku předmětu průmyslové odpady. Seznamuje s právními normami, které se týkají nakládání s odpady. Aktivizuje žáky formou vyhledávání zákonů a vyhlášek na internetu poskytuje jim tak první orientaci v zákonných normách.

3 Zákony o odpadech Problematikou odpadů se kromě zákona 185/2001 v různých souvislostech zabývá celá řada zákonů. Pracujte na internetu a doplňte celé znění názvu jednotlivých zákonů: 477/2001 86/2002 25/2008 76/2002 1013/2006

4 Zákony o odpadech 477/2001 o obalech a o změně některých zákonů 86/2002 o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů 25/2008 o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů

5 Zákony o odpadech 76/2002 o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů 1013/2006 nařízení o přepravě odpadů

6 Vyhlášky o odpadech K číslům doplňte úplné názvy vyhlášek. 381/2001 382/2001 383/2001 66/2006 641/2004 237/2002 294/2006 352/2005 376/2001

7 Vyhlášky o odpadech 381/2001 Katalog odpadů 382/2001 o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě 383/2001 o podrobnostech nakládání s odpady

8 Vyhlášky o odpadech 66/2006 Zákon, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech) 641/2004 o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů 237/2002 o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků ve znění pozdějších předpisů

9 Vyhlášky o odpadech 294/2006 o stanovení emisních limitů a kategorizaci zdrojů znečištění ovzduší 352/2005 Vyhláška o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady) 376/2001 Vyhláška Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

10 Opakování: Doplňte názvy zákonných norem 185/2001 381/2001 376/2001

11 Opakování Řešení: 185/2001 381/2001 376/2001 Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů Katalog odpadů Vyhláška Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ! S těmito normami budeme v nejbližších hodinách pracovat, proto si jejich čísla zapamatujeme!

12 Použité zdroje Zákony pro lidi: Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů. [online]. [cit. 2013-11-24]. Dostupné z: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-185 Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autora. Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Veškerá vlastní díla autora (fotografie, videa) lze bezplatně dále používat i šířit při uvedení autorova jména.


Stáhnout ppt "Digitální výukový materiál zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“ Projekt:CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“ Škola:Střední škola."

Podobné prezentace


Reklamy Google