Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

LEGÁLNÍ METROLOGIE Je to část metrologie, vztahující se k jednotkám, metodám a měřidlům z hlediska předepsaných technických a právních náležitostí, jejím.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "LEGÁLNÍ METROLOGIE Je to část metrologie, vztahující se k jednotkám, metodám a měřidlům z hlediska předepsaných technických a právních náležitostí, jejím."— Transkript prezentace:

1 LEGÁLNÍ METROLOGIE Je to část metrologie, vztahující se k jednotkám, metodám a měřidlům z hlediska předepsaných technických a právních náležitostí, jejím cílem je poskytovat veřejnou záruku bezpečnosti a vhodné přesnosti měření.

2 Legální metrologie Mezinárodní návaznosti:
Mezinárodní organizace pro legální metrologii OIML. Československo bylo jejím členem od r. 1958, jejími členy jsou i nástupnické státy. Předpisy D, R. Evropská spolupráce v legální metrologii WELMEC. ČMI je jejím přidruženým členem od r

3 Legální metrologie Druhy metrologických právních předpisů: zákon,
vyhláška, nařízení vlády, norma, další předpisy: MPM, TPM, MP, PNÚ, I, B

4 Legální metrologie Zákon o metrologii č. 505/1990 Sb., změny 20/1993 Sb., 22/1997 Sb. značně novelizován č. 119/2000 Sb., další změny 137/2002 Sb. a 226/2003 Sb.

5 Zákon o metrologii Zákon o metrologii 505/1990 Sb. nahradil původní zákon o metrologii 35/1962 Sb. Základním vymezením působnosti zákona je zásada jednotnosti a správnosti měřidel a měření. Jednotnost měřidel a měření je založena na schématech návaznosti, která specifikují schopnost výsledků měření prokázat na každé úrovni pro danou zákonnou měřicí jednotku vztah k příslušnému etalonu vyššího řádu.

6 Zákon o metrologii Správnost měřidel a měření specifikuje soubor všech vlastností měřidel zabezpečujících jejich požadované metrologické parametry a současně vyjadřuje míru shody mezi výsledkem měření a skutečnou hodnotou měřené veličiny.

7 Zákon o metrologii č. 505/1990 Sb. novelizovaný č. 119/2000 Sb.
Organizace (i osoby oprávněné k podnikatelské činnosti) se dělí podle zákona ve vztahu k měřidlům na: výrobce, opravce, dovozce, organizace provádějící montáž, uživatele, organizace státní správy.

8 Zákon o metrologii č. 505/1990 Sb. novelizovaný č. 119/2000 Sb.
Zákon zavádí kategorii měřidel: Etalony, Provozní měřidla: Stanovená měřidla Běžná pracovní měřidla Orientační měřidla Kontrolní měřidla Referenční materiály

9 Stanovená měřidla Mají zvláštní význam pro ochranu správnosti obchodního styku, pro ochranu zdraví, životního prostředí, bezpečnosti práce a jiných veřejných zájmů. Jejich seznam je určen vyhláškou MPO, je u nich požadováno schválení typu a pravidelné ověřování, tj. zjišťování právních a technických náležitostí. Pro zařazení do této skupiny rozhoduje oblast použití.

10 Běžná pracovní měřidla
Péče o tato měřidla je starostí uživatele, který na nepřesnost doplácí sníženou cenou svých výrobků. Další předpisy – normy – určují, které z těchto měřidel se musí pravidelně kalibrovat a které nemusí. Další kategorií jsou kontrolní měřidla, používají se jen na kontrolu běžných pracovních měřidel mezi kalibracemi.

11 Zákon o metrologii č. 505/1990 Sb. novelizovaný č. 119/2000 Sb.
Zákon 505 zavedl terminologické změny, byl vypracován podle D1 dokumentu OIML. Novela 119 je přizpůsobení naší legislativy zemím Evropského společenství. Zákon určuje povinnosti orgánům státní správy, osobám a subjektům:

12 Zákon o metrologii č. 505/1990 Sb. novelizovaný č. 119/2000 Sb.
§13 – Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. §14 – Český metrologický institut. §16 – Autorizovaná metrologická střediska. §18 a §19 – Úkoly a registrace subjektů: evidence stanovených měřidel, zajištění jednotnosti a správnosti měřidel a měření.

13 Zákon o metrologii č. 505/1990 Sb. novelizovaný č. 119/2000 Sb.
§20 - Střediska kalibrační služby. §21 - Úřední měření. §23 - Pokuty subjektům: až do výše Kč.

14 Legální metrologie Vyhlášky MPO, všeobecné:
262/2000 Sb. Jednotnost a správnost měřidel a měření. 345/2020 Sb. Měřidla k povinnému ověřování a schválení typu. novela 65/2006 Sb. změna 345/2020 Sb. 264/2000 Sb. O základních měřicích jednotkách a jejich označování.

15 Legální metrologie Vyhlášky MPO:
332/2000 Sb. Postupy při schvalování typu a ověřování stanovených měřidel. 333/2000 Sb. Požadavky na vodoměry na teplou vodu. 334/2000 Sb. Požadavky na vodoměry na studenou vodu. 335/2000 Sb. Požadavky na taxametry. 336/2000 Sb. Požadavky na plynoměry.

16 Legální metrologie Vyhlášky MPO:
337/2000 Sb. Požadavky na měřidla pro měření tlaku v pneumatikách vozidel. 338/2000 Sb. Požadavky na elektroměry. 339/2000 Sb. Požadavky na hmotné délkové měrky. 21/2001 Sb. Požadavky na průtokoměry pro kapaliny jiné než voda.

17 Legální metrologie Vyhlášky MPO:
22/2001 Sb. Požadavky na měřicí systémy pro kapaliny jiné než voda. 249/2001 Sb. Požadavky na automatická kontrolní a třídicí vážící zařízení. 250/2001 Sb. Požadavky na pásové dopravníkové váhy. 29/2002 Sb. Požadavky na měřicí přístroje pro měření objemové hmotnosti obilí.

18 Legální metrologie Vyhlášky MPO:
30/2002 Sb. Postupy při ověřování nádrží používaných jako měřidla na plavidlech. 31/2002 Sb. Požadavky na lihoměry a hustoměry na líh. 32/2002 Sb. Požadavky na závaží vyšší než střední přesnosti od 1 mg do 50 kg. a další vyhlášky.

19 Legální metrologie Nařízení vlády:
326/2002 Sb. Technické požadavky na váhy s neautomatickou činností. 181/2001 Sb. Technické požadavky na zdravotnické výrobky. Usnesení vlády č.1250/2004 K návrhu koncepce rozvoje národního metrologického systému ČR.

20 Legální metrologie MPM – Metodické pokyny pro metrologii ÚNMZ:
Schéma návaznosti měřidel, zásady tvorby. Schvalování typů měřidel. Autorizace metrologických středisek k ověřování stanovených měřidel. Terminologie v legální metrologii, atd.

21 Legální metrologie TPM – Podnikové normy ÚNMZ:
Etalony, vyjadřování chyb a nejistot. Stanovení nejistot při měřeních. a mnoho dalších. MP – Metrologické předpisy, vydává generální ředitel ČMI. PNÚ – Starší podnikové normy ÚNMZ, částečně dosud v platnosti.

22 Legální metrologie Instrukce I: metody zkoušení při ověřování.
Technické předpisy B: technické požadavky na měřidla a měřicí přístroje.


Stáhnout ppt "LEGÁLNÍ METROLOGIE Je to část metrologie, vztahující se k jednotkám, metodám a měřidlům z hlediska předepsaných technických a právních náležitostí, jejím."

Podobné prezentace


Reklamy Google