Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Měření krevního tlaku Martin Dobiáš, Vratislav Fabián www.medicton.com.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Měření krevního tlaku Martin Dobiáš, Vratislav Fabián www.medicton.com."— Transkript prezentace:

1 Měření krevního tlaku Martin Dobiáš, Vratislav Fabián www.medicton.com

2 Obsah Význam tlaku krve a jeho měření Význam tlaku krve a jeho měření Způsoby monitorování tlaku krve Způsoby monitorování tlaku krve Druhy tonometrů a jejich principy Druhy tonometrů a jejich principy Přesnost měření tlaku krve Přesnost měření tlaku krve Úvod do metrologie Úvod do metrologie Legislativa krevních tlakoměrů Legislativa krevních tlakoměrů

3 Význam tlaku krve a jeho měření tlak krve TK~ tlak krve v tepnách, přesněji v arteria brachialis tlak krve TK~ tlak krve v tepnách, přesněji v arteria brachialis jeho hodnota kolísá v průběhu dne, dokonce při každém tepu naměříme jinou hodnotu v závislosti na fyzickém a psychické stavu člověka jeho hodnota kolísá v průběhu dne, dokonce při každém tepu naměříme jinou hodnotu v závislosti na fyzickém a psychické stavu člověka hodnota tlaku závisí i na ročním období hodnota tlaku závisí i na ročním období

4 Význam tlaku krve a jeho měření nejvyšší hodnota tlaku ~ systolický tlak ST nejvyšší hodnota tlaku ~ systolický tlak ST nejnižší hodnota tlaku ~ diastolický tlak DT nejnižší hodnota tlaku ~ diastolický tlak DT průměrný tlak po dobu srdečního cyklu ~ střední tlak StT průměrný tlak po dobu srdečního cyklu ~ střední tlak StT rozdíl mezi ST a DT ~ pulsový tlak PT (tlaková amplituda) rozdíl mezi ST a DT ~ pulsový tlak PT (tlaková amplituda)

5 Význam tlaku krve a jeho měření Zdroj: National High Blood Pressure Education Program USA, http://www.nhlbi.nih.gov/index.htm

6 Význam tlaku krve a jeho měření předcházení mnoha rizikovým onemocněním (ischemická choroba srdeční, mozkové příhody, selhání ledvin, oční poruchy …) předcházení mnoha rizikovým onemocněním (ischemická choroba srdeční, mozkové příhody, selhání ledvin, oční poruchy …) prevalence arteriální hypertenze v dospělé populace ~ 15 – 20%, u lidí nad 60 let ~ 30 – 40% prevalence arteriální hypertenze v dospělé populace ~ 15 – 20%, u lidí nad 60 let ~ 30 – 40% nemá po velmi dlouhou dobu žádné symptomy – „Tichý zabiják” nemá po velmi dlouhou dobu žádné symptomy – „Tichý zabiják” jednotka užívanou pro měření tlaku krve je 1 mmHg ~ 133,322 Pa jednotka užívanou pro měření tlaku krve je 1 mmHg ~ 133,322 Pa

7

8 Význam tlaku krve a jeho měření Benoulliho rovnice: P +  hg + 1/2  v 2 = konst. Benoulliho rovnice: P +  hg + 1/2  v 2 = konst. Rovnice kontinuity: A 1 v 1 = A 2 v 2 Rovnice kontinuity: A 1 v 1 = A 2 v 2 Arteriální tlak vzpřímené osoby závisí na výšce h, ve které je prováděno měření

9 Neinvazivní metody – rtuťové tonometry nejspolehlivější a nejrozšířenější měření TK nejspolehlivější a nejrozšířenější měření TK Hg používána pro své vhodné fyzikální vlastnosti (hustota 13 595 kg.m -3 při 0 °C, kapalný stav při pokojové teplotě) Hg používána pro své vhodné fyzikální vlastnosti (hustota 13 595 kg.m -3 při 0 °C, kapalný stav při pokojové teplotě) při tlaku 120 mmHg ~ 155 cmKrve při tlaku 120 mmHg ~ 155 cmKrve měření auskultační metodou pomocí fonendoskopu měření auskultační metodou pomocí fonendoskopu

10 Neinvazivní metody – rtuťové tonometry

11 Neinvazivní metody – deformační tonometry aneroidní tonometry – bez použití kapaliny aneroidní tonometry – bez použití kapaliny vlivem tlaku dochází k pružné deformaci vhodných tlakoměrných prvků vlivem tlaku dochází k pružné deformaci vhodných tlakoměrných prvků malé rozměry, hmotnost, dostatečná přesnost, spolehlivost, jednoduchost, nízká cena malé rozměry, hmotnost, dostatečná přesnost, spolehlivost, jednoduchost, nízká cena méně rozšířené než rtuťové tonometry méně rozšířené než rtuťové tonometry měření auskultační metodou pomocí fonendoskopu měření auskultační metodou pomocí fonendoskopu

12 Neinvazivní metody – deformační tonometry

13 Určování TK – auskultační metoda odečítání hodnot TK pomocí fonendoskopu odečítání hodnot TK pomocí fonendoskopu Korotkovův fenomén ~ šelesty vznikající mezi ST a DT Korotkovův fenomén ~ šelesty vznikající mezi ST a DT

14 Neinvazivní metody – elektronické tonometry piezorezistivní můstky, kapacitní senzory tlaku piezorezistivní můstky, kapacitní senzory tlaku automatické určení hodnot TK (bez fonendoskopu), oscilometrická metoda automatické určení hodnot TK (bez fonendoskopu), oscilometrická metoda přesnost v nejlepším případě stejná jako u klasických tonometrů, většinou však menší přesnost v nejlepším případě stejná jako u klasických tonometrů, většinou však menší vhodné pro domácí monitorování TK přímo pacientem vhodné pro domácí monitorování TK přímo pacientem

15 Neinvazivní metody – elektronické tonometry

16 Určování TK – oscilometrická metoda objemové pulsace v tepnách se přenášejí přes manžetu (uzavřený systém) do přístroje, kde se vyhodnocují objemové pulsace v tepnách se přenášejí přes manžetu (uzavřený systém) do přístroje, kde se vyhodnocují amplituda těchto pulsací je závislá na rozdílu tlaku uvnitř a vně tepny, tzv. transmurální tlak amplituda těchto pulsací je závislá na rozdílu tlaku uvnitř a vně tepny, tzv. transmurální tlak největší amplituda při nulovém transmurálním tlaku, tj. při StD největší amplituda při nulovém transmurálním tlaku, tj. při StD z průběhu na tlakovém senzoru se vypočítají hodnoty ST a DT vhodným algoritmem z průběhu na tlakovém senzoru se vypočítají hodnoty ST a DT vhodným algoritmem

17 Určování TK – oscilometrická metoda Zdroj: Freescale (Motorola), www.freescale.com

18 Určování TK – oscilometrická metoda

19 Další neinvazivní způsoby měřění palpační metoda palpační metoda utrazvuková metoda – Dopplerův jev utrazvuková metoda – Dopplerův jev infrazvulová metoda infrazvulová metoda snímače pulsové vlny snímače pulsové vlny …

20 Invazivní metody měření katetr (teflon) vyplněný kapalinou – přenos tlaku hydrodynamickým vedením (fyziologický roztok) katetr (teflon) vyplněný kapalinou – přenos tlaku hydrodynamickým vedením (fyziologický roztok) katetr se snímačem přímo na hrotu – nejpřesnější měření – tenzometrický senzor TIP s různými snímači (piezoelektrický, kapacitní, optický) katetr se snímačem přímo na hrotu – nejpřesnější měření – tenzometrický senzor TIP s různými snímači (piezoelektrický, kapacitní, optický)

21 Invazivní metody měření

22 Přesnost měření krevního tlaku Přesnost měření je ovlivněna technickými parametry přístroje a dovednostmi obsluhy Přesnost měření je ovlivněna technickými parametry přístroje a dovednostmi obsluhy Technické parametry měřidla je vhodné pravidelně kontrolovat Technické parametry měřidla je vhodné pravidelně kontrolovat Kontrola technických parametrů měřidla spadá do oblasti metrologie Kontrola technických parametrů měřidla spadá do oblasti metrologie

23 Podstata metrologie Metrologie je definována jako soubor činností a znalostí týkajících se měření Metrologie je definována jako soubor činností a znalostí týkajících se měření Metrologie se zabývá problémy měření a kontroly hodnot technických parametrů výrobků Metrologie se zabývá problémy měření a kontroly hodnot technických parametrů výrobků Měření je soubor experimentálních operací pro stanovení hodnoty veličiny v daných jednotkách Měření je soubor experimentálních operací pro stanovení hodnoty veličiny v daných jednotkách Kontrola je soubor operací pro zjištění, zda kontrolovaný výrobek odpovídá předepsaným požadavkům (normám) Kontrola je soubor operací pro zjištění, zda kontrolovaný výrobek odpovídá předepsaným požadavkům (normám) Metrologie je nedílnou součástí činností, které ovlivňují jakost výrobků a výroby Metrologie je nedílnou součástí činností, které ovlivňují jakost výrobků a výroby

24 Metrologie jako vědní obor Obecná metrologie – řeší společné problémy jako jsou např. problémy měřících jednotek, chyby měření, metrologické vlastnosti měřidel atd. Obecná metrologie – řeší společné problémy jako jsou např. problémy měřících jednotek, chyby měření, metrologické vlastnosti měřidel atd. Aplikovaná metrologie – řeší postupy a metody měření určitých veličin (teplota, tlak, hmotnost, elektrický proud aj.) Aplikovaná metrologie – řeší postupy a metody měření určitých veličin (teplota, tlak, hmotnost, elektrický proud aj.)

25 Metrologie z hlediska náplně Jednotky fyzikálních veličin a jejich realizace (jejich tvorba, reprodukce, přesnost a podmínky uchování) Jednotky fyzikálních veličin a jejich realizace (jejich tvorba, reprodukce, přesnost a podmínky uchování) Problematika vlastního měření, měřící metodika, zpracování a vyhodnocení výsledků měření Problematika vlastního měření, měřící metodika, zpracování a vyhodnocení výsledků měření Měřící prostředky, tj. měřící přístroje, měřidla aj. a posuzování jejich vlastností (např. přesnost) Měřící prostředky, tj. měřící přístroje, měřidla aj. a posuzování jejich vlastností (např. přesnost) Vlastnosti osob provádějících měření (teoretická kvalifikace, praktické schopnosti a dovednosti, formy doškolování pro nové typy přístrojů atd.) Vlastnosti osob provádějících měření (teoretická kvalifikace, praktické schopnosti a dovednosti, formy doškolování pro nové typy přístrojů atd.)

26 Právní vztahy v metrologii Legální metrologie – je ve shodě s právním režimem v ČR Legální metrologie – je ve shodě s právním režimem v ČR Zákon č. 505/1990 Sb. o metrologii – upřesnil metrologické instituty, určil druhy měřidel k povinnému ověřování i povinnost používat ověřená měřidla Zákon č. 505/1990 Sb. o metrologii – upřesnil metrologické instituty, určil druhy měřidel k povinnému ověřování i povinnost používat ověřená měřidla Vyhláška MPO 345/2002 Sb. – Upřesňuje druhy měřidel k povinnému ověření a dobu platnosti tohoto ověření Vyhláška MPO 345/2002 Sb. – Upřesňuje druhy měřidel k povinnému ověření a dobu platnosti tohoto ověření

27 Orgány státní správy v oblasti technické normalizace a metrologie Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO) Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO) Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) Český normalizační institut (ČSNI) Český normalizační institut (ČSNI) Český metrologický institut (ČMI) Český metrologický institut (ČMI) Český institut pro akreditaci (ČIA) Český institut pro akreditaci (ČIA)

28 Legální metrologie v ČR Měřící přístroj je vyroben podle normy Měřící přístroj je vyroben podle normy Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhláškou stanoví, že přístroj podléhá pravidelnému ověřování (345/2002 Sb.) Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhláškou stanoví, že přístroj podléhá pravidelnému ověřování (345/2002 Sb.) ÚNMZ a ČMI zajistí schválení typu měřidla (kontrola, že přístroj splňuje normu) ÚNMZ a ČMI zajistí schválení typu měřidla (kontrola, že přístroj splňuje normu) Akreditované laboratoře provádí ověřování Akreditované laboratoře provádí ověřování

29 Druhy stanovených měřidel Prodej, poskytování služeb (váhy, elektroměry, plynoměry, taxametry, vodoměry…) Prodej, poskytování služeb (váhy, elektroměry, plynoměry, taxametry, vodoměry…) Stanovení sankcí (silniční rychloměry…) Stanovení sankcí (silniční rychloměry…) Ochrana zdraví Ochrana zdraví Ochrana životního prostředí (měřidla pro kontrolu limitů a dávek jaderného záření…) Ochrana životního prostředí (měřidla pro kontrolu limitů a dávek jaderného záření…) Bezpečnost práce (tachografy…) Bezpečnost práce (tachografy…)

30 Legální metrologie ve zdravotnictví Ověřování - měřidla tlaku krve Ověřování - měřidla tlaku krve - oční tonometry - oční tonometry - lékařské teploměry - lékařské teploměry - váhy - váhy - rentgenové přístroje - rentgenové přístroje - EEG - EEG - EKG - EKG

31 Legislativa - tonometry klasické a elektronické tonometry podléhají typové zkoušce (musí splňovat normy ČSN EN 1060 – 1 a ČSN EN 1060 – 2) a pravidelnému ověřování podle vyhlášky č.345 z roku 2002 klasické a elektronické tonometry podléhají typové zkoušce (musí splňovat normy ČSN EN 1060 – 1 a ČSN EN 1060 – 2) a pravidelnému ověřování podle vyhlášky č.345 z roku 2002 perioda pro ověřování rtuťových a deformačních tonometrů – 2 roky perioda pro ověřování rtuťových a deformačních tonometrů – 2 roky perioda pro ověřování elektronických tonometrů – 1 rok perioda pro ověřování elektronických tonometrů – 1 rok ověření provádějí akreditovaná metrologická pracoviště ověření provádějí akreditovaná metrologická pracoviště

32 Ověřování tonometrů – 1/2 Co znamená ověřování tonometrů? Co znamená ověřování tonometrů? Proč je ověřování důležité? Proč je ověřování důležité? Kdo ověřování nařizuje a kontroluje? Kdo ověřování nařizuje a kontroluje? Kdo ověřování provádí? Kdo ověřování provádí? Jak se ověření provádí? Jak se ověření provádí?

33 Ověřování tonometrů – 2/2 Kontrola technického stavu měřidla Kontrola technického stavu měřidla Kontrola přesnosti měření Kontrola přesnosti měření Umístění na měřidlo úřední značky Umístění na měřidlo úřední značky

34 Důležitost ověřování tonometrů Každý přístroj měří s určitou chybou, která nemusí být časově stálá. Může dojít k poškození přístroje a tím ke zhoršení technického stavu měřidla Každý přístroj měří s určitou chybou, která nemusí být časově stálá. Může dojít k poškození přístroje a tím ke zhoršení technického stavu měřidla Lze odhalit periodickými kontrolami – ověření Lze odhalit periodickými kontrolami – ověření Všichni lékaři by měli měřit stejné hodnoty krevního tlaku Všichni lékaři by měli měřit stejné hodnoty krevního tlaku Pokud lékař nepoužívá ověřený tonometr s pravděpodobností 30% měří špatné hodnoty! Pokud lékař nepoužívá ověřený tonometr s pravděpodobností 30% měří špatné hodnoty!

35 Kontrolní orgány Ověřování nařizuje stát pomocí ministerstva průmyslu a obchodu, které vyhláškou stanovuje přístroje k povinnému ověřování. Ověřování nařizuje stát pomocí ministerstva průmyslu a obchodu, které vyhláškou stanovuje přístroje k povinnému ověřování. Kontrolu provádí ÚNMZ, ČMI za pomoci SÚKLu (Státní ústav pro kontrolu léčiv). Při zjištěné neshodě může ÚNMZ udělit pokutu do výše 1000 000,- Kč Kontrolu provádí ÚNMZ, ČMI za pomoci SÚKLu (Státní ústav pro kontrolu léčiv). Při zjištěné neshodě může ÚNMZ udělit pokutu do výše 1000 000,- Kč

36 Výkonné orgány Český metrologický institut Český metrologický institut - tonometr se musí doručit do lab. ČMI - termín následného ověření musí sledovat lékař Medicton Group (www.medicton.com) Medicton Group (www.medicton.com)www.medicton.com - provede ověření přímo v ordinaci lékaře - přebírá zodpovědnost za další termín ověření

37

38 Informační zdroje www.cmi.cz www.cmi.cz www.cmi.cz www.unmz.cz www.unmz.cz www.unmz.cz www.sukl.cz www.sukl.cz www.medicton.com www.medicton.com www.medicton.com


Stáhnout ppt "Měření krevního tlaku Martin Dobiáš, Vratislav Fabián www.medicton.com."

Podobné prezentace


Reklamy Google