Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Martin Dobiáš, Vratislav Fabián

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Martin Dobiáš, Vratislav Fabián"— Transkript prezentace:

1 Martin Dobiáš, Vratislav Fabián
Měření krevního tlaku Martin Dobiáš, Vratislav Fabián

2 Obsah Význam tlaku krve a jeho měření Způsoby monitorování tlaku krve
Druhy tonometrů a jejich principy Přesnost měření tlaku krve Úvod do metrologie Legislativa krevních tlakoměrů

3 Význam tlaku krve a jeho měření
tlak krve TK~ tlak krve v tepnách, přesněji v arteria brachialis jeho hodnota kolísá v průběhu dne, dokonce při každém tepu naměříme jinou hodnotu v závislosti na fyzickém a psychické stavu člověka hodnota tlaku závisí i na ročním období

4 Význam tlaku krve a jeho měření
nejvyšší hodnota tlaku ~ systolický tlak ST nejnižší hodnota tlaku ~ diastolický tlak DT průměrný tlak po dobu srdečního cyklu ~ střední tlak StT rozdíl mezi ST a DT ~ pulsový tlak PT (tlaková amplituda)

5 Význam tlaku krve a jeho měření
Zdroj: National High Blood Pressure Education Program USA,

6 Význam tlaku krve a jeho měření
předcházení mnoha rizikovým onemocněním (ischemická choroba srdeční, mozkové příhody, selhání ledvin, oční poruchy …) prevalence arteriální hypertenze v dospělé populace ~ 15 – 20%, u lidí nad 60 let ~ 30 – 40% nemá po velmi dlouhou dobu žádné symptomy – „Tichý zabiják” jednotka užívanou pro měření tlaku krve je mmHg ~ 133,322 Pa

7

8 Význam tlaku krve a jeho měření
Benoulliho rovnice: P + hg + 1/2v2 = konst. Rovnice kontinuity: A1v1 = A2v2 Arteriální tlak vzpřímené osoby závisí na výšce h, ve které je prováděno měření

9 Neinvazivní metody – rtuťové tonometry
nejspolehlivější a nejrozšířenější měření TK Hg používána pro své vhodné fyzikální vlastnosti (hustota kg.m-3 při 0 °C, kapalný stav při pokojové teplotě) při tlaku 120 mmHg ~ 155 cmKrve měření auskultační metodou pomocí fonendoskopu

10 Neinvazivní metody – rtuťové tonometry

11 Neinvazivní metody – deformační tonometry
aneroidní tonometry – bez použití kapaliny vlivem tlaku dochází k pružné deformaci vhodných tlakoměrných prvků malé rozměry, hmotnost, dostatečná přesnost, spolehlivost, jednoduchost, nízká cena méně rozšířené než rtuťové tonometry měření auskultační metodou pomocí fonendoskopu

12 Neinvazivní metody – deformační tonometry

13 Určování TK – auskultační metoda
odečítání hodnot TK pomocí fonendoskopu Korotkovův fenomén ~ šelesty vznikající mezi ST a DT

14 Neinvazivní metody – elektronické tonometry
piezorezistivní můstky, kapacitní senzory tlaku automatické určení hodnot TK (bez fonendoskopu), oscilometrická metoda přesnost v nejlepším případě stejná jako u klasických tonometrů, většinou však menší vhodné pro domácí monitorování TK přímo pacientem

15 Neinvazivní metody – elektronické tonometry

16 Určování TK – oscilometrická metoda
objemové pulsace v tepnách se přenášejí přes manžetu (uzavřený systém) do přístroje, kde se vyhodnocují amplituda těchto pulsací je závislá na rozdílu tlaku uvnitř a vně tepny, tzv. transmurální tlak největší amplituda při nulovém transmurálním tlaku, tj. při StD z průběhu na tlakovém senzoru se vypočítají hodnoty ST a DT vhodným algoritmem

17 Určování TK – oscilometrická metoda
Zdroj: Freescale (Motorola),

18 Určování TK – oscilometrická metoda

19 Další neinvazivní způsoby měřění
palpační metoda utrazvuková metoda – Dopplerův jev infrazvulová metoda snímače pulsové vlny

20 Invazivní metody měření
katetr (teflon) vyplněný kapalinou – přenos tlaku hydrodynamickým vedením (fyziologický roztok) katetr se snímačem přímo na hrotu – nejpřesnější měření – tenzometrický senzor TIP s různými snímači (piezoelektrický, kapacitní, optický)

21 Invazivní metody měření

22 Přesnost měření krevního tlaku
Přesnost měření je ovlivněna technickými parametry přístroje a dovednostmi obsluhy Technické parametry měřidla je vhodné pravidelně kontrolovat Kontrola technických parametrů měřidla spadá do oblasti metrologie

23 Podstata metrologie Metrologie je definována jako soubor činností a znalostí týkajících se měření Metrologie se zabývá problémy měření a kontroly hodnot technických parametrů výrobků Měření je soubor experimentálních operací pro stanovení hodnoty veličiny v daných jednotkách Kontrola je soubor operací pro zjištění, zda kontrolovaný výrobek odpovídá předepsaným požadavkům (normám) Metrologie je nedílnou součástí činností, které ovlivňují jakost výrobků a výroby

24 Metrologie jako vědní obor
Obecná metrologie – řeší společné problémy jako jsou např. problémy měřících jednotek, chyby měření, metrologické vlastnosti měřidel atd. Aplikovaná metrologie – řeší postupy a metody měření určitých veličin (teplota, tlak, hmotnost, elektrický proud aj.)

25 Metrologie z hlediska náplně
Jednotky fyzikálních veličin a jejich realizace (jejich tvorba, reprodukce, přesnost a podmínky uchování) Problematika vlastního měření, měřící metodika, zpracování a vyhodnocení výsledků měření Měřící prostředky, tj. měřící přístroje, měřidla aj. a posuzování jejich vlastností (např. přesnost) Vlastnosti osob provádějících měření (teoretická kvalifikace, praktické schopnosti a dovednosti, formy doškolování pro nové typy přístrojů atd.)

26 Právní vztahy v metrologii
Legální metrologie – je ve shodě s právním režimem v ČR Zákon č. 505/1990 Sb. o metrologii – upřesnil metrologické instituty, určil druhy měřidel k povinnému ověřování i povinnost používat ověřená měřidla Vyhláška MPO 345/2002 Sb. – Upřesňuje druhy měřidel k povinnému ověření a dobu platnosti tohoto ověření

27 Orgány státní správy v oblasti technické normalizace a metrologie
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO) Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) Český normalizační institut (ČSNI) Český metrologický institut (ČMI) Český institut pro akreditaci (ČIA)

28 Legální metrologie v ČR
Měřící přístroj je vyroben podle normy Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhláškou stanoví, že přístroj podléhá pravidelnému ověřování (345/2002 Sb.) ÚNMZ a ČMI zajistí schválení typu měřidla (kontrola, že přístroj splňuje normu) Akreditované laboratoře provádí ověřování

29 Druhy stanovených měřidel
Prodej, poskytování služeb (váhy, elektroměry, plynoměry, taxametry, vodoměry…) Stanovení sankcí (silniční rychloměry…) Ochrana zdraví Ochrana životního prostředí (měřidla pro kontrolu limitů a dávek jaderného záření…) Bezpečnost práce (tachografy…)

30 Legální metrologie ve zdravotnictví
Ověřování - měřidla tlaku krve - oční tonometry - lékařské teploměry - váhy - rentgenové přístroje - EEG - EKG

31 Legislativa - tonometry
klasické a elektronické tonometry podléhají typové zkoušce (musí splňovat normy ČSN EN 1060 – 1 a ČSN EN 1060 – 2) a pravidelnému ověřování podle vyhlášky č.345 z roku 2002 perioda pro ověřování rtuťových a deformačních tonometrů – 2 roky perioda pro ověřování elektronických tonometrů – 1 rok ověření provádějí akreditovaná metrologická pracoviště

32 Ověřování tonometrů – 1/2
Co znamená ověřování tonometrů? Proč je ověřování důležité? Kdo ověřování nařizuje a kontroluje? Kdo ověřování provádí? Jak se ověření provádí?

33 Ověřování tonometrů – 2/2
Kontrola technického stavu měřidla Kontrola přesnosti měření Umístění na měřidlo úřední značky

34 Důležitost ověřování tonometrů
Každý přístroj měří s určitou chybou, která nemusí být časově stálá. Může dojít k poškození přístroje a tím ke zhoršení technického stavu měřidla Lze odhalit periodickými kontrolami – ověření Všichni lékaři by měli měřit stejné hodnoty krevního tlaku Pokud lékař nepoužívá ověřený tonometr s pravděpodobností 30% měří špatné hodnoty!

35 Kontrolní orgány Ověřování nařizuje stát pomocí ministerstva průmyslu a obchodu, které vyhláškou stanovuje přístroje k povinnému ověřování. Kontrolu provádí ÚNMZ, ČMI za pomoci SÚKLu (Státní ústav pro kontrolu léčiv). Při zjištěné neshodě může ÚNMZ udělit pokutu do výše ,- Kč

36 Výkonné orgány Český metrologický institut
- tonometr se musí doručit do lab. ČMI - termín následného ověření musí sledovat lékař Medicton Group ( - provede ověření přímo v ordinaci lékaře - přebírá zodpovědnost za další termín ověření

37

38 Informační zdroje


Stáhnout ppt "Martin Dobiáš, Vratislav Fabián"

Podobné prezentace


Reklamy Google