Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Oddělení Evaluační jednotky SF Předběžné hodnocení programových dokumentů: Ex-ante evaluace NRP/NSRF - zpracováno: –Ex-ante hodnocení NRP 2007-2013 –Pracovní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Oddělení Evaluační jednotky SF Předběžné hodnocení programových dokumentů: Ex-ante evaluace NRP/NSRF - zpracováno: –Ex-ante hodnocení NRP 2007-2013 –Pracovní."— Transkript prezentace:

1 Oddělení Evaluační jednotky SF Předběžné hodnocení programových dokumentů: Ex-ante evaluace NRP/NSRF - zpracováno: –Ex-ante hodnocení NRP 2007-2013 –Pracovní stanovisko k verzi NSRR dne 24. 5. 2006 –Hodnocení potenciálních střetů program. dokumentů EAFRD a ERDF Koordinace ex-ante evaluace NSRF/OP: –3 koordinační schůzky – témata: např. překryvy OP, implementační mechanismy –Zpracována Metodika ex-ante hodnocení operačních programů

2 Oddělení Evaluační jednotky SF Předběžné hodnocení programových dokumentů: Zhodnocení dopadů NRP/NSRF makroekonomickým modelem –Vytvořen aktualizovaný model HERMIN a makrosektorální databáze pro ČR –Příprava na aplikaci modelu na základě dat OP Posouzení SEA –Oznámení koncepce dle zákona č. 100/2001 –Pracovní verze vyhodnocení koncepce - NRP

3 Oddělení Evaluační jednotky SF Hodnocení a podpora tvorby indikátorů: Zhodnocení současného systému a tvorba národního číselníku –Navrženy úpravy stávajících indikátorů –Číselník využit k tvorbě indikátorů OP 2007-2013 – expertní konzultace pro ŘO Systémová správa a aktualizace –Zpracovatel bude systematicky zajišťovat funkčnost a aktuálnost systému indikátorů

4 Oddělení Evaluační jednotky SF Strategická hodnocení: Hodnocení a doporučení k propojení programů ČR a EU –Zhodnoceno rozložení ve vztahu k prioritám NRP –Probíhá hodnocení ve vztahu k intervencím OP Zhodnocení potřeb řízení a koordinace na úrovni NSRF –Výsledky využity jako podklad pro tvorbu návrhu OP TP Zhodnocení potřeb podpory IZE v ČR a rozvoje AbKap IZE –Posouzeny priority zastřešující oblast IZE pro nové OP –Příprava hodnocení AbKap a návrhů její systematické podpory

5 Aktivity ŘO RPS -realizace projektu „Zefektivnění monitoringu nástrojů strukturální politiky EU“ -„Informace o věcné charakteristice jednotného informačního systému strukturálních fondů pro období 2007 – 2013“ -„Metodika monitorování a řízení 2007+“,

6 Odbor Rámce podpory Společenství Metodiky: Metodika pro přípravu programových dokumentů pro období 2007 – 2013 Metodický podklad pro rozpracování priorit operačních programů pro období 2007 - 2013 do úrovně opatření/operací

7 Metodika pro přípravu programových dokumentů pro období 2007- 2013 Obsahuje: Zásady tvorby operačních programů Organizace prací na tvorbě operačních programů Struktura a obsah operačních programů Obsahy jednotlivých kapitol Zpracována Odborem Rámce podpory Společenství v lednu 2006

8 Metodický podklad pro rozpracování priorit operačních programů pro období 2007- 2013 do úrovně opatření/operací Obsahuje: Globální a specifické cíle Typy a skupiny podporovaných projektů Indikátory a jejich kvalifikace Územní vymezení Příjemci podpory Implementační uspořádání Finanční plán Prohlubuje Metodiku pro přípravu progr. dok. (pro období 2007-2013) Duben / květen 2006 představen na PS Horizontální

9 Oddělení řízení a metodiky RPS Metodiky: Způsobilé výdaje Veřejné zakázky Archivace Nesrovnalosti

10 Oddělení řízení a metodiky RPS Způsobilé výdaje Realizován projekt „Metodická příručka – způsobilé výdaje“ Příprava metodického rámce pro oblast způsobilých výdajů (ZV) pro programové období 2007 – 2013 – národní pravidla + metodický výklad První návrh pravidel pro ZV do konce června 2006 Projednání v PS PV RPS a PS ŘKV Konečná verze do konce září 2006, následně projednání vládou

11 Oddělení řízení a metodiky RPS Veřejné zakázky Realizován projekt „Analýza - veřejné zakázky v oblasti SF v ČR“ Hlavní doporučení externího zpracovatele:  Zřízení archivu dokumentů na MMR obsahujícího pravidla zadávacích řízení  Vytvoření jednotných pravidel aplikovaných na všechny operační programy a jednotné programové dokumenty Projekt Metodiky zadávání veřejných zakázek dle nového zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

12 Oddělení řízení a metodiky RPS Archivace Realizován projekt „Instrukce – Archivace písemností (článek 38/6/ Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999)“ –vyjasňuje pravidla pro uchovávání dokumentů Zásadní jsou výklady archivačních lhůt a subjektů povinných archivovat –k připomínkám CHJ MF (zodpovědné za audit trail)

13 Oddělení řízení a metodiky RPS Nesrovnalosti Realizován projekt Metodický pokyn – Nesrovnalosti –harmonizuje postupy při zjišťování, hlášení a řešení nesrovnalostí –přispívá k zajištění správné interpretace evropského práva v legislativním prostředí ČR –Zveřejněn na www.strukturalni-fondy.cz Průběžná aktualizace Metodického pokynu – Nesrovnalosti


Stáhnout ppt "Oddělení Evaluační jednotky SF Předběžné hodnocení programových dokumentů: Ex-ante evaluace NRP/NSRF - zpracováno: –Ex-ante hodnocení NRP 2007-2013 –Pracovní."

Podobné prezentace


Reklamy Google