Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Východiska Klíčové téma - problematika podvodů obecně a korupce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Východiska Klíčové téma - problematika podvodů obecně a korupce."— Transkript prezentace:

1 Problematika boje s podvody a korupcí v rámci čerpání ESI fondů v období 2014 – 2020 z pohledu MMR

2 Východiska Klíčové téma - problematika podvodů obecně a korupce.
Údaje z roku 2011 (The OLAF Report 2011): 28 % podnětů nahlášených podezření na podvodná jednání se týkalo SF, vyšetřováno 55 případů v hodnotě 295 mil. EUR (0,21 % celkového rozpočtu EU) Nové požadavky nařízení č. 1303/2013. Apel na provádění protikorupční strategie v pozičním dokumentu EK. Reflexe situace a zkušeností v programovém období v ČR. Poškozování vnímání přínosu EU fondů.

3 Vnímání korupce

4 Východiska při tvorbě Strategie
Pokyn EK pro řízení rizik podvodu a efektivní a proporční systém zamezující podvodům. Strategie vlády v boji s korupcí Na vládní strategii navazuje Strategie pro boj s podvody a korupcí v rámci čerpání fondů SSR v období 2014 – (Strategie). Opatření a kroky ve vztahu k realizaci ESI fondů v ČR.

5 Strategie Příprava Strategie Připravena na jaře 2013.
Diskutována s EK. Předcházení a minimalizace zneužití prostředků. Zaměření strategie Subjekty implementační struktury na národní úrovni. Nepokrývá činnost EK či jiných subjektů implementace mimo ČR.  Nepokrývá subjekty na národní úrovni, které nespadají do implementační struktury.

6 Podvody Podvod je podmnožinou nesrovnalostí a zahrnuje pouze úmyslné jednání. Korupce je jedním z typů podvodu.

7 Strategie Principy Strategie
Nulová tolerance podvodů na všech úrovních implementace ESI fondů Transparentnost. Snižování administrativní zátěže, jasné a jednoduché postupy. Efektivnost, účelnost a hospodárnost. Omezování politických vlivů. Minimalizace podvodů při implementaci ESI fondů v období 2014 – 2020 v ČR

8 Dílčí cíle Strategie

9 Oblasti nejvíce náchylné k podvodům
Výběr a hodnocení projektů. Zadávání veřejných zakázek. Provádění kontrolní činnosti. Nastavení řídících procesů na úrovni jednotlivých subjektů implementace.

10 Strategie a Akční plán Implementace Strategie navazuje na přípravu Jednotného metodického prostředí (JMP) Cíle JMP: prostřednictvím standardizace procesů a pravidel dosáhnout: efektivnosti a hospodárnosti při nakládání s finančními prostředky z fondů EU; transparentnosti procesů a přehlednosti pravidel poskytování podpory; to vše při nízké administrativní zátěži kladené na subjekty IS. Opatření ze Strategie jsou rozpracována při přípravě metodických dokumentů v Akčním plánu pro implementaci Strategie (Akční plán).

11 Akční plán Nastavení pravidel čerpání s prvky zamezující podvodnému a korupčnímu jednání. Příklad implementovaných aktivit: Elektronizace systému; Příprava vzoru Etického kodexu s prvky zaměřenými na korupci; Nastavení systému vzdělávání a přenosu informací o korupčních rizicích; Specifikace indikátorů podvodu Stanovení pravidel a lhůt pro hodnocení a výběr projektů, opravné prostředky; Databáze hodnotitelů a členů hodnotících komisí…

12 Další kroky Příprava jednotlivých metodických dokumentů a kontrola zapracování opatření ze strategie do těchto dokumentů. Kontrola zahrnutí relevantních protikorupčních opatření z metodických dokumentů do řídicí dokumentace jednotlivých ŘO. Příprava a realizace systému vzdělávání subjektů implementace na rizika korupce a podvodu. Implementace systému řízení rizik v programovém období – pravidelné informování MMR o řízení rizika podvodu a korupce na úrovni IS. Pravidelné vyhodnocování plnění cílů Strategie.

13 Děkuji za pozornost. Ing. Daniel Braun, M. A. 1
Děkuji za pozornost. Ing. Daniel Braun, M.A. 1. náměstek, Ministerstvo pro místní rozvoj


Stáhnout ppt "Východiska Klíčové téma - problematika podvodů obecně a korupce."

Podobné prezentace


Reklamy Google