Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Problematika boje s podvody a korupcí v rámci čerpání ESI fondů v období 2014 – 2020 z pohledu MMR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Problematika boje s podvody a korupcí v rámci čerpání ESI fondů v období 2014 – 2020 z pohledu MMR."— Transkript prezentace:

1 Problematika boje s podvody a korupcí v rámci čerpání ESI fondů v období 2014 – 2020 z pohledu MMR

2 Klíčové téma - problematika podvodů obecně a korupce. Údaje z roku 2011 (The OLAF Report 2011): 28 % podnětů nahlášených podezření na podvodná jednání se týkalo SF, vyšetřováno 55 případů v hodnotě 295 mil. EUR (0,21 % celkového rozpočtu EU) Nové požadavky nařízení č. 1303/2013. Apel na provádění protikorupční strategie v pozičním dokumentu EK. Reflexe situace a zkušeností v programovém období 2007-2013 v ČR. Poškozování vnímání přínosu EU fondů. Východiska

3 Vnímání korupce

4 Pokyn EK pro řízení rizik podvodu a efektivní a proporční systém zamezující podvodům. Strategie vlády v boji s korupcí 2013-2014. Na vládní strategii navazuje Strategie pro boj s podvody a korupcí v rámci čerpání fondů SSR v období 2014 – 2020 (Strategie). Opatření a kroky ve vztahu k realizaci ESI fondů v ČR. Východiska při tvorbě Strategie

5 Příprava Strategie Připravena na jaře 2013. Diskutována s EK. Předcházení a minimalizace zneužití prostředků. Zaměření strategie Subjekty implementační struktury na národní úrovni. Nepokrývá činnost EK či jiných subjektů implementace mimo ČR. Nepokrývá subjekty na národní úrovni, které nespadají do implementační struktury. Strategie

6 Podvody Podvod je podmnožinou nesrovnalostí a zahrnuje pouze úmyslné jednání. Korupce je jedním z typů podvodu.

7 Principy Strategie Nulová tolerance podvodů na všech úrovních implementace ESI fondů Transparentnost. Snižování administrativní zátěže, jasné a jednoduché postupy. Efektivnost, účelnost a hospodárnost. Omezování politických vlivů. Minimalizace podvodů při implementaci ESI fondů v období 2014 – 2020 v ČR Strategie

8 Dílčí cíle Strategie

9 Výběr a hodnocení projektů. Zadávání veřejných zakázek. Provádění kontrolní činnosti. Nastavení řídících procesů na úrovni jednotlivých subjektů implementace. Oblasti nejvíce náchylné k podvodům

10 Strategie a Akční plán Implementace Strategie navazuje na přípravu Jednotného metodického prostředí (JMP) Cíle JMP: prostřednictvím standardizace procesů a pravidel dosáhnout: efektivnosti a hospodárnosti při nakládání s finančními prostředky z fondů EU; transparentnosti procesů a přehlednosti pravidel poskytování podpory; to vše při nízké administrativní zátěži kladené na subjekty IS. Opatření ze Strategie jsou rozpracována při přípravě metodických dokumentů v Akčním plánu pro implementaci Strategie (Akční plán).

11 Akční plán Nastavení pravidel čerpání s prvky zamezující podvodnému a korupčnímu jednání. Příklad implementovaných aktivit: –Elektronizace systému; –Příprava vzoru Etického kodexu s prvky zaměřenými na korupci; –Nastavení systému vzdělávání a přenosu informací o korupčních rizicích; –Specifikace indikátorů podvodu –Stanovení pravidel a lhůt pro hodnocení a výběr projektů, opravné prostředky; –Databáze hodnotitelů a členů hodnotících komisí…

12 Další kroky Příprava jednotlivých metodických dokumentů a kontrola zapracování opatření ze strategie do těchto dokumentů. Kontrola zahrnutí relevantních protikorupčních opatření z metodických dokumentů do řídicí dokumentace jednotlivých ŘO. Příprava a realizace systému vzdělávání subjektů implementace na rizika korupce a podvodu. Implementace systému řízení rizik v programovém období 2014- 2020 – pravidelné informování MMR o řízení rizika podvodu a korupce na úrovni IS. Pravidelné vyhodnocování plnění cílů Strategie.

13 Děkuji za pozornost. Děkuji za pozornost. Ing. Daniel Braun, M.A. 1. náměstek, Ministerstvo pro místní rozvoj www.mmr.cz www.strukturalni-fondy.cz


Stáhnout ppt "Problematika boje s podvody a korupcí v rámci čerpání ESI fondů v období 2014 – 2020 z pohledu MMR."

Podobné prezentace


Reklamy Google