Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metabolismus sacharidů - testík na procvičení – Vladimíra Kvasnicová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metabolismus sacharidů - testík na procvičení – Vladimíra Kvasnicová."— Transkript prezentace:

1 Metabolismus sacharidů - testík na procvičení – Vladimíra Kvasnicová

2 Glukóza vstupuje do buněk a)volnou (prostou) difuzí b)usnadněnou difuzí c)aktivním transportem d)kotransportem s Na +

3 Glukóza vstupuje do buněk a)volnou (prostou) difuzí b)usnadněnou difuzí c)aktivním transportem d)kotransportem s Na +

4 Inzulín napomáhá vstupu glukózy do a)jater b)erytrocytů c)tukové tkáně d)svalů

5 Inzulín napomáhá vstupu glukózy do a)jater b)erytrocytů c)tukové tkáně d)svalů

6 Transport glukózy do buněk: usnadněná difuze (proteinový přenašeč GLUT – různé typy) ERYTROCYTY NERVOVÁ TKÁŇ - transport nezávislý na inzulínu Obrázek převzat z http://www.kumc.edu/research/medicine/biochemistry/bioc800/car02fra.htm (leden 2007)http://www.kumc.edu/research/medicine/biochemistry/bioc800/car02fra.htm

7 Obrázek převzat z http://www.kumc.edu/research/medicine/biochemistry/bioc800/car02fra.htm (leden 2007)http://www.kumc.edu/research/medicine/biochemistry/bioc800/car02fra.htm JÁTRA - transport nezávislý na inzulínu

8 TUKOVÁ TKÁŇ SVALOVÁ TKÁŇ - transport ZÁVISLÝ na inzulínu INZULÍN ZVYŠUJE VSTUP GLC DO TĚCHTO BUNĚK Obrázek převzat z http://www.kumc.edu/research/medicine/biochemistry/bioc800/car02fra.htm (leden 2007)http://www.kumc.edu/research/medicine/biochemistry/bioc800/car02fra.htm

9 Obrázek je převzat z učebnice: Devlin, T. M. (editor): Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations, 4th ed. Wiley ‑ Liss, Inc., New York, 1997. ISBN 0 ‑ 471 ‑ 15451 ‑ 2 Sekundárně aktivní transport GLC: symport s Na + - tenké střevo, ledviny

10 Glukóza přijatá potravou může být využita a)jako zdroj energie pro buňky b)k syntéze glykogenu c)k tvorbě tukových zásob d)jako hlavní substrát pro tvorbu NADPH v buňce

11 Glukóza přijatá potravou může být využita a)jako zdroj energie pro buňky b)k syntéze glykogenu c)k tvorbě tukových zásob d)jako hlavní substrát pro tvorbu NADPH v buňce

12 Obrázek převzat z http://www.kumc.edu/research/medicine/biochemistry/bioc800/car02fra.htm (leden 2007)http://www.kumc.edu/research/medicine/biochemistry/bioc800/car02fra.htm Glc-6-P !!! + NADPH = hepatocyt = tuk

13 Glykolýza (= oxidační štěpení glukózy) a)je lokalizována v mitochondriích b)může probíhat i za anaerobních podmínek c)produkuje 2 moly pyruvátu na 1 mol Glc d)poskytuje jako čistý zisk 2 moly ATP

14 a)je lokalizována v mitochondriích b)může probíhat i za anaerobních podmínek c)produkuje 2 moly pyruvátu na 1 mol Glc d)poskytuje jako čistý zisk 2 moly ATP Glykolýza (= oxidační štěpení glukózy)

15 Obrázek převzat z http://www.kumc.edu/research/medicine/biochemistry/bioc800/car02fra.htm (leden 2007)http://www.kumc.edu/research/medicine/biochemistry/bioc800/car02fra.htm 2 2 Produkty aerobní glykolýzy Produkty anaerobní glykolýzy NADH byl spotřebován na přeměnu pyruvátu na laktát

16 Enzym hexokináza a)katalyzuje esterifikaci glukózy b)má vyšší afinitu ke glukóze než glukokináza / K m (HK) < K m (GK) c)fosforyluje i fruktózu d)se nachází v cytoplazmě mnoha buněk

17 Enzym hexokináza a)katalyzuje esterifikaci glukózy b)má vyšší afinitu ke glukóze než glukokináza / K m (HK) < K m (GK) c)fosforyluje i fruktózu d)se nachází v cytoplazmě mnoha buněk

18 Obrázek převzat z http://www.kumc.edu/research/medicine/biochemistry/bioc800/car02fra.htm (leden 2007)http://www.kumc.edu/research/medicine/biochemistry/bioc800/car02fra.htm NEVRATNÁ REAKCE

19 Obrázek převzat z http://www.kumc.edu/research/medicine/biochemistry/bioc800/car02fra.htm (leden 2007)http://www.kumc.edu/research/medicine/biochemistry/bioc800/car02fra.htm U červené křivky lze z osy x odečíst vyšší hodnotu K m  enzym má nižší afinitu k substrátu (potřebuje ho větší množství, aby rychlost reakce dosáhla hodnoty V max /2) K m

20 Enzym 6-fosfofruktokináza-1 (PFK-1) a)katalyzuje rychlost určující reakci glykolýzy b)přeměňuje fruktóza-1,6-bisfosfát na fruktóza-6-fosfát c)je aktivován citrátem a  ATP/ADP d)podléhá regulaci inzulínem

21 Enzym 6-fosfofruktokináza-1 (PFK-1) a)katalyzuje rychlost určující reakci glykolýzy b)přeměňuje fruktóza-1,6-bisfosfát na fruktóza-6-fosfát c)je aktivován citrátem a  ATP/ADP d)podléhá regulaci inzulínem

22 Obrázek převzat z http://www.kumc.edu/research/medicine/biochemistry/bioc800/car02fra.htm (leden 2007)http://www.kumc.edu/research/medicine/biochemistry/bioc800/car02fra.htm NEVRATNÁ REAKCE

23 NADH+H +, vznikající v glykolýze, a)patří mezi koenzymy oxidoreduktáz b)může být reoxidován zpět na NAD + při přeměně pyruvátu na laktát c)může předat redukční ekvivalenty na malát za vzniku oxalacetátu d)je zdrojem redukčních ekvivalentů vstupujících do dýchacího řetězce, avšak pouze za aerobních podmínek

24 NADH+H +, vznikající v glykolýze, a)patří mezi koenzymy oxidoreduktáz b)může být reoxidován zpět na NAD + při přeměně pyruvátu na laktát c)může předat redukční ekvivalenty na malát za vzniku oxalacetátu d)je zdrojem redukčních ekvivalentů vstupujících do dýchacího řetězce, avšak pouze za aerobních podmínek

25 Obrázek převzat z http://www.kumc.edu/research/medicine/biochemistry/bioc800/car02fra.htm (leden 2007)http://www.kumc.edu/research/medicine/biochemistry/bioc800/car02fra.htm

26 Obrázek převzat z http://www.kumc.edu/research/medicine/biochemistry/bioc800/car02fra.htm (leden 2007)http://www.kumc.edu/research/medicine/biochemistry/bioc800/car02fra.htm

27 Obrázek je převzat z učebnice: Devlin, T. M. (editor): Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations, 4th ed. Wiley ‑ Liss, Inc., New York, 1997. ISBN 0 ‑ 471 ‑ 15451 ‑ 2 MALÁT-ASPARTÁTOVÝ ČLUNEK Transport redukčních ekvivalentů do mitochondrie

28 Obrázek je převzat z učebnice: Devlin, T. M. (editor): Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations, 4th ed. Wiley ‑ Liss, Inc., New York, 1997. ISBN 0 ‑ 471 ‑ 15451 ‑ 2 GLYCEROLFOSFÁTOVÝ ČLUNEK

29 2,3-bisfosfoglycerát (2,3-BPG) a)patří mezi makroergní sloučeniny b)tvoří se z glyceraldehyd-3-fosfátu fosforylací anorganickým fosfátem c)je dále přeměněn na 3-fosfoglycerát, za současné tvorby ATP z ADP d)jako vedlejší produkt glykolýzy je tvořen jen v játrech

30 2,3-bisfosfoglycerát (2,3-BPG) a)patří mezi makroergní sloučeniny b)tvoří se z glyceraldehyd-3-fosfátu fosforylací anorganickým fosfátem c)je dále přeměněn na 3-fosfoglycerát, za současné tvorby ATP z ADP d)jako vedlejší produkt glykolýzy je tvořen jen v játrech

31 Obrázek je převzat z učebnice: Devlin, T. M. (editor): Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations, 4th ed. Wiley ‑ Liss, Inc., New York, 1997. ISBN 0 ‑ 471 ‑ 15451 ‑ 2 2,3-BPG shunt (odbočka) V ERYTROCYTECH: 2,3-BPG  afnitu Hb k O 2

32 ATP vzniká v glykolýze při přeměně a)fosfoenolpyruvátu (PEPA) na pyruvát b)glukózy na glukóza-6-fosfát c)fruktóza-1,6-bisfosfátu na fruktóza-6- fosfát d)glyceraldehyd-3-fosfátu na 1,3- bisfosfoglycerát

33 ATP vzniká v glykolýze při přeměně a)fosfoenolpyruvátu (PEPA) na pyruvát b)glukózy na glukóza-6-fosfát ATP se spotřebovává c)fruktóza-1,6-bisfosfátu na fruktóza-6- fosfát fru-1,6-bisP není makroergní sloučenina d)glyceraldehyd-3-fosfátu na 1,3- bisfosfoglycerát

34 Obrázek převzat z http://www.kumc.edu/research/medicine/biochemistry/bioc800/car02fra.htm (leden 2007)http://www.kumc.edu/research/medicine/biochemistry/bioc800/car02fra.htm NEVRATNÁ REAKCE = fosforylace na substrátové úrovni (tvorba ATP, energii poskytuje makroergní sloučenina)

35 Obrázek převzat z http://www.kumc.edu/research/medicine/biochemistry/bioc800/car02fra.htm (leden 2007)http://www.kumc.edu/research/medicine/biochemistry/bioc800/car02fra.htm = fosforylace na substrátové úrovni P i +

36 Pyruvát může být v buňkách přeměněn a)karboxylací na acetyl-CoA b)redukcí na laktát c)oxidační dekarboxylací na oxalacetát d)transaminací na aspartát

37 Pyruvát může být v buňkách přeměněn a)karboxylací na acetyl-CoA b)redukcí na laktát c)oxidační dekarboxylací na oxalacetát d)transaminací na aspartát

38 Obrázek převzat z http://www.kumc.edu/research/medicine/biochemistry/bioc800/car02fra.htm (leden 2007)http://www.kumc.edu/research/medicine/biochemistry/bioc800/car02fra.htm = karboxylace = oxidační dekarboxylace = transaminace= redukce

39 O regulaci glykolýzy platí a)inzulín glykolýzu aktivuje b)glukagon glykolýzu aktivuje c)regulační enzymy glykolýzy patří mezi kinázy d)  pH glykolýzu inhibuje

40 O regulaci glykolýzy platí a)inzulín glykolýzu aktivuje b)glukagon glykolýzu aktivuje c)regulační enzymy glykolýzy patří mezi kinázy d)  pH glykolýzu inhibuje

41 regulační enzymaktivaceinhibice hexokináza  glukóza-6-fosfát glukokináza  inzulin (indukce)  fruktóza-1-fosfát (játra)  fruktóza-6-fosfát 6-fosfofrukto- 1-kináza (PFK-1) hlavní regulace (klíčový enzym)   ATP / AMP  fruktóza-2,6-bisfosfát (zvýšen při  poměru inzulin / glukagon)  inzulin (indukce)   ATP / AMP  citrát  kyselé pH pyruvátkináza  inzulin (indukce)  fruktóza-1,6-bisfosfát (regulace krokem vpřed)  glukagon (represe, inhibice fosforylací)   ATP / AMP  acetyl-CoA Regulace glykolýzy

42 Enzymy glukoneogeneze (= syntéza glc „de novo“) a)se nacházejí výhradně v cytoplazmě b)jsou aktivní zvláště v nervových buňkách a erytrocytech c)jsou všechny totožné s enzymy glykolýzy (katalyzují zpětné reakce glykolýzy) d)nenajdeme v játrech

43 a)se nacházejí výhradně v cytoplazmě b)jsou aktivní zvláště v nervových buňkách a erytrocytech jen v játrech a ledvinách c)jsou všechny totožné s enzymy glykolýzy (katalyzují zpětné reakce glykolýzy) d)nenajdeme v játrech Enzymy glukoneogeneze (= syntéza glc „de novo“)

44 Obrázek převzat z http://www.kumc.edu/research/medicine/biochemistry/bioc800/car02fra.htm (leden 2007)http://www.kumc.edu/research/medicine/biochemistry/bioc800/car02fra.htm pouze v mitochondrii

45 Obrázek převzat z http://www.kumc.edu/research/medicine/biochemistry/bioc800/car02fra.htm (leden 2007)http://www.kumc.edu/research/medicine/biochemistry/bioc800/car02fra.htm Glukoneogeneze

46 Substrátem pro glukoneogenezi může být a)acetyl-CoA b)pyruvát c)glycerol d)laktát

47 Substrátem pro glukoneogenezi může být a)acetyl-CoA nemůže z něj vzniknout pyruvát (PDH je nevrat.) b)pyruvát c)glycerol d)laktát

48 Obrázek je převzat z učebnice: Devlin, T. M. (editor): Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations, 4th ed. Wiley ‑ Liss, Inc., New York, 1997. ISBN 0 ‑ 471 ‑ 15451 ‑ 2 Cyklus Coriových (Coriho cyklus) játra erytrocyty, sval

49 Obrázek je převzat z učebnice: Devlin, T. M. (editor): Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations, 4th ed. Wiley ‑ Liss, Inc., New York, 1997. ISBN 0 ‑ 471 ‑ 15451 ‑ 2 játra svaly Glukózo-alaninový cyklus

50 Obrázek je převzat z učebnice: Devlin, T. M. (editor): Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations, 4th ed. Wiley ‑ Liss, Inc., New York, 1997. ISBN 0 ‑ 471 ‑ 15451 ‑ 2 = tuk

51 Mezi enzymy, podílející se na glukoneogenezi, patří a)pyruvátkináza b)PEP-karboxykináza c)pyruvátkarboxyláza d)pyruvátdehydrogenáza

52 Mezi enzymy, podílející se na glukoneogenezi, patří a)pyruvátkináza b)PEP-karboxykináza c)pyruvátkarboxyláza d)pyruvátdehydrogenáza

53 Obrázek převzat z http://faculty.uca.edu/~johnc/pdhrxns.gif (prosinec 2006) http://faculty.uca.edu/~johnc/pdhrxns.gif Pyruvátdehydrogenázový komplex se nachází v mitochondrii (multienzymový komplex PDH)

54 V reakcích glukoneogeneze vzniká a)oxalacetát z pyruvátu a CO 2 b)fofoenolpyruvát z pyruvátu a ATP c)fruktóza-6-fosfát a ATP z fruktóza-1,6- bisfosfátu d)glukóza a ATP z glukóza-6-fosfátu

55 V reakcích glukoneogeneze vzniká a)oxalacetát z pyruvátu a CO 2 b)fofoenolpyruvát z pyruvátu a ATP c)fruktóza-6-fosfát a ATP z fruktóza-1,6- bisfosfátu d)glukóza a ATP z glukóza-6-fosfátu

56 Glukoneogeneze je a)aktivována inzulínem b)inhibována citrátem c)aktivována AMP d)inhibována glukagonem

57 Glukoneogeneze je a)aktivována inzulínem b)inhibována citrátem c)aktivována AMP d)inhibována glukagonem vše je přesně naopak

58 regulační enzymaktivaceinhibice pyruvátkarboxyláza  acetyl-Co A  kortizol, glukagon (indukce)  inzulin (represe) fosfoenolpyruvát karboxykináza  kortizol, glukagon (indukce)  inzulin (represe) fruktóza-1,6- bisfosfatáza  kortizol, glukagon (indukce)   AMP / ATP  fruktóza-2,6- bisfosfát (zvýšen při  inzulin / glukagon)  inzulin (represe) glukóza-6-fosfatáza  kortizol, glukagon (indukce)  inzulin (represe) Regulace glukoneogeneze

59 Metabolismus glykogenu a)je regulován glykogensyntázou a glykogenfosforylázou b)je lokalizován v cytoplazmě c)je ovlivňován inzulínem d)probíhá na tzv. redukujících koncích glykogenu

60 Metabolismus glykogenu a)je regulován glykogensyntázou a glykogenfosforylázou b)je lokalizován v cytoplazmě c)je ovlivňován inzulínem d)probíhá na tzv. redukujících koncích glykogenu

61 Obrázek převzat z http://www.kumc.edu/research/medicine/biochemistry/bioc800/car02fra.htm (leden 2007)http://www.kumc.edu/research/medicine/biochemistry/bioc800/car02fra.htm Metabolismus glykogenu

62 Při syntéze glykogenu (= glykogeneze) a)dochází k přeměně Glc-6-P na UDP-6-glc b)se glykogensyntáza podílí na tvorbě  (1 →4) i  (1 →6) glykosidových vazeb c)se spotřebovává makroergický fosfát d)je glykogensyntáza aktivována fosforylací

63 a)dochází k přeměně Glc-6-P na UDP-6-glc b)se glykogensyntáza podílí na tvorbě  (1 →4) i  (1 →6) glykosidových vazeb c)se spotřebovává makroergický fosfát d)je glykogensyntáza aktivována fosforylací Při syntéze glykogenu (= glykogeneze)

64 Obrázek převzat z http://www.kumc.edu/research/medicine/biochemistry/bioc800/car02fra.htm (leden 2007)http://www.kumc.edu/research/medicine/biochemistry/bioc800/car02fra.htm

65 Při odbourávání glykogenu v buňce (= glykogenolýza) a)dochází ke štěpení  (1 →6) glykosidových vazeb glykogenfosforylázou b)je odštěpená glukóza přenesena na anorg. fosfát za vzniku glc-1-P c)probíhá hydrolytické štěpení  (1 →4) vazeb d)se spotřebovává 1 ATP na odštěpení 1 glc

66 Při odbourávání glykogenu v buňce (= glykogenolýza) a)dochází ke štěpení  (1 →6) glykosidových vazeb glykogenfosforylázou b)je odštěpená glukóza přenesena na anorg. fosfát za vzniku glc-1-P c)probíhá hydrolytické štěpení  (1 →4) vazeb d)se spotřebovává 1 ATP na odštěpení 1 glc

67 Obrázek převzat z http://www.kumc.edu/research/medicine/biochemistry/bioc800/car02fra.htm (leden 2007)http://www.kumc.edu/research/medicine/biochemistry/bioc800/car02fra.htm

68 Při napojení glykolýzy na glykogenolýzu a)je čistý zisk anaerobní glykolýzy 3 ATP b)hovoříme o glukoneogenezi c)jsou zapojeny cytoplazmatické i mitochondriální enzymy d)vzniká jako meziprodukt oxalacetát

69 Při napojení glykolýzy na glykogenolýzu a)je čistý zisk anaerobní glykolýzy 3 ATP b)hovoříme o glukoneogenezi c)jsou zapojeny cytoplazmatické i mitochondriální enzymy d)vzniká jako meziprodukt oxalacetát

70 Obrázek převzat z http://www.kumc.edu/research/medicine/biochemistry/bioc800/car02fra.htm (leden 2007)http://www.kumc.edu/research/medicine/biochemistry/bioc800/car02fra.htm glykogenglukóza ATP ADP PiPi

71 regulační enzymaktivaceinhibice glykogenfosforyláza (degradace glykogenu)  glukagon, adrenalin (fosforylace)   ATP / AMP  Ca 2+ (ve svalu)   ATP / AMP  glukóza-6-fosfát  glukóza glykogensyntáza (syntéza glykogenu)  inzulin (indukce)  glukóza-6-fosfát  glukagon, adrenalin (fosforylace) Regulace metabolismu glykogenu

72 Pentózový cyklus (= hexózamonofosfátová cesta, HMPP) a)probíhá v cytoplazmě b)zahrnuje přímou oxidaci glukózy (bez předchozího štěpení glukózy) c)je odbočkou glykolýzy (produkty HMPP mohou vstupovat do glykolýzy) d)produkuje pentózy

73 Pentózový cyklus (= hexózamonofosfátová cesta, HMPP) a)probíhá v cytoplazmě b)zahrnuje přímou oxidaci glukózy (bez předchozího štěpení glukózy) c)je odbočkou glykolýzy (produkty HMPP mohou vstupovat do glykolýzy) d)produkuje pentózy

74 Obrázek převzat z http://www.richmond.edu/~jbell2/14F34.JPG (prosinec 2006)http://www.richmond.edu/~jbell2/14F34.JPG

75 Mezi enzymy pentózového cyklu patří a)transketoláza b)transamináza c)glukóza-6-fosfátdehydrogenáza (glc-6-P DH) d)pyruvátkarboxyláza

76 Mezi enzymy pentózového cyklu patří a)transketoláza b)transamináza c)glukóza-6-fosfátdehydrogenáza (glc-6-P DH) d)pyruvátkarboxyláza

77 Význam pentózového cyklu spočívá a)v produkci NADPH a s tím spojenou následnou tvorbou ATP aerobní fosforylací b)ve vzniku meziproduktů, které se využívají při syntéze glykoproteinů c)v tvorbě ribóza-5-fosfátu, nezbytného pro syntézu nukleových kyselin d)v možnosti jeho napojení na glykolýzu přes fru-6-P a glyceraldehyd-3-P

78 Význam pentózového cyklu spočívá a)v produkci NADPH a s tím spojenou následnou tvorbou ATP aerobní fosforylací b)ve vzniku meziproduktů, které se využívají při syntéze glykoproteinů c)v tvorbě ribóza-5-fosfátu, nezbytného pro syntézu nukleových kyselin d)v možnosti jeho napojení na glykolýzu přes fru-6-P a glyceraldehyd-3-P

79 Při nadbytku NADPH v buňce a)je inhibována oxidační část pentózového cyklu b)nemůže v buňce vznikat ribóza-5-fosfát c)je aktivována glc-6-P dehydrogenáza d)probíhají pouze vratné reakce pentózového cyklu

80 Při nadbytku NADPH v buňce a)je inhibována oxidační část pentózového cyklu b)nemůže v buňce vznikat ribóza-5-fosfát c)je aktivována glc-6-P dehydrogenáza d)probíhají pouze vratné reakce pentózového cyklu

81 Obrázek převzat z http://web.indstate.edu/thcme/mwking/pentose-phosphate-pathway.html (prosinec 2006)http://web.indstate.edu/thcme/mwking/pentose-phosphate-pathway.html NEVRATNÉREAKCENEVRATNÉREAKCE

82 Obrázek převzat z http://web.indstate.edu/thcme/mwking/pentose-phosphate-pathway.html (prosinec 2006)http://web.indstate.edu/thcme/mwking/pentose-phosphate-pathway.html syntéza nukleotidů meziprodukty glykolýzy VRATNÉREAKCEVRATNÉREAKCE

83 Regulace pentózového cyklu probíhá na úrovni dostupnosti substrátů a odčerpávání produktů  NADPH / NADP + reakce vyžadující NADP + jsou inhibovány nedostatkem tohoto koenzymu

84 Fruktóza a)je metabolizována hlavně v játrech b)může být přeměněna fruktokinázou na fru-6-P c)vzniká v organismu také ze sorbitolu d)může být přeměněna na glukózu

85 Fruktóza a)je metabolizována hlavně v játrech b)může být přeměněna fruktokinázou na fru-6-P c)vzniká v organismu také ze sorbitolu d)může být přeměněna na glukózu

86 Metabolismus fruktózy v játrech Obrázek převzat z http://web.indstate.edu/thcme/mwking/glycolysis.html (leden 2007)http://web.indstate.edu/thcme/mwking/glycolysis.html glykolýza nebo glukoneogeneze

87 Obrázek je převzat z učebnice: Devlin, T. M. (editor): Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations, 4th ed. Wiley ‑ Liss, Inc., New York, 1997. ISBN 0 ‑ 471 ‑ 15451 ‑ 2

88 Po přeměně fruktózy na fru-1-P a)dochází ke štěpení aldolázou na dihydroxyacetonfosfát a glyceraldehyd b)se fruktóza metabolizuje v glykolýze rychleji než glukóza c)vznikající glyceraldehyd může být redukován na glycerol d)fru-1-P aktivuje glukokinázu

89 Po přeměně fruktózy na fru-1-P a)dochází ke štěpení aldolázou na dihydroxyacetonfosfát a glyceraldehyd b)se fruktóza metabolizuje v glykolýze rychleji než glukóza c)vznikající glyceraldehyd může být redukován na glycerol d)fru-1-P aktivuje glukokinázu

90 Glukóza může být v těle přeměněna na a)galaktózu: glc-6-P → gal-6-P b)fruktózu: glc → glucitol → fru c)kyselinu glukuronovou: UDP-glc + 2 NAD + → UDP-glukuronát + 2 NADH+H + d)ribózu: glc-6-P → ribulóza-5-P → rib-5-P

91 Glukóza může být v těle přeměněna na a)galaktózu: glc-6-P → gal-6-P b)fruktózu: glc → glucitol → fru c)kyselinu glukuronovou: UDP-glc + 2 NAD + → UDP-glukuronát + 2 NADH+H + d)ribózu: glc-6-P → ribulóza-5-P → rib-5-P

92 Metabolismus galaktózy Obrázek převzat z http://web.indstate.edu/thcme/mwking/glycolysis.html (leden 2007)http://web.indstate.edu/thcme/mwking/glycolysis.html epimerizace probíhá na úrovni UDP- derivátů

93 Obrázek převzat z http://www.kumc.edu/research/medicine/biochemistry/bioc800/car02fra.htm (leden 2007)http://www.kumc.edu/research/medicine/biochemistry/bioc800/car02fra.htm


Stáhnout ppt "Metabolismus sacharidů - testík na procvičení – Vladimíra Kvasnicová."

Podobné prezentace


Reklamy Google