Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dýchací řetězec (DŘ) - testík na procvičení - Vladimíra Kvasnicová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dýchací řetězec (DŘ) - testík na procvičení - Vladimíra Kvasnicová."— Transkript prezentace:

1 Dýchací řetězec (DŘ) - testík na procvičení - Vladimíra Kvasnicová

2 Dýchací řetězec (DŘ) a)se nachází ve všech buňkách lidského těla b)je lokalizován v mitochondrii c)obsahuje enzymy integrované ve vnitřní mitochondriální membráně d)produkuje redoxní ekvivalenty (NADH+H +, FADH 2 )

3 Dýchací řetězec (DŘ) a)se nachází ve všech buňkách lidského těla b)je lokalizován v mitochondrii c)obsahuje enzymy integrované ve vnitřní mitochondriální membráně d)produkuje redoxní ekvivalenty (NADH+H +, FADH 2 )

4 Obrázek převzat z http://plaza.ufl.edu/tmullins/BCH3023/cell%20respiration.html (prosinec 2006) http://plaza.ufl.edu/tmullins/BCH3023/cell%20respiration.html

5 Dýchací řetězec (DŘ) a)se řadí mezi oxidační metabolické dráhy b)může probíhat jak za aerobních, tak za anaerobních podmínek c)obsahuje volně reverzibilní reakce d)potřebuje pro svou funkci kyslík (O 2 )

6 Dýchací řetězec (DŘ) a)se řadí mezi oxidační metabolické dráhy b)může probíhat jak za aerobních, tak za anaerobních podmínek c)obsahuje volně reverzibilní reakce d)potřebuje pro svou funkci kyslík (O 2 )

7 Obrázek převzat z http://www.grossmont.net/cmilgrim/Bio220/Outline/ECB2Figures&Tables_Ed2- Ed1/Chapter14_13/REDOX_POTENTIALS_ElectronTransportChain_Fig14-21.htm (prosinec 2006)http://www.grossmont.net/cmilgrim/Bio220/Outline/ECB2Figures&Tables_Ed2- Ed1/Chapter14_13/REDOX_POTENTIALS_ElectronTransportChain_Fig14-21.htm Gibbsova energie „G“  redukční schopnosti Redoxní potenciál „E“  oxidační schopnosti

8 Obrázek převzat z http://academic.brooklyn.cuny.edu/biology/bio4fv/page/mito_ox.htm (prosinec 2006) http://academic.brooklyn.cuny.edu/biology/bio4fv/page/mito_ox.htm

9 Enzymy DŘ a)patří mezi oxidoreduktázy b)mohou přenášet buď H nebo elektrony c)se označují jako Komplex I, II, III a IV d)přenáší protony a elektrony stejným směrem: z matrix do mezimembránového prostoru

10 Enzymy DŘ a)patří mezi oxidoreduktázy b)mohou přenášet buď H nebo elektrony c)se označují jako Komplex I, II, III a IV d)přenáší protony a elektrony stejným směrem: z matrix do mezimembránového prostoru

11 mezimembránový prostor matrix mitochondrie proton = H + elektron = e - Obrázek je převzat z učebnice: Devlin, T. M. (editor): Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations, 4th ed. Wiley ‑ Liss, Inc., New York, 1997. ISBN 0 ‑ 471 ‑ 15451 ‑ 2 Cytochrom c je nakreslen špatně! Správně má být v mezimembr. prostoru, tj. z vnější strany vnitřní mitoch. membrány

12 Funkcí dýchacího řetězce je a)reoxidovat NADH+H + zpět na NAD + b)reoxidovat NADPH+H + zpět na NADP + c)reoxidovat FADH 2 zpět na FAD d)dokončit oxidaci energetických substrátů buňky a uvolněnou energii uložit ve formě ATP

13 Funkcí dýchacího řetězce je a)reoxidovat NADH+H + zpět na NAD + b)reoxidovat NADPH+H + zpět na NADP + c)reoxidovat FADH 2 zpět na FAD d)dokončit oxidaci energetických substrátů buňky a uvolněnou energii uložit ve formě ATP

14 V reakcích dýchcího řetězce a)je kyslík redukován na H 2 O b)jsou protony (H + ) přenášeny do mezimembránového prostoru mitochondrie c)je Komplexem I produkováno ATP d)jsou všechny redukované koenzymy (NADH+H + a FADH 2 ) reoxidovány stejným mechanismem

15 V reakcích dýchcího řetězce a)je kyslík redukován na H 2 O b)jsou protony (H + ) přenášeny do mezimembránového prostoru mitochondrie c)je Komplexem I produkováno ATP d)jsou všechny redukované koenzymy (NADH+H + a FADH 2 ) reoxidovány stejným mechanismem

16 Obrázek převzat z http://www.cellml.org/examples/images/metabolic_models/the_electron_transport_chain.gif (prosinec 2006) http://www.cellml.org/examples/images/metabolic_models/the_electron_transport_chain.gif = dýchací řetězec

17 Vyberte pravdivá tvrzení a)Komplex I přenáší H + do mezimembránového prostoru mitochondrie b)Komplex II přenáší H + do mezimembránového prostoru mitochondrie c)Koenzym Q přijímá e - jak z Komplexu I, tak z Komplexu II d)Komplex IV přenáší elektrony na kyslík

18 Vyberte pravdivá tvrzení a)Komplex I přenáší H + do mezimembránového prostoru mitochondrie b)Komplex II přenáší H + do mezimembránového prostoru mitochondrie c)Koenzym Q přijímá e - jak z Komplexu I, tak z Komplexu II d)Komplex IV přenáší elektrony na kyslík

19 mezimembránový prostor matrix mitochondrie proton = H + elektron = e - Obrázek je převzat z učebnice: Devlin, T. M. (editor): Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations, 4th ed. Wiley ‑ Liss, Inc., New York, 1997. ISBN 0 ‑ 471 ‑ 15451 ‑ 2 Cytochrom c je nakreslen špatně! Správně má být v mezimembr. prostoru, tj. z vnější strany vnitřní mitoch. membrány

20 Citrátový cyklus (CC) a dýchací řetězec (DŘ) jsou propojeny přes a)CO 2 (vzniká v CC, spotřebováván je v DŘ) b)NADH (vzniká v CC, vstupuje do DŘ) c)enzym sukcinátdehydrogenázu (společný pro CC i DŘ) d)ATP (produkováno DŘ, spotřebováváno v CC)

21 Citrátový cyklus (CC) a dýchací řetězec (DŘ) jsou propojeny přes a)CO 2 (vzniká v CC, spotřebováván je v DŘ) b)NADH (vzniká v CC, vstupuje do DŘ) c)enzym sukcinátdehydrogenázu (společný pro CC i DŘ) d)ATP (produkováno DŘ, spotřebováváno v CC)

22 Obrázek převzat z http://www.cellml.org/examples/images/metabolic_models/the_electron_transport_chain.gif (prosinec 2006) http://www.cellml.org/examples/images/metabolic_models/the_electron_transport_chain.gif Citrátový cyklus sukcinát DH = dýchací řetězec

23 Adenosintrifosfát (ATP) a)je produkován pouze v kooperaci s DŘ b)může vznikat pouze za aerobních podmínek c)vzniká z ADP připojením dalšího fosfátu d)je transportován z mitochondrie do cytoplazmy výměnou za ADP

24 Adenosintrifosfát (ATP) a)je produkován pouze v kooperaci s DŘ b)může vznikat pouze za aerobních podmínek c)vzniká z ADP připojením dalšího fosfátu d)je transportován z mitochondrie do cytoplazmy výměnou za ADP

25 ATP-ADP translokáza Obrázek je převzat z učebnice: Devlin, T. M. (editor): Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations, 4th ed. Wiley ‑ Liss, Inc., New York, 1997. ISBN 0 ‑ 471 ‑ 15451 ‑ 2

26 Tyto názvy se používají jako synonyma pro „syntézu ATP“ a)fosforylace b)oxidační fosforylace c)aerobní fosforylace d)fosforylace na substrátové úrovni

27 Tyto názvy se používají jako synonyma pro „syntézu ATP“ a)fosforylace b)oxidační fosforylace c)aerobní fosforylace d)fosforylace na substrátové úrovni

28 Oxidační fosforylace a)využívá gradient protonů na vnitřní mitochondriální membráně jako zdroj energie b)je katalyzována ATP-syntázou c)může být inhibována tzv. uncoupling proteiny (UCP) d)= proces syntézy ATP v jakékoli oxidační metabolické dráze

29 Oxidační fosforylace a)využívá gradient protonů na vnitřní mitochondriální membráně jako zdroj energie b)je katalyzována ATP-syntázou c)může být inhibována tzv. uncoupling proteiny (UCP) d)= proces syntézy ATP v jakékoli oxidační metabolické dráze

30 Obrázek je převzat z učebnice: Devlin, T. M. (editor): Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations, 4th ed. Wiley ‑ Liss, Inc., New York, 1997. ISBN 0 ‑ 471 ‑ 15451 ‑ 2

31 Obrázek převzat z http://plaza.ufl.edu/tmullins/BCH3023/cell%20respiration.html (prosinec 2006) http://plaza.ufl.edu/tmullins/BCH3023/cell%20respiration.html ATP syntáza vnitřní mitochondriální membrána

32 Obrázek převzat z http://departments.oxy.edu/biology/Franck/Bio222/Lectures/March23_lecture_shuttles.htm (prosinec 2006) http://departments.oxy.edu/biology/Franck/Bio222/Lectures/March23_lecture_shuttles.htm Uncoupling proteiny (UCP) = odpřahovače DŘ od syntézy ATP (syntéza je „odpojena“) energie gradientu H + se uvolní ve formě tepla

33 ATP (GTP) může vznikat v těchto reakcích a)glukóza-6-P + ADP → glukóza + ATP b)sukcinyl~CoA + GDP → sukcinát + GTP c)GTP + ADP → GDP + ATP d)ADP + ADP → ATP + AMP

34 ATP (GTP) může vznikat v těchto reakcích a)glukóza-6-P + ADP → glukóza + ATP b)sukcinyl~CoA + GDP → sukcinát + GTP c)GTP + ADP → GDP + ATP d)ADP + ADP → ATP + AMP (adenylátkináza = myokináza)

35 Oxidace NADH+H + v DŘ produkuje více ATP než oxidace FADH 2 protože a)oxidací NADH+H + vzniká větší gradient protonů b)NADH+H + přenáší H na jiný Komplex DŘ než FADH 2 c)při oxidaci NADH+H + je do mezimembránového prostoru přeneseno více protonů d)z NADH+H + se na O 2 přenáší víc elektronů

36 Oxidace NADH+H + v DŘ produkuje více ATP než oxidace FADH 2 protože a)oxidací NADH+H + vzniká větší gradient protonů b)NADH+H + přenáší H na jiný Komplex DŘ než FADH 2 c)při oxidaci NADH+H + je do mezimembránového prostoru přeneseno více protonů d)z NADH+H + se na O 2 přenáší víc elektronů

37 Obrázek převzat z http://web.indstate.edu/thcme/mwking/oxidative-phosphorylation.html (prosinec 2006) http://web.indstate.edu/thcme/mwking/oxidative-phosphorylation.html FADH 2

38 Vyberte pravdivá tvrzení o regulaci dýchacího řetězce a syntéze ATP a)  O 2 snižuje aktivitu DŘ i syntézu ATP b)uncoupling proteiny zvyšují syntézu ATP c)  ADP zvyšuje syntézu ATP d)  NADH+H + /NAD + zvyšuje aktivitu DŘ i syntézu ATP

39 Vyberte pravdivá tvrzení o regulaci dýchacího řetězce a syntéze ATP a)  O 2 snižuje aktivitu DŘ i syntézu ATP b)uncoupling proteiny zvyšují syntézu ATP c)  ADP zvyšuje syntézu ATP d)  NADH+H + /NAD + zvyšuje aktivitu DŘ i syntézu ATP


Stáhnout ppt "Dýchací řetězec (DŘ) - testík na procvičení - Vladimíra Kvasnicová."

Podobné prezentace


Reklamy Google