Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

J-1. B. Terminologie C. Extracelulární principy E. Sacharidy F. Lipidy G. Proteiny D. Intracelulární principy J-2.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "J-1. B. Terminologie C. Extracelulární principy E. Sacharidy F. Lipidy G. Proteiny D. Intracelulární principy J-2."— Transkript prezentace:

1 J-1

2 B. Terminologie C. Extracelulární principy E. Sacharidy F. Lipidy G. Proteiny D. Intracelulární principy J-2

3 J-3

4 Metabolismus se definuje jako souhrn _____________ reakcí, které probíhají uvnitř živých soustav a zajišťují přeměnu ___________ a __________ přijatých živou soustavou. enzymatických látek 1. Doplň chybějící slova: energií J-4

5 Dle způsobu získávání organických látek využívaných jako zdroje energie dělíme organismy na: 2. Doplň chybějící slova: AUTOTROFNÍ HETEROTROFNÍ J-5

6 3. Přiřaď správná tvrzení KATABOLISMUSANABOLISMUS Rozklad složitějších látek na jednodušší Energie se uvolňuje Exergonické reakce Syntéza složitých látek z jednodušších Energie se spotřebovává Endergonické reakce Rozkladné děje Skladné děje Štěpení látek Biosyntéza látek tělu vlastních J-6

7 3. Přiřaď správná tvrzení KATABOLISMUSANABOLISMUS Rozklad složitějších látek na jednodušší Energie se uvolňuje Exergonické reakce Syntéza složitých látek z jednodušších Energie se spotřebovává Endergonické reakce Rozkladné děje Skladné děje Štěpení látek Biosyntéza látek tělu vlastních J-6

8 4. Vyber správná tvrzení: Bazální metabolismus a) metabolismus nutný k udržení základních životních funkcí b) metabolismus odpovídající standardní tělesné aktivitě c) se dá měřit d) není závislý na věku, pohlaví J-7

9 5. Vyber správnou možnost: Dle termodynamiky patří organismy do termodynamické otevřené x uzavřené x izolované soustavy, a proto si s okolím vyměňují x nevyměňují látky i energie x pouze energie x pouze látky. J-8

10 J-9

11 6. Doplň enzymy trávení sacharidů: DISACHARIDÁZY PANKREATICKÁ AMYLÁZA AMYLÁZA PTYALIN J-10

12 7. Doplň schéma trávení lipidů: TUKOVÉ KAPÉNKY slinivka břišní LIPÁZA MK + GLYCEROL ŽLUČ Játra, žlučník Tenké střevo J-11

13 8. Doplň chybějící slova: Trávení bílkovin začíná v ________________, kde enzym _____________ štěpí bílkoviny na ____________________. Trávení bílkovin je dokončováno v _____________ střevě, pomocí enzymů obecně označovaných jako _____________. žaludku pepsinpolypeptidy tenkém proteázy J-12

14 9. Doplň schéma aktivace proteáz v tenkém střevě: Tenké střevo epitel + EnteropeptidázaTrypsinogen Chymotrypsinogen Prokarboxypeptidáza TRYPSIN Chymotrypsin Karboxypeptidáza J-13

15 J-14

16 10. Doplň: = rozklad organických látek _______________ kyslíku (aerobně) -chemická energie vazeb organických sloučenin se uvolňuje za vzniku pohotového energetického zdroje pro buňku __________ -jako odpadní produkty štěpení vzniká _________ a __________ -lokalizace:______________________ -procesy: 1) 2) 3) Buněčné dýchání: za přístupu ATP H2OH2OCO 2 MITOCHONDRIE Krebsův cyklus Dýchací řetězec Oxidativní fosforylace J-15

17 11. Doplň produkt katabolismu živin: sacharidy glykolýzabeta-oxidacedeaminace lipidyproteiny glukóza mastné kyseliny amino- kyseliny Acetylkoenzym A J-16

18 12. Vyber správnou odpověď: Oxidací 1 molekuly glukózy se v Krebsově cyklu uvolní: a) 1 ATP b) 2 ATP c) 3 ATP d) 4 ATP J-17

19 13. Doplň: Dýchací řetězec: = __________________ transportní řetězec -lokalizace: _______________________________________ -pohyb elektronů v dýchacím řetězci → díky rozdílným hodnotám _____________________ jednotlivých členů dýchacího řetězce - dochází k přenosu elektronů a pumpování protonů (H + ) → vytváří _________________________ napříč membránou elektronový vnitřní mitochondriální membrána elektronegativity protonový gradient J-18

20 14. Vyber správná tvrzení: ATP-syntáza: a) Vytváří procesem oxidativní fosforylace ATP b) Je proteinový komplex c) Je enzym vytvářející z ADP a P i molekulu ATP d) Je lokalizována v matrix mitochondrie J-19

21 J-20

22 15. Vyber správnou odpověď: Normální hodnota glykémie je: a) 0 – 2,5 mmol/l b) 2,5 – 3,5 mmol/l c) 4,5 – 6,0 mmol/l d) 6,5 – 9,0 mmol/l J-21

23 16. Přiřaď správná tvrzení: Produkují alfa-buňky Langerhansových ostrůvků Produkují beta-buňky Langerhansových ostrůvků Zvyšuje hladinu glukózy v krvi Snižuje hladinu glukózy v krvi Štěpí glykogen Zvyšuje glykémii Snižuje glykémii Tvorba glykogenu J-22

24 16. Přiřaď správná tvrzení: Produkují alfa-buňky Langerhansových ostrůvků Produkují beta-buňky Langerhansových ostrůvků Zvyšuje hladinu glukózy v krvi Snižuje hladinu glukózy v krvi Štěpí glykogen Zvyšuje glykémii Snižuje glykémii Tvorba glykogenu J-22

25 17. Vyber odpověď: Glykolýza je tvorba glukózy z necukerných zdrojů, zejména při dlouhodobém hladovění. a) pravda b) nepravda Popsaným procesem je GLUKONEOGENEZE J-23

26 J-24

27 18. Vyber správnou odpověď: Přeměna mastných kyselin na AcetylCoA probíhá: a) Anaerobní glykolýzou b) Beta-oxidací c) Deaminací a) Oxidativní fosforylací J-25

28 19. Přiřaď správná tvrzení: Zásobní polysacharid Tuky Oxidací 1 g živin se uvolní 17 kJ energie Zásoba energie na 24-48 hodin Méně výhodný zdroj energie Výhodnější zdroj energie Oxidací 1 g živin se uvolní 38 kJ energie Zásoba energie na 1 měsíc J-26

29 19. Přiřaď správná tvrzení: Zásobní polysacharid Tuky Oxidací 1 g živin se uvolní 17 kJ energie Zásoba energie na 24-48 hodin Méně výhodný zdroj energie Výhodnější zdroj energie Oxidací 1 g živin se uvolní 38 kJ energie Zásoba energie na 1 měsíc J-26

30 20. Vyber správná tvrzení: Využití lipidů: a) Zdroj energie b) Ukládání energie do zásoby c) Součást buněčných membrán d) Rozpouští vitamíny (A, D, E, K) J-27

31 J-28

32 21. Doplň: Odstranění přebytečného N z těla: -při degradaci bílkovin se uvolňuje ______________( NH 3 ) → TOXICKÝ PRO BUŇKY → nutná přeměna na nejedovaté sloučeniny -člověk = UREOTELNÍ živočich → odstranění přebytečného N z těla ve formě ___________________(CO(NH 2 ) 2 ) – vzniká v ___________________________________ cyklu v játrech amoniak močoviny močovinovém (ornitinovém) J-29

33 21. Vyber správná tvrzení: Možná využití AMK hotovosti: a) Proteosyntéza b) Tvorba energie c) Uložení do zásoby d) Glukoneogeneze J-30

34 22. Vyber odpověď: Nebezpečný je jak nedostatek, tak i nadbytek přijímaných bílkovin. Nadbytek je nebezpečný, protože bílkoviny se neukládají do zásoby, a proto musí být metabolickými cestami odbourávány a tím dochází k zatěžování jater a ledvin. a) pravda b) nepravda J-31


Stáhnout ppt "J-1. B. Terminologie C. Extracelulární principy E. Sacharidy F. Lipidy G. Proteiny D. Intracelulární principy J-2."

Podobné prezentace


Reklamy Google