Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metabolismus A. Navigace B. Terminologie E. Sacharidy I. Enzymy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metabolismus A. Navigace B. Terminologie E. Sacharidy I. Enzymy"— Transkript prezentace:

1 Metabolismus A. Navigace B. Terminologie E. Sacharidy I. Enzymy
Obecná charakteristika Specifická část Doplňky H. Patofyziologie B. Terminologie E. Sacharidy I. Enzymy C. Extracelulární principy F. Lipidy J. Opakování D. Intracelulární principy G. Proteiny K. Riskuj! J-1

2 Obecná charakteristika
Doplňky J. Opakování Obecná charakteristika Specifická část B. Terminologie E. Sacharidy C. Extracelulární principy F. Lipidy G. Proteiny D. Intracelulární principy J-2

3 Obecná charakteristika
B. TERMINOLOGIE J-3

4 Obecná charakteristika - TERMINOLOGIE
1. Doplň chybějící slova: Metabolismus se definuje jako souhrn _____________ reakcí, které probíhají uvnitř živých soustav a zajišťují přeměnu ___________ a __________ přijatých živou soustavou. enzymatických látek energií J-4

5 Obecná charakteristika - TERMINOLOGIE
2. Doplň chybějící slova: Dle způsobu získávání organických látek využívaných jako zdroje energie dělíme organismy na: AUTOTROFNÍ HETEROTROFNÍ J-5

6 Obecná charakteristika - TERMINOLOGIE
3. Přiřaď správná tvrzení KATABOLISMUS ANABOLISMUS Rozkladné děje Endergonické reakce Biosyntéza látek tělu vlastních Rozklad složitějších látek na jednodušší Skladné děje Syntéza složitých látek z jednodušších Energie se uvolňuje Štěpení látek Energie se spotřebovává Exergonické reakce J-6

7 Obecná charakteristika - TERMINOLOGIE
3. Přiřaď správná tvrzení KATABOLISMUS ANABOLISMUS Rozkladné děje Endergonické reakce Biosyntéza látek tělu vlastních Rozklad složitějších látek na jednodušší Skladné děje Syntéza složitých látek z jednodušších Energie se uvolňuje Štěpení látek Energie se spotřebovává Exergonické reakce J-6

8 Obecná charakteristika - TERMINOLOGIE
4. Vyber správná tvrzení: Bazální metabolismus a) metabolismus nutný k udržení základních životních funkcí b) metabolismus odpovídající standardní tělesné aktivitě c) se dá měřit d) není závislý na věku, pohlaví J-7

9 5. Vyber správnou možnost:
Obecná charakteristika - TERMINOLOGIE 5. Vyber správnou možnost: Dle termodynamiky patří organismy do termodynamické otevřené x uzavřené x izolované soustavy, a proto si s okolím vyměňují x nevyměňují látky i energie x pouze energie x pouze látky. J-8

10 Obecná charakteristika C. Extracelulární principy
J-9

11 Extracelulární principy
6. Doplň enzymy trávení sacharidů: PTYALIN PANKREATICKÁ AMYLÁZA DISACHARIDÁZY J-10

12 Extracelulární principy
7. Doplň schéma trávení lipidů: Tenké střevo ŽLUČ Játra, žlučník TUKOVÉ KAPÉNKY LIPÁZA slinivka břišní MK + GLYCEROL J-11

13 Extracelulární principy
8. Doplň chybějící slova: Trávení bílkovin začíná v ________________, kde enzym _____________ štěpí bílkoviny na ____________________. Trávení bílkovin je dokončováno v _____________ střevě, pomocí enzymů obecně označovaných jako _____________. žaludku pepsin polypeptidy tenkém proteázy J-12

14 Extracelulární principy
9. Doplň schéma aktivace proteáz v tenkém střevě: Slinivka břišní Tenké střevo epitel + TRYPSIN Enteropeptidáza Trypsinogen Chymotrypsinogen Chymotrypsin Karboxypeptidáza Prokarboxypeptidáza J-13

15 Obecná charakteristika D. Intracelulární principy
J-14

16 Intracelulární principy
10. Doplň: Buněčné dýchání: = rozklad organických látek _______________ kyslíku (aerobně) -chemická energie vazeb organických sloučenin se uvolňuje za vzniku pohotového energetického zdroje pro buňku __________ -jako odpadní produkty štěpení vzniká _________ a __________ -lokalizace:______________________ -procesy: 1) 2) 3) za přístupu ATP CO2 H2O MITOCHONDRIE Krebsův cyklus Dýchací řetězec Oxidativní fosforylace J-15

17 Intracelulární principy
11. Doplň produkt katabolismu živin: sacharidy lipidy proteiny glukóza mastné kyseliny amino- kyseliny glykolýza beta-oxidace deaminace Acetylkoenzym A J-16

18 Intracelulární principy
12. Vyber správnou odpověď: Oxidací 1 molekuly glukózy se v Krebsově cyklu uvolní: a) 1 ATP b) 2 ATP c) 3 ATP d) 4 ATP J-17

19 Intracelulární principy
13. Doplň: Dýchací řetězec: = __________________ transportní řetězec -lokalizace: _______________________________________ -pohyb elektronů v dýchacím řetězci → díky rozdílným hodnotám _____________________ jednotlivých členů dýchacího řetězce - dochází k přenosu elektronů a pumpování protonů (H+) → vytváří _________________________ napříč membránou elektronový vnitřní mitochondriální membrána elektronegativity protonový gradient J-18

20 Intracelulární principy
14. Vyber správná tvrzení: ATP-syntáza: a) Vytváří procesem oxidativní fosforylace ATP b) Je proteinový komplex c) Je enzym vytvářející z ADP a Pi molekulu ATP d) Je lokalizována v matrix mitochondrie J-19

21 Specifická část E. SACHARIDY
J-20

22 Specifická část– SACHARIDY
15. Vyber správnou odpověď: Normální hodnota glykémie je: a) 0 – 2,5 mmol/l b) 2,5 – 3,5 mmol/l c) 4,5 – 6,0 mmol/l d) 6,5 – 9,0 mmol/l J-21

23 Specifická část– SACHARIDY
16. Přiřaď správná tvrzení: GLUKAGON INZULÍN Zvyšuje glykémii Produkují alfa-buňky Langerhansových ostrůvků Snižuje glykémii Produkují beta-buňky Langerhansových ostrůvků Zvyšuje hladinu glukózy v krvi Snižuje hladinu glukózy v krvi Štěpí glykogen Tvorba glykogenu J-22

24 Specifická část– SACHARIDY
16. Přiřaď správná tvrzení: GLUKAGON INZULÍN Zvyšuje glykémii Produkují alfa-buňky Langerhansových ostrůvků Snižuje glykémii Produkují beta-buňky Langerhansových ostrůvků Zvyšuje hladinu glukózy v krvi Snižuje hladinu glukózy v krvi Štěpí glykogen Tvorba glykogenu J-22

25 Specifická část– SACHARIDY
17. Vyber odpověď: Glykolýza je tvorba glukózy z necukerných zdrojů, zejména při dlouhodobém hladovění. a) pravda b) nepravda Popsaným procesem je GLUKONEOGENEZE J-23

26 Specifická část F. LIPIDY
J-24

27 Specifická část– LIPIDY
18. Vyber správnou odpověď: Přeměna mastných kyselin na AcetylCoA probíhá: a) Anaerobní glykolýzou b) Beta-oxidací c) Deaminací a) Oxidativní fosforylací J-25

28 Specifická část– LIPIDY
19. Přiřaď správná tvrzení: GLYKOGEN LIPIDY Oxidací 1 g živin se uvolní 17 kJ energie Zásobní polysacharid Zásoba energie na 1 měsíc Zásoba energie na hodin Tuky Výhodnější zdroj energie Méně výhodný zdroj energie Oxidací 1 g živin se uvolní 38 kJ energie J-26

29 Specifická část– LIPIDY
19. Přiřaď správná tvrzení: GLYKOGEN LIPIDY Oxidací 1 g živin se uvolní 17 kJ energie Zásobní polysacharid Zásoba energie na 1 měsíc Zásoba energie na hodin Tuky Výhodnější zdroj energie Méně výhodný zdroj energie Oxidací 1 g živin se uvolní 38 kJ energie J-26

30 Specifická část– LIPIDY
20. Vyber správná tvrzení: Využití lipidů: a) Zdroj energie b) Ukládání energie do zásoby c) Součást buněčných membrán d) Rozpouští vitamíny (A, D, E, K) J-27

31 Specifická část G. PROTEINY
J-28

32 Specifická část– PROTEINY
21. Doplň: Odstranění přebytečného N z těla: -při degradaci bílkovin se uvolňuje ______________( NH3) → TOXICKÝ PRO BUŇKY → nutná přeměna na nejedovaté sloučeniny -člověk = UREOTELNÍ živočich → odstranění přebytečného N z těla ve formě ___________________(CO(NH2)2) – vzniká v ___________________________________ cyklu v játrech amoniak močoviny močovinovém (ornitinovém) J-29

33 Specifická část– PROTEINY
21. Vyber správná tvrzení: Možná využití AMK hotovosti: a) Proteosyntéza b) Tvorba energie c) Uložení do zásoby d) Glukoneogeneze J-30

34 Specifická část– PROTEINY
22. Vyber odpověď: Nebezpečný je jak nedostatek, tak i nadbytek přijímaných bílkovin. Nadbytek je nebezpečný, protože bílkoviny se neukládají do zásoby, a proto musí být metabolickými cestami odbourávány a tím dochází k zatěžování jater a ledvin. a) pravda b) nepravda J-31


Stáhnout ppt "Metabolismus A. Navigace B. Terminologie E. Sacharidy I. Enzymy"

Podobné prezentace


Reklamy Google