Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metabolismus sacharidů RNDr. Naďa Kosová. Buňka H2H2 H2H2 H2H2 Obecné schéma metabolismu Cukry monosacharidy Pyruvát Acetyl-CoA Krebsův cyklus Dýchací.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metabolismus sacharidů RNDr. Naďa Kosová. Buňka H2H2 H2H2 H2H2 Obecné schéma metabolismu Cukry monosacharidy Pyruvát Acetyl-CoA Krebsův cyklus Dýchací."— Transkript prezentace:

1 Metabolismus sacharidů RNDr. Naďa Kosová

2 Buňka H2H2 H2H2 H2H2 Obecné schéma metabolismu Cukry monosacharidy Pyruvát Acetyl-CoA Krebsův cyklus Dýchací řetězec mastné kys. a glycerol Tuky Bílkoviny aminokyseliny NH 3 H2OH2O CO 2

3 Metabolismus sacharidů Fotosyntéza – vznik glukózy Biosyntéza sacharózy Biosyntéza amylopektinu, amylózy, glykogenu Štěpení poly a oligosacharidů účinkem enzymů Přeměna monosacharidů 1.ANABOLISMUS2.KATABOLISMUS

4 Fotosyntéza

5 6CO 2 + 12H 2 O C 6 H 12 O 6 + 6 H 2 O + 6O 2

6 FOTOCHEMICKÁ FÁZESYNTETICKÁ FÁZE Chlorofyl A Fotolýza vody fotofosforylace O2O2 H20H20 enzym RubisCo Calvinův cyklus ATP NADPH + H + ADP NADP + glukóza CO 2 H20H20

7 Redox – potenciál mV -0,6 -0,4 -0,2 0 +0,2 +0,4 +0,6 +0,8 +1,0 ½ 0 2 NDPH + H + NADP + e-e- Komplex b 6 /f PQ FES R e-e- ADP + P i ATP e-e- e-e- e-e- ADP + P i ATP H2OH2O P * 680 P * 700 Q Ph PQ a QP b P II P 680 PIPI P 700 PC K 2H + Z Mn 2+ FP Fd FeS A FeS B FeS C FeS R A1A1 A0A0 e-e-

8 Fotochemická fáze Absorpce světla Světlo uvolní z molekul chlorofylu eng. bohaté e - Redoxní systém v membráně thylakoidu Tvorba ATP (fotofosforylace) Tvorba NADPH

9 Fotochemická fáze Fotolýza vody (Hillova reakce) H 2 O 2H + + 2e - + ½ O 2 Chlorofyl P II NADP + + 2H + NADPH + H +

10 Fotofosforylace Cyklická –návrat e - zpět do P I –získání energie ve formě ATP Necyklická –Přenos e- přes P I a P II na NADP + (necyklický tok e - ) –Vzniká jak ATP, tak NADPH + H +

11 Calvinův cyklus

12 3-fosfoglycerát3C1,3-bisfosfoglycerát3CGlyceraldehyd- 3-fosfát3C Glyceraldehyd- 3-fosfát3C Ribulosa- 5-fosfát 5C Ribulosa- 1,5-bisfosfát5C CO 2 3C 6ATP 3 ADP 6 ATP 6 ADP 6 Pi 2 2ATP 6 ADP Glyceraldehyd- 3-fosfát3C šest molekul jedna molekula pět molekul tři molekuly Cukry, mastné kyseliny, AK

13 Calvinův cyklus – fáze Fixace CO 2 Vznik aktivní redukovné formy karboxylu Katalyzátor –Rubisco = ribulóza-1,5- bisfosfokarboxyláza/oxygenáza –Nejhojnější protein v biosféře

14 Redukční fáze Substrát: 3-fosfoglycerát Koenzym: NADPH Energie: ATP Produkt: glyceraldehyd-3-fosfát dihydroxyacetonfosfát izomerace

15 regenaerace Přechod z chloroplastu do cytosolu Ribulosa- 1,5-fosfát5C Fruktóza-1,6- bisfosfát6C Glukóza-6- fosfát6C Dihydroxyacetonfosfát 3C Aldolová kondenzace

16 Katabolický děj

17 GLYKOLÝZA glukosa 2 pyruvát 2 NAD + 2 ADP +2P i 2 NADH2 ATP Fruktos-1,6-bisfosfát Citrátový cyklus Anaerobní alkoholové kvašení Aerobní oxidace Anaerobní mléčné kvašení 2 NADH6O26O2 2 NAD + 6 CO 2 + 6 H 2 O Oxidační fosforylace 2 NAD + 2 NADH 2 NAD + 2 laktát 2 CO 2 + ethanol

18 Glykolýza Metabolická dráha – degradace glukózy Probíhá v cytosolu Nevyžaduje O 2 (anaerobní) glukóza + 2NAD + + 2ADP + 2P 2NADH + 2ATP + 2H 2 O + 4H + + 2pyruvát

19 Glykolýza Glukóza Fruktóza-6-fosfát Glukóza-6-fosfát Fruktóza-1,6-bisfosfát dihydroxyacetonfosfát Glyceraldehydfosfát 1,3-bisfosfoglycerát 3-fosfoglycerát 2-fosfoglycerát fosfoenolpyruvát PYRUVÁT

20 Odbourávání pyruvátu Fermentace = alkoholové kvašení  Pyruvát + H + →acetaldehyd+CO 2  Acetaldehyd + NADPH + H + →ethanol + NAD +  Je to přeměna pyruvátu na alkohol  Typické pro kvasinky  C 6 H 12 O 6 →2C 2 H 5 OH+2CO 2

21 Odbourávání pyruvátu Anaerobní cesta  Pyruvát + NADPH + H + → laktát + NAD +  Probíhá v unavených svalech  Provádí ji bakterie mléčného kvašení

22 Odbourávání pyruvátu Aerobní cesta  (aerobní dekarboxylace kyseliny pyrohroznové)  Probíhá v matrixu mitochondrií  Pyruvát + NAD + + CoA → acetyl-Co-A + CO 2 + NADPH + H +  Následuje Krebsův cyklus

23 Krebsův cyklus

24 Probíhá řada postupných na sebe napojených a do kruhu uspořádaných reakcí acetyl-koenzymu A a karboxylových kyselin Uvolňuje se CO 2 a H 2 Vodík redukuje koenzymy a přechází do dalšího procesu

25

26 Dýchací řetězec

27 Probíhá na vnitřní membráně mitochondrií K uvolňování energie dochází přenosem H navázaného z redukovaných koenzymů Energie se ukládá do ATP Děj probíhá kaskádovitě Dýchací řetězec je transport elektronů atomových vodíků ze substrátu systémem enzymů (oxidoreduktáz) na akceptory Akceptorem u aerobních organismů je kyslík

28 Kaskádovitý průběh 1. Kotvený komplex 1. Mobilní komplex 2. Kotvený komplex 3. Kotvený komplex 2. Mobilní komplex 4. Kotvený komplex FMN, FES Koenzym Q Cytochromreduktáza Cytochrom c Cytochromoxidáza NADH + H + FADH 2 1.ATP 2.ATP 3.ATP

29 Fáze DŘ Respirační řetězec: –vlastní předání elektronů. Oxidační fosforylace: –vznik ATP  Oba tyto děje jsou spřažené = probíhají zároveň

30 Fáze DŘ 1)2H 2 + O 2 → 2H 2 O Exergonický děj Energie je příliš mnoho, než aby ji buňka mohla využít 2)Přechod musí být několikastupňový 4 enzymové komplexy pevné (cytochrómreduktázy a –oxidázy) a 2 přenašeče mobilní (CoA- ubichinon) 3)Poslední v řadě je kyslík

31 Dýchací řetězec Vznik ATP – chemoosmotrofní teorie Respirační kvocient Faktory ovlivňující dýchání –Vnější (teplota, dostatek O 2 a H 2 O) –Vnitřní (množství a stav mitochondrií, dostatek potřebných látek)

32 Konec


Stáhnout ppt "Metabolismus sacharidů RNDr. Naďa Kosová. Buňka H2H2 H2H2 H2H2 Obecné schéma metabolismu Cukry monosacharidy Pyruvát Acetyl-CoA Krebsův cyklus Dýchací."

Podobné prezentace


Reklamy Google