Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metabolismus sacharidů. jsou rychlým zdrojem energie pro organismus sacharidy v potravě jsou –monosacharidy (glukosa, fruktosa,...) –oligosacharidy (maltosa,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metabolismus sacharidů. jsou rychlým zdrojem energie pro organismus sacharidy v potravě jsou –monosacharidy (glukosa, fruktosa,...) –oligosacharidy (maltosa,"— Transkript prezentace:

1 Metabolismus sacharidů

2 jsou rychlým zdrojem energie pro organismus sacharidy v potravě jsou –monosacharidy (glukosa, fruktosa,...) –oligosacharidy (maltosa, laktosa, sacharosa,...) –polysacharidy (škrob, glykogen, celulosa)

3 Metabolismus sacharidů jsou organismem převáděny na monosacharidy (pomocí enzymů glykosidas) rezervní polysacharidy –jsou štěpeny fosforolyticky (v přítomnosti „H 3 PO 4 “) na glukosa-1-fosfát monosacharidy jsou převáděny na glukosu –> syntéza glykogenu –> do krve

4 Metabolismus sacharidů pro metabolisování glukosy je třeba ji aktivovat ATP na glukosu-6-fosfát –> anaerobní glykolýza (ATP) –> pentosový cyklus – stavební látky pro nukleotidy

5 Anaerobní glykolýza odbourání glukosy na pyruvát a energii 3 fáze –přeměna glukosy na glyceraldehyd-3-fosfát –dehydrogenace na fosfoglycerát (zisk energie) –přeměna na pyruvát energetická bilance aktivace glukosy (2x ATP) 2x syntéza 2 ATP (4 ATP) = zisk 2 ATP

6 Anaerobní glykolýza další přeměny pyruvátu –Aerobní odbourání = oxidační dekarboxylace –> acetyl-CoA + NADH + H + CH 3 -CO-COOH + HSCoA → CH 3 -CO~SCoA + CO 2 + 2 [H] –Anaerobní odbourávání alkoholové kvašení

7 Anaerobní glykolýza mléčné kvašení –bakterie mléčného kvašení, ve svalech při nedostatku O 2

8 Anaerobní glykolýza

9

10

11

12 Pentosový cyklus převod „energie“ ze sacharidů na redukční činidlo NADPH + H + –> biosyntéza lipidů, steroidů,... nemá energetický význam – nevzniká ATP oxidace hexosy (glukosa-6-fosfát) na CO 2 a pentosu (ribulosa-1,5,-bisfosfát) –prekurzor nukleotidů DNA a RNA

13 Pentosový cyklus

14

15 Fotosyntéza produktem jsou sacharidy (také v glukoneogenezi) zabudování uhlíku z CO 2 do energeticky bohatých struktur za využití světelné energie 6 CO 2 + 12 H 2 O → C 6 H 12 O 6 + 6 H 2 O + 6 O 2 ΔG = 2830 kJ.mol-1 endergonický děj – spotřebovává energii hνhν

16 Fotosyntéza lokalizace v thylakoidech –prokaryotické buňky – v cytoplasmě –eukaryotické buňky – v chromatoforech a chloroplastech barviva –chlorofyly – porfinový cyklus s Mg 2+ a fytolem a, b, c, d, bakteriochlorofyl –karotenoidy – karoteny, xanthofyly –fykobiliny – fykocyanin, fykoerythrin

17 Fotosyntéza

18 a b

19

20 2 fáze –světelná fáze – vznik ATP, NADPH + H +, O 2 cyklický transport e - - cyklická fosforylace necyklický transport e - - necyklická fosforylace fotolýza vody –temnostní fáze – asimilace CO 2 do organických struktur

21 Světelná fáze fotosyntézy využívá 2 fotosystémy –liší se účinností absorbce různých vlnových délek –fotosystém I P I, respektive P 700, chlorofyl a, maximum při 700 nm po ozáření dojde k odštěpení 2 e -, jejich zachycení FeS proteinem a předáním prostřednictvím redoxních přenašečů na feredoxin –> přenos na cytochromy a plastochinon a návrat do P I »zisk energie → syntéza ATP; cyklická fosforylace –> jsou využity pro syntézu NADPH + H + »využití vodíků z vody

22 Světelná fáze fotosyntézy –fotosystém II P II respektive P 680, maximum při 680 nm chlorofyly a + b při syntéze NADPH + H + se P I stává elektrondeficitním P II po ozáření odštěpí 2 e -, ty jsou zachyceny přenašečem Q předány přes systém redoxních přenašečů systému P I –v průběhu předávání e - dochází k syntéze ATP »necyklická fosforylace chybějící e - získá P II z vody

23 Světelná fáze fotosyntézy –fotolýza vody H 2 O → 2 H + + 2 e - + ½ O 2 H + - redukce NADP + na NADPH + H + e - - regenerace P II O 2 – uvolňuje se do atmosféry hνhν

24 Světelná fáze fotosyntézy

25 Temnostní fáze fotosyntézy asimilace (fixace) CO 2 na akceptor a redukce na sacharid –ribulosa-1,5-bisfosfát – C 3 rostliny –fosfoenolpyruvát – C 4, CAM rostliny C 3 rostliny –Calvinův cyklus vznik hexosy z CO 2

26 Temnostní fáze fotosyntézy


Stáhnout ppt "Metabolismus sacharidů. jsou rychlým zdrojem energie pro organismus sacharidy v potravě jsou –monosacharidy (glukosa, fruktosa,...) –oligosacharidy (maltosa,"

Podobné prezentace


Reklamy Google