Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 důležitou roli hraje GLUKÓZA  anabolismus: 1. fotosyntéza 2. glukoneogeneze  katabolismus: 1. buněčné dýchání 2. fermentace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " důležitou roli hraje GLUKÓZA  anabolismus: 1. fotosyntéza 2. glukoneogeneze  katabolismus: 1. buněčné dýchání 2. fermentace."— Transkript prezentace:

1

2  důležitou roli hraje GLUKÓZA  anabolismus: 1. fotosyntéza 2. glukoneogeneze  katabolismus: 1. buněčné dýchání 2. fermentace

3 Anabolismus sacharid ů

4  přeměna světelné E na chemickou  hlavní producent O 2  v chloroplastech  základní podmínka života na Zemi  6 CO 2 + 12 H 2 O → C 6 H 12 O 6 + 6 H 2 O + 6 O 2 katalyzátor: chlorofyl a světlo  2 fáze: světelná + temnostní

5  thylakoidy – past na fotony karotenoidy, xantofyly, chlorofyl d, c, b, a chlorofyl a – PS I = P 700 PS II = P 680

6  Hillova REAKCE – uvolnění 2e -  na PS II dopadne foton → excitace chlorofylu a  e - jsou přenášeny z PS II do PS I (doplňují deficit e - na PS I), při tom e - ztrácejí E → fixace do ATP (ADP + P → ATP) … necyklická fosforylace  na PS I dopadne foton → excitace chlorofylu a odštěpení 2H (= 2H + + 2e - ), přenos e - a uložení do NADPH (NADP + + 2H + → NADPH + H + ) nebo cyklická fosforylace a tvorba ATP  NADPH je využit v temnostní fázi fotosyntézy jako redukční činidlo

7

8 H2OH2O½ O2½ O2 2 NADPH+H + 2 e - 2 fotony FS II FS I 2 e - ADP+P ATP 2 NADP + + ADP+P ATP ADP+P ATP 2H +

9

10

11  CO 2 se váže na ribulóza-1,5-bisfosfát → C 6  rozpad C 6 na 2 C 3 → C 3 rostliny  dalšími reakcemi vzniká C 6 cukr  část regeneruje zpět na ribulóza-1,5- bisfosfát

12

13  CO 2 se navazuje v mezofylu na fosfoenolpyruvát a vzniká oxalacetát (C 4 ) → C 4 rostliny  náročné na teplo → pouze u teplomilných rostlin (kukuřice, bambus, proso, třtina)

14 ANABOLISMUS SACHARID Ů Já také občas potřebuji vytvořit cukr!

15  syntéza glukózy z laktátu / AMK a glycerol  při vyčerpání zásob glukózy dlouhodobá svalová činnost hladovění (již po 1 dnu hladovění) diabetes  není opakem glykolýzy!  místo:

16  tvořící se pyruvát se nestačí odbourat aerobně → laktát  transport laktátu do jater  možné průběhy: laktát → glukóza → svaly (E) → glykolýza → laktát … alanin v játrech deaminace → pyruvát + urea

17

18 Kterak z cukrů vykřesat ATP

19  ŽIVOT JE PRÁCE!  buňka - růst, dělení, homeostáza, funkčnost... → příjem E sluneční záření z potravy  štěpení sacharidů → glukóza  oxidací glukózy se uvolňuje E buněčné dýchání  C 6 H 12 O 6 + 6 O 2 → 6 CO 2 + 6 H 2 O fermentace (= kvašení)

20  klíčem jsou redoxní reakce přesun e - z atomů s nízkou el.neg. na atomy s vysokou el.neg. ztráta potenciální E → fixace do ATP

21 1. glykolýza 2. Krebsův cyklus 3. dýchací řetězec

22  glykos + lysis  C 6 (glukóza) rozklad na 2C 3 (pyruvát)  10 reakcí  výsledek: 2 molekuly pyruvátu a E v ATP a NADH  e - v NADH → dýchací řetězec → přenašeče → O 2 2H + + ½ O 2 + 2 e - → H 2 O  aerobní i anaerobní proces  energetická bilance: spotřeba: 2 molekuly ATP (krok 1 a 3) vznik: 4 molekuly ATP (krok 7 a 10) a 2 molekuly NADH (krok 6) celkem vzniknou 2 molekuly ATP a 2 molekuly NADH z 1 molekuly glukózy

23

24  transport pyruvátu do mitochondrie spotřeba 2 ATP  pyruvát vstupuje do matrix mitochondrie  přeměna na acetylCoA vstup do Krebsova cyklu

25  Hans Krebs 1953 Nobelova cena kys. citronová 1. produkt  v matrix mitochondrií  sled 8 reakcí – odbourání acetyl-CoA na CO 2 a H  e - přeneseny na nosiče NAD + a FAD → redukce na NADH a FADH 2 → e - do dýchacího řetězce  2x dekarboxylace  energetická bilance: z 1 molekuly pyruvátu vznik: 1 molekuly ATP, 3 NADH a 1 FADH 2

26

27  ve vnitřní membráně mitochondrií vnořeny enzymy – přenašeče e -  molekuly NADH a FADH 2 přinášejí do dýchacího řetězce e - s vysokým obsahem E  přesun e - mezi enzymy - uvolňování E  uvolněná E použita k přenosu H + z matrix do mezimembránového prostoru  na konci řetězce jsou e - předány kyslíku → redukce za vzniku vody ½ O 2 + 2 H + + 2e - → H 2 O  tvorba ATP

28  glykolýza: 2 ATP  přesun do mitochondrie: - 2 ATP  Krebsův cyklus: 2 ATP  dýchací řetězec: 34 ATP  celkem 36 molekul ATP z 1 molekuly glukózy

29  za ANAEROBNÍCH PODMÍNEK ATP vzniká pouze během glykolýzy → cílem je neustále opakovat glykolýzu glykolýza + obnova NAD + přenesením e - z NADH NAD + umožňuje další glykolýzu

30  pyruvát → dekarboxylace → acetaldehyd → redukce pomocí NADH → ethanol  u hub kvasinek a některých bakterií – výroba alkoholu

31  pyruvát je redukován NADH za vzniku laktátu bez uvolnění CO 2  u některých hub a bakterií – výroba sýrů, jogurtů (Lactobacillus bulgaricus)  u lidských svalových buněk při fyzické námaze vzniká kys. mléčná

32

33


Stáhnout ppt " důležitou roli hraje GLUKÓZA  anabolismus: 1. fotosyntéza 2. glukoneogeneze  katabolismus: 1. buněčné dýchání 2. fermentace."

Podobné prezentace


Reklamy Google