Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

METABOLISMUS SACHARIDŮ. PRINCIP Rozštěpené sacharidy – vstřebávání střevní sliznicí do krevního oběhu – dopraveny vrátnicovou žílou do jater. V játrech.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "METABOLISMUS SACHARIDŮ. PRINCIP Rozštěpené sacharidy – vstřebávání střevní sliznicí do krevního oběhu – dopraveny vrátnicovou žílou do jater. V játrech."— Transkript prezentace:

1 METABOLISMUS SACHARIDŮ

2 PRINCIP Rozštěpené sacharidy – vstřebávání střevní sliznicí do krevního oběhu – dopraveny vrátnicovou žílou do jater. V játrech – enzymaticky hexózy štěpeny na GLUKÓZU – vyplavována do krve glykémie (0,8 – 1,2 g/l) hypoglykémie – nad 1,2 g/l hyperglykémie – pod 0,7 g/l

3 PRINCIP Monosacharidy podléhají v buňkách řadě přeměn – katabolických i anabolických (řídí se okamžitým stavem glykémie) - tyto cukry – aktivovány – fosforylací na CUKERNÉ FOSFÁTY - aktivace – kinázy – vytvořeny příslušné 6 – fosfáty – donorem fosforylové skupiny je ATP - tedy: hexoza + ATP hexoza-6-fosfát

4 PRINCIP - pomocí jaterních enzymů mohou tyto fosfáty přecházet jeden v druhý glukóza-6-fosfát a fruktóza -6-fosfát - všechny buňky získávají energii z oxidačních reakcí (látky přibírají kyslík, odštěpují vodík nebo ztrácejí elektrony)

5 REAKCE Reakce mohou probíhat buď: 1. za přístupu kyslíku – AEROBNÍ BIOLOGICKÁ OXIDACE 2. bez přístupu kyslíku – ANAEROBNÍ BIOLOGICKÁ OXIDACE

6 Glukosa-6-fosfát - klíčová látka celého metabolismu sacharidů - podléhá celé řadě přeměn aerobního i anaerobního metabolismu - přes glu-6-P probíhá též zpětná výstavba tělních sacharidů - organismus využívá: a) sacharidů z potravy b) rezervních polysacharidů

7

8 1.ŠTĚPENÍ SACHARDŮ PŘI TRÁVENÍ POTRAVY -oligo a polysacharidy – hlavní podíl sacharidů přijímaných potravou -odbourávají se hydrolyticky na monosacharid GLUKÓZU -odbourávání pomocí enzymů

9

10 2. ŠTĚPENÍ REZERVNÍCH POLYSACHARDŮ -štěpení GLYKOGENU (játra, svaly) -probíhá fosforolyticky, postupným přenášením zbytků glukózy z konců řetězců za vzniku glukóza-1-fosfátu (katalyzováno glykogenfosforylázou) -Glu-1-P : Coriho ester (1942 – manželé Coriovi) -tento způsob štěpení – energeticky výhodný – organismus šetří 1 molekulu ATP

11 ODBOURÁVÁNÍ GLU-6-P -glu-6-P je odbouráván různými mechanismy na tří nebo čtyř uhlíkaté produkty Existují 4 cesty odbourávání, přičemž: -všechny cesty mají stejné meziprodukty -používají stejné enzymy -mají různé reakční stupně, které se v jiných cestách nevyskytují

12

13

14 Kyselina mléčná (laktát) -pracují-li svalové buňky přechodnou dobu velice intenzivně – přechází kyselina mléčná ve velkém množství z buněk do krve – při odpočinku je pak odváděna do jater – tam se opět mění přes pyruvát na glukózu -Svalová únava – přechodné okyselením (je podmíněno glykolytickým odbouráváním molekul neutrální glukózy na dvě molekuly karboxylové kyseliny)

15

16 1.PŘEMĚNA PYRUVÁTU NA LAKTÁT – anaerobní způsob a)V klidu nebo při mírné práci – svaly zásobeny kyslíkem – probíhají respirační procesy – k regeneraci NADP + dochází v dýchacím řetězci b)Během intenzivní práce – nedostatečné zásobení svalů kyslíkem – redukovaný koenzym NADH přechází z glycer-3-fosfátdehydrogenázy na jiný koenzym a reoxiduje se na něm reakce s pyruvátem – ten se redukuje na laktát

17 1.PŘEMĚNA PYRUVÁTU NA LAKTÁT – anaerobní způsob -u průměrně aktivního člověka – 120g laktátu /24 hodin -ve svalech se přeměňuje na pyruvát jen asi 20-25% nahromaděného laktátu -zbytek odchází do jater a tam se použije k doplnění glykogenu

18 2. PŘEMĚNA PYRUVÁTU NA ACETYL-CoA – aerobní způsob -kvantitativně nejdůležitější reakce pyruvátu -přeměna pyruvátu na acetyl-CoA : OXIDAČNÍ DEKARBOXYLACE -jeho prostřednictvím se odbourávání sacharidů zapojuje do biologických oxidací – acetyl-CoA vstupuje do Citrátového cyklu, v něm odebrané atomy vodíku postupně přenášeny do DŘ, kde se slučují s kyslíkem za uvolnění energie -celý proces odbourávání pyruvátu – v mitochondriích

19 PENTÓZOVÝ CYKLUS (PC) -glukóza – buněčné palivo -energie z molekul sacharidů – může být převedena i na jiné energeticky bohaté sloučeniny než ATP -jedná se o NADPH – donorem H a elektronů pro biosyntézy redukční povahy -výrobu NADPH – umožňuje PC -PC umožní úplnou oxidaci hexozy na CO 2

20 PENTÓZOVÝ CYKLUS (PC) -s tím spojené dehydrogenace poskytují atomy vodíku, které se vážou na NADP+ a převádějí jej na NADPH -PC – zdrojem ribosafosfátu - pro syntézu NK a nukleotidových faktorů -probíhá v jaterních buňkách (ne ve svalech!) -PC neumožňuje výrobu ATP – je pouze doplňkovým cyklem

21 PENTÓZOVÝ CYKLUS (PC) -zpracuje se jím asi 30% glukózy -velice intenzivní proces v mléčných žlázách, tukových tkáních, v leukocytech -probíhá i v rostlinách – zpracuje se jím 20- 30% sacharidů -PC používají i některé mikroorganismy

22 GLUKONEOGENEZE – biosyntéza sacharidů -vznik glukózy či glykogenu z necukerných substrátů – doplnění hladiny cukrů v organismu a) z laktátu nebo pyruvátu b) z glykogenních aminokyselin (Ala, Arg, Cys, His,…) c) z jakéhokoliv meziproduktu, který může být přeměňován přes pyruvát – vzniká v hepatocytech – hlavní reakce v matrix MTCH

23

24


Stáhnout ppt "METABOLISMUS SACHARIDŮ. PRINCIP Rozštěpené sacharidy – vstřebávání střevní sliznicí do krevního oběhu – dopraveny vrátnicovou žílou do jater. V játrech."

Podobné prezentace


Reklamy Google