Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

FOTOSYNTÉZA photós = světlo synthesis = skládání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "FOTOSYNTÉZA photós = světlo synthesis = skládání."— Transkript prezentace:

1 FOTOSYNTÉZA photós = světlo synthesis = skládání

2 Fotosyntéza Fotosyntéza je proces, při kterém dochází k přeměně sluneční energie na energii chemických vazeb a k asimilaci CO 2 asimilace asimilace... zabudování uhlíku z anorganické sloučeniny do organické; jeho přeměna na podobu tělu vlastní sumární rovnice 6 CO 2 + 6 H 2 O  C 6 H 12 O 6 + 6 O 2 světlo chlorofyl

3 SVĚTLO fotonů; 2 možné náhledy: částice X vlna  proud fotonů; 2 možné náhledy: částice X vlna  gama záření  rentgenové z.  UV  viditelné  infračervené  mikrovlnné  radiové 390 – 720 nm  fotosyntetizující organismy využívají pouze viditelnou část spektra, tj. 390 – 720 nm 10nm 100nm 1  m 10  m 100  m 1mm ULTRAFIALOVÉ Z. INRAČERVENÉ Z. 720nm 390nm 720nm viditelné světlo 390nm fialová --- modrá --- zelená --- žlutá --- oranžová --- červená viditelné

4 CHLOROFYL  zelené barvivo nacházející se v chloroplastech  je schopné absorbovat část světelného spektra  základem je tzv. porfyrinová struktura obsahující molekulu Mg 2+  nejdůležitější je chlorofyl a (nejlépe pohlcuje červené a modré vlny)  pomocné pigmenty: chlorofyl b, c, d, karotenoidy molekula chlorofylu a

5 CHLOROPLASTY  čočkovitá tělíska, ve kterých probíhá fotosyntéza  na povrchu je dvojitá membrána  vnitřní prostor stroma  thylakoidy (obsahují chlorofyl)  grana = sloupce z měchýřkovitých thylakoidů  DNA, ribozómy  semiautonomní organely  škrobová zrna  původ chloroplastů vysvětluje ENDOSYMBIOTICKÁ TEORIE

6

7 FÁZE FOTOSYNTÉZY primární fáze  světlostní fáze  probíhá v thylakoidech  přeměna světelné energie  tvorba ATP sekundární fáze  temnostní fáze  probíhá ve stromatu  tvorba sacharidů  nezávislá na světle

8 SVĚTLOSTNÍ FÁZE  chlorofyl pohlcuje foton  vyražení elektronu na vyšší energetickou úroveň  při návratu se energie nevyzáří, ale „využije“ 1) k tvorbě ATP 2) k fotolýze vody  „výsledkem“ primární fáze je: ATP, O 2 a NADPH 2 zjednodušené schéma redukovaný koenzym na jednu molekulu kyslíku jsou potřeba dvě molekuly vody

9 TEMNOSTNÍ FÁZE  Calvinův cyklus  CO 2 se váže na pětiuhlíkatý cukr (funguje jako tzv. nosič)  asimilace CO 2  glukóza  reakce probíhají za spotřeby energie  dochází k oxidaci koenzymu NADPH 2  (1911-1997)  americký chemik  Nobelova cena – r.1961 12 na 1 mol. glukózy; těchto 12 vzniklo fotolýzou 12 molekul O 12 molekul koenzymu na 1 mol. glukózy; těchto 12 NADPH 2 vzniklo fotolýzou 12 molekul H 2 O 6C 5 6 CO 2 12H 2 12NADPH 2 12NADP 12 ATP 6 H 2 O C 6 H 12 O 6 Calvinův cyklus

10  v Calvinově cyklu jsou využity 2 produkty světlostní fáze  ATP jako zdroj energie  redukovaný koenzym NADPH 2 jako přenašeč vodíku, který slouží k redukci CO 2 (tyto vodíkové protony pochází z molekuly H 2 O)  molekula kyslíku, která vzniká při fotolýze vody je z hlediska fotosyntézy vlastně odpadní produkt  „poopravená“ rovnice: 6 CO 2 + 12 H 2 O  C 6 H 12 O 6 + 6 O 2 + 6 H 2 O  sacharóza škrob glukóza

11 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ FOTOSYNTÉZU 1)Světlo 1)Světlo: jeho intenzita zvyšuje rychlost, ale jen do určité míry (světelná saturace)  světlomilné r.... stepní druhy, kulturní rostliny  stínomilné r.... lesní druhy 2)Voda 2)Voda: vodní deficit uzavírá průduchy  nedostatek CO 2 3)Oxid uhličitý 3)Oxid uhličitý : pro potřeby rostlin je jeho koncentrace v ovzduší nízká 4)Teplota 4)Teplota : optimum kolem 20°C

12 Oranžově ohraničené obrázky jsou převzaty z knihy: ALBERTS, B. a kol. Základy buněčné biologie. Ústí nad Labem: Espero Publishing, 1997


Stáhnout ppt "FOTOSYNTÉZA photós = světlo synthesis = skládání."

Podobné prezentace


Reklamy Google