Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Projekt č. CZ.1.07/1.1.03/01.0057 Výuková centra.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Projekt č. CZ.1.07/1.1.03/01.0057 Výuková centra."— Transkript prezentace:

1 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Projekt č. CZ.1.07/1.1.03/01.0057 Výuková centra

2 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Fotosyntéza Fotosyntetická asimilace

3 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Látkový a energetický metabolizmus rostlin - metabolizmus rostlin: - anabolizmus – z jednoduchých látek vznikají látky složité - (asimilace, fotosyntéza) - k atabolizmus – rozklad složitých látek na jednoduché - (disimilace, dýchání)

4 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Základní informace Chemický proces přeměny světelného záření na energii chemických vazeb. Využívá –Sluneční energie –Energeticky bohatých organických sloučenin –Jednoduchých anorganických látek - CO2 –Vody Produkuje –Cukry –Vodu –Kyslík Má zásadní význam pro život na Zemi, ( jediný primární zdroj organických látek, ale i fosilních paliv) Podle některých autorů je to nejdůležitější biochemický proces na Zemi. Některé její části doposud nebyly vysvětleny.

5 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Průběh Vzorec fotosyntetického procesu: –6 CO2 + 12 H2O → C6H12O6 + 6 O2 + 6 H2O Zjednodušený zápis: –6 CO2 + 6 H2O → C6H12O6 + 6 O2 Fotosyntéza má dvě fáze –Světelnou –Temnostní Jejími nejdůležitějšími produkty jsou glukóza (C6H12O6) a kyslík (O2). Probíhá v chloroplastech - zelené barvivo.

6 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Světelná fáze Primární děj fotosyntézy. Je nutný přísun světelné energie. Probíhá přeměna světelné energie na energii chemickou. Vedlejším, avšak pro život asi nejdůležitějším, produktem je kyslík. Energie fotonů se využívá k a) štěpení vody = fotolýze vody Zde vzniká kyslík. b) tvorbě ATP, jež zabezpečuje energii pro temnostní fázi. tento děj se nazývá fotofosforylace.

7 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

8 Temnostní fáze Sekundární děj fotosyntézy Není nutná přítomnost světelné energie (PROBÍHÁ ve tmě) Probíhá ve stromatu (výplňová hmota chloroplastů) Ukládá se energie ze světelné fáze pomocí fixace CO2 do sacharidů. –Jsou známé tři cykly fixace 1. Calvinův (C3 - cyklus) -3 fázový Karboxylace - fixace CO2 Redukce Regenerace

9 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. 2. Hatch-Slackův (C4 – cyklus) Probíhá v rostlinách s charakteristickou anatomickou stavbou 3. CAM = Crassulacean Acid Metabolism –Obměnnou Hatch-Slackova cyklu –Název odvozen od metabolismu kyselin tučnolistých rostlin (o nich byl poprvé pozorován) Probíhá fotorespirace –Opak fotosyntézy, prakticky se jedná o dýchání rostlin.

10 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Rychlost fotosyntézy Závisí na mnoha faktorech: –Intenzitě světla –Koncentraci CO 2 –Teplotě –Přítomnosti H 2 O Podle koncentrace CO 2 Podle intenzity světla Podle teploty

11 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Anoxygenní fotosyntéza Fotosyntéza probíhající v mikroorganismech. Vodu v poskytování atomů H zastupuje sirovodík - sulfan (H 2 S) Neuvolňuje se kyslík. –Proto je proces nazýván anoxygenní. Vzorec anoxygenního fotosyntetického procesu: –CO 2 + 2 H 2 S → (CH 2 O) + 2 S + H 2 O Z hlediska využití energie je mnohem méně efektivní. –ΔH = 375 kJ/mol Oxygenní má ΔH = 475 kJ/mol

12 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Test: 1.Fotosyntéza má _ fáze. 2.Rychlost fotosyntézy ovlivňuje ______, _____, ____ ___, __________ ___. 3. Kyslík se tvoří ve ________ fázi. 4.Celý průběh fotosyntézy byl/nebyl vysvětlen. 5.Mezi nejdůležitější produkty patří _______, __ 1.2 2.Světlo, teplo, přítomnost H 2 O, Koncentrace CO 2. 3.Světelné 4.Nebyl 5.Glukóza, O 2

13 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Zdroje: wiki cz wiki en biology.webz.cz RNDR. Jelínek Jan, RNDR. Zicháček Vladimír. Biologie pro gymnázia (teoretická a praktická část). Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2002.

14 © Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Projekt č. CZ.1.07/1.1.03/01.0057 Výuková centra


Stáhnout ppt "© Letohradské soukromé gymnázium o.p.s. Projekt č. CZ.1.07/1.1.03/01.0057 Výuková centra."

Podobné prezentace


Reklamy Google