Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Charakteristika ekosystému

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Charakteristika ekosystému"— Transkript prezentace:

1 Charakteristika ekosystému

2 Definice ekosystému: systém vzniklý funkčním propojením biocenózy s ekotopem „ekotop“ = území vymezené souborem abiotických faktorů

3 Definice ekosystému: dynamický cirkulační systém živých organismů a jejich abiotického prostředí, s koloběhem látek a tokem energie, schopný samostatné existence; jde o základní, prostorově vymezenou jednotku biosféry

4 Definice ekosystému: populace + populace = biocenóza
biocenóza + neživé prostředí = EKOSYSTÉM:

5 EKOSYSTÉM biocenóza jedinec populace

6

7 Příklady ekosystému: rybník pole akvárium zkumavka s mikroorganismy
les louka půda

8 Složky ekosystému: anorganické látky (C, N, CO2, H2O)
organické látky (cukry, tuky, bílkoviny) producenti (zelené rostliny) konzumenti (býložravci, masožravci) dekompozitoři (reducenti, baktérie, houby)

9 Fotosyntéza vstupní brána energie do ekosystému
veškerá organická hmota tvořící těla rostlin a následně živočichů je jejím primárním produktem biochemický a biofyzikální proces, při němž je nejdříve vázána energie slunečního záření v energeticky bohatých chemických vazbách za současného rozkladu vody a uvolňování kyslíku

10 Fotosyntéza chemická rovnice fotosyntézy vyšších rostlin: 6 CO2 + 6 H2O + energie  C6H12O6 + 6 O2

11 Fotosyntéza C3 – produktem sloučenina se 3 uhlíky (kyselina 3-fosfoglycerová), dýchají i na světle, většina rostlin mírného klimatu

12 Fotosyntéza C4 – produktem sloučeniny se 4 uhlíky (kyselina oxaloctová, jablečná, asparagová), dýchání na světle omezeno, náročnější na teplotu, vysoce produktivní, pryšce, kukuřice

13 Fotosyntéza CAM – uzavírají přes den průduchy a tím snižují transpiraci, zastavují dýchání, hromadí vodu ve svých pletivech, nízká produktivita, přežívání na extrémních stanovištích, sukulenty

14 Potravní řetězce pastevně – kořistnický parazitický
detritový (dekompoziční)

15

16 Ekologické pyramidy

17 Dekompozice obvykle v půdě, na jejím povrchu nebo na dně vod
půdní prvoci, hlístice, žížaly, pancířníci, larvy, mikroorganismy (houby a baktérie) nejobtížněji rozložitelné – lignin a celulóza, kosti, srst, peří, keratin … tvorba humusu

18 Dekompozice mineralizace – úplný rozklad organické hmoty až na výchozí organické látky uvolňuje se zbytek chemicky vázané energie a CO2

19 půdní profil s výraznou humusovou vrstvou

20 Konec příště: „Koloběhy látek“ – vody, uhlíku, dusíku, fosforu


Stáhnout ppt "Charakteristika ekosystému"

Podobné prezentace


Reklamy Google