Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metabolismus lipidů - testík na procvičení -

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metabolismus lipidů - testík na procvičení -"— Transkript prezentace:

1 Metabolismus lipidů - testík na procvičení -
Vladimíra Kvasnicová

2 Vyberte látky lipidové povahy
mastné kyseliny a glycerol triacylglyceroly a fosfolipidy ketolátky cholesterol

3 Vyberte látky lipidové povahy
mastné kyseliny a glycerol triacylglyceroly a fosfolipidy ketolátky cholesterol Aceton Obrázek převzat z učebnice: Devlin, T. M. (editor): Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations, 4th ed. Wiley‑Liss, Inc., New York, ISBN 0‑471‑15451‑2

4 Mastné kyseliny (v molekule převažuje hydrofóbní uhlovodíkový řetězec)
Obrázek převzat z (leden 2007)

5 (v molekule převažuje hydrofóbní uhlovodíkový řetězec)
Obrázek převzat z (leden 07)

6 Lipoproteiny obsahují
na povrchu fosfolipidovou dvouvrstvu ve svém jádře neesterifikovaný cholesterol ve svém jádře triacylglyceroly na povrchu proteiny, které se váží na receptory cílových buněk

7 Lipoproteiny obsahují
na povrchu fosfolipidovou dvouvrstvu ve svém jádře neesterifikovaný cholesterol ve svém jádře triacylglyceroly na povrchu proteiny, které se váží na receptory cílových buněk; také slouží jako aktivátory enzymů metabolizující lipoproteiny, nebo mají strukturní funkci

8 lipidy jsou v krvi přenášeny ve formě lipoproteinů
Obrázek převzat z knihy Grundy, S.M.: Atlas of lipid disorders, unit 1. Gower Medical Publishing, New York, 1990.

9 Vyberte správná tvrzení o transportu lipidů v krvi
triacylglyceroly jsou přenášeny převážně v chylomikrónech a VLDL částicích volné mastné kyseliny jsou vázány na albuminu cholesterol je přenášen převážně v HDL a LDL částicích ketolátky jsou volně rozpuštěné v plazmě

10 Vyberte správná tvrzení o transportu lipidů v krvi
triacylglyceroly jsou přenášeny převážně v chylomikrónech a VLDL částicích volné mastné kyseliny jsou vázány na albuminu cholesterol je přenášen převážně v HDL a LDL částicích ketolátky jsou volně rozpuštěné v plazmě

11 Obrázek převzat z knihy Grundy, S. M
Obrázek převzat z knihy Grundy, S.M.: Atlas of lipid disorders, unit 1. Gower Medical Publishing, New York, 1990.

12 Obrázek převzat z knihy Grundy, S. M
Obrázek převzat z knihy Grundy, S.M.: Atlas of lipid disorders, unit 1. Gower Medical Publishing, New York, 1990.

13 Obrázek převzat z knihy Grundy, S. M
Obrázek převzat z knihy Grundy, S.M.: Atlas of lipid disorders, unit 1. Gower Medical Publishing, New York, 1990.

14 Obrázek převzat z knihy Grundy, S. M
Obrázek převzat z knihy Grundy, S.M.: Atlas of lipid disorders, unit 1. Gower Medical Publishing, New York, 1990.

15 Obrázek převzat z knihy Grundy, S. M
Obrázek převzat z knihy Grundy, S.M.: Atlas of lipid disorders, unit 1. Gower Medical Publishing, New York, 1990.

16 Obrázek převzat z knihy Grundy, S. M
Obrázek převzat z knihy Grundy, S.M.: Atlas of lipid disorders, unit 1. Gower Medical Publishing, New York, 1990.

17 Obrázek převzat z knihy Grundy, S. M
Obrázek převzat z knihy Grundy, S.M.: Atlas of lipid disorders, unit 1. Gower Medical Publishing, New York, 1990.

18 Uvolnění mastných kyselin z TAG tukové tkáně
a jejich následný transport k cílovým buňkám Obrázek převzat z (leden 2007)

19 Vyberte správná tvrzení o vlastnostech lipoproteinů
chylomikróny vznikají v enterocytech VLDL částice obsahují apoC-II, který aktivuje lipoproteinovou lipázu pro LDL jsou typické apoproteiny A (apoA) HDL přenáší cholesterol z jater do extrahepatálních tkání

20 Vyberte správná tvrzení o vlastnostech lipoproteinů
chylomikróny vznikají v enterocytech VLDL částice obsahují apoC-II, který aktivuje lipoproteinovou lipázu pro LDL jsou typické apoproteiny A (apoA) HDL přenáší cholesterol z jater do extrahepatálních tkání

21 Lipoproteiny druh zdroj nejčetnější složka významné apoproteiny
transportují hlavně chylo- mikróny střevo TAG B-48, C-II, E TAG z potravy do extrahepat. tkání CHM zbytky chylo-mikróny cholesterol, TAG, fosfolipidy B-48, E zbytky chylomikrónů do jater VLDL játra C-II, B-100 nově syntetizované TAG do tkání IDL B-100 zbytky VLDL do tkání LDL cholesterol cholesterol do tkání HDL cholesterol, fosfolipidy, zásoba apoproteinů A-I, E, C-II cholesterol z tkání zpět do jater

22 Lipázy se podílejí na štěpení mastných kyselin
štěpí estery cholesterolu se nacházejí vázané na endotelu kapilár se nacházejí v tukových buňkách

23 Lipázy se podílejí na štěpení mastných kyselin
štěpí estery cholesterolu se nacházejí vázané na endotelu kapilár = lipoproteinová lipáza se nacházejí v tukových buňkách = hormonsenzitivní lipáza

24 Lipázy lipáza původ místo působení funkce vlastnosti žaludeční žaludek
trávení TAG , které obsahují mastné kyseliny s krátkým řetězcem stabilní v kyselém pH pankreatická pankreas tenké střevo trávení TAG, produktem jsou 2 mastné kys. a 2-monoacylglycerol vyžaduje pankreatic-kou kolipázu lipoproteinová extra- hepatální tkáně povrch endotelu krevních kapilár štěpí TAG ve VLDL a chylomikrónech aktivována pomocí apoC-II hormon senzitivní adipocyty adipocyty -cytoplazma štěpí zásobní triacylglyceroly (TAG) fosforylací kyselá různé tkáně lyzosomy štěpí fagocytované TAG kyselé pH-optimum

25 Regulace lipolýzy hormon-senzitivní lipáza (v adipocytech)
regulační enzym aktivace inhibice hormon-senzitivní lipáza (v adipocytech) katecholaminy, glukagon (fosforylace) inzulin prostaglandiny lipoproteinová lipáza (na endoteliích kapilár) apolipoprotein C-II (apoC-II)

26 Mastné kyseliny mohou obsahovat dvojné vazby
se nacházejí v tukové tkáni v esterifikované formě se nacházejí ve fosfolipidech membrán mohou být přeměněny na ketolátky

27 Mastné kyseliny mohou obsahovat dvojné vazby
se nacházejí v tukové tkáni v esterifikované formě jako triacylglyceroly (TAG) se nacházejí ve fosfolipidech membrán mohou být přeměněny na ketolátky

28 -oxidace mastných kyselin
probíhá v mitochondrii produkuje oxidované koenzymy probíhá při hladovění i v nervové tkáni je regulována na úrovni transportu mastných kyselin do mitochondrie

29 -oxidace mastných kyselin
probíhá v mitochondrii produkuje oxidované koenzymy probíhá při hladovění i v nervové tkáni je regulována na úrovni transportu mastných kyselin do mitochondrie – karnitinový přenašeč

30 -oxidace mastných kyselin (1 cyklus)
Obrázek převzat z (leden 2007)

31 Karnitin-acyltransferáza
je aktivována pomocí malonyl-CoA přenáší molekulu acyl-CoA do mitochondrie přenáší acyly o maximální délce 18 uhlíků přenáší karnitin ven z matrix mitochondrie

32 Karnitin-acyltransferáza
je aktivována pomocí malonyl-CoA přenáší molekulu acyl-CoA do mitochondrie přenáší acyly o maximální délce 18 uhlíků přenáší karnitin ven z matrix mitochondrie regulační enzym aktivace inhibice karnitin palmitoyltransferáza I (karnitinacyltransferáza) malonyl-CoA (= meziprodukt syntézy MK)

33 Transport mastných kyselin do mitochondrie
cytoplazma Transport mastných kyselin do mitochondrie KARNITINOVÝ PŘENAŠEČ Obrázek je převzat z učebnice: Devlin, T. M. (editor): Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations, 4th ed. Wiley‑Liss, Inc., New York, ISBN 0‑471‑15451‑2

34 Acetyl-CoA vznikající při -oxidaci může být
dále oxidován v citrátovém cyklu přeměněn na ketolátky přeměněn na glukózu využit k syntéze cholesterolu

35 Acetyl-CoA vznikající při -oxidaci může být
dále oxidován v citrátovém cyklu přeměněn na ketolátky přeměněn na glukózu !!! využit k syntéze cholesterolu Acetyl-CoA nelze přeměnit na pyruvát: pyruvátdehydrogenázová reakce je nevratná.

36 Ketolátky slouží jako zdroj energie pro játra
vznikají v různých tkáních mohou být přeměněny na glukózu mohou být oxidovány až na CO2 a vodu

37 Ketolátky slouží jako zdroj energie pro játra
vznikají v různých tkáních mohou být přeměněny na glukózu mohou být oxidovány až na CO2 a vodu

38 Syntéza ketolátek (= ketogeneze)
probíhá při  -oxidaci pouze v játrech: v mitochondrii Acetyl-CoA OH Obrázek převzat z (leden 2007)

39 Regulace ketogeneze hormon-senzitivní lipáza (lipolýza v tukové tkáni)
regulační enzym aktivace inhibice hormon-senzitivní lipáza (lipolýza v tukové tkáni)  poměr glukagon / inzulin katecholaminy  poměr inzulin / glukagon karnitin-acyltransferáza I (přenos mastných kyselin do mitochondrie) malonyl-Co A  poměr inzulin / glukagon

40 Oxidace ketolátek (odbourávání, v mitochondrii)
je při hladovění alternativním zdrojem energie pro extrahepatální tkáně (také pro mozek!) Citrátový cyklus Obrázek převzat z (leden 2007)

41 Syntéza mastných kyselin
probíhá v mitochondrii je zahájena reakcí: acetyl-CoA + acetyl-CoA → acetoacetyl-Co + CoA vyžaduje jako koenzym NADPH+H+ zahrnuje tento sled reakcí: dehydrogenace, hydratace, dehydrogenace, štěpení

42 Syntéza mastných kyselin
probíhá v mitochondrii je zahájena reakcí: acetyl-CoA + acetyl-CoA → acetoacetyl-Co + CoA vyžaduje jako koenzym NADPH+H+ zahrnuje tento sled reakcí: dehydrogenace, hydratace, dehydrogenace, štěpení toto je sled reakcí -oxidace

43 v cytoplazmě: = hlavní regulační enzym „aktivovaný uhlík“

44 Syntéza mastných kyselin
(1 cyklus) katalyzováno syntázou mastných kyselin (v cytoplazmě) Obrázek převzat z (leden 2007)

45 Transport acetyl-CoA z mitochondrie do cytoplazmy
syntéza MK NADPH z pentózového cyklu Obrázek převzat z (leden 2007)

46 Acetyl-CoA karboxyláza
se vyskytuje v cytoplazmě katalyzuje přeměnu acetyl-CoA na oxalacetát je aktivována citrátem je aktivována inzulinem

47 Acetyl-CoA karboxyláza
se vyskytuje v cytoplazmě katalyzuje přeměnu acetyl-CoA na oxalacetát je aktivována citrátem je aktivována inzulinem

48 (hlavní regulační enzym)
Regulace syntézy MK regulační enzym aktivace inhibice acetyl-CoA karboxyláza (hlavní regulační enzym) citrát inzulin nízkotučná, energeticky bohatá vysokosacharidová dieta (indukce) acyl-CoA (C16- C18) glukagon (fosforylace, represe) strava bohatá na lipidy, hladovění (represe) syntáza mastných kyselin fosforylované sacharidy

49 Syntéza triacylglycerolů
probíhá v mitochondrii je katalyzována lipázami vychází z glycerol-3-fosfátu zahrnuje jako meziprodukt kyselinu fosfatidovou

50 Syntéza triacylglycerolů
probíhá v mitochondrii je katalyzována lipázami vychází z glycerol-3-fosfátu zahrnuje jako meziprodukt kyselinu fosfatidovou

51 Biosyntéza triacylglycerolů
Obrázek převzat z (leden 2007)

52 Regulace metabolismu TAG
regulační enzym aktivace inhibice fosfatáza kyseliny fosfatidové steroidní hormony (indukce) lipoproteinová lipáza (významná pro skladování TAG v adipocytech) inzulin apolipoprotein C-II

53 Syntéza cholesterolu vychází z acetyl-CoA
zahrnuje stejný meziprodukt jako syntéza ketolátek: HMG-CoA zahrnuje jako meziprodukty fosfoderiváty izoprenu je inhibována cholesterolem

54 Syntéza cholesterolu vychází z acetyl-CoA
zahrnuje stejný meziprodukt jako syntéza ketolátek: HMG-CoA zahrnuje jako meziprodukty fosfoderiváty izoprenu je inhibována cholesterolem

55 Biosyntéza cholesterolu
regulační enzym! Obrázek převzat z (leden 2007)

56 aktivovaný izopren: 2 formy
Obrázek převzat z (leden 2007)

57 syntéza cholesterolu ketolátky
Obrázek převzat z (leden 2007)

58 Regulace syntézy cholesterolu
regulační enzym aktivace inhibice HMG-CoA reduktáza inzulin, tyroxin (indukce) cholesterol glukagon (represe) oxosteroly (represe)

59 Cholesterol může být odbourán na acetyl-CoA
zabudován do membrány buňky esterifikován mastnou kyselinou přeměněn na žlučové kyseliny

60 Cholesterol může být odbourán na acetyl-CoA !!! neodbourává se
zabudován do membrány buňky esterifikován mastnou kyselinou přeměněn na žlučové kyseliny

61 Fosfolipidy mají amfipatickou strukturu
jsou součástí povrchové vrstvy lipoproteinů obsahují pouze nasycené mastné kyseliny vždy obsahují ve své molekule glycerol

62 Fosfolipidy mají amfipatickou strukturu
jsou součástí povrchové vrstvy lipoproteinů obsahují pouze nasycené mastné kyseliny vždy obsahují ve své molekule glycerol

63 Struktura fosfolipidu
bývá nenasycená Obrázek převzat z (leden 2007)

64 Struktura lipidů Obrázek převzat z (leden 2007)

65 sfingosin ceramid = amid mastné kyseliny se sfingosinem
Obrázek převzat z (leden 2007)

66 Degradace fosfolipidů
(hydrolýza) Obrázek převzat z (leden 2007)

67 Glykolipidy obsahují ve své molekule vždy ceramid
se nacházejí na povrchu buněk mají amfipatickou strukturu jsou syntetizovány v cytoplazmě

68 Glykolipidy obsahují ve své molekule vždy ceramid
se nacházejí na povrchu buněk mají amfipatickou strukturu jsou syntetizovány v cytoplazmě


Stáhnout ppt "Metabolismus lipidů - testík na procvičení -"

Podobné prezentace


Reklamy Google