Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metabolismus lipidů - testík na procvičení - Vladimíra Kvasnicová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metabolismus lipidů - testík na procvičení - Vladimíra Kvasnicová."— Transkript prezentace:

1 Metabolismus lipidů - testík na procvičení - Vladimíra Kvasnicová

2 Vyberte látky lipidové povahy a)mastné kyseliny a glycerol b)triacylglyceroly a fosfolipidy c)ketolátky d)cholesterol

3 Vyberte látky lipidové povahy a)mastné kyseliny a glycerol b)triacylglyceroly a fosfolipidy c)ketolátky d)cholesterol Aceton Obrázek převzat z učebnice: Devlin, T. M. (editor): Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations, 4th ed. Wiley ‑ Liss, Inc., New York, 1997. ISBN 0 ‑ 471 ‑ 15451 ‑ 2

4 Obrázek převzat z http://www.tvdsb.on.ca/saunders/courses/online/SBI3C/Cells/Lipids.htm (leden 2007)http://www.tvdsb.on.ca/saunders/courses/online/SBI3C/Cells/Lipids.htm Mastné kyseliny (v molekule převažuje hydrofóbní uhlovodíkový řetězec)

5 Obrázek převzat z http://courses.cm.utexas.edu/archive/Spring2002/CH339K/Robertus/overheads-2/ch11_cholesterol.jpg (leden 07)http://courses.cm.utexas.edu/archive/Spring2002/CH339K/Robertus/overheads-2/ch11_cholesterol.jpg (v molekule převažuje hydrofóbní uhlovodíkový řetězec)

6 Lipoproteiny obsahují a)na povrchu fosfolipidovou dvouvrstvu b)ve svém jádře neesterifikovaný cholesterol c)ve svém jádře triacylglyceroly d)na povrchu proteiny, které se váží na receptory cílových buněk

7 Lipoproteiny obsahují a)na povrchu fosfolipidovou dvouvrstvu b)ve svém jádře neesterifikovaný cholesterol c)ve svém jádře triacylglyceroly d)na povrchu proteiny, které se váží na receptory cílových buněk; také slouží jako aktivátory enzymů metabolizující lipoproteiny, nebo mají strukturní funkci

8 Obrázek převzat z knihy Grundy, S.M.: Atlas of lipid disorders, unit 1. Gower Medical Publishing, New York, 1990. lipidy jsou v krvi přenášeny ve formě lipoproteinů

9 Vyberte správná tvrzení o transportu lipidů v krvi a)triacylglyceroly jsou přenášeny převážně v chylomikrónech a VLDL částicích b)volné mastné kyseliny jsou vázány na albuminu c)cholesterol je přenášen převážně v HDL a LDL částicích d)ketolátky jsou volně rozpuštěné v plazmě

10 Vyberte správná tvrzení o transportu lipidů v krvi a)triacylglyceroly jsou přenášeny převážně v chylomikrónech a VLDL částicích b)volné mastné kyseliny jsou vázány na albuminu c)cholesterol je přenášen převážně v HDL a LDL částicích d)ketolátky jsou volně rozpuštěné v plazmě

11 Obrázek převzat z knihy Grundy, S.M.: Atlas of lipid disorders, unit 1. Gower Medical Publishing, New York, 1990.

12

13

14

15

16

17

18 Obrázek převzat z http://courses.cm.utexas.edu/archive/Spring2002/CH339K/Robertus/o verheads-3/ch17_lipid-adipocytes.jpg (leden 2007) http://courses.cm.utexas.edu/archive/Spring2002/CH339K/Robertus/o verheads-3/ch17_lipid-adipocytes.jpg Uvolnění mastných kyselin z TAG tukové tkáně a jejich následný transport k cílovým buňkám

19 Vyberte správná tvrzení o vlastnostech lipoproteinů a)chylomikróny vznikají v enterocytech b)VLDL částice obsahují apoC-II, který aktivuje lipoproteinovou lipázu c)pro LDL jsou typické apoproteiny A (apoA) d)HDL přenáší cholesterol z jater do extrahepatálních tkání

20 Vyberte správná tvrzení o vlastnostech lipoproteinů a)chylomikróny vznikají v enterocytech b)VLDL částice obsahují apoC-II, který aktivuje lipoproteinovou lipázu c)pro LDL jsou typické apoproteiny A (apoA) d)HDL přenáší cholesterol z jater do extrahepatálních tkání

21 druhzdrojnejčetnější složka významné apoproteiny transportují hlavně chylo- mikróny střevoTAGB-48, C-II, ETAG z potravy do extrahepat. tkání CHM zbytky chylo- mikróny cholesterol, TAG, fosfolipidy B-48, Ezbytky chylomikrónů do jater VLDLjátraTAGC-II, B-100nově syntetizované TAG do tkání IDLVLDLcholesterol, TAG, fosfolipidy B-100zbytky VLDL do tkání LDLVLDLcholesterolB-100cholesterol do tkání HDLjátracholesterol, fosfolipidy, zásoba apoproteinů A-I, E, C-IIcholesterol z tkání zpět do jater Lipoproteiny

22 Lipázy a)se podílejí na štěpení mastných kyselin b)štěpí estery cholesterolu c)se nacházejí vázané na endotelu kapilár d)se nacházejí v tukových buňkách

23 Lipázy a)se podílejí na štěpení mastných kyselin b)štěpí estery cholesterolu c)se nacházejí vázané na endotelu kapilár = lipoproteinová lipáza d)se nacházejí v tukových buňkách = hormonsenzitivní lipáza

24 lipázapůvodmísto působení funkcevlastnosti žaludečnížaludek trávení TAG, které obsahují mastné kyseliny s krátkým řetězcem stabilní v kyselém pH pankreatickápankreastenké střevo trávení TAG, produktem jsou 2 mastné kys. a 2- monoacylglycerol vyžaduje pankreatic- kou kolipázu lipoproteinováextra- hepatální tkáně povrch endotelu krevních kapilár štěpí TAG ve VLDL a chylomikrónech aktivována pomocí apoC-II hormon senzitivní adipocytyadipocyty - cytoplazma štěpí zásobní triacylglyceroly (TAG) aktivována fosforylací kyselárůzné tkáně lyzosomyštěpí fagocytované TAG kyselé pH- optimum Lipázy

25 regulační enzymaktivaceinhibice hormon-senzitivní lipáza (v adipocytech)  katecholaminy, glukagon (fosforylace)  inzulin  prostaglandiny lipoproteinová lipáza (na endoteliích kapilár)  inzulin  apolipoprotein C-II (apoC-II) Regulace lipolýzy

26 Mastné kyseliny a)mohou obsahovat dvojné vazby b)se nacházejí v tukové tkáni v esterifikované formě c)se nacházejí ve fosfolipidech membrán d)mohou být přeměněny na ketolátky

27 Mastné kyseliny a)mohou obsahovat dvojné vazby b)se nacházejí v tukové tkáni v esterifikované formě jako triacylglyceroly (TAG) c)se nacházejí ve fosfolipidech membrán d)mohou být přeměněny na ketolátky

28  -oxidace mastných kyselin a)probíhá v mitochondrii b)produkuje oxidované koenzymy c)probíhá při hladovění i v nervové tkáni d)je regulována na úrovni transportu mastných kyselin do mitochondrie

29  -oxidace mastných kyselin a)probíhá v mitochondrii b)produkuje oxidované koenzymy c)probíhá při hladovění i v nervové tkáni d)je regulována na úrovni transportu mastných kyselin do mitochondrie – karnitinový přenašeč

30 Obrázek převzat z http://www.biocarta.com/pathfiles/betaoxidationPathway.asp (leden 2007)http://www.biocarta.com/pathfiles/betaoxidationPathway.asp  -oxidace mastných kyselin (1 cyklus)

31 Karnitin-acyltransferáza a)je aktivována pomocí malonyl-CoA b)přenáší molekulu acyl-CoA do mitochondrie c)přenáší acyly o maximální délce 18 uhlíků d)přenáší karnitin ven z matrix mitochondrie

32 Karnitin-acyltransferáza a)je aktivována pomocí malonyl-CoA b)přenáší molekulu acyl-CoA do mitochondrie c)přenáší acyly o maximální délce 18 uhlíků d)přenáší karnitin ven z matrix mitochondrie regulační enzymaktivaceinhibice karnitin palmitoyltransferáza I (karnitinacyltransferáza)  malonyl-CoA (= meziprodukt syntézy MK)

33 Obrázek je převzat z učebnice: Devlin, T. M. (editor): Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations, 4th ed. Wiley ‑ Liss, Inc., New York, 1997. ISBN 0 ‑ 471 ‑ 15451 ‑ 2 Transport mastných kyselin do mitochondrie KARNITINOVÝ PŘENAŠEČ cytoplazma

34 Acetyl-CoA vznikající při  -oxidaci může být a)dále oxidován v citrátovém cyklu b)přeměněn na ketolátky c)přeměněn na glukózu d)využit k syntéze cholesterolu

35 Acetyl-CoA vznikající při  -oxidaci může být a)dále oxidován v citrátovém cyklu b)přeměněn na ketolátky c)přeměněn na glukózu !!! d)využit k syntéze cholesterolu Acetyl-CoA nelze přeměnit na pyruvát: pyruvátdehydrogenázová reakce je nevratná.

36 Ketolátky a)slouží jako zdroj energie pro játra b)vznikají v různých tkáních c)mohou být přeměněny na glukózu d)mohou být oxidovány až na CO 2 a vodu

37 Ketolátky a)slouží jako zdroj energie pro játra b)vznikají v různých tkáních c)mohou být přeměněny na glukózu d)mohou být oxidovány až na CO 2 a vodu

38 Obrázek převzat z http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Ketogenesis.png (leden 2007) http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Ketogenesis.png Syntéza ketolátek (= ketogeneze) probíhá při   -oxidaci pouze v játrech: v mitochondrii Acetyl-CoA OH

39 regulační enzymaktivaceinhibice hormon-senzitivní lipáza (lipolýza v tukové tkáni)   poměr glukagon / inzulin  katecholaminy  poměr inzulin / glukagon karnitin- acyltransferáza I (přenos mastných kyselin do mitochondrie)  malonyl-Co A   poměr inzulin / glukagon Regulace ketogeneze

40 Obrázek převzat z http://www.richmond.edu/~jbell2/19F18.JPG (leden 2007)http://www.richmond.edu/~jbell2/19F18.JPG Oxidace ketolátek (odbourávání, v mitochondrii) je při hladovění alternativním zdrojem energie pro extrahepatální tkáně (také pro mozek!) Citrátový cyklus

41 Syntéza mastných kyselin a)probíhá v mitochondrii b)je zahájena reakcí: acetyl-CoA + acetyl-CoA → acetoacetyl-Co + CoA c)vyžaduje jako koenzym NADPH+H + d)zahrnuje tento sled reakcí: dehydrogenace, hydratace, dehydrogenace, štěpení

42 Syntéza mastných kyselin a)probíhá v mitochondrii b)je zahájena reakcí: acetyl-CoA + acetyl-CoA → acetoacetyl-Co + CoA c)vyžaduje jako koenzym NADPH+H + d)zahrnuje tento sled reakcí: dehydrogenace, hydratace, dehydrogenace, štěpení toto je sled reakcí  -oxidace

43 „aktivovaný uhlík“ v cytoplazmě: = hlavní regulační enzym

44 Obrázek převzat z http://herkules.oulu.fi/isbn9514270312/html/graphic22.png (leden 2007) http://herkules.oulu.fi/isbn9514270312/html/graphic22.png Syntéza mastných kyselin (1 cyklus) katalyzováno syntázou mastných kyselin (v cytoplazmě)

45 Obrázek převzat z http://web.indstate.edu/thcme/mwking/lipid-synthesis.html#synthesis (leden 2007)http://web.indstate.edu/thcme/mwking/lipid-synthesis.html#synthesis Transport acetyl-CoA z mitochondrie do cytoplazmy syntéza MK NADPH z pentózového cyklu

46 Acetyl-CoA karboxyláza a)se vyskytuje v cytoplazmě b)katalyzuje přeměnu acetyl-CoA na oxalacetát c)je aktivována citrátem d)je aktivována inzulinem

47 Acetyl-CoA karboxyláza a)se vyskytuje v cytoplazmě b)katalyzuje přeměnu acetyl-CoA na oxalacetát c)je aktivována citrátem d)je aktivována inzulinem

48 regulační enzymaktivaceinhibice acetyl-CoA karboxyláza (hlavní regulační enzym)  citrát  inzulin  nízkotučná, energeticky bohatá vysokosacharidová dieta (indukce)  acyl-CoA ( C 16 - C 18 )  glukagon (fosforylace, represe)  strava bohatá na lipidy, hladovění (represe) syntáza mastných kyselin  fosforylované sacharidy  nízkotučná, energeticky bohatá vysokosacharidová dieta (indukce)  glukagon (fosforylace, represe)  strava bohatá na lipidy, hladovění (represe) Regulace syntézy MK

49 Syntéza triacylglycerolů a)probíhá v mitochondrii b)je katalyzována lipázami c)vychází z glycerol-3-fosfátu d)zahrnuje jako meziprodukt kyselinu fosfatidovou

50 Syntéza triacylglycerolů a)probíhá v mitochondrii b)je katalyzována lipázami c)vychází z glycerol-3-fosfátu d)zahrnuje jako meziprodukt kyselinu fosfatidovou

51 Biosyntéza triacylglycerolů Obrázek převzat z http://web.indstate.edu/thcme/mwking/lipid-synthesis.html#phospholipids (leden 2007)http://web.indstate.edu/thcme/mwking/lipid-synthesis.html#phospholipids

52 regulační enzymaktivaceinhibice fosfatáza kyseliny fosfatidové  steroidní hormony (indukce) lipoproteinová lipáza (významná pro skladování TAG v adipocytech)  inzulin  apolipoprotein C-II Regulace metabolismu TAG

53 Syntéza cholesterolu a)vychází z acetyl-CoA b)zahrnuje stejný meziprodukt jako syntéza ketolátek: HMG-CoA c)zahrnuje jako meziprodukty fosfoderiváty izoprenu d)je inhibována cholesterolem

54 Syntéza cholesterolu a)vychází z acetyl-CoA b)zahrnuje stejný meziprodukt jako syntéza ketolátek: HMG-CoA c)zahrnuje jako meziprodukty fosfoderiváty izoprenu d)je inhibována cholesterolem

55 Biosyntéza cholesterolu Obrázek převzat z http://web.indstate.edu/thcme/mwking/cholesterol.html (leden 2007)http://web.indstate.edu/thcme/mwking/cholesterol.html regulační enzym!

56 aktivovaný izopren: 2 formy Obrázek převzat z http://www.apsu.edu/reedr/Reed%20Web%20Pages/Chem%204320/Lecture%20Outlines/cholesterol_synthesis.htm (leden 2007) http://www.apsu.edu/reedr/Reed%20Web%20Pages/Chem%204320/Lecture%20Outlines/cholesterol_synthesis.htm

57 Obrázek převzat z http://amiga1.med.miami.edu/Medical/Ahmad/Figures/Lecture9/Slide23.jpg (leden 2007)http://amiga1.med.miami.edu/Medical/Ahmad/Figures/Lecture9/Slide23.jpg syntéza cholesterolu ketolátky

58 regulační enzymaktivaceinhibice HMG-CoA reduktáza  inzulin, tyroxin (indukce)  cholesterol  glukagon (represe)  oxosteroly (represe) Regulace syntézy cholesterolu

59 Cholesterol může být a)odbourán na acetyl-CoA b)zabudován do membrány buňky c)esterifikován mastnou kyselinou d)přeměněn na žlučové kyseliny

60 Cholesterol může být a)odbourán na acetyl-CoA !!! neodbourává se b)zabudován do membrány buňky c)esterifikován mastnou kyselinou d)přeměněn na žlučové kyseliny

61 Fosfolipidy a)mají amfipatickou strukturu b)jsou součástí povrchové vrstvy lipoproteinů c)obsahují pouze nasycené mastné kyseliny d)vždy obsahují ve své molekule glycerol

62 Fosfolipidy a)mají amfipatickou strukturu b)jsou součástí povrchové vrstvy lipoproteinů c)obsahují pouze nasycené mastné kyseliny d)vždy obsahují ve své molekule glycerol

63 Obrázek převzat z http://www.mie.utoronto.ca/labs/lcdlab/biopic/fig/3.21.jpg (leden 2007)http://www.mie.utoronto.ca/labs/lcdlab/biopic/fig/3.21.jpg Struktura fosfolipidu bývá nenasycená

64 Obrázek převzat z http://courses.cm.utexas.edu/archive/Spring2002/CH339K/Robertus/overheads-2/ch11_lipid-struct.jpg (leden 2007)http://courses.cm.utexas.edu/archive/Spring2002/CH339K/Robertus/overheads-2/ch11_lipid-struct.jpg Struktura lipidů

65 Obrázek převzat z http://web.indstate.edu/thcme/mwking/lipid-synthesis.html#phospholipids (leden 2007)http://web.indstate.edu/thcme/mwking/lipid-synthesis.html#phospholipids sfingosin ceramid = amid mastné kyseliny se sfingosinem

66 Degradace fosfolipidů (hydrolýza) Obrázek převzat z http://web.indstate.edu/thcme/mwking/lipid-synthesis.html#phospholipids (leden 2007)http://web.indstate.edu/thcme/mwking/lipid-synthesis.html#phospholipids

67 Glykolipidy a)obsahují ve své molekule vždy ceramid b)se nacházejí na povrchu buněk c)mají amfipatickou strukturu d)jsou syntetizovány v cytoplazmě

68 Glykolipidy a)obsahují ve své molekule vždy ceramid b)se nacházejí na povrchu buněk c)mají amfipatickou strukturu d)jsou syntetizovány v cytoplazmě


Stáhnout ppt "Metabolismus lipidů - testík na procvičení - Vladimíra Kvasnicová."

Podobné prezentace


Reklamy Google