Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metabolismus lipidů Vladimíra Kvasnicová. Lipidy = široká skupina látek nerozpustných ve vodě (jsou rozpustné v nepolárních rozpouštědlech) strukturní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metabolismus lipidů Vladimíra Kvasnicová. Lipidy = široká skupina látek nerozpustných ve vodě (jsou rozpustné v nepolárních rozpouštědlech) strukturní."— Transkript prezentace:

1 Metabolismus lipidů Vladimíra Kvasnicová

2 Lipidy = široká skupina látek nerozpustných ve vodě (jsou rozpustné v nepolárních rozpouštědlech) strukturní složky biologických membrán zásoba energie, převážně ve formě triacylglycerolů (TAG) výborné mechanické a tepelné izolátory biologicky aktivní sloučeniny (vitaminy, hormony, žlučové kyseliny, aj.)

3 Obrázek převzat z knihy: J.Koolman, K.H.Röhm / Color Atlas of Biochemistry, 2 nd edition, Thieme 2005

4 Strukturní složky lipidů alkoholy  glycerol (a)  sfingosin (b)  cholesterol (c)  inositol (d) karboxylové kyseliny (= mastné kyseliny) Obrázky převzaty z http://en.wikipedia.org (duben 2007)http://en.wikipedia.org a) b) c) d)

5 Obrázek převzat z http://www.tvdsb.on.ca/saunders/courses/online/SBI3C/Cells/Lipids.htm (leden 2007)http://www.tvdsb.on.ca/saunders/courses/online/SBI3C/Cells/Lipids.htm Mastné kyseliny nasycené a nenasycené

6 Obrázek převzat z knihy: J.Koolman, K.H.Röhm / Color Atlas of Biochemistry, 2 nd edition, Thieme 2005

7 Obrázek převzat z http://courses.cm.utexas.edu/archive/Spring2002/CH339K/Robertus/overheads-2/ch11_lipid-struct.jpg (leden 2007)http://courses.cm.utexas.edu/archive/Spring2002/CH339K/Robertus/overheads-2/ch11_lipid-struct.jpg Struktura lipidů

8 Obrázek převzat z http://courses.cm.utexas.edu/archive/Spring2002/CH339K/Robertus/overheads- 2/ch11_cholesterol.jpg (leden 2007)http://courses.cm.utexas.edu/archive/Spring2002/CH339K/Robertus/overheads- 2/ch11_cholesterol.jpg

9 Obrázek převzat z knihy: J.Koolman, K.H.Röhm / Color Atlas of Biochemistry, 2 nd edition, Thieme 2005

10 Obrázek převzat z http://www.mie.utoronto.ca/labs/lcdlab/biopic/fig/3.21.jpg (leden 2007)http://www.mie.utoronto.ca/labs/lcdlab/biopic/fig/3.21.jpg struktura fosfolipidu

11 Obrázek převzat z http://web.indstate.edu/thcme/mwking/lipid-synthesis.html#phospholipids (leden 2007)http://web.indstate.edu/thcme/mwking/lipid-synthesis.html#phospholipids sfingosin ceramid = sfingosin s mastnou kyselinou, navázanou amidovou vazbou

12 Vyberte sloučeniny patřící mezi lipidy a)glycerol b)triacylglyceroly c)ketolátky d)cholesterol

13 Vyberte sloučeniny patřící mezi lipidy a)glycerol b)triacylglyceroly c)ketolátky d)cholesterol Aceton Obrázky převzaty z knihy: Devlin, T. M. (editor): Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations, 4th ed. Wiley ‑ Liss, Inc., New York, 1997. ISBN 0 ‑ 471 ‑ 15451 ‑ 2

14 Obrázek převzat z knihy Grundy, S.M.: Atlas of lipid disorders, unit 1. Gower Medical Publishing, New York, 1990.

15

16

17

18

19

20

21

22 druhzdrojnejčetnější složka významné apoproteiny transportují hlavně chylo- mikróny střevoTAGB-48, C-II, ETAG z potravy do extrahepat. tkání CHM zbytky chylo- mikróny cholesterol, TAG, fosfolipidy B-48, Ezbytky chylomikrónů do jater VLDLjátraTAGC-II, B-100nově syntetizované TAG do tkání IDLVLDLcholesterol, TAG, fosfolipidy B-100zbytky VLDL do tkání LDLVLDLcholesterolB-100cholesterol do tkání HDLjátracholesterol, fosfolipidy, zásoba apoproteinů A-I, E, C-IIcholesterol z tkání zpět do jater Lipoproteiny

23 Vyberte správná tvrzení o transportu lipidů v krvi a)triacylglyceroly jsou přenášeny hlavně v chylomikrónech a VLDL b)volné mastné kyseliny jsou vázány na albuminu c)cholesterol je přenášen hlavně v HDL a LDL d)ketolátky nepotřebují transportní protein

24 Vyberte správná tvrzení o transportu lipidů v krvi a)triacylglyceroly jsou přenášeny hlavně v chylomikrónech a VLDL b)volné mastné kyseliny jsou vázány na albuminu c)cholesterol je přenášen hlavně v HDL a LDL d)ketolátky nepotřebují transportní protein

25 Obrázek převzat z http://courses.cm.utexas.edu/archive/Spring2002/CH339K/Robertus/o verheads-3/ch17_lipid-adipocytes.jpg (leden 2007) http://courses.cm.utexas.edu/archive/Spring2002/CH339K/Robertus/o verheads-3/ch17_lipid-adipocytes.jpg Uvolnění mastných kyselin z TAG tukové tkáně a jejich následný transport k cílovým buňkám

26 lipázapůvodmísto působení funkcevlastnosti žaludečnížaludek trávení TAG, které obsahují mastné kyseliny s krátkým řetězcem stabilní v kyselém pH pankreatickápankreastenké střevo trávení TAG, produktem jsou 2- monoacylglyceroly vyžaduje pankreatic- kou kolipázu lipoproteinováextra- hepatální tkáně povrch endotelu krevních kapilár štěpí TAG ve VLDL a chylomikrónech aktivována pomocí apoC-II hormon senzitivní adipocytyadipocyty - cytoplazma štěpí zásobní triacylglyceroly (TAG) aktivována fosforylací kyselárůzné tkáně lyzosomyštěpí fagocytované TAG kyselé pH- optimum Lipázy

27 Odbourávání fosfolipidů (hydrolýza) Obrázek převzat z http://web.indstate.edu/thcme/mwking/lipid-synthesis.html#phospholipids (leden 2007)http://web.indstate.edu/thcme/mwking/lipid-synthesis.html#phospholipids

28 regulační enzymaktivaceinhibice hormon-senzitivní lipáza (v adipocytech)  katecholaminy, glukagon (fosforylace)  inzulin  prostaglandiny lipoproteinová lipáza (na endoteliích kapilár)  inzulin  apolipoprotein C-II (apoC-II) Regulace lipolýzy

29 Obrázek převzat z http://www.biocarta.com/pathfiles/betaoxidationPathway.asp (leden 2007)http://www.biocarta.com/pathfiles/betaoxidationPathway.asp  -oxidace mastných kyselin (1 cyklus) dehydrogenation

30 Obrázek je převzat z učebnice: Devlin, T. M. (editor): Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations, 4th ed. Wiley ‑ Liss, Inc., New York, 1997. ISBN 0 ‑ 471 ‑ 15451 ‑ 2 Transport mastných kyselin do mitochondrie KARNITINOVÝ PŘENAŠEČ cytoplazma

31 Karnitin-acyltransferáza reguluje  -oxidaci regulační enzymaktivaceinhibice karnitin palmitoyltransferáza I (karnitin-acyltransferáza)  malonyl-CoA (= meziprodukt syntézy MK )

32 Obrázek převzat z http://www.biocarta.com/pathfiles/omegaoxidationPathway.asp (leden 2007)http://www.biocarta.com/pathfiles/omegaoxidationPathway.asp Omega-oxidace mastných kyselin (endoplazmatické retikulum, dlouhé MK – minoritní dráha)

33  -oxidace mastných kyselin a)probíhá pouze v játrech b)produkuje NADPH+H + c)je lokalizována v mitochondrii d)je aktivována malonyl-CoA

34  -oxidace mastných kyselin a)probíhá pouze v játrech b)produkuje NADPH+H + c)je lokalizována v mitochondrii d)je aktivována malonyl-CoA

35 Obrázek převzat z http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Ketogenesis.png (leden 2007) http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Ketogenesis.png Syntéza ketolátek (= ketogeneze) probíhá při   -oxidaci pouze v játrech: v mitochondrii Acetyl-CoA OH

36 Obrázek převzat z http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Ketogenesis.png (leden 2007) http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Ketogenesis.png Syntéza ketolátek (= ketogeneze) probíhá při   -oxidaci pouze v játrech: v mitochondrii HMG-CoA vzniká také v cytoplazmě při syntéze cholesterolu ! Acetyl-CoA OH

37 regulační enzymaktivaceinhibice hormon-senzitivní lipáza (lipolýza v tukové tkáni)   poměr glukagon / inzulin  katecholaminy  poměr inzulin / glukagon karnitin- acyltransferáza I (přenos mastných kyselin do mitochondrie)  malonyl-Co A   poměr inzulin / glukagon Regulace ketogeneze

38 Obrázek převzat z http://www.richmond.edu/~jbell2/19F18.JPG (leden 2007)http://www.richmond.edu/~jbell2/19F18.JPG Oxidace ketolátek (odbourávání) je při hladovění alternativním zdrojem energie pro extrahepatální tkáně (také pro mozek!) Citrátový cyklus

39 Ketolátky a)jsou syntetizovány z acetyl-CoA b)jsou produkovány svalovou tkání jako následek zvýšené oxidace mastných kyselin c)slouží jako energetický substrát pro erytrocyty d)mohou být vylučovány močí

40 Ketolátky a)jsou syntetizovány z acetyl-CoA b)jsou produkovány svalovou tkání jako následek zvýšené oxidace mastných kyselin c)slouží jako energetický substrát pro erytrocyty d)mohou být vylučovány močí

41 Obrázek převzat z http://herkules.oulu.fi/isbn9514270312/html/graphic22.png (leden 2007) http://herkules.oulu.fi/isbn9514270312/html/graphic22.png Syntéza mastných kyselin (1 cyklus)

42 „aktivovaný uhlík“

43 Obrázek převzat z http://web.indstate.edu/thcme/mwking/lipid-synthesis.html#synthesis (leden 2007)http://web.indstate.edu/thcme/mwking/lipid-synthesis.html#synthesis Transport acetyl-CoA z mitochondrie do cytoplazmy syntéza MK NADPH z pentózového cyklu

44 regulační enzymaktivaceinhibice acetyl-CoA karboxyláza (hlavní regulační enzym)  citrát  inzulin  nízkotučná, energeticky bohatá vysokosacharidová dieta (indukce)  acyl-CoA ( C 16 - C 18 )  glukagon (fosforylace, represe)  strava bohatá na lipidy, hladovění (represe) syntáza mastných kyselin  fosforylované sacharidy  nízkotučná, energeticky bohatá vysokosacharidová dieta (indukce)  glukagon (fosforylace, represe)  strava bohatá na lipidy, hladovění (represe) Regulace syntézy MK

45 Metabolická dráha syntetizující MK a)produkuje NADPH+H + b)začíná karboxylací acetyl-CoA: produktem je malonyl-CoA c)je lokalizována v mitochondrii d)zahrnuje redukční reakce

46 Metabolická dráha syntetizující MK a)produkuje NADPH+H + b)začíná karboxylací acetyl-CoA: produktem je malonyl-CoA c)je lokalizována v mitochondrii d)zahrnuje redukční reakce

47 syntéza  - oxidace nejvyšší zapojenípři vysokém příjmu sacharidů při hladovění poměr inzulín/glukagonvysokýnízký tkáň s nejvyšší aktivitoujátrasvaly, játra lokalizace v buňcecytoplazmamitochondrie přenos přes mitoch. membránu citrát (acetyl do cytoplazmy) acyl-karnitin (do matrix) acyl vázán na:ACP-doménu, CoACoA koenzymy oxidoreduktasNADPHNAD +, FAD + C 2 donor/produktmalonyl-CoA = donor acetylu acetyl-CoA = produkt aktivátor inhibitor citrát acyl-CoA - malonyl-CoA produktkyselina palmitováacetyl-CoA Srovnání syntézy a odbourávání MK

48 Biosyntéza triacylglycerolů Obrázek převzat z http://web.indstate.edu/thcme/mwking/lipid-synthesis.html#phospholipids (leden 2007)http://web.indstate.edu/thcme/mwking/lipid-synthesis.html#phospholipids

49 regulační enzymaktivaceinhibice fosfatáza kyseliny fosfatidové  steroidní hormony (indukce) lipoproteinová lipáza (významná pro skladování TAG v adipocytech)  inzulin  apolipoprotein C-II Regulace metabolismu TAG

50 Biosyntéza cholesterolu Obrázek převzat z http://web.indstate.edu/thcme/mwking/cholesterol.html (leden 2007)http://web.indstate.edu/thcme/mwking/cholesterol.html regulační enzym!

51 Obrázek převzat z http://amiga1.med.miami.edu/Medical/Ahmad/Figures/Lecture9/Slide23.jpg (leden 2007)http://amiga1.med.miami.edu/Medical/Ahmad/Figures/Lecture9/Slide23.jpg syntéza cholesterolu ketolátky

52 Obrázek převzat z http://www.apsu.edu/reedr/Reed%20Web%20Pages/Chem%204320/Lecture%20Outlines/cholesterol_synthesis.htm (leden 2007) http://www.apsu.edu/reedr/Reed%20Web%20Pages/Chem%204320/Lecture%20Outlines/cholesterol_synthesis.htm aktivovaný izopren Biosyntéza cholesterolu spotřebovává ATP

53 aktivovaný izopren: 2 formy Obrázek převzat z http://www.apsu.edu/reedr/Reed%20Web%20Pages/Chem%204320/Lecture%20Outlines/cholesterol_synthesis.htm (leden 2007) http://www.apsu.edu/reedr/Reed%20Web%20Pages/Chem%204320/Lecture%20Outlines/cholesterol_synthesis.htm

54 Obrázek převzat z http://www.apsu.edu/reedr/Reed%20Web%20Pages/Chem%204320/Lecture%20Outlines/cholesterol_synthesis.htm (leden 2007) http://www.apsu.edu/reedr/Reed%20Web%20Pages/Chem%204320/Lecture%20Outlines/cholesterol_synthesis.htm

55 regulační enzymaktivaceinhibice HMG-CoA reduktáza  inzulin, tyroxin (indukce)  cholesterol  glukagon (represe)  oxosteroly (represe) Regulace syntézy cholesterolu

56 Cholesterol a)je syntetizován v mitochondrii b)vzniká v metabolické dráze, která má společný meziprodukt s ketogenezí: aceton c)může být odbourán na acetyl-CoA d)je syntetizován, pokud je  poměr inzulin/glukagon

57 Cholesterol a)je syntetizován v mitochondrii b)vzniká v metabolické dráze, která má společný meziprodukt s ketogenezí: aceton c)může být odbourán na acetyl-CoA d)je syntetizován, pokud je  poměr inzulin/glukagon


Stáhnout ppt "Metabolismus lipidů Vladimíra Kvasnicová. Lipidy = široká skupina látek nerozpustných ve vodě (jsou rozpustné v nepolárních rozpouštědlech) strukturní."

Podobné prezentace


Reklamy Google