Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metabolismus aminokyselin - testík na procvičení - Vladimíra Kvasnicová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metabolismus aminokyselin - testík na procvičení - Vladimíra Kvasnicová."— Transkript prezentace:

1 Metabolismus aminokyselin - testík na procvičení - Vladimíra Kvasnicová

2 Vyberte esenciální aminokyseliny a)Asp, Glu b)Val, Leu, Ile c)Ala, Ser, Gly d)Phe, Trp

3 Vyberte esenciální aminokyseliny a)Asp, Glu b)Val, Leu, Ile c)Ala, Ser, Gly d)Phe, Trp

4 Esenciální aminokyseliny 1)rozvětvené: Val, Leu, Ile 2)bazické: His, Arg, Lys 3)aromatické: Phe ( → Tyr), Trp 4)obsahující síru: Met ( → Cys) 5)ostatní: Thr „10“

5 Vyberte aminokyseliny, z kterých může v těle člověka vznikat jiná aminokyselina a)valin → leucin b)aspartát → asparagin c)phenylalanin → tyrosin d)methionin + serin → cystein

6 Vyberte aminokyseliny, z kterých může v těle člověka vznikat jiná aminokyselina a)valin → leucin leucin patří mezi esenciální AMK b)aspartát → asparagin c)phenylalanin → tyrosin d)methionin + serin → cystein

7 Obrázek je převzat z učebnice: Devlin, T. M. (editor): Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations, 4th ed. Wiley ‑ Liss, Inc., New York, 1997. ISBN 0 ‑ 471 ‑ 15451 ‑ 2 Při syntéze ASPARAGINu je donorem –NH 2 glutamin (nikoli amoniak jako při syntéze Gln)

8 Obrázek je převzat z http://web.indstate.edu/thcme/mwking/amino-acid-metabolism.html (leden 2007)http://web.indstate.edu/thcme/mwking/amino-acid-metabolism.html Syntéza Tyr z Phe

9 Obrázek je převzat z http://web.indstate.edu/thcme/mwking/amino-acid-metabolism.html (leden 2007)http://web.indstate.edu/thcme/mwking/amino-acid-metabolism.html Syntéza Cys z Met a Ser

10 Z meziproduktů citrátového cyklu mohou u člověka vznikat tyto aminokyseliny a)  -ketoglutarát → glutamát b)sukcinyl-CoA → izoleucin c)oxalacetát → aspartát d)malát → → threonin

11 Z meziproduktů citrátového cyklu mohou u člověka vznikat tyto aminokyseliny a)  -ketoglutarát → glutamát b)sukcinyl-CoA → izoleucin Ile je esenciální AMK c)oxalacetát → aspartát d)malát → → threonin Thr je esenciální AMK

12 Obrázek převzat z http://www.tcd.ie/Biochemistry/IUBMB-Nicholson/gif/13.html (prosinec 2006) http://www.tcd.ie/Biochemistry/IUBMB-Nicholson/gif/13.html Amfibolický charakter citrátového cyklu

13 Z některých aminokyselin vznikají další důležité látky: a)tyrozin → serotonin b)serin → ethanolamin c)tryptofan → katecholaminy d)cystein → taurin

14 Z některých aminokyselin vznikají další důležité látky: a)tyrozin → serotonin z Tyr vznikají katecholaminy b)serin → ethanolamin vzniká dekarboxylací Ser c)tryptofan → katecholaminy z Trp vzniká serotonin d)cystein → taurin

15 Obrázek je převzat z učebnice: Devlin, T. M. (editor): Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations, 4th ed. Wiley ‑ Liss, Inc., New York, 1997. ISBN 0 ‑ 471 ‑ 15451 ‑ 2 taurin se využívá ke konjugačním reakcím v játrech – váže se na hydrofóbní látky a zvyšuje tak jejich rozpustnost (např. konjugace žlučových kyselin)

16 Při metabolismu aminokyselin vzniká a)přeměnou methioninu homocystein b)přeměnou serinu na glycin derivát kyseliny listové: methylentetrahydrofolát c)amoniak d)z některých AMK acetacetát

17 Při metabolismu aminokyselin vzniká a)přeměnou methioninu homocystein b)přeměnou serinu na glycin derivát kyseliny listové: methylentetrahydrofolát c)amoniak v deaminačních reakcích d)z některých AMK acetacetát - patří mezi ketolátky

18 Obrázek je převzat z http://web.indstate.edu/thcme/mwking/amino-acid-metabolism.html (leden 2007)http://web.indstate.edu/thcme/mwking/amino-acid-metabolism.html B12 Regenerace Met (vitaminy: folát + B12)

19 Obrázek je převzat z http://www.biocarta.com/pathfiles/GlycinePathway.asp (leden 2007)http://www.biocarta.com/pathfiles/GlycinePathway.asp Syntéza serinu a glycinu glykolýza

20 Vyberte správné produkty transaminační reakce těchto aminokyselin: a)alanin → pyruvát b)glutamát → 2-oxoglutarát c)aspartát → oxalacetát d)phenylalanin → tyrosin

21 Vyberte správné produkty transaminační reakce těchto aminokyselin: a)alanin → pyruvát b)glutamát → 2-oxoglutarát c)aspartát → oxalacetát d)phenylalanin → tyrosin toto není transaminace

22 Obrázek je převzat z http://web.indstate.edu/thcme/mwking/nitrogen-metabolism.html (leden 2007)http://web.indstate.edu/thcme/mwking/nitrogen-metabolism.html Transaminační reakce je vratná enzymy: aminotransferázy koenzym: pyridoxalfosfát (derivát vitaminu B6)

23 Obrázek je převzat z učebnice: Devlin, T. M. (editor): Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations, 4th ed. Wiley ‑ Liss, Inc., New York, 1997. ISBN 0 ‑ 471 ‑ 15451 ‑ 2 alaninaminotransferáza (ALT = GPT) aspartátaminotransferáza (AST = GOT) Aminotransferázy významné v klinice („transaminázy“)

24 Aminodusík uvolněný z uhlíkaté kostry AMK je transportován krví jako a)NH 4 + b)alanin c)glutamin d)urea

25 Aminodusík uvolněný z uhlíkaté kostry AMK je transportován krví jako a)NH 4 + fyziologicky do 35 µmol/l (NH 3 + H +  NH 4 + ) b)alanin vzniká transaminační reakcí z pyruvátu c)glutamin nejvýznamnější transportní forma –NH 2 v krvi d)urea je odpadním produktem aminodusíku (játra → ledviny → moč)

26 Transport aminodusíku při odbourávání svalových proteinů Obrázek je převzat z učebnice: Devlin, T. M. (editor): Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations, 4th ed. Wiley ‑ Liss, Inc., New York, 1997. ISBN 0 ‑ 471 ‑ 15451 ‑ 2 produkty vylučované močí

27 Obrázek je převzat z učebnice: Devlin, T. M. (editor): Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations, 4th ed. Wiley ‑ Liss, Inc., New York, 1997. ISBN 0 ‑ 471 ‑ 15451 ‑ 2 játra svaly Glukózo-alaninový cyklus alanin v sobě nese jak uhlíkatou kostru pro glukoneogenezi, tak –NH 2 skupinu

28 Obrázek je převzat z učebnice: Devlin, T. M. (editor): Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations, 4th ed. Wiley ‑ Liss, Inc., New York, 1997. ISBN 0 ‑ 471 ‑ 15451 ‑ 2 glutaminsyntetáza GLUTAMIN je nejvýznamnější transportní formou aminodusíku v krvi ve své molekule nese hned dvě –NH 2 skupiny pocházející z odbourávání AMK

29 Vyberte glukogenní aminokyseliny a)alanin b)lyzin c)leucin d)glutamin

30 Vyberte glukogenní aminokyseliny a)alanin b)lyzin c)leucin d)glutamin

31 7 degradačních produktů AMK 1.pyruvát  Gly, Ala, Ser, Thr, Cys, Trp 2.oxalacetát  Asp, Asn 3.  -ketoglutarát  Glu, Gln, Pro, Arg, His 4.sukcinyl-CoA  Val, Ile, Met, Thr 5.fumarát  Phe, Tyr 6.acetyl-CoA  Ile 7.acetoacetyl-CoA  Lys, Leu, Phe, Tyr, Trp glukogenní AMK ketogenní AMK

32 Glutamátdehydrogenáza (GMD) a)katalyzuje přeměnu glutamátu na oxalacetát b)se nachází v mitochondriích hepatocytů c)produkuje amoniak d)využívá jako koenzym pyridoxalfosfát

33 Glutamátdehydrogenáza (GMD) a)katalyzuje přeměnu glutamátu na oxalacetát b)se nachází v mitochondriích hepatocytů c)produkuje amoniak d)využívá jako koenzym pyridoxalfosfát

34 Obrázek je převzat z http://web.indstate.edu/thcme/mwking/nitrogen-metabolism.html (leden 2007)http://web.indstate.edu/thcme/mwking/nitrogen-metabolism.html GLUTAMÁTDEHYDROGENÁZA odstraňuje v játrech aminoskupinu z uhlíkaté kostry Glu 1. –NH 2 sk. byla z AMK přenesena transaminací → glutamát 2. oxidační deaminací glutamátu se –NH 2 uvolní jako amoniak

35 Tyto enzymy se podílejí na přeměně aminokyselin a)alaninaminotransferáza (ALT) přeměňuje pyruvát na alanin b)aspartátaminotransferáza (AST) přeměňuje aspartát na  -ketoglutarát c)glutaminsynthetáza přeměňuje glutamát na glutamin d)glutamináza štěpí glutamin na amoniak a  -ketoglutarát

36 Tyto enzymy se podílejí na přeměně aminokyselin a)alaninaminotransferáza (ALT) přeměňuje pyruvát na alanin b)aspartátaminotransferáza (AST) přeměňuje aspartát na  -ketoglutarát c)glutaminsynthetáza přeměňuje glutamát na glutamin d)glutamináza štěpí glutamin na amoniak a  -ketoglutarát

37 Obrázek je převzat z učebnice: Devlin, T. M. (editor): Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations, 4th ed. Wiley ‑ Liss, Inc., New York, 1997. ISBN 0 ‑ 471 ‑ 15451 ‑ 2 alaninaminotransferáza (ALT = GPT) aspartátaminotransferáza (AST = GOT) Aminotransferázy významné v klinice („transaminázy“)

38 Glutamin je hlavní transportní formou aminodusíku Obrázek je převzat z http://www.sbuniv.edu/~ggray/CHE3364/b1c25out.html (prosinec 2006)http://www.sbuniv.edu/~ggray/CHE3364/b1c25out.html

39 Vstup uhlíkaté kostry amonokyselin do citrátové cyklu je možný přes a)alanin → → acetyl-CoA b)aspartát → oxalacetát c)valin → → sukcinyl-CoA d)glutamin → →  -ketoglutarát

40 Vstup uhlíkaté kostry amonokyselin do citrátové cyklu je možný přes a)alanin → → acetyl-CoA b)aspartát → oxalacetát c)valin → → sukcinyl-CoA d)glutamin → →  -ketoglutarát

41 Obrázek je převzat z http://www.biocarta.com/pathfiles/glucogenicPathway.asp (leden 2007)http://www.biocarta.com/pathfiles/glucogenicPathway.asp Vstup uhlíkaté kostry AMK do citrátového cyklu

42 Močovinový (ornithinový) cyklus a)probíhá pouze v játrech b)syntetizuje kyselinu močovou c)zahrnuje jako meziprodukt arginin d)produkuje energii ve formě ATP

43 Močovinový (ornithinový) cyklus a)probíhá pouze v játrech b)syntetizuje kyselinu močovou c)zahrnuje jako meziprodukt arginin d)produkuje energii ve formě ATP

44 Obrázek je převzat z http://www.biocarta.com/pathfiles/ureacyclePathway.asp (leden 2007)http://www.biocarta.com/pathfiles/ureacyclePathway.asp Detoxikace amoniaku v játrech

45 Obrázek je převzat z http://courses.cm.utexas.edu/archive/Spring2002/CH339K/Robertus/overheads-3/ch18_TCA-Urea_link.jpg (leden 2007) http://courses.cm.utexas.edu/archive/Spring2002/CH339K/Robertus/overheads-3/ch18_TCA-Urea_link.jpg Propojení močovinového a citrátového cyklu

46 Při syntéze močoviny a)reaguje amoniak s ornithinem → citrulin b)je regulačním enzymem karbamoylfosfát synthetáza I (= mitochondriální) c)slouží jako donor aminoskupiny aspartát d)vzniká močovina, která slouží jako zdroj energie pro extrahepatální tkáně

47 Při syntéze močoviny a)reaguje amoniak s ornithinem → citrulin b)je regulačním enzymem karbamoylfosfát synthetáza I (= mitochondriální) c)slouží jako donor aminoskupiny aspartát d)vzniká močovina, která slouží jako zdroj energie pro extrahepatální tkáně

48 regulační enzymaktivaceinhibice karbamoylfosfát syntetáza I (= mitochondriální)  N-acetylglutamát N-acetylglutamát syntetáza  arginin Regulace močovinového cyklu alosterická regulace + indukce enzymů vlivem vysokoproteinové diety nebo metabolických změn při hladovění Syntéza močoviny je inhibována při acidóze – šetří se HCO 3 -


Stáhnout ppt "Metabolismus aminokyselin - testík na procvičení - Vladimíra Kvasnicová."

Podobné prezentace


Reklamy Google