Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Metabolismus lipidů Pavla Balínová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Metabolismus lipidů Pavla Balínová."— Transkript prezentace:

1 Metabolismus lipidů Pavla Balínová

2 Lipidy Lipidy jsou velmi dobře rozpustné v organických rozpouštědlech.
Biologické funkce lipidů: ● lipidy jsou důležitým zdrojem energie – slouží jako palivo ● amfipatické lipidy jsou stavebním bloky buněčných membrán ● jsou základem pro syntézu dalších biologicky aktivních látek (eikosanoidy, žlučové kyseliny atd.) ● lipidy jsou vynikajícími isolátory

3 Klasifikace lipidů I. Jednoduché lipidy II. Komplexní (složené) lipidy
● Triacylglyceroly (tuky) ● Vosky II. Komplexní (složené) lipidy ● Fosfolipidy ● Sfingofosfolipidy ● Glykolipidy III. Isoprenoidy a steroidy Isoprenoidy: vitamíny A, D, E, K Steroidy: steroly, žlučové kyseliny, steroidní hormony Obrázek byl převzat z:

4 Mastné kyseliny (= fatty acids FA)
Obrázek byl převzat z: J.Koolman, K.H.Röhm / Color Atlas of Biochemistry, 2nd edition

5 Degradace tuků v adipózní tkáni
Adipózní tkáň (tukové buňky) = zásobárna tuků Degradace TAG v adipózní tkáni (lipolýza) je katalyzována hormon senzitivní lipázou (HSL). Tento enzym je aktivován adrenalinem a glukagonem a inhibován inzulínem. Obrázek byl převzat z:

6 Utilizace FA v buňce Tkáně vychytávají FA z krve a využívají je k syntéze tuků nebo k získání energie z jejich oxidace. Metabolismus FA je velmi intenzivní v játrech. „Volné“ mastné kyseliny (FFA) jsou v krvi transportovány ve vazbě na albumin. FA v krvi → vstup do buňky → v cytoplazmě jsou FA převedeny na jejich CoA deriváty enzymem acyl-CoA-syntetázou (ATP je spotřebováno) → acyl-CoA FA + ATP + CoA > Acyl-CoA + PPi + AMP

7 Transport acyl-CoA z cytoplazmy do mit
Transport acyl-CoA z cytoplazmy do mit. matrix je zprostředkován karnitinovým transportérem Obrázek je převzat z

8 β-oxidace mastných kyselin
substrát: acyl-CoA produkt: n acetyl-CoA, n NADH + H+, n FADH2 funkce: zisk energie z mastných kyselin subcelulární lokalizace: matrix mitochondrie orgánová lokalizace: nejvíce játra a sval, kromě CNS i ostatní tkáně regulační enzym: karnitinacyltransferáza I

9

10 Energetická bilance degradace kyseliny palmitové v procesu β-oxidace
Pro kompletní degradaci kyseliny palmitové musí cyklus proběhnout 7x. Výtěžek degradace kys. palmitové (16 C) je 106 mol ATP. Regulace β-oxidace FA: Regulační enzym je karnitin acyltransferáza I – je inhibován malonyl-CoA (meziprodukt syntézy FA).

11 Syntéza ketolátek (ketogeneze)
substrát: acetyl-CoA produkt: acetacetát, 3-hydroxybutyrát, aceton funkce: energetický substrát pro mimojaterní tkáně subcelulární lokalizace: matrix mitochondrie orgánová lokalizace: játra Ketolátky jsou tvořeny ve zvýšené míře během hladovění nebo při diabetes mellitus. ↑ lipolýza → ↑ FA → β-oxidace FA → nadbytek acetyl-CoA → ketogeneze

12 Syntéza ketolátek (ketogeneze)
Obrázek byl převzat z

13 Utilizace ketolátek v mimojaterních tkáních
týká se acetacetátu a 3-hydroxybutyrátu produktem ke acetyl-CoA probíhá v matrix mitochondrie v mimojaterních tkáních probíhá zejména v kosterním a srdečním svalu a také v CNS v období nedostatku Glc

14 Utilizace ketolátek v mimojaterních tkáních
Tento enzym není přítomný v játrech Obrázek byl převzat z

15 Syntéza mastných kyselin
substrát: acetyl-CoA, NADPH + H+ produkt: palmitát funkce: syntéza mastných kyselin a z nich TAG subcelulární lokalizace: cytosol orgánová lokalizace: játra, tuková tkáň, v menší míře i ostatní tkáně regulační enzym: acetyl-CoA karboxyláza

16 Regulační krok v syntéze FA
Tvorba malonyl-CoA z acetyl-CoA a HCO3- je katalyzována enzymem acetyl-CoA karboxylázou (klíčový regulační enzym). Citrát je allosterickým stimulátorem a palmitoyl-CoA inhibuje tento enzym. Hormonální regulace: glukagon a adrenalin – inhibice inzulín - aktivace

17 Rostoucí řetězec FA je připojen na fosfopantothein, který je součástí acyl carrier protein (ACP) syntázy mastných kyselin První reakce syntézy FA je kondenzace mezi acetyl-ACP a malonyl-ACP za tvorby acetoacetyl-ACP.

18 Syntéza FA probíhá v cyklu čtyř reakcí:
Obrázek byl převzat z

19 Biosyntéza TAG Biosyntéza TAG probíhá v cytoplazmě a ER jaterních a tukových buněk, ale v menší míře i v ostatních tkáních Obrázek byl převzat z

20 Komplexní lipidy Fosfolipidy
= glycerol + 2 FA + fosfátová skupina + hydrofilní složka Fosfatidylethanolamin (kefalin) Fosfatidylinositol Fosfatidylcholin (lecitin) cholin

21 b) Sfingofosfolipidy = sfingosin + FA + fosfátová skupina + amino alkohol nebo cukerný alkohol Ceramid = sfingosin + mastná kyselina Sfingomyelin

22 c) Glykolipidy = sfingosin + FA + monosacharid nebo oligosacharidový zbytek Fosfátová skupina není přítomna. Galaktocerebrosid

23 Degradace fosfolipidů
Fosfolipázy jsou děleny podle typu vazby, kterou štěpí. Obrázek byl převzat z

24 Biosyntéza isoprenoidů a steroidů
Obrázek byl převzat z

25 Cholesterol Cholesterol je složkou buněčných membrán a je přítomen ve všech živočišných tkáních. Je substrátem pro syntézu žlučových kyselin a steroidních hormonů. Obrázek byl převzat z

26 Lipoproteiny ● Chylomikrony přenášejí TAG ze střeva do jater
● VLDL přenášejí (nově nasyntetizované) TAG z jater do periferních tkání ● IDL jsou prostředníky mezi VLDL a LDL ● LDL přenášejí cholesterol z jater do ostatních tkání ● HDL sbírají cholesterol z periferních tkání a přenášejí jej zpět do jater Obrázek byl převzat z

27 Metabolismus lipoproteinů www.media-2.web.britannica.com/
eb-media/42/

28 Enzym lipoproteinová lipáza
Je přítomen na povrchu endotelu krevních kapilár. Tento enzym hydrolyzuje TAG v chylomikronech → chylomikronové zbytky → játra Také katalyzuje štěpení TAG ve VLDL → IDL. Enzym lecithin cholesterol acyltransferáza (LCAT) katalyzuje esterifikaci cholesterolu s acylem při syntéze HDL.


Stáhnout ppt "Metabolismus lipidů Pavla Balínová."

Podobné prezentace


Reklamy Google