Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Glykolýza Glukoneogeneze Alice Skoumalová. 1. Glykolýza.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Glykolýza Glukoneogeneze Alice Skoumalová. 1. Glykolýza."— Transkript prezentace:

1 Glykolýza Glukoneogeneze Alice Skoumalová

2 1. Glykolýza

3 Glukóza: Univerzální palivo pro buňky Zdroje:  potrava (hlavní cukr v dietě)  zásoby glykogenu  krev (homeostáza glukózy) Spalování glukózy:  po jídle: téměř všechny buňky  během hladovění: mozek, erytrocyty

4 Glykolýza:  oxidace a štěpení glukózy  tvorba ATP (aerobní i anaerobní podmínky)  všechny buňky  v cytosolu (transport redukčních ekvivalentů NADH pomocí „člunků“) Tvorba ATP z: 1. Substrátová fosforylace 2. NADH 3. Oxidace pyruvátu Regulace glykolýzy: 1. Hexokináza 2. Fosfofruktokináza 3. Pyruvátkináza Tvorba prekurzorů pro syntézu:  mastných kyselin  aminokyselin  ribózy-5-P

5 Anaerobní glykolýza  limitovaný přísun O 2  chybí mitochondrie  zvýšená potřeba ATP Laktacidémie  příznak hypoxie

6 1. Fosforylace glukózy  ireverzibilní reakce Glukóza-6-P  nemožný transport ven z buňky  vstup do různých metabolických drah Hexokináza Glukokináza (játra, β-buňky pankreatu)  vysoké K m Dráha:

7 Grafické vyjádření rovnice Michaelise-Mentenové pro hexokinázu a glukokinázu:

8 2. Konverze glukóza-6-P na triosafosfáty 3. Oxidace a substrátová fosforylace

9 1. Konverze glukóza-6-P na triosafosfáty zásadní pro následné štěpení ireverzibilní regulace

10 2. Oxidace a substrátová fosforylace Substrátová fosforylace

11 Souhrn glykolýzy: Glukóza + 2 NAD + + 2 P i + 2 ADP 2 pyruváty + 2 NADH + 4 H + + 2 ATP + 2 H 2 O ∆G 0´ = - 22 kcal (nutnost dodání energie pro reverzní dráhu!)

12 Klinická korelace: Hypoxemie (nedostatek kyslíku ve tkáních)  Vnitřní krvácení (hypotenze, ztráta erytrocytů) - anaerobní glykolýza - hromadění laktátu, metabolická acidóza  Chronické obstrukční plicní onemocnění (nedostatečná ventilace) - anaerobní glykolýza, hromadění laktátu, metabolická acidóza - hromadění CO 2, respirační acidóza  Infarkt myokardu (nedostatek kyslíku v oblasti myokardu) - anaerobní glykolýza, hromadění laktátu - nedostatek ATP

13 Aerobní glykolýza:  transport redukčních ekvivalentů do mitochondrií pomocí člunků Výtěžek: 2 ATP + 2 NADH + 2 pyruváty 3 ATP / 5 ATP25 ATP 30-32 ATP

14 Glycerol-3- P člunek: (3 ATP)

15 Malát-aspartátový člunek: (5 ATP)

16 Anaerobní glykolýza: Výtěžek 2 moly ATP disociace a tvorba H +

17 Celková produkce laktátu115 (g/d) Erytrocyty29 Kůže20 Mozek17 Svaly16 Dřeň ledvin15 Intestinální mukosa8 Další tkáně (oko)10 Hlavní tkáně produkující laktát: (v klidu)

18 Coriho cyklus: Další využití laktátu:  srdce, svaly Laktátdehydrogenáza: tetramer (podjednotky M a H)

19 Laktátdehydrogenáza Pyruvát + NADH + H + laktát + NAD + LD 5 izoenzymů: Srdce (laktát) Svaly (pyruvát)

20 Biosyntetické funkce glykolýzy:

21 Klinická korelace: Svalová námaha (např. sprint) - potřeba ATP převýší kapacitu mitochondrií pro oxidativní fosforylaci, anaerobní glykolýza → tvorba laktátu, svalová bolest - trénink → více mitochondrií, myoglobinu

22 Regulace glykolýzy

23 tkáňově specifické isoenzymy (nízké K m, vysoká afinita) glukokináza (vysoké K m ) rychlost limitující, alosterický enzym tkáňově specifické izoenzymy Fruktóza-2,6-bis-P:  není meziproduktem glykolýzy!  Fosfofruktokináza-2: inhibice fosforylací - např. cAMP-dependentní proteinkinázou v játrech (inhibice glykolýzy během hladovění ←glukagon)

24 jaterní izoenzym- inhibován cAMP- dependentní proteinkinázou (inhibice glykolýzy během hladovění) Laktátová acidóza: nárůst poměru NADH/NAD + inhibice pyruvátdehydrogenázy

25 2. Glukoneogeneze

26 Glukoneogeneze:  syntéza glukózy z necukerných prekurzorů → udržování hladiny krevní glukózy během hladovění  játra, ledviny  hladovění, dlouhotrvající cvičení, vysokoproteinová dieta, stres Specifické reakce 1.Pyruvát → fosfoenolpyruvát 2.Fruktóza-1,6-P → fruktóza-6-P 3.Glukóza-6-P → glukóza

27 Prekurzory 1.laktát (anaerobní glykolýza) 2.aminokyseliny (svalové proteiny) 3.glycerol (tuková tkáň)

28 Konverze pyruvátu na fosfoenolpyruvát 1. Pyruvát → oxaloacetát  pyruvátkarboxyláza 2. Oxaloacetát → PEP  fosfoenolpyruvát- karboxykináza

29 Konverze fosfoenolpyruvátu na glukózu 3. Fruktóza-1,6-P → fruktóza-6-P  fruktóza-1,6-bisfosfatáza (cytozol) 4. Glukóza-6-P → glukóza  glukóza-6-fosfatáza (ER)

30 Klinická korelace: Chronický alkoholismus - nadměrná konsumace alkoholu → roste NADH/NAD + - směr reakcí na laktát (nedostatek prekurzorů pro glukoneogenezi → inhibice) - nedostatečná dieta - pokles hladiny glukózy v krvi, spotřebované zásoby glykogenu v játrech → hypoglykémie

31 Regulace glukoneogeneze:  současná inhibice enzymů glykolýzy a aktivace enzymů glukoneogeneze ! 1. Pyruvát → PEP Fosfoenolpyruvátkarboxykináza - indukce (glukagon, adrenalin, kortizol) - represe (inzulín) 2. Fruktóza-1,6-P → Fruktóza-6-P Fruktóza-1,6-bisfosfatáza - inhibice (fruktóza- 2,6-P) 3. Glukóza-6-P → Glukóza Glukóza-6-fosfatáza - indukce během hladovění

32

33 Souhrn Glykolýza Tvorba ATP během glykolýzy (všechny buňky, i bez O 2 ) Úloha glykolýzy v různých tkáních Laktátová acidóza Regulace (3 klíčové enzymy) Glukoneogeneze Aktivována během hladovění, fyzické námahy, po vysokoproteinové dietě Prekurzory: laktát, glycerol, Ak 3 klíčové reakce:pyruvát → PEP fruktóza-1,6-P→ fruktóza-6-P glukóza-6-P → glukóza Regulace

34 Schémata použitá v prezentaci: Marks´ Basic Medical Biochemistry, A Clinical Approach, third edition, 2009 (M. Lieberman, A.D. Marks)


Stáhnout ppt "Glykolýza Glukoneogeneze Alice Skoumalová. 1. Glykolýza."

Podobné prezentace


Reklamy Google