Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA"— Transkript prezentace:

1 VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA
STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA

2 Proč studovat obor Veřejná ekonomika a správa?
Chcete si zajistit jistotu, stabilitu a postup po nástupu do zaměstnání? Chcete mít jistotu zaměstnání bez ohledu na stabilitu trhů či ekonomickou krizi? Chcete se podílet na správě a rozvoji svého města či kraje? Myslíte si, že je možné zlepšit fungování veřejných služeb? Víte, že veřejný sektor a veřejná správa v ČR má 721 tisíc zaměstnanců, kteří působí na různých ministerstvech, v krajích, obcích a v řadě dalších organizací jako nemocnice, finanční úřady, v sociálních službách, v dopravních podnicích, v kulturních zařízeních apod. a v i orgánech Evropské unie? Tento sektor vyžaduje stále nové, kreativní, vysokoškolsky vzdělané zaměstnance.

3 Studijní obor Veřejná ekonomika a správa
Studijní obor lze studovat na všech úrovních studia (v akademickém roce 2013/2014 studuje obor 400 studentů): bakalářské studium (Bc., 3 roky) navazující magisterské studium (Ing., 2 roky) doktorské studium (Ph.D.) Z promoce absolventů navazujícího magisterského studia v Nové aule VŠB – TU Ostrava

4 Studijní obor Veřejná ekonomika a správa
Sféry uplatnění absolventů oboru: v orgánech státní správy, v orgánech územní a zájmové samosprávy, v institucích a organizacích veřejného a soukromého sektoru.

5 Studijní obor Veřejná ekonomika a správa
Příklady uplatnění absolventů oboru v praxi: obecní, městské a krajské úřady, ministerstva, finanční úřady, Policie ČR, celní úřady, Úřad práce ČR, Česká správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, školy, nemocnice, kulturní zařízení, masmédia, podniky dopravní a technické infrastruktury, občanská sdružení, nadace, obecně prospěšné společnosti, agentury, poradenské a výzkumné firmy zajišťující koexistenci a koordinaci veřejných a soukromých subjektů a aktivit v území.

6 Studijní obor Veřejná ekonomika a správa
Mezi absolventy oboru patří např.: plk. Ing. Jarmila Čičmancová, Ph.D., ředitelka Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje Ing. Roman Plevák, Ph.D., diplomat na Ministerstvu zahraničních věcí ČR; stálé zastoupení ČR při OSN v New Yorku Ing. Simona Piperková, náměstkyně primátora pro kulturu a zdravotnictví statutárního města Ostrava Ing. Tomáš Chotěnovský, ředitel odboru služeb uživatelům Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního Ing. Ivo Konkolský, zástupce vedoucí odboru financí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Ing. Ivona Šuláková, interní auditorka Městského úřadu v Třinci Ing. Blanka Mlčáková, Ph.D., pracovnice odboru zdravotnictví Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Ing. Marie Bryndáčová, pracovnice Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko

7 Studijní obor Veřejná ekonomika a správa

8 Studijní obor Veřejná ekonomika a správa
Příklad činnosti studentů a pedagogů: Zapojení a výjezdy studentů a pedagogů v projektu nadace Cariplo zaměřeného na zjišťování investičních možností italských investorů v ČR. K tomuto projektu rovněž proběhla mezinárodní videokonference (leden 2014) za účasti zástupců italských podniků, pedagogů katedry veřejné ekonomiky, studentů z EkF VŠB - TU Ostrava, University of Insubria v Itálii a Kharkiv National Academy of Municipal Economy na Ukrajině. Přednáška dr. Patrizie Gazzoly z University of Insubria na Ekonomické fakultě VŠB – TU Ostrava

9 Studijní obor Veřejná ekonomika a správa
Studijní obor lze studovat ve dvou formách studia: prezenční forma: Ostrava (Bc., Ing., Ph.D.) kombinovaná forma: Šumperk – detašované pracoviště EkF (Bc.) Budova EkF v Ostravě Budova detašovaného pracoviště EkF v Šumperku

10 Studijní obor Veřejná ekonomika a správa
Struktura znalostí absolventa studijního oboru: široký ekonomický základ tj., základy ekonomie, managementu, marketingu, podnikové ekonomiky, práva atd., mechanismy financování veřejného sektoru a hospodaření neziskových organizací, organizace a nástroje uplatňované ve veřejné správě v ČR i v EU, základy státní, regionální a municipální ekonomiky, sociální politiky, využívání územních a správních informačních systémů, teorie a praxe veřejných financí, sociálního zabezpečení, zdravotnictví, školství, vědy a výzkumu, sportu, bydlení, politiky zaměstnanosti, obrany, bezpečnosti a veřejného pořádku apod.

11 Studijní obor Veřejná ekonomika a správa
Stěžejní předměty bakalářského studia oboru: Veřejné finance A Příjmy veřejných rozpočtů Sociální politika v EU Veřejná správa A Správní právo Ekonomika veřejného sektoru Ekonomika neziskových organizací Oceňování majetku A Územní a správní informační systémy

12 Studijní obor Veřejná ekonomika a správa
Stěžejní předměty navazujícího magisterského studia oboru: Veřejné finance B Veřejná správa B Daňové systémy Rozhodování ve veřejném sektoru Veřejná politika Ekonomika zdravotnictví a sociálního zabezpečení Ekonomika vzdělání a kultury Ekonomika výzkumu, vývoje a ekonomika sportu Ekonomika bydlení a technické infrastruktury Ekonomika územní samosprávy Kvalita ve veřejném sektoru Oceňování majetku B

13 Studijní obor Veřejná ekonomika a správa
Studijní obor garantuje katedra veřejné ekonomiky, založená v roce 1993 vedoucí katedry a garant oboru VES doc. Ing. Petr Tománek, CSc. Z mezinárodní konference „Veřejná ekonomika a správa 2013“ pořádané katedrou veřejné ekonomiky v multifunkční aule Gong v Dolní oblasti Vítkovic

14 Studijní obor Veřejná ekonomika a správa
Vědecko-výzkumná činnost katedry: pro Ministerstvo vnitra ČR, pro Ministerstvo financí ČR, pro Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, v rámci Grantové agentury ČR, v rámci spolupráce s dalšími institucemi jako jsou rozvojové agentury, výzkumné instituce, vysoké školy, organizace mezinárodních konferencí „Veřejná ekonomika a správa“ (10 ročníků) k aktuálním otázkám teorie i praxe.

15 Studijní obor Veřejná ekonomika a správa
Vzdělávací činnost katedry na EkF VŠB-TU Ostrava: garant oboru VES, podíl na výuce dalších studijních oborů, výuka předmětů pro zahraniční studenty v angličtině. Vzdělávací činnost katedry mimo EkF VŠB-TU Ostrava: spolupráce s jinými vysokými školami, členství v komisích pro státní závěrečné zkoušky, členství v oborových a vědeckých radách, vzdělávání pracovníků ve veřejné správě, zpracování projektů pro orgány veřejné správy.

16 Studijní obor Veřejná ekonomika a správa
Garant oboru a vedoucí katedry doc. Ing. Petr Tománek, CSc., Zástupce vedoucího katedry Ph.Dr. Mgr. Hana Fachinelli, Ph.D., Sídlo katedry EkF, budova A, 6. patro, sekretariát A 710 Další informace * * *


Stáhnout ppt "VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA"

Podobné prezentace


Reklamy Google