Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

3. zasedání předsednictva Rady vysokých škol Praha, 16. března 2006 Česká konference rektorů Prof. Ing. Petr Sáha, CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "3. zasedání předsednictva Rady vysokých škol Praha, 16. března 2006 Česká konference rektorů Prof. Ing. Petr Sáha, CSc."— Transkript prezentace:

1 3. zasedání předsednictva Rady vysokých škol Praha, 16. března 2006 Česká konference rektorů Prof. Ing. Petr Sáha, CSc.

2 Předseda Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Místopředsedové Prof. PhDr. Václav Cejpek pro oblast vzdělávání Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D. pro oblast tvůrčích činností Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.pro vnější záležitosti Prof. Ing. Jan Hron, DrSc.pro záležitosti ekonomické a sociální Doc. RNDr. František Jirásek, DrSc. pro záležitosti legislativní a organizační Složení předsednictva ČKR 3. zasedání předsednictva Rady vysokých školPraha 16. března 2006

3 Oblast vzdělávání Prof. PhDr. Václav Cejpek, místopředseda ČKR pro oblast vzdělávání Programové priority ČKR podporovat navyšování objemových parametrů v celoživotním vzdělávání (CŽV) a v doktorských programech vytvářet podmínky pro příchod talentovaných zahraničních studentů řešit aktuální otázky: školné, státní maturity, CŽV zabývat se hodnocením kvality vysokých škol (VŠ) – pracovní skupina ČKR pro hodnocení kvality VŠ 3. zasedání předsednictva Rady vysokých školPraha 16. března 2006

4 Oblast tvůrčích činností Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., místopředseda ČKR pro oblast tvůrčích činností Programové priority ČKR zaměřit se na kvalitu výzkumných činností a usilovat o navýšení finančních zdrojů pro výzkum a vývoj (VaV) na VŠ podporovat vznik a rozvoj špičkových výzkumných pracovišť s mezinárodní účastí zvýšit efektivnost zdrojů pro financování VaV a pokusit se o koordinaci činností - pracovní skupina ČKR pro koordinaci (strategii) VaV zajistit systémové financování VaV (spolupráce s místopředsedou vlády pro ekonomiku a předsedou Rady pro výzkum a vývoj) 3. zasedání předsednictva Rady vysokých školPraha 16. března 2006

5 Záležitosti ekonomické a sociální Prof. Ing. Jan Hron, DrSc., místopředseda ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální Programové priority ČKR propojit vybrané ukazatele rozpočtu s dlouhodobými záměry VŠ – - pracovní skupina ČKR pro tvorbu rozpočtu VŠ zjednodušit pravidla pro výpočet institucionálních prostředků 3. zasedání předsednictva Rady vysokých školPraha 16. března 2006

6 Vnější záležitosti Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., místopředseda ČKR pro vnější záležitosti Programové priority ČKR Spolupráce s domácími institucemi: Rada vysokých škol; Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy; Akademie věd ČR; Akreditační komise; relevantní výbory Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR; Ministerstvo průmyslu a obchodu; Ministerstvo kultury; Ministerstvo zemědělství; Ministerstvo zdravotnictví; Ministerstvo financí aj. Spolupráce se zahraničními institucemi: Evropská univerzitní asociace (EUA), Rada Evropy, Mezinárodní asociace univerzit (IAU), Konference rektorů zemí střední Evropy, Dunajská konference rektorů, Slovenská konference rektorů aj. Aktivní působení v oblasti Public Relations 3. zasedání předsednictva Rady vysokých školPraha 16. března 2006

7 Záležitosti legislativní a organizační Doc. RNDr. František Jirásek, DrSc., místopředseda ČKR pro záležitosti legislativní a organizační Programové priority ČKR ujasnit postavení ČKR jako schvalovacího, resp. Připomínkového místa připravit návrhy na novelizaci Statutu ČKR – pracovní skupina ČKR pro novelizaci Statutu ČKR připravit návrhy na novelizaci zákona o VŠ, zákona o podpoře výzkumu a vývoje, a dalších zákonů, které se týkají VŠ – pracovní skupina ČKR pro novelizaci zákona o VŠ, pracovní skupina ČKR pro novelizaci zákona o podpoře výzkumu a vývoje 3. zasedání předsednictva Rady vysokých školPraha 16. března 2006

8 Jak si kdo koho váží ČKR - Statut: ČKR pečuje o prosazování zájmů vysokých škol ve veřejném životě a při jednání se státními i nestátními orgány, zejména s MŠMT a s RVŠ. RVŠ - Statut: Rada při činnosti spolupracuje s: a) vysokými školami a jejich součástmi, b) ČKR a Klubem kvestorů, c) Akademií věd ČR, atd. 3. zasedání předsednictva Rady vysokých školPraha 16. března 2006


Stáhnout ppt "3. zasedání předsednictva Rady vysokých škol Praha, 16. března 2006 Česká konference rektorů Prof. Ing. Petr Sáha, CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google