Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dopravní politika ČR pro léta

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dopravní politika ČR pro léta"— Transkript prezentace:

1 Dopravní politika ČR pro léta 2005-2013
, Fakulta dopravní ČVUT v Praze

2 Obsah přednášky Dopravní politika ČR – dokument, jeho význam a struktura vrcholový strategický dokument sektoru dopravy deklaruje co stát v oblasti dopravy musí učinit, učinit chce a učinit může 2) Tvorba a schvalovací proces základní princip fungování MD schvalovací proces až po úroveň vlády vývoj Dopravní politiky, jeho vyhodnocení a aktualizace

3 Východiska Dopravní politiky
Dokumenty: Bílá kniha EU: Evropská dopravní politika do roku 2010 – čas rozhodnout Obnovená Lisabonská strategie Přezkum bílé knihy EU: Evropa v pohybu - Udržitelná mobilita pro náš kontinent Akční plány (resp. probíhající diskuse k jejich přípravě) k zásadním otázkám jednotlivých prvků evropské dopravní politiky Územní agenda EU ________________________________________________________ Programové prohlášení vlády a koaliční dohoda Národní strategický referenční rámec ČR Strategie udržitelného rozvoje ČR schválená usnesením vlády ze dne 8.prosince 2004 č.1242/2004 Politika územního rozvoje EU Národní

4 Východiska Dopravní politiky
Další východiska: společnost vyžaduje větší mobilitu osob i zboží růst přepravy v jednotlivých druzích dopravy je nerovnoměrný doprava v ČR je plnohodnotnou a integrální součástí evropského dopravního prostoru kongesce v silniční dopravě, nedostatečná kapacita ostatních druhů dopravy veřejná doprava je provozována na bázi oddělených dopravních systémů není dokončeno napojení všech regionů na kvalitní silniční a dálniční síť systém organizace dopravy v rámci logistiky není optimální doprava ve městech není systémově řešena nízký podíl telematiky na řízení a zabezpečení dopravních a přepravních procesů atd.

5 Struktura priorit a cílů
Globální cíl DP - vytvořit podmínky pro zajištění kvalitní dopravy založené na principech tržní hospodářské soutěže a zaměřené na její ekonomické, sociální a ekologické dopady v rámci principů udržitelného rozvoje a položit reálné základy pro nastartování změn proporcí mezi jednotlivými druhy dopravy. Průřezové priority Specifické priority Specifické cíle Opatření Nástroje realizace

6

7 Priority a specifické cíle DP
Dosažení vhodné dělby přepravní práce mezi druhy dopravy zajištěním rovných podmínek na přepravním trhu Zvládnutí růstu přepravní náročnosti a vlivu globalizace v dopravě Harmonizace podmínek přepravního trhu a zpoplatnění uživatele Zkvalitnění přepravní práce ve veřejné dopravě osob Zkvalitnění přepravní práce v nákladní dopravě Transformace železničního sektoru Zkvalitnění přepravních služeb pro uživatele

8 Priority a specifické cíle DP
2) Zajištění kvalitní dopravní infrastruktury Údržba a obnova stávající dopravní infrastruktury Výstavba a modernizace dopravní infrastruktury

9 Priority a specifické cíle DP
3) Zajištění financování v dopravním sektoru Optimalizace úhrad za veřejné služby Zajištění financování dopravní infrastruktury Financování obnovy dopravních prostředků Financování výzkumu a vývoje

10 Priority a specifické cíle DP
4) Zlepšování vnitřní a vnější bezpečnosti dopravy Bezpečnost silniční dopravy Bezpečnost železniční dopravy Přeprava nebezpečných věcí Vnější bezpečnost dopravy Ochrana civilního letectví před protiprávními činy

11 Priority a specifické cíle DP
5) Podpora rozvoje dopravy v regionech Rozvoj a budování Integrovaných dopravních systémů Regulace a zpoplatnění dopravy ve městech Využití možností nemotorové dopravy

12 Dlouhodobá vize Dopravní politiky
V rámci dopravně-politického cyklu je potřebná návaznost Dopravní politiky pro další období ( do r. 2020). Vytipováno 9 oblastí: Internalizace externích nákladů v dopravě Zavádění aplikací informačních systémů a telematiky v souvislosti s provozem systému GALILEO Změny na dopravním trhu v souvislosti s dostupností jednotlivých druhů energetických zdrojů pro dopravu Dosažení větší míry konkurenčního prostředí v železniční dopravě, pokrok v logistických technologiích Rozšiřování ekonomické spolupráce se sousedními regiony EU, odstraňování obchodních bariér a další rozšiřování EU samotné

13 Dlouhodobá vize Dopravní politiky
Zvyšování interoperability v dopravě v rámci EU i sousedních regionů Dokončování základní sítě dálnic a hlavních železničních tahů včetně napojení všech krajů na hlavní dálniční a železniční tahy Další fáze v přípravě realizace vysokorychlostních tratí v ČR Nové podmínky ve financování dopravní infrastruktury

14 Nástroje realizace Dopravní politiky
Právní – úprava podmínek vstupu na dopravní trh, odstranění bariér v rámci podnikání v sektoru doprava. Ekonomické – důležitý aspekt jak může stát ovlivňovat sektor dopravy; zajistit zdroje pro SFDI na úrovni 2,5% Informační – eGoverment, IDOS, online informace o dopravní situaci v silniční dopravě (JSDI), atd.

15 Hierarchie Ministerstva dopravy
Porada ministra dopravy (ministr +9 členů)

16 Tvorba a schvalovací proces
Oslovení jednotlivých odborů MD, relevantních ministerstev, dalších orgánů státní správy, atd. Kompilace jednotlivých požadavků a porovnání s nadřazenými koncepčními materiály a požadavky MD. Návrh dokumentu samotného. ______________________________________________________________ 4) Vnitroresortní připomínkové řízení (možno i vícekolové). 5) Schválení Poradou ministra dopravy. 6) Meziresortní připomínkové řízení (možno i vícekolové). 7) Odeslání do Vlády ČR. Tvorba Schvalování

17 Tvorba a schvalovací proces
Proces v průběhu jednoho programového období ( ) Vyhodnocení účinnosti DP Dopravní politika Aktualizace DP

18 Tvorba a schvalovací proces
Schválena DP Odklad termínu pro Vyhodnocení Odklad termínu pro Vyhodnocení Změna úkolu na vypracovat dokument „Role státu v dopravě“ Vyhodnocení bere vláda na vědomí + úkol vypracovat novou DP Odklad termínu pro Roli státu v dopravě Odklad termínu pro Roli státu v dopravě Zrušen úkol zpracovat Roli státu v dopravě Návrat k původnímu systému vyhodnocování a aktualizace DP.

19 Děkuji za pozornost Ing. Marcel Dobíšek


Stáhnout ppt "Dopravní politika ČR pro léta"

Podobné prezentace


Reklamy Google