Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rekultivace skládek Kruh: 205. Rekultivací skládky rozumíme činnost směřující k vytvoření podmínek, za nichž je možno území skládky následně využít v.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rekultivace skládek Kruh: 205. Rekultivací skládky rozumíme činnost směřující k vytvoření podmínek, za nichž je možno území skládky následně využít v."— Transkript prezentace:

1 Rekultivace skládek Kruh: 205

2 Rekultivací skládky rozumíme činnost směřující k vytvoření podmínek, za nichž je možno území skládky následně využít v souladu s územně technickou dokumentací. Rekultivace skládek se provádějí podle normy ČSN 83 80 35 "Uzavírání a rekultivace skládek". Rekultivace skládek

3 Uzavírání a rekultivace skládek Uzavření skládky je souhrn prací a opatření prováděných na skládce následně po ukončení skládkování odpadů.

4 Technická opatření, která musí bezprostředně následovat po ukončení skládkování na skládce nebo její části jsou:  úprava tvaru skládky  uzavření a rekultivace povrchu  provozování uzavřené skládky včetně monitorování

5 Předpokladem existence každé řízené skládky je, že bude po skončení své životnosti odborně rekultivována, aby časem splynula s okolní krajinou. Rekultivaci musíme mít na zřeteli již při projektování a provozu skládky.

6 Rekultivační technologie Zemědělská Lesnická Rekreační – zahrady, koupaliště, parky... Ostatní – staveniště, letiště, golfová hřiště

7 Po skončení ukládání se nejprve provádí technická rekultivace (urovnání povrchu, plynová drenáž, zatěsnění povrchu, krycí vrstva zeminy) a následně rekultivace biologická.

8 Technická rekultivace hrubé terénní úpravy prováděné těžkou mechanizací konečné terénní úpravy a zemní práce návozy a převozy zemin, manipulace se zúrodnitelnými zeminami výstavba a údržba účelových komunikací na rekultivovaných plochách svahování výstavba odvodňovacích a stabilizačních prvků

9 Bilogická rekultivace rekultivační agrocyklus od návozu ornice až po sklizeň zelené hmoty (sběr kamení, opatření ke zlepšení fyzikálně - chemických vlastností půdy a obnově struktury půdy, orba, příprava půdy pro setí, ošetřování a hnojení porostů, sklizeň zelené hmoty) zakládání a ošetřování lesních porostů (výsadby, okopávky, ochrana proti poškození zvěří, prořezávky a tvarové řezy, přihnojování

10 Rekultivační modely M1 - utěsněná skládka M2 - mezitěsněná skládka M3 - otevřená skládka M4 - systém kruhového valu M5 - zakrytá skládka M6 - polootevřená skládka

11 M1 - utěsněná skládka

12 M2 - mezitěsněná skládka

13 M3 - otevřená skládka

14 M4 - systém kruhového valu

15 M5 - zakrytá skládka

16 M6 - polootevřená skládka

17 Hrubé terenní úpravy

18

19

20

21

22 Pokládání izolační vrstvy

23

24

25 Pokládka drenážní vrstvy

26 Pokládka rekultivační vrstvy

27

28

29 Biologická rekultivace

30

31 Použitá literatura Kreníková V.: Odpadové hospodářství, FŽP UJEP Ústí nad Labem, 1999c MEGA a.s. Rekultivace skládek odpadů [online]..


Stáhnout ppt "Rekultivace skládek Kruh: 205. Rekultivací skládky rozumíme činnost směřující k vytvoření podmínek, za nichž je možno území skládky následně využít v."

Podobné prezentace


Reklamy Google