Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rekultivace krajiny po těžbě uhlí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rekultivace krajiny po těžbě uhlí"— Transkript prezentace:

1 Rekultivace krajiny po těžbě uhlí
Markéta Křižková a Jan Pleticha Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek červen 2013

2 Těžba uhlí Fáze těžby uhlí: Krajina narušená těžbou uhlí:
Období otvírky a přípravy Období těžební Rekultivační období (po ukončení těžby) Krajina narušená těžbou uhlí: Destrukce pedosféry v celé oblasti těžby Důsledky: Haldy, odvaly (hlušina) Propadové kotliny Snižování hladiny podzemních vod Nadměrné vysušování nebo zamokřování území

3 Historie rekultivací Počátky rekultivací v průběhu 19. století
Snaha horníků obnovit přírodní krajinu svépomocí. 1957 – Zákon o využití nerostného bohatství (rekultivace půdy) 60. – 80. léta 20. století – rozsáhlé rekultivace

4 Etapy rekultivace Přípravná etapa Důlně-technická etapa
Biotechnická etapa (technická a biologická fáze) Postrekultivační etapa

5 Přípravná etapa Územně plánovací dokumentace
Průzkumy půdy, hydrogeologické průzkumy Zkoumá se vhodnost zemin pro využití při rekultivaci

6 Důlně-technická etapa
Odklizení ornice Tvoření výsypek, hald(odvalů) Tvarování výsypek Řízení ukládání zemin a hornin

7 Biotechnická etapa-technická fáze
Terenní úpravy Navážka úrodných hornin a zemin Výstavba příjezdových komunakací Hydrotechnické práce (vodní toky, nádrže, odvodnění, závlahy) Stabilizace svahů (protierozní opatření)

8 Biotechnická etapa-biologická fáze
dělí se na 4 skupiny: 1)Zemědělská rekultivace: orná půda, louky, pastviny, zahrady, sady, vinice, chmelnice…) 2)Lesnická rekultivace: a)lesy produkční - těžba dřeva b)lesy účelové – ochranná funkce(protierozní, půdoochranná), půdotvorná, hydrická funkce(zadržení vody), rekreační funkce

9 3)Hydrická rekultivace(vodohospodářská rekultivace): -zřizování vodních toků a nádrží, vodní živočišstvo 4)Ostatní rekultivace: -řízená sukcese -rekreační funkce(tenisové kurty, golfová hřiště, autodromy,…)

10 Postrekultivační etapa
Období po ukončení rekultivačních prací Po zařazení do běžného ošetřování a obhospodařovávání Péče o území Cíl: docílit cílového stavu druhového zastoupení, zvýšení úrodnosti

11 Rekultivace-golfové hřiště(Karviná-Lipiny)

12 Rekultivace-Dinopark Ostrava

13 Rekultivace-lesopark a vodní nádrže(Dolní Rychnov)

14 Rekultivace-Jezero Most

15 Rekultivace-vinice

16 Lesnická rekultivace

17 Zdroje-literatura ŠTÝS, Stanislav. et al. Ochrana životního prostředí. Rekultivace území postižených těžbou nerostných surovin. 1. vydání. Praha: SNTL, s. 32 s bar. př. Bez ISBN KRYL, V., FRÖHLICH, E., SIXTA, J.. Zahlazení hornické činnosti a rekultivace. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, s. ISBN STALMACHOVÁ, Barbara. Základy ekologické obnovy průmyslové krajiny. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, ISBN

18 Zdroje-obrázky Rekultivace-golfové hřiště(Karviná-Lipiny): Rekultivace-Jezero Most: Rekultivace-vinice: Rekultivace-lesopark a vodní nádrže(Dolní Rychnov): Rekultivace-Dinopark Ostrava: Lesnická rekultivace:


Stáhnout ppt "Rekultivace krajiny po těžbě uhlí"

Podobné prezentace


Reklamy Google