Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Markéta Křižková a Jan Pleticha Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek červen 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Markéta Křižková a Jan Pleticha Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek červen 2013."— Transkript prezentace:

1 Markéta Křižková a Jan Pleticha Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek červen 2013

2 Těžba uhlí  Fáze těžby uhlí:  Období otvírky a přípravy  Období těžební  Rekultivační období (po ukončení těžby)  Krajina narušená těžbou uhlí:  Destrukce pedosféry v celé oblasti těžby  Důsledky: Haldy, odvaly (hlušina) Propadové kotliny Snižování hladiny podzemních vod Nadměrné vysušování nebo zamokřování území

3 Historie rekultivací  Počátky rekultivací v průběhu 19. století  Snaha horníků obnovit přírodní krajinu svépomocí.  1957 – Zákon o využití nerostného bohatství (rekultivace půdy)  60. – 80. léta 20. století – rozsáhlé rekultivace

4 Etapy rekultivace • Přípravná etapa • Důlně-technická etapa • Biotechnická etapa (technická a biologická fáze) • Postrekultivační etapa

5 Přípravná etapa • Územně plánovací dokumentace • Průzkumy půdy, hydrogeologické průzkumy • Zkoumá se vhodnost zemin pro využití při rekultivaci

6 Důlně-technická etapa • Odklizení ornice • Tvoření výsypek, hald(odvalů) • Tvarování výsypek • Řízení ukládání zemin a hornin

7 Biotechnická etapa-technická fáze • Terenní úpravy • Navážka úrodných hornin a zemin • Výstavba příjezdových komunakací • Hydrotechnické práce (vodní toky, nádrže, odvodnění, závlahy) • Stabilizace svahů (protierozní opatření)

8 Biotechnická etapa-biologická fáze • dělí se na 4 skupiny: 1)Zemědělská rekultivace: orná půda, louky, pastviny, zahrady, sady, vinice, chmelnice…) 2)Lesnická rekultivace: a)lesy produkční - těžba dřeva b)lesy účelové – ochranná funkce(protierozní, půdoochranná), půdotvorná, hydrická funkce(zadržení vody), rekreační funkce

9 3)Hydrická rekultivace(vodohospodářská rekultivace): -zřizování vodních toků a nádrží, vodní živočišstvo 4)Ostatní rekultivace: -řízená sukcese -rekreační funkce(tenisové kurty, golfová hřiště, autodromy,…)

10 Postrekultivační etapa • Období po ukončení rekultivačních prací • Po zařazení do běžného ošetřování a obhospodařovávání • Péče o území • Cíl: docílit cílového stavu druhového zastoupení, zvýšení úrodnosti

11 Rekultivace-golfové hřiště(Karviná-Lipiny)

12 Rekultivace-Dinopark Ostrava

13 Rekultivace-lesopark a vodní nádrže(Dolní Rychnov)

14 Rekultivace-Jezero Most

15 Rekultivace-vinice

16 Lesnická rekultivace

17 Zdroje-literatura • ŠTÝS, Stanislav. et al. Ochrana životního prostředí. Rekultivace území postižených těžbou nerostných surovin. 1. vydání. Praha: SNTL, 1981. 680 s. 32 s bar. př. Bez ISBN • KRYL, V., FRÖHLICH, E., SIXTA, J.. Zahlazení hornické činnosti a rekultivace. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2002. 79 s. ISBN 80-248- 0111-6 • STALMACHOVÁ, Barbara. Základy ekologické obnovy průmyslové krajiny. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 1996. ISBN 80-7078-375- 3

18 Zdroje-obrázky • Rekultivace-golfové hřiště(Karviná-Lipiny): http://img.aktualne.centrum.cz/455/59/4555943-rekultivace-okd.jpg • Rekultivace-Jezero Most: http://www.krusnehory- erzgebirge.eu/sites/default/files/styles/large/public/pictures/2860/134 8474979-1509_jezero-most_3.jpg • Rekultivace-vinice: http://www.allforpower.cz/PublicFiles/UserFiles/images/2011/800x800 _rekultivace_-_vinice.JPG • Rekultivace-lesopark a vodní nádrže(Dolní Rychnov): http://www.casopisstavebnictvi.cz/UserFiles/Image/2010/1008/24_leva -silvestr.jpg • Rekultivace-Dinopark Ostrava: http://www.okd.cz/cs/media/fotografie/rekultivace-dinopark- doubrava-u-orlove/9341382cb71bd039d4dac2c304a0f22fb7889e7b • Lesnická rekultivace: http://www.elateridae.com/images/FCKeditor/image/elateridarium/20 09_3/Brachyleptura%20tesserula/obr.15.jpg


Stáhnout ppt "Markéta Křižková a Jan Pleticha Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek červen 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google