Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rekultivace Skládek  Kruh: 205.  Rekultivací skládky rozumíme činnost směřující k vytvoření podmínek, za nichž je možno území skládky následně využít.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rekultivace Skládek  Kruh: 205.  Rekultivací skládky rozumíme činnost směřující k vytvoření podmínek, za nichž je možno území skládky následně využít."— Transkript prezentace:

1 Rekultivace Skládek  Kruh: 205

2  Rekultivací skládky rozumíme činnost směřující k vytvoření podmínek, za nichž je možno území skládky následně využít v souladu s územně technickou dokumentací. Rekultivace skládek se provádějí podle normy ČSN 83 80 35 "Uzavírání a rekultivace skládek". Rkultivace Skládek

3 Uzavírání a rekultivace skládek  Uzavření skládky je souhrn prací a opatření prováděných na tělese skládky následně po ukončení skládkování odpadů.

4  Technická opatření, která musí bezprostředně následovat po ukončení skládkování na skládce nebo její části jsou:  úprava tvaru tělesa skládky  uzavření a rekultivace povrchu  provozování uzavřené skládky včetně monitorování

5  Předpokladem existence každé řízené skládky je, že bude po skončení své životnosti (respektive po etapách během skládkování) odborně rekultivována, aby časem splynula s okolní krajinou. Rekultivaci musíme mít na zřeteli již při projektování a provozu skládky.

6  Je velmi důležité dodržovat vhodně projektované sklony svahů a výšku skládkového tělesa, neboť se tak vytváří budoucí krajinný útvar. Po skončení ukládání se nejprve provádí technická rekultivace (urovnání povrchu, plynová drenáž, zatěsnění povrchu, krycí vrstva zeminy) a následně rekultivace biologická.

7  Povrch skládky se opatří vrstvou humusu a oseje travou v kombinaci s vhodnými křovinami či stromy. Rekultivace skládky se mimo jiné řídí i tím, k jakému účelu využití bude rekultivovaná plocha sloužit.

8 Rekultivační technologie  Zemědělská  Lesnická  Hydrická  Rekreační  Ostatní

9 Zemědělská rekultivace  Využívá především vhodných terénních úprav, navážku potřebné mocnosti (cca 1m) úrodných, potenciálně úrodných či melioračně efektivních zemin a osevní postup preferuje aplikaci bohatě kořenících druhů trav a hluboce kořenících jetelovin, které se bohatou kořenovou soustavou účinně podílejí na tvorbě produktivního půdního profilu.

10 Lesnická rekultivace  Klade hlavní důraz na intenzivní přípravu nejen půdy, ale celého ekotopu daného stanoviště, na vhodnou volbu sortimentu dřevin, pečlivou výsadbu a několikaletou péči o založené kultury vylepšováním, ochranou před zvěří a výchovnými zásahy. Mocnost zeminy 0,6 - 0,8 m.

11 Hydrická rekultivace  Vody stojaté a tekoucí

12 Rekreační rekultivace  Zahrady, koupaliště, parky. Mocnost zeminy cca 0,4m.

13 Ostatní  staveniště, letiště, golfová hřiště. Využití vhodné zejména při rekultivaci skládek, které byly původně na okrajích měst, ale jejich postupným rozrůstáním se ocitly uvnitř zástavby.

14 Technická rekultivace  hrubé terénní úpravy prováděné těžkou mechanizací  konečné terénní úpravy a zemní práce  návozy a převozy zemin, manipulace se zúrodnitelnými zeminami  výstavba a údržba účelových komunikací na rekultivovaných plochách  svahování  výstavba odvodňovacích a stabilizačních prvků

15 Bilogická rekultivace  rekultivační agrocyklus od návozu ornice po sklizeň zelené hmoty (sběr kamení, opatření ke zlepšení fyzikálně - chemických vlastností půdy a obnově struktury půdy, orba, příprava půdy pro setí, ošetřování a hnojení porostů, sklizeň zelené hmoty)  zakládání a ošetřování lesních porostů (výsadby, okopávky, ochrana proti poškození zvěří, prořezávky a tvarové řezy, přihnojování

16 Rekultivační modely  M1 - utěsněná skládka  M2 - mezitěsněná skládka  M3 - otevřená skládka  M4 - systém kruhového valu  M5 - zakrytá skládka  M6 - polootevřená skládka

17 M1 - utěsněná skládka  má těsnící fólii Ţ největší zamezení průsaku  kultivační zemina, mocnost: traviny 0,3m; křoviny 0,5m; dřeviny 1,5-2m

18  Vyhody:  sázení stromů a keřů hned po zakrytí  nehrozí únik skládkového plynu  žádný průnik srážkové vody do odpadu  nižší náklady na čištění vod  Nevýhody:  vysoké náklady na těsnění  nutný odplyňovací systém  ztráta skládkového prostoru pro krycí materiál  nebezpečí sklouznutí kultivační vrstvy po krycí fólii

19 M1 - utěsněná skládka

20 M2 - mezitěsněná skládka  jako kultivační vrstva se užívá volný odpad, pod nímž je fólie  jako první vyrůstají náletové rostliny

21  Výhody:  úspory nákladů na krycí zeminu  úplné využití prostoru pro odpad  těsnící výhody jako M1  Nevýhody:  není možná okamžitá výsadba dřevin  průsaková voda musí být čištěna  zvýšené riziko vývratu stromů sesedáním a mineralizací odpadu

22 M2 - mezitěsněná skládka

23 M3 – otevřená skládka  kruhový násep na úpatí, osázení  překrytí násypu vrstvou 0,3m kompostu  ozelenění po ukončení produkce skládkového plynu

24  Výhody:  úspora nákladů na odplynění  dlouhodobě příznivé podmínky pro vegetaci  nehrozí sklouznutí krycí vrstvy  Nevýhody:  dřeviny možno vysázet až po delší době  plyn ovlivňuje vegetaci  srážková voda proniká do tělesa skládkyŢnutné její čistění

25 M3 - otevřená skládka

26 M4 - systém kruhového valu  každá vrstva odpadu má kruhový násep

27  Výhody:  odpadají náklady na těsnící vrstvu  okamžitá výsadba  menší vstup vody  Nevýhody:  náklady na odplynění  potřeba většího množství krycího materiálu  není zamezeno průniku vodyŢnutné její čištění  výměna vzduch-plyn je horší  plyn ovlivňuje vegetaci  možnost porušení valu při sesedání

28 M4 - systém kruhového valu

29 M5 - zakrytá skládka  podobně jako M3 rychlé osázení  kultivační zemina místo kompostu

30  Výhody:  nehrozí nebezpečí sklouznutí vrstvy  hromadění vody v kultivační vrstvě  Nevýhody:  náklady na krycí materiál a odplynění  není zamezeno průniku vodyŢnutné její čištění  není výměna vzduch-plyn  plyn ovlivňuje vegetaci

31 M5 - zakrytá skládka

32 M6 - polootevřená skládka  kruhový val je v každé druhé vrstvě, ostatní otevřené nebo kryté kompostem

33  Výhody:  není nutné odplynění  okamžitá výsadba  Nevýhody:  není zamezeno průniku vodyŢnutné její čištění  plyn ovlivňuje vegetaci

34 M6 - polootevřená skládka

35 Hrubé terenní úpravy

36

37

38

39

40 Pokládání izolační vrstvy

41

42

43 Pokládka drenážní vrstvy

44 Pokládka rekultivační vrstvy

45

46

47 Biologická rekultivace

48

49 Použitá literatura  Kreníková V.: Odpadové hospodářství, FŽP UJEP Ústí nad Labem, 1999c  http://www.waste.cz/waste/waste.php?clanek=r ekultivaceskladek.htm  http://www.waste.cz/waste/waste.php?clanek=r ekultivacefajmon.htm  http://www.mega.cz/rekultivace-starych- skladek-odpadu.html  http://www.ekologiesro.cz/


Stáhnout ppt "Rekultivace Skládek  Kruh: 205.  Rekultivací skládky rozumíme činnost směřující k vytvoření podmínek, za nichž je možno území skládky následně využít."

Podobné prezentace


Reklamy Google