Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rekultivace Skládek Kruh: 205.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rekultivace Skládek Kruh: 205."— Transkript prezentace:

1 Rekultivace Skládek Kruh: 205

2 Rkultivace Skládek Rekultivací skládky rozumíme činnost směřující k vytvoření podmínek, za nichž je možno území skládky následně využít v souladu s územně technickou dokumentací. Rekultivace skládek se provádějí podle normy ČSN "Uzavírání a rekultivace skládek". Shrnout obecne co to je: rekultivace je vseobecne proces kdy se skladka premeni na normalni plochu, kde se da stavet atd.

3 Uzavírání a rekultivace skládek
Uzavření skládky je souhrn prací a opatření prováděných na tělese skládky následně po ukončení skládkování odpadů. Jeste jedna definice ...

4 Technická opatření, která musí bezprostředně následovat po ukončení skládkování na skládce nebo její části jsou: úprava tvaru tělesa skládky uzavření a rekultivace povrchu provozování uzavřené skládky včetně monitorování Ze to neni tak, jako, ze se skladka zavre a jde se od toho musi se ....

5 Předpokladem existence každé řízené skládky je, že bude po skončení své životnosti (respektive po etapách během skládkování) odborně rekultivována, aby časem splynula s okolní krajinou. Rekultivaci musíme mít na zřeteli již při projektování a provozu skládky. S cimz souvisi viz. Vyse, ze vlastne kazda skladka se stavi uz s tim, ze se vi jak se bude likvidovat - rekultivovat

6 Je velmi důležité dodržovat vhodně projektované sklony svahů a výšku skládkového tělesa, neboť se tak vytváří budoucí krajinný útvar. Po skončení ukládání se nejprve provádí technická rekultivace (urovnání povrchu, plynová drenáž, zatěsnění povrchu, krycí vrstva zeminy) a následně rekultivace biologická.

7 Povrch skládky se opatří vrstvou humusu a oseje travou v kombinaci s vhodnými křovinami či stromy. Rekultivace skládky se mimo jiné řídí i tím, k jakému účelu využití bude rekultivovaná plocha sloužit.

8 Rekultivační technologie
Zemědělská Lesnická Hydrická Rekreační Ostatní

9 Zemědělská rekultivace
Využívá především vhodných terénních úprav, navážku potřebné mocnosti (cca 1m) úrodných, potenciálně úrodných či melioračně efektivních zemin a osevní postup preferuje aplikaci bohatě kořenících druhů trav a hluboce kořenících jetelovin, které se bohatou kořenovou soustavou účinně podílejí na tvorbě produktivního půdního profilu.

10 Lesnická rekultivace Klade hlavní důraz na intenzivní přípravu nejen půdy, ale celého ekotopu daného stanoviště, na vhodnou volbu sortimentu dřevin, pečlivou výsadbu a několikaletou péči o založené kultury vylepšováním, ochranou před zvěří a výchovnými zásahy. Mocnost zeminy 0,6 - 0,8 m.

11 Hydrická rekultivace Vody stojaté a tekoucí

12 Rekreační rekultivace
Zahrady, koupaliště, parky. Mocnost zeminy cca 0,4m.

13 Ostatní staveniště, letiště, golfová hřiště. Využití vhodné zejména při rekultivaci skládek, které byly původně na okrajích měst, ale jejich postupným rozrůstáním se ocitly uvnitř zástavby.

14 Technická rekultivace
hrubé terénní úpravy prováděné těžkou mechanizací konečné terénní úpravy a zemní práce návozy a převozy zemin, manipulace se zúrodnitelnými zeminami výstavba a údržba účelových komunikací na rekultivovaných plochách svahování výstavba odvodňovacích a stabilizačních prvků

15 Bilogická rekultivace
rekultivační agrocyklus od návozu ornice po sklizeň zelené hmoty (sběr kamení, opatření ke zlepšení fyzikálně - chemických vlastností půdy a obnově struktury půdy, orba, příprava půdy pro setí, ošetřování a hnojení porostů, sklizeň zelené hmoty) zakládání a ošetřování lesních porostů (výsadby, okopávky, ochrana proti poškození zvěří, prořezávky a tvarové řezy, přihnojování

16 Rekultivační modely M1 - utěsněná skládka M2 - mezitěsněná skládka
M3 - otevřená skládka M4 - systém kruhového valu M5 - zakrytá skládka M6 - polootevřená skládka

17 M1 - utěsněná skládka má těsnící fólii Ţ největší zamezení průsaku
kultivační zemina, mocnost: traviny 0,3m; křoviny 0,5m; dřeviny 1,5-2m

18 Vyhody: Nevýhody: sázení stromů a keřů hned po zakrytí
nehrozí únik skládkového plynu žádný průnik srážkové vody do odpadu nižší náklady na čištění vod Nevýhody: vysoké náklady na těsnění nutný odplyňovací systém ztráta skládkového prostoru pro krycí materiál nebezpečí sklouznutí kultivační vrstvy po krycí fólii

19 M1 - utěsněná skládka

20 M2 - mezitěsněná skládka
jako kultivační vrstva se užívá volný odpad, pod nímž je fólie jako první vyrůstají náletové rostliny

21 Výhody: Nevýhody: úspory nákladů na krycí zeminu
úplné využití prostoru pro odpad těsnící výhody jako M1 Nevýhody: není možná okamžitá výsadba dřevin průsaková voda musí být čištěna zvýšené riziko vývratu stromů sesedáním a mineralizací odpadu

22 M2 - mezitěsněná skládka

23 M3 – otevřená skládka kruhový násep na úpatí, osázení
překrytí násypu vrstvou 0,3m kompostu ozelenění po ukončení produkce skládkového plynu

24 Výhody: Nevýhody: úspora nákladů na odplynění
dlouhodobě příznivé podmínky pro vegetaci nehrozí sklouznutí krycí vrstvy Nevýhody: dřeviny možno vysázet až po delší době plyn ovlivňuje vegetaci srážková voda proniká do tělesa skládkyŢnutné její čistění

25 M3 - otevřená skládka

26 M4 - systém kruhového valu
každá vrstva odpadu má kruhový násep

27 Výhody: Nevýhody: odpadají náklady na těsnící vrstvu okamžitá výsadba
menší vstup vody Nevýhody: náklady na odplynění potřeba většího množství krycího materiálu není zamezeno průniku vodyŢnutné její čištění výměna vzduch-plyn je horší plyn ovlivňuje vegetaci možnost porušení valu při sesedání

28 M4 - systém kruhového valu

29 M5 - zakrytá skládka podobně jako M3 rychlé osázení
kultivační zemina místo kompostu

30 Výhody: Nevýhody: nehrozí nebezpečí sklouznutí vrstvy
hromadění vody v kultivační vrstvě Nevýhody: náklady na krycí materiál a odplynění není zamezeno průniku vodyŢnutné její čištění není výměna vzduch-plyn plyn ovlivňuje vegetaci

31 M5 - zakrytá skládka

32 M6 - polootevřená skládka
kruhový val je v každé druhé vrstvě, ostatní otevřené nebo kryté kompostem

33 Výhody: Nevýhody: není nutné odplynění okamžitá výsadba
není zamezeno průniku vodyŢnutné její čištění plyn ovlivňuje vegetaci

34 M6 - polootevřená skládka

35 Hrubé terenní úpravy

36

37

38

39

40 Pokládání izolační vrstvy

41

42

43 Pokládka drenážní vrstvy

44 Pokládka rekultivační vrstvy

45

46 Instalace proti eroznich plutk

47 Biologická rekultivace

48

49 Použitá literatura Kreníková V.: Odpadové hospodářství, FŽP UJEP Ústí nad Labem, 1999c ekultivaceskladek.htm ekultivacefajmon.htm skladek-odpadu.html


Stáhnout ppt "Rekultivace Skládek Kruh: 205."

Podobné prezentace


Reklamy Google