Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Abiotičtí činitelé –Lijáky a záplavy

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Abiotičtí činitelé –Lijáky a záplavy"— Transkript prezentace:

1 Abiotičtí činitelé –Lijáky a záplavy
Ochrana lesů a přírodního prostředí Abiotičtí činitelé –Lijáky a záplavy

2 Voda v lese

3 Poškození prudkými dešti
krátkodobé, lokální ve školkách- vyplavování semínek, -utloukají semenáčky a obalují je blátivým kalem - těžší půdy zbahňují a tvoří se na nich škraloup - eroze půdy, poničení školky v lesních porostech zaplavení výsadeb odplavení humusu - eroze, tvorba nových koryt, poškození břehů - poškození zařízení -cesty, svážnice, stavby

4 Dlouhotrvající deště - nasytí půdu vodou natolik, že nemůže již další vodu přijímat. V rozmočené zemi se uvolňují kořeny stromů (smrky), které pak vítr snadno vyvrací. Na svazích vyrývá voda zmoly, dochází k půdní erozi a někdy i k sesuvům půdy (jílovité podloží, břidlice), nánosy bahna, odumírání semenáčků , sazenic a porostů-hlavně mladých dlouhotrvajícím zamokřením, záplavy.

5 Zamokření v ČR 19 % zamokřelých půd, na zamokřených půdách 8x více polomů (z dešťů, odtěžením porostu) snížení přírůstu /bonity o 1-2 st. Horší stromy horší jakosti, spádné kmeny, sukaté, hluboké zavětvení větší ohrožení větrem a sněhem zhoršení jakosti půdy-nepropustné, uléhavé, neprovzdušněné

6 Strž způsobená zamokřením z dešťů

7 Záplavy (povodně) podél rozvodněných toků jsou často způsobeny
rychlým jarním táním nebo nadměrnými dešťovými srážkami. (v lužních lesích záplavy obohacují půdu) poškození pozemků, pobřežních porostů i kultur nánosem bahna a mechanickým účinkem vodního proudu znemožnění sadby nebo její poškození zmrznutí vody na jaře a následné poškození ledem-ledové límce odumírání dřevin (BK, JS, JLM) v opakovaně zaplavovaných oblastech snížení přírůstu ztráty na zvěři, komáři

8 Ochranná opatření I ve školkách: svah do 3 %
meliorace, odvodňovací příkopy kryty, stínění (rohože) nezakládat v záplavovém území (Rybáře) a na těžkých půdách záplavové oblasti: ochrana porostů komplexní meliorací a úpravou toků zakládání břehových porostů vysazování dřevin odolných proti vysoké hladině (JS, OL, JLM,VRBA, DBL) nebudovat skládky, objekty

9 Ochranná opatření II podrostní hospodářství (ne holina)
v porostech: podrostní hospodářství (ne holina) maloplošná obnova-zamezení dočasného zamokření po smýcení udržení zápoje (koruny zachytí 20 – 60% deště) vyvýšená sadba - kopečková, záhrobcová, s překlopeným drnem biologické odvodnění – přípravné dřeviny (OL, BR, OS) po 7 – 10 letech cílové dřeviny mechanické odvodnění -vybudování melioračního systému v porostech 0,5-1m hluboké, přirozený. Sklon (45 st.) vzdálenost m, 0,2- 5% spád na svážném území povrchové nebo hluboké (až na podloží) odvodnění smýcení porostu (SM) odlehčení následná výsadba hlubokokořenících dřevin zamezit vytváření rýh, trvalá údržba příkopů, propustků, mostků

10 Příklad regulace vodního režimu na ŠP

11 Otázky a úkoly 1. Popište poškození prudkými dešti. 2. Jaká obranná opatření byste zvolili proti dešťům ve školkách a v porostech. 3. Popište škody záplavami. 4. Jaká obranná opatření ve školkách, porostech a záplavových oblastech by jste zvolili? 5. Jakou úlohu mají příkopy a svodnice na lesních cestách? 6. Které dřeviny by jste zvolili na melioraci zamokřelých půd? Domácí úloha: Zajděte se podívat na školní polesí na ukázky hrazení bystřin v rokli. Zjistěte jaké druhy hrazení tam jsou. .

12 Obrázky jsou dílem autorky


Stáhnout ppt "Abiotičtí činitelé –Lijáky a záplavy"

Podobné prezentace


Reklamy Google