Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Seminář 1. Předmět ekonomie

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Seminář 1. Předmět ekonomie"— Transkript prezentace:

1 Seminář 1. Předmět ekonomie
Základy ekonomie Seminář 1. Předmět ekonomie

2 Doplňte následující tvrzení:
Ekonomii můžeme jednoduše vymezit jako vědu o tom, jak lidé … a … . Ekonomii můžeme jednoduše vymezit jako vědu o tom, jak lidé vyrábějí a spotřebovávají.

3 Co si představujete pod pojmem ekonomie a co pod pojmem ekonomika?
Ekonomie = společenská věda o tom, jak lidé a společnost rozhodují o využívání vzácných zdrojů (s alternativním využitím) k výrobě užitečných statků a jak tyto vyrobené statky rozdělují mezi různé osoby a skupiny ve společnosti ke spotřebě přítomné i budoucí. Ekonomika = národní hospodářství; ekonomická „realita“

4 Rozhodněte, zda je tvrzení pravdivé či nepravdivé:
Makroekonomie sleduje rozhodovací procesy a celou ekonomiku pouze „očima“ jednoho dílčího ekonomického subjektu (např. domácnosti nebo firmy). Mikroekonomie si klade různé otázky, např. kolik má jednotlivá firma nakoupit zdrojů a kolik kusů finální produkce má vyrobit za časovou jednotku. Ekonomie je věda přírodní a proto musí vždy v co nejširší míře využívat matematický aparát. Arogance, pohrdání názory druhých a neschopnost vědecké diskuse mezi představiteli jednotlivých ekonomických proudů je na škodu řešení aktuálních ekonomických problémů. Pitnou vodu ve městech můžeme označit jako ekonomický statek, který býval dříve statkem volným. Z hlediska užití můžeme ekonomické statky rozdělit na kapitálové statky (meziprodukt) a na statky spotřební.

5 Odlište posun celé křivky a posun po křivce. Uveďte konkrétní příklady.
Q A P B Q A P B Posun křivky - způsoben jinými faktory než změnou proměnné (zde je proměnnou cena P) Posun po křivce - způsoben změnou proměnné (zde je proměnnou cena P)

6 Uveďte příklady volných statků: které jsou produktem přírody
voda, sluneční záření, … které jsou produktem výroby v určitém smyslu některé druhy odpadů (PET lahve, …) Existují dnes vůbec nějaké statky, které můžeme označit vždy za volné? Je to relativní… Zařadili byste volný čas mezi statky volné? Ne, není ho neomezené množství…

7 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Seminář 1. Předmět ekonomie"

Podobné prezentace


Reklamy Google