Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Maturita 2012 11. listopadu 2011 www.novamaturita.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Maturita 2012 11. listopadu 2011 www.novamaturita.cz."— Transkript prezentace:

1 Maturita 2012 11. listopadu 2011 www.novamaturita.cz

2 Legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), budou ještě 2 novely (poslanecká a vládní) Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 273/2011 Sb. sdělení MŠMT, pokyny Centra www.novamaturita.cz

3 Struktura MZ 1. Společná část („státní“) – 2012 – 2 povinné zkoušky, od 2013 – 3 povinné zkoušky – zkoušky konané formou didaktického testu a písemné práce neveřejné, konané ústní formou jsou veřejné – v jarním termínu koná žák zkoušku ve „své“ škole, v podzimním ve škole stanovené Centrem 2. Profilová část („školní“)  3 profilové zkoušky v souladu s RVP, u nás praktická maturitní zkouška z OŠN, ústní zkouška z PSK a OŠE  ústní zkoušky jsou veřejné  profilovou část žák koná ve „své“ škole i v podzimním termínu www.novamaturita.cz

4 Termíny MZ 2012 1. Jarní zkušební období – přihláška žáka k MZ:do 15.12.2011 – pořadí zkoušek: didaktické testy (DT) a písemné práce (PP): 2. – 12. 5. 2011 (jednotné zkušební schéma zveřejní MŠMT do 31.12.2011) praktická MZ :15.5. – 18.5.2012 ústní zkoušky:28.5. – 1.6.2012 – výpis výsledků testů: 15. 5.2012 – maturitní vysvědčení: 3 pracovní dny po předání výsledků – protokol o výsledcích společní části: 16.6.2012 2. Podzimní zkušební období  DT + PP:1. – 10. 9.2012  ústní zkoušky: 11. – 20. 9.2012 www.novamaturita.cz

5 SČ – zkouška z ČJL 3 části: – didaktický test (Z – 60 min., V – 90 min.) – písemná práce (Z – 60 min., V – 90 min.) – ústní zkouška – nejdéle 15 min., příprava 20 min. Podmínky ústní zkoušky  školní seznam literárních děl (Z – 40, V – 105) – do 30. září  seznam lit. děl žáka (Z – 20, V – 30) – do 31. března  k MZ pracovní listy (umělecký + neumělecký text)  žák si losuje číslo PL, v jednom dni nelze losovat dvakrát stejný PL, v takovém případě žák losuje znovu www.novamaturita.cz

6 SČ – zkouška z cizího jazyka (A,F,N,Š,R) 3 části: – didaktický test (Z – 95 min., z toho poslechový subtest 35 min., V – 105 min., z toho poslechový subtest 45 min. ) – písemná práce (Z – 60 min., V – 90 min.) – ústní zkouška – nejdéle 15 min., příprava 20 min. Podmínky ústní zkoušky  PL – 4 části  počet PL pro 1 zkušební komisi je 25  sadu zkušebních úloh do PL zpřístupní Cermat nejpozději 7 dnů před konáním ÚZ  žák si losuje číslo PL, v jednom dni nelze losovat dvakrát stejné číslo PL www.novamaturita.cz

7 Hodnocení MZ (1) Společná část: – komplexní zkouška (ČJL + cizí jazyk): žák musí uspět u všech 3 částí didaktický test a písemná práce – hodnocena Centrem ústní zkouška – hodnocena ve škole vyškolenými hodnotiteli váha jednotlivých částí na celkové známce stanovena MŠMT – matematika: pouze didaktický test procentuální hranici úspěšnosti stanovuje MŠMT Profilová část  hodnocena jako dříve – zkoušející a přísedící  výsledky se odesílají do Centra, zde se zpracuje vysvědčení o MZ www.novamaturita.cz

8 Hodnocení MZ (2) Celkové hodnocení: – prospěl s vyznamenáním: průměr do 1,5, žádná 3, žák nesmí žádnou zkoušku opakovat – prospěl – neprospěl Opakování MZ:  2 opravné termíny  žák opakuje pouze ty zkoušky, z nichž neprospěl  u komplexních zkoušek žák opakuje pouze tu část, u které neprospěl www.novamaturita.cz

9 Přiznané uzpůsobení podmínek MZ - PUP vymezuje příloha maturitní vyhlášky žák má různým způsobem upravené podmínky zkoušky vyžadován posudek, z posudku musí vyplývat, že zdravotní znevýhodnění trvá k termínu ODEVZDÁNÍ PŘIHLÁŠKY DÉLE NEŽ 1 ROK speciálně vyškolení hodnotitelé www.novamaturita.cz

10 Další podmínky a informace možnost skládat jednotlivou zkoušku (1500 Kč) omlouvání nepřítomnosti – písemně do 3 dnů ŘŠ opuštění učebny při zkoušce pouze ze zdrav. důvodů – lékař, jinak se žák nesmí vrátit maturitní zkoušku lze konat do 5 let od ukončení školy 5 dnů volna k přípravě na MZ, termín určuje ŘŠ žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni, kdy úspěšně vykonal MZ, jinak 30. června každý žák má právo požádat o přezkoumání výsledků MZ (SČ – do 5 dnů MŠMT, do 8 dnů KrÚ) každý žák má právo nahlížet do všech materiálů, které se týkají hodnocení jeho MZ www.novamaturita.cz

11 Děkuji za pozornost Radim Dřímal Střední zdravotnická škola, Svitavy, Purkyňova 256 www.szs.svitavy.cz skola@szs.svitavy.cz www.novamaturita.cz


Stáhnout ppt "Maturita 2012 11. listopadu 2011 www.novamaturita.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google