Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Politika územního rozvoje ČR 2008 Hodnocení vlivů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti Ondřej Volf, 2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Politika územního rozvoje ČR 2008 Hodnocení vlivů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti Ondřej Volf, 2008."— Transkript prezentace:

1 Politika územního rozvoje ČR 2008 Hodnocení vlivů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti Ondřej Volf, 2008

2 PÚR ČR, 2008 – Hodnocení vlivů na EVL a PO Politika územního rozvoje ČR 2008 Republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území Rozvojové oblasti a rozvojové osy, Specifické oblasti, Koridory a plochy dopravní infrastruktury a Koridory a plochy technické infrastruktury Další úkoly pro územní plánování

3 PÚR ČR, 2008 – Hodnocení vlivů na EVL a PO Natura 2000 Ptačí oblasti (PO) - Směrnice o ptácích – směrnice Rady č. 79/409/EHS, o ochraně volně žijících ptáků – 39 PO Evropsky významné lokality (EVL) - Směrnice o stanovištích – směrnice Rady Evropských společenství 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin – 879 + 267 EVL Jako dotčené byly identifikovány všechny PO a EVL na území ČR a lokality Natura 2000 v zahraničí potenciálně ovlivněné záměry s přeshraničním vlivem

4 PÚR ČR, 2008 – Hodnocení vlivů na EVL a PO Metodika GIS analýza – hodnoceny územní střety u záměrů s pokročilé fázi projektové přípravy hodnoceny další vlivy Problémy GIS analýza – přibližné vedení koridorů Obecné formulace cílů

5 HodnotaTermínPopis -2Významně negativní vliv Negativní vliv dle odst. 9 § 45i ZOPK Vylučuje realizaci koncepce (resp. koncepci je možné realizovat pouze v určených případech dle odst. 9 a 10 § 45i ZOPK) Významný rušivý až likvidační vliv na stanoviště či populaci druhu nebo její podstatnou část; významné narušení ekologických nároků stanoviště nebo druhu, významný zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu. Vyplývá ze zadání koncepce, nelze jej eliminovat. Mírně negativní vliv Omezený/mírný/nevýznamný negativní vliv Nevylučuje realizaci koncepce. Mírný rušivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné narušení ekologických nároků stanoviště nebo druhu, okrajový zásah do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu. Je možné jej vyloučit navrženými zmírňujícími opatřeními. 0Nulový vlivZáměr (v koncepci) nemá žádný prokazatelný vliv. ?Možný negativní vliv Může dojít k negativnímu vlivu, není však možné vyhodnotit jeho významnost. -NehodnocenoPříliš obecné nekonkrétní formulace cílů, v této fázi není možné hodnotit jejich vliv.

6 Výsledky Republikové priority, další úkoly pro územní plánování - formulace mají příliš obecný charakter. Ani jedna z priorit nebo úkolů nemají vliv, který by mohl být na úrovni politiky územního rozvoje vyhodnocen jako významně negativní na lokality Natura 2000. PÚR ČR, 2008 – Hodnocení vlivů na EVL a PO

7 Výsledky Záměr Významnost vlivu – počet hodnot -20?- Rozvojové oblasti 000210 Rozvojové osy 000212 Specifické oblasti 00263718 Koridory a plochy dopr. infrastruktury 1011381 Koridory a plochy technické infrastruktury 0013200

8

9

10 Závěr Závěrem možno konstatovat, že předložená koncepce „Politika územního rozvoje ČR 2008“ má významně negativní vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti. Záměry obsažené v koncepci musí být podrobně vyhodnoceny dle § 45i zákona č. 114/1992 Sb. v rámci procesu EIA. Při hodnocení Politiky územního rozvoje ČR 2008 na evropsky významné lokality a ptačí oblasti byl shledán významně negativní vliv u následujícího dílčího záměru: VD3 – Průplavní spojení Dunaj – Odra – Labe. PÚR ČR, 2008 – Hodnocení vlivů na EVL a PO


Stáhnout ppt "Politika územního rozvoje ČR 2008 Hodnocení vlivů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti Ondřej Volf, 2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google