Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Martin Turnovský, MBA Sekce rozvoje podnikatelského prostředí a konkurenceschopnosti © 2006 Ministerstvo průmyslu a obchodu Podpora inovací ve firmách.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Martin Turnovský, MBA Sekce rozvoje podnikatelského prostředí a konkurenceschopnosti © 2006 Ministerstvo průmyslu a obchodu Podpora inovací ve firmách."— Transkript prezentace:

1 Mgr. Martin Turnovský, MBA Sekce rozvoje podnikatelského prostředí a konkurenceschopnosti © 2006 Ministerstvo průmyslu a obchodu Podpora inovací ve firmách a rozvoj infrastruktury pro inovace a podnikání v OPPI 2007 – 2013 (Konference Národní dům na Smíchově, 3. 10. 2006)

2 © 2006 Ministerstvo průmyslu a obchodu Zdroj: EIS 2005 Inovační výkonnost – mezinárodní pozice ČR Inovační aktivita českých podniků Vedoucí země Průměrné země Dohánějící země Zaostávající země ČR – 20. místo z EU 25 ČR dosáhne úrovně EU 25 cca za 23 let EU 25 dosáhne úrovně USA cca za 50 let

3 © 2006 Ministerstvo průmyslu a obchodu Zdroj: Technické inovace v ČR za rok 2002 - 2003 Inovační výkonnost – regionální rozložení inovačních podniků Inovační aktivita českých podniků

4 © 2006 Ministerstvo průmyslu a obchodu Zdroj: Technické inovace v ČR za rok 2002 - 2003 Faktory omezující inovační aktivitu Inovační aktivita českých podniků

5 © 2006 Ministerstvo průmyslu a obchodu Inovační proces a jeho podpora Schéma inovačního procesu PORADENSTVÍ SPOLUPRÁCE OCHRÁNIT (IPR) VYROBIT VYMYSLETPRODAT

6 © 2006 Ministerstvo průmyslu a obchodu Inovační proces a jeho podpora Podpora inovačního procesu v OP VaVpI a OP PI OP VaVpI OP PI OCHRÁNIT (IPR) VYROBIT VYMYSLETPRODAT PORADENSTVÍ SPOLUPRÁCE

7 © 2006 Ministerstvo průmyslu a obchodu Inovační proces a jeho podpora Podpora inovačního procesu v OPPI OCHRÁNIT (IPR) VYROBIT VYMYSLETPRODAT PORADENSTVÍ SPOLUPRÁCE Inovace (část Patenty) Poradenství Marketing Potenciál Prosperita Spolupráce ( Klastry, póly excelence, technologické platformy) Inovace Prosperita Nemovitosti Start / Kredit Záruka Rozvoj ICT a strategické služby Školící střediska

8 © 2006 Ministerstvo průmyslu a obchodu Podpora infrastruktury pro VaV a inovace Program PROSPERITA Podporované aktivity: Zakládání a rozvoj vědeckých a vědeckotechnických parků, center pro transfer technologií, podnikatelských inkubátorů a inovačních center. Zakládání a rozvoj sítí Business Angels.Příklady: Projektová dokumentace a náklady související s výstavbou výše uvedených zařízení inovační infrastruktury; Náklady na zvýhodněné služby poskytované inkubovaným MSP; Náklady na provoz podnikatelských Inkubátorů a inovačních center Příjemci: Podnikatelé, obecně prospěšné společnosti, kraje, obce Výše podpory: 5 – 200 mil. Kč (obsahuje-li projekt stavební práce) 1 – 30 mil. Kč (neobsahuje-li projekt stavební práce)

9 © 2006 Ministerstvo průmyslu a obchodu Podpora infrastruktury pro VaV a inovace Program POTENCIÁL Podporované aktivity: Pořízení či rozšíření infrastruktury (budovy, výzkumná zařízení) pro vývojové a inovační aktivity U MSP provoz vývojových centerPříklady: Nákup, rekonstrukce nebo výstavba ploch pro založení nebo rozšíření vývojového centra. Pořízení přístrojového zařízení pro činnost vývojového centra. Náklady na provoz vývojových center (MSP) Příjemci: Podnikatelské subjekty (MSP i velké podniky) Výše podpory: 3 – 70 mil. Kč / projekt

10 © 2006 Ministerstvo průmyslu a obchodu Podpora inovací ve firmách Program INOVACE Podporované aktivity: Zavádění inovací produktu a výrobního procesu, organizační a marketingové inovace. Podávání přihlášek vynálezů v zahraničí a v ČR, udělení patentů, průmyslových vzorů a ochranných známek v ČR a v zahraničí.Příklady: Pořízení nových strojů a zařízení pro zavedení průmyslové výroby inovovaných produktů a/nebo zvýšení efektivnosti procesů výroby Náklady na služby patentových zástupců, správní poplatky placené příslušnému úřadu průmyslového vlastnictví, náklady na překlady dokumentace. Příjemci: Inovace: Podnikatelské subjekty (MSP i velké podniky) Patenty: MSP, VŠ, veřejné výzkumné instituce a fyzické osoby Výše podpory: Inovace: 1 – 75 mil. Kč / projekt + max. 2 mil. Kč na organizační a marketingové inovace Patenty: 10 – 300 tis. Kč / projekt

11 © 2006 Ministerstvo průmyslu a obchodu Podpora inovací ve firmách Program Rozvoj strategických a ICT služeb Podporované aktivity: Tvorba nových informačních systémů (IS), ICT řešení a aplikací; Centra pro návrh a implementaci IS/ICT ; Centra sdílených služeb; Centra zákaznické podpory; Centra oprav high-tech výrobků a technologií.Příklady: Projektová dokumentace a náklady související s výstavbou center sdílených služeb, center zákaznické podpory, high-tech opravárenských center; 2leté mzdové náklady na nově vytvořená pracovní místa při vývoji nových IS/ICT řešení a aplikací. Příjemci: Podnikatelské subjekty (MSP i velké podniky) Výše podpory: 3 - 100 mil. Kč / projekt

12 © 2006 Ministerstvo průmyslu a obchodu Podpora inovacích ve firmách Program Využití ICT v podnicích Podporované aktivity: Zavádění a rozšiřování využívání informačních systémů (IS) při zvyšování vnitřní efektivity,vývoji nových výrobků, zvyšování efektivity dodavatelsko-odběratelských vztahů; Rozvoj a zdokonalování technické infrastruktury; Zavádění a rozšiřování outsorcingu IS.Příklady: Náklady na implementaci manažerských, znalostních systémů, CRM, ERM; Náklady na zavedení paperless office; Náklady na napojení do externích a subdodavatelských sítí a klastrů; Náklady na kvalitativní zvýšení zabezpečení IS; Náklady na zavedení outsorcingu informačního systému ERM Příjemci: Malý a střední podnik či sdružení podnikatelů (klastry) ve zpracovatelském průmyslu Výše podpory: Max. 20 mil. Kč / projekt

13 Podpora infrastruktury pro podnikání Program Nemovitosti Podporované aktivity: Pořízení nemovitosti, předprojektová a projektová příprava staveb, provádění staveb, příprava území, odstranění ekologických zátěží a nevyužitelných staveb, relokace firem, vytváření GIS a akreditace manažerů regionální infrastruktury. Příklady: Pořízení a/nebo rekonstrukce budov pro podnikání, výstavba podnikatelských objektů určených k pronájmu, regenerace zanedbaného území (brown- fieldu) pro nové podnikání Příjemci: Příjemci podpory jsou podnikatelské subjekty, územní a samosprávné celky nebo svazky územních či samosprávných celků a agentura CzechInvest Výše podpory: Výše dotace se poskytuje podle příjemce podpory a podle druhu projektu a to v souladu s regionální mapou podpory. © 2006 Ministerstvo průmyslu a obchodu

14 Podpora infrastruktury pro vzdělávání ve firmách Program Školicí střediska Podporované aktivity: Pořízení či rozšíření prostorů určených pro další vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů zaměstnanců v sektoru průmyslu a podnikáníPříklady: Výstavba, pořízení, rekonstrukce budov a prostorů pro vzdělávání zaměstnanců podnikatelských subjektů Pořízení přístrojového vybavení, včetně školicích pomůcek a programů Příjemci: Podnikatelské subjekty bez rozdílu velikosti, vzdělávací instituce, sdružení podnikatelů, zaměstnavatelské svazy, územní samosprávné ceky, NNO Výše podpory: 200 tis. – 150 mil. Kč / projekt

15 Mgr. Martin Turnovský, MBA Sekce rozvoje podnikatelského prostředí a konkurenceschopnosti © 2006 Ministerstvo průmyslu a obchodu Děkuji za Vaši pozornost


Stáhnout ppt "Mgr. Martin Turnovský, MBA Sekce rozvoje podnikatelského prostředí a konkurenceschopnosti © 2006 Ministerstvo průmyslu a obchodu Podpora inovací ve firmách."

Podobné prezentace


Reklamy Google