Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Protikorupční opatření v oblasti zadávání veřejných zakázek realizovaná v resortu Ministerstva vnitra.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Protikorupční opatření v oblasti zadávání veřejných zakázek realizovaná v resortu Ministerstva vnitra."— Transkript prezentace:

1 Protikorupční opatření v oblasti zadávání veřejných zakázek realizovaná v resortu Ministerstva vnitra

2 12.4.20152 Obsah prezentace 1. Úvod 2. Pojem „KORUPCE“ 3. Vládní strategie boje s korupcí 4. Interní akty řízení 5. Trvalý monitorovací a kontrolní systém 6. Nejdůležitější opatření ke snížení rizika korupce 7. Závěr

3 Úvod 12.4.2015Bod č. 13 Korupce postihuje: Korupce postihuje: politiku, hospodářství i společnost politiku, hospodářství i společnost 1. Politická korupce - veřejná moc se nevykonává v zájmu občanů, ale v zájmu nositelů veřejné moci (politiků a úředníků) 2. Ekonomická korupce – rozšířená tam, kde se rozhoduje o rozdělování veřejných (státních) prostředků 3. Korupce = úplatkářství 4. Musí být dva, jeden kdo dává a druhý kdo bere 5. Souvisí s osobní odpovědností každého jednotlivce

4 12.4.2015Bod č. 24 KORUPCE z latinského „corrumpere“ rumpere = rozbít, zlomit, rozlomit, přetrhnout Korupčním jednáním je porušení právní povinnosti v důsledku poskytnutí, nabídnutí nebo přislíbení úplatku v souvislosti se zadávacím řízením Pojem „KORUPCE“

5 Vládní strategie Usnesení vlády ČR č. 1199/2006 o Strategii vlády v boji proti korupci na období let 2006 až 2011 Ústřední orgány rozpracovávají do svých resortů s návrhy vlastních opatření Přijatá opatření se pravidelně vyhodnocují

6 - V resortu Ministerstva vnitra je zpracován tzv. „Interní protikorupční program“ - Program je zaměřen do všech oblastí působnosti Ministerstva vnitra - Mimo jiné i do oblasti zadávání veřejných zakázek Interní akty řízení

7 - Nařízení Ministerstva vnitra o zadávání veřejných zakázek - Organizační složky státu napojené svým rozpočtem na Ministerstvo vnitra (policie, hasiči) rozpracovávají toto nařízení na své podmínky - Přijatá opatření eliminují možnosti korupce

8 Interní akty řízení Ministerstvo vnitra vydalo pod záštitou „Protikorupční linky 199“ Ministerstvo vnitra vydalo pod záštitou „Protikorupční linky 199“ manuál manuál „SPOLEČNĚ PROTI KORUPCI“, „SPOLEČNĚ PROTI KORUPCI“, se kterým byli seznámení všichni zaměstnanci se kterým byli seznámení všichni zaměstnanci

9 Trvalý monitorovací systém Jedno z opatření vyplývajících z usnesení vlády ČR Umožňuje oprávněným osobám sledovat a vyhodnocovat postupy zadavatelů v průběhu zadávání veřejných zakázek - kdo zadával - předmět veřejné zakázky - hodnota veřejné zakázky

10 - kdo byl vybrán jako dodavatel - systém monitoruje celý průběh zadávacího procesu - zjišťuje opakované zadávání stejnému dodavateli - signalizuje provádění změn uzavřených smluvních vztahů (lhůty plnění, rozšiřování závazků, změny ceny atd.) Trvalý monitorovací systém

11 Nejdůležitější opatření - Centralizace zadávání veřejných zakázek - Méně osob, které se podílejí na zadávání veřejných zakázek - Soustředění zadávání veřejných zakázek do několika málo pracovišť - Ministerstvo - OEZ, policie, hasiči, centrální - Vysoká odbornost a specializace

12 Nejdůležitější opatření MINISTERSTVO VNITRA Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra Zabezpečuje chod ministerstva – běžné potřeby k životu Pracoviště veřejných zakázek Zajišťuje veřejné zakázky související s plněním úkolů vyplývajících z postavení jednotlivých pracovišť MV

13 Nejdůležitější opatření - Zadavatel veřejné zakázky - uplatňuje své požadavky, zajišťuje si finanční prostředky, schvaluje a rozhoduje - uplatňuje své požadavky, zajišťuje si finanční prostředky, schvaluje a rozhoduje - Pracoviště veřejných zakázek - připravuje, organizuje a administruje - připravuje, organizuje a administruje - Odborný útvar - poskytuje metodickou pomoc, vydává stanoviska ke zvláštním postupům - poskytuje metodickou pomoc, vydává stanoviska ke zvláštním postupům

14 Kontrolu zadávání veřejných zakázek provádí specializovaná kontrolní pracoviště Ministerstva vnitra Kontrolu zadávání veřejných zakázek provádí specializovaná kontrolní pracoviště Ministerstva vnitra Velký důraz je kladen na transparentnost - veškerá činnost související se zadávacím procesem musí být řádně zadokumentována Velký důraz je kladen na transparentnost - veškerá činnost související se zadávacím procesem musí být řádně zadokumentována Nejdůležitější opatření

15 Podmínkou zahájení zadávání veřejné zakázky je schválení „Rodného listu“ nadřízeným zadavatele, náměstkem ministra nebo ministrem vnitra Podmínkou zahájení zadávání veřejné zakázky je schválení „Rodného listu“ nadřízeným zadavatele, náměstkem ministra nebo ministrem vnitra - opatření k zabránění zadávat něco, co není nezbytné - opatření k zabránění zadávat něco, co není nezbytné Nejdůležitější opatření

16 Povinnost řídit se zákonem a nařízením Povinnost dodržovat základní zásady -transparentnost, rovné zacházení a zákaz diskriminace -transparentnost, rovné zacházení a zákaz diskriminace Vyloučení možnosti účasti dodavatelů na přípravě zadávacích podmínek Písemný záznam z každého jednání s dodavateli Nejdůležitější opatření

17 Nepřevzít vzorky neoznačené jako součást nabídky, tyto vzorky vracet Na zpracování podmínek zadání se musí podílet osoba s odbornou způsobilostí Obchodních jednání se musí vždy zúčastnit nejméně dva zástupci zadavatele (4 oči) Neuzavírat dodatky ke smlouvám, které by zadavatele znevýhodňovaly

18 Nejdůležitější opatření Průběžně vyhodnocovat rizika korupce Vyhodnocovat efektivnost smluvních vztahů Přijímat opatření k nápravě zjištěných nedostatků Stanovovat předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, vytvořit písemný záznam Nakupovat za ceny v místě a čase obvyklé

19 Nejdůležitější opatření Veřejné zakázky malého rozsahu (do 1 mil. Kč) jsou rozděleny do 3 kategorií podle hodnoty, každá kategorie má svá pravidla Povinnost používat elektronické tržiště při nákupech informační a komunikační technologie

20 Nejdůležitější opatření Nestandardní zadávací řízení (zadání mimo režim zákona nebo výzvou jednomu dodavateli) lze jen se souhlasem odborného útvaru Hodnotící kritéria Omezit subjektivní názory Pokud to lze, upřednostňuje se nejnižší nabídková cena

21 Nejdůležitější opatření Při ekonomické výhodnosti musí mít hodnota nabídkové ceny váhu nejméně 60 % Změnu může povolit odborný útvar Uveřejňování dokumentace - výzva, zadávací dokumentace, protokoly, zpráva o hodnocení, uzavřená smlouva

22 Nejdůležitější opatření Centralizované zadávání Vybrané komodity (např. nábytek, osobní počítače, pneumatiky, pohonné hmoty, elektrická energie) se pro celý resortu MV zabezpečuje z jednoho centra K hodnocení nabídek se využívá elektronická aukce

23 Závěr Zákon o veřejných zakázkách ani interní akty řízení nejsou primárně protikorupčními normami, měly by však vytvářet podmínky pro férovou soutěž Zákon o veřejných zakázkách ani interní akty řízení nejsou primárně protikorupčními normami, měly by však vytvářet podmínky pro férovou soutěž Korupce mnohdy spočívá v samotné neúčelnosti, tedy ve vyhlášení VZ, která není nutná Korupce mnohdy spočívá v samotné neúčelnosti, tedy ve vyhlášení VZ, která není nutná

24 Závěr Přijatá opatření sami o sobě určitě nezamezí pokusům o manipulaci s veřejnými zakázkami. Nepochybně však budou taková jednání ztížena.

25 Děkujeme Vám za pozornost


Stáhnout ppt "Protikorupční opatření v oblasti zadávání veřejných zakázek realizovaná v resortu Ministerstva vnitra."

Podobné prezentace


Reklamy Google