Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Správní dozor Kontrolní činnosti spojené s veřejnou správou: 1.kontrola prováděná samotnou veřejnou správou 1.1 vnitřní kontrola 1.2 vnější kontrola.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Správní dozor Kontrolní činnosti spojené s veřejnou správou: 1.kontrola prováděná samotnou veřejnou správou 1.1 vnitřní kontrola 1.2 vnější kontrola."— Transkript prezentace:

1 1 Správní dozor Kontrolní činnosti spojené s veřejnou správou: 1.kontrola prováděná samotnou veřejnou správou 1.1 vnitřní kontrola 1.2 vnější kontrola 1.3 dohled nad veřejnoprávními samosprávnými korporacemi 2.kontrola prováděná subjekty stojícími mimo veřejnou správu

2 2 Správní dozor Formy správní kotroly: 1.správní dozor 2.služební dohled 3.instanční dozor 4.dozor nad územními veřejnoprávními korporacemi 5.finanční kontrola

3 3 Správní dozor Dozor obecně: pozorování a hodnocení adekvátnosti jednání (příp. i aktivity směřující k nápravě nedostatků) Správní dozor: zákonem povolená (podložená) činnost správy, při které dozorčí orgán sleduje chování nepodřízených subjektů a porovnává je s chováním žádoucím; zvláštní kontrolní činnost VS směřující vůči nepodřízeným subjektům při zjištění porušení práva uplatňuje prostředky nápravy SD nepřihlíží ke kritériím mimoprávním

4 4 Správní dozor Nutné znaky správního dozoru: 1.pozorovací 2.nápravný 3.dispozice s nápravnými a sankčními prostředky - preventivními - represivními

5 5 Správní dozor Dělení dozorů (1/2): 1.z hlediska časového 1.1 průběžný 1.2 předběžný 1.3 následný 2.z hlediska frekvence 2.1 soustavný 2.2 jednorázový

6 6 Správní dozor Dělení dozorů (2/2): 3.z hlediska zaměření 3.1 chování osob 3.2 věcné prvky 4.z hlediska podílu na celkové činnosti orgánu 4.1 dominantní (jediná) složka) 4.2 nedominantní

7 7 Správní dozor Dozorčí (vyšetřovací) pravomoci: 1.právo vstupu a prohlídky 2.právo vyžadovat podklady a informace a zajistit důkazy 3.právo zakázat nebo omezit určité činnosti během výkonu dozoru (vyšetřování) + Dozorčí (vyšetřovací) povinnosti

8 8 Správní dozor Nápravné a sankční prostředky: 1.obecné (požadovat odstranění nedostatků; podávat závazné pokyny k odstranění nedostatků…) 2.specifické (jen některé orgány) (odnětí oprávnění, uzavření provozovny…)

9 9 Služební dohled a instanční dozor Služební dohled: -uplatňují se vztahy nadřízenosti a podřízenosti -rozsahem je širší -interní dozorčí činnost Instanční dozor: -v podstatě přezkoumání správního aktu -úkony instančního dozoru lze vyvolat dvěma způsoby (opravné vs. dozorčí prostředky)

10 10 Státní dozor nad územ. veřejnoprávními korporacemi Tzv. „zvláštní případy“ kontroly veřejné správy Přenesená působnost – v zásadě služební dozor a instanční dohled Samostatná působnost – dozor ministerstev a jiných správních úřadů

11 11 Finanční kontrola Specifická forma kontrolní činnosti -obecně upraveno v rozpočtových pravidlech (zák. č. 218/2000 Sb.) -+ zák. č. 320/2001 Sb. -+ vyhl. MF ČR 416/2004 Sb. Oblasti kontroly: 1.vykonávaná orgány VS 2.žadatele (příjemce) veřejné podpory 3.uvnitř orgánů VS

12 12 Ochrana práv ve veřejné správě Ochrana práv ve správním řízení (5/5): 5.Jiné prostředky: -správní dozor -policejní útvary a policisté -dtto pracovníci obecní policie -veřejný ochránce práv (ombudsman) -petice (dle zák. č. 85/1992 Sb. o právu petičním)

13 13 Ochrana práv ve veřejné správě Právní záruky ve VS: 1.přístup k informacím (106/1999 Sb.) 2.petice a stížnosti 3.ochrana před nezákonnými NPA 4.ochrana před nezákonným správním rozhodnutím (ISA) 5.ochrana proti zásahům, které nejsou rozhodnutím 6.ochrana před nezákonnou nečinností 7.ochrana před jinou nezákonnou činností 8.trestní odpovědnost funkcionářů a úředníků 9.organizace ochrany veřejného zájmu


Stáhnout ppt "1 Správní dozor Kontrolní činnosti spojené s veřejnou správou: 1.kontrola prováděná samotnou veřejnou správou 1.1 vnitřní kontrola 1.2 vnější kontrola."

Podobné prezentace


Reklamy Google