Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Správní dozor Kontrolní činnosti spojené s veřejnou správou:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Správní dozor Kontrolní činnosti spojené s veřejnou správou:"— Transkript prezentace:

1 Správní dozor Kontrolní činnosti spojené s veřejnou správou:
kontrola prováděná samotnou veřejnou správou 1.1 vnitřní kontrola 1.2 vnější kontrola 1.3 dohled nad veřejnoprávními samosprávnými korporacemi kontrola prováděná subjekty stojícími mimo veřejnou správu

2 Správní dozor Formy správní kotroly: správní dozor služební dohled
instanční dozor dozor nad územními veřejnoprávními korporacemi finanční kontrola

3 Správní dozor Dozor obecně:
pozorování a hodnocení adekvátnosti jednání (příp. i aktivity směřující k nápravě nedostatků) Správní dozor: zákonem povolená (podložená) činnost správy, při které dozorčí orgán sleduje chování nepodřízených subjektů a porovnává je s chováním žádoucím; zvláštní kontrolní činnost VS směřující vůči nepodřízeným subjektům při zjištění porušení práva uplatňuje prostředky nápravy SD nepřihlíží ke kritériím mimoprávním

4 Správní dozor Nutné znaky správního dozoru: pozorovací nápravný
dispozice s nápravnými a sankčními prostředky - preventivními - represivními

5 Správní dozor Dělení dozorů (1/2): z hlediska časového 1.1 průběžný
1.2 předběžný 1.3 následný z hlediska frekvence 2.1 soustavný 2.2 jednorázový

6 Správní dozor Dělení dozorů (2/2): z hlediska zaměření
3.1 chování osob 3.2 věcné prvky z hlediska podílu na celkové činnosti orgánu 4.1 dominantní (jediná) složka) 4.2 nedominantní

7 Správní dozor Dozorčí (vyšetřovací) pravomoci:
právo vstupu a prohlídky právo vyžadovat podklady a informace a zajistit důkazy právo zakázat nebo omezit určité činnosti během výkonu dozoru (vyšetřování) + Dozorčí (vyšetřovací) povinnosti

8 Správní dozor Nápravné a sankční prostředky:
obecné (požadovat odstranění nedostatků; podávat závazné pokyny k odstranění nedostatků…) specifické (jen některé orgány) (odnětí oprávnění, uzavření provozovny…)

9 Služební dohled a instanční dozor
uplatňují se vztahy nadřízenosti a podřízenosti rozsahem je širší interní dozorčí činnost Instanční dozor: v podstatě přezkoumání správního aktu úkony instančního dozoru lze vyvolat dvěma způsoby (opravné vs. dozorčí prostředky)

10 Státní dozor nad územ. veřejnoprávními korporacemi
Tzv. „zvláštní případy“ kontroly veřejné správy Přenesená působnost – v zásadě služební dozor a instanční dohled Samostatná působnost – dozor ministerstev a jiných správních úřadů

11 Finanční kontrola Specifická forma kontrolní činnosti
obecně upraveno v rozpočtových pravidlech (zák. č. 218/2000 Sb.) + zák. č. 320/2001 Sb. + vyhl. MF ČR 416/2004 Sb. Oblasti kontroly: vykonávaná orgány VS žadatele (příjemce) veřejné podpory uvnitř orgánů VS

12 Ochrana práv ve veřejné správě
Ochrana práv ve správním řízení (5/5): Jiné prostředky: správní dozor policejní útvary a policisté dtto pracovníci obecní policie veřejný ochránce práv (ombudsman) petice (dle zák. č. 85/1992 Sb. o právu petičním)

13 Ochrana práv ve veřejné správě
Právní záruky ve VS: přístup k informacím (106/1999 Sb.) petice a stížnosti ochrana před nezákonnými NPA ochrana před nezákonným správním rozhodnutím (ISA) ochrana proti zásahům, které nejsou rozhodnutím ochrana před nezákonnou nečinností ochrana před jinou nezákonnou činností trestní odpovědnost funkcionářů a úředníků organizace ochrany veřejného zájmu


Stáhnout ppt "Správní dozor Kontrolní činnosti spojené s veřejnou správou:"

Podobné prezentace


Reklamy Google