Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ministerstvo obrany Inspekce ministra obrany RRIPP.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ministerstvo obrany Inspekce ministra obrany RRIPP."— Transkript prezentace:

1 Ministerstvo obrany Inspekce ministra obrany RRIPP

2 RRIPP =  Rámcový  Rezortní  Interní  Protikorupční  Program

3 ODŮVODNĚNÍ RRIPP VE STRATEGII 2013 - 2014  je třeba stanovit alespoň minimální požadavky, které by rezortní interní protikorupční program měl mít;  součástí by tak měl být  katalog (mapa) korupčních rizik;  odkaz na etický kodex rezortu;  zřízení rezortního protikorupčního ombudsmana;  správa, poskytování a zveřejňování informací;  specifika jednotlivých rezortů

4 PRACOVNÍ SKUPINA  ustavena „pro zpracování rámcového rezortního interního protikorupčního programu ústředních správních úřadů“  první zasedání 21. února 2013  v rámci opakovaného připomínkování osloveno 40 ústředních orgánů státní správy  17. června 2013 vypořádání připomínkového řízení, zpracování konečného návrhu RRIPP

5 VÝSLEDNÁ OSNOVA RRIPP Pět základních částí  1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu  2. Transparentnost  3. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol  4. Postupy při podezření na korupci  5. Vyhodnocování interního protikorupčního programu

6 VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO KLIMATU  Cílem – snižovat motivaci zaměstnanců ke korupci a zvyšovat pravděpodobnost jejího odhalení  V rámci tohoto bodu bude věnován prostor  propagaci protikorupčního postoje vedoucími pracovníky;  Etickému kodexu;  vzdělávání zaměstnanců a příslušníků rezortu MO;  systému pro oznamování podezření na korupci;  ochraně oznamovatelů

7 TRANSPARENTNOST  Cílem odrazovat od korupčního jednání prostřednictvím zvyšování pravděpodobnosti odhalení  Součástí požadavek na zveřejňování informací  vztahujících se k výběru dodavatelů, vč. veřejných zakázek;  o poskytovaných grantech, dotacích, evropských či jiných fondech;  o nakládání s majetkem státu;  o uskutečněných veřejných zakázkách vč. veřejných zakázek malého rozsahu  o uzavřených smlouvách, vč. dodatků

8 ŘÍZENÍ KORUPČNÍCH RIZIK A MONITORING KONTROL  Cílem nastavit účinné kontrolní mechanismy a zajistit efektivní odhalování korupčního jednání  Bude zahrnovat:  hodnocení korupčních rizik;  monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci;  prošetřování rizikových oblasti

9 POSTUPY PŘI PODEZŘENÍ NA KORUPCI  Cílem minimalizovat ztráty způsobené korupčním jednáním a zabránit opakování obdobného korupčního scénáře Součástí:  nastavení postupů vedoucích k bezodkladnému internímu prošetřování podezření na korupci a k minimalizaci vzniklé škody;  implementace opatření, která omezí opakování korupčního jednání či zajistí jeho včasné odhalení v budoucnu

10 VYHODNOCOVÁNÍ RRIPP  Cílem zdokonalovat interní protikorupční program a umožnit koordinaci protikorupčních aktivit napříč rezorty  Zahrne  pravidelné hodnocení souladu interního protikorupčního programu s rámcovým rezortním interním protikorupčním programem;  každoroční zpracování zprávy o plnění rezortního interního protikorupčního programu a přijatých nápravných opatřeních;  aktualizace rezortních interních protikorupčních programů

11 AKTUÁLNĚ  Osud sekce pro koordinaci boje s korupcí Úřadu vlády X  Harmonogram projektu Efektivní vnitřní kontrola v rezortu MO (nová protikorupční strategie, 31. prosince 2013)


Stáhnout ppt "Ministerstvo obrany Inspekce ministra obrany RRIPP."

Podobné prezentace


Reklamy Google