Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ministerstvo obrany Inspekce ministra obrany

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ministerstvo obrany Inspekce ministra obrany"— Transkript prezentace:

1 Ministerstvo obrany Inspekce ministra obrany
RRIPP

2 RRIPP = Rámcový Rezortní Interní Protikorupční Program

3 ODŮVODNĚNÍ RRIPP VE STRATEGII 2013 - 2014
je třeba stanovit alespoň minimální požadavky, které by rezortní interní protikorupční program měl mít; součástí by tak měl být katalog (mapa) korupčních rizik; odkaz na etický kodex rezortu; zřízení rezortního protikorupčního ombudsmana; správa, poskytování a zveřejňování informací; specifika jednotlivých rezortů

4 PRACOVNÍ SKUPINA ustavena „pro zpracování rámcového rezortního interního protikorupčního programu ústředních správních úřadů“ první zasedání 21. února 2013 v rámci opakovaného připomínkování osloveno ústředních orgánů státní správy 17. června 2013 vypořádání připomínkového řízení, zpracování konečného návrhu RRIPP

5 VÝSLEDNÁ OSNOVA RRIPP Pět základních částí
1. Vytváření a posilování protikorupčního klimatu 2. Transparentnost 3. Řízení korupčních rizik a monitoring kontrol 4. Postupy při podezření na korupci 5. Vyhodnocování interního protikorupčního programu

6 VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO KLIMATU
Cílem – snižovat motivaci zaměstnanců ke korupci a zvyšovat pravděpodobnost jejího odhalení V rámci tohoto bodu bude věnován prostor propagaci protikorupčního postoje vedoucími pracovníky; Etickému kodexu; vzdělávání zaměstnanců a příslušníků rezortu MO; systému pro oznamování podezření na korupci; ochraně oznamovatelů

7 TRANSPARENTNOST Cílem odrazovat od korupčního jednání prostřednictvím zvyšování pravděpodobnosti odhalení Součástí požadavek na zveřejňování informací vztahujících se k výběru dodavatelů, vč. veřejných zakázek; o poskytovaných grantech, dotacích, evropských či jiných fondech; o nakládání s majetkem státu; o uskutečněných veřejných zakázkách vč. veřejných zakázek malého rozsahu o uzavřených smlouvách, vč. dodatků

8 ŘÍZENÍ KORUPČNÍCH RIZIK A MONITORING KONTROL
Cílem nastavit účinné kontrolní mechanismy a zajistit efektivní odhalování korupčního jednání Bude zahrnovat: hodnocení korupčních rizik; monitoring kontrolních mechanismů odhalujících korupci; prošetřování rizikových oblasti

9 POSTUPY PŘI PODEZŘENÍ NA KORUPCI
Cílem minimalizovat ztráty způsobené korupčním jednáním a zabránit opakování obdobného korupčního scénáře Součástí: nastavení postupů vedoucích k bezodkladnému internímu prošetřování podezření na korupci a k minimalizaci vzniklé škody; implementace opatření, která omezí opakování korupčního jednání či zajistí jeho včasné odhalení v budoucnu

10 VYHODNOCOVÁNÍ RRIPP Cílem zdokonalovat interní protikorupční program a umožnit koordinaci protikorupčních aktivit napříč rezorty Zahrne pravidelné hodnocení souladu interního protikorupčního programu s rámcovým rezortním interním protikorupčním programem; každoroční zpracování zprávy o plnění rezortního interního protikorupčního programu a přijatých nápravných opatřeních; aktualizace rezortních interních protikorupčních programů

11 AKTUÁLNĚ Osud sekce pro koordinaci boje s korupcí Úřadu vlády X
Harmonogram projektu Efektivní vnitřní kontrola v rezortu MO (nová protikorupční strategie, 31. prosince 2013)


Stáhnout ppt "Ministerstvo obrany Inspekce ministra obrany"

Podobné prezentace


Reklamy Google