Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zpráva o realizaci NPR v roce 2013 a Příprava NPR 2014 Ing. Martin Tlapa, MBA náměstek státního tajemníka pro evropské záležitosti Úřadu vlády.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zpráva o realizaci NPR v roce 2013 a Příprava NPR 2014 Ing. Martin Tlapa, MBA náměstek státního tajemníka pro evropské záležitosti Úřadu vlády."— Transkript prezentace:

1 Zpráva o realizaci NPR v roce 2013 a Příprava NPR 2014 Ing. Martin Tlapa, MBA náměstek státního tajemníka pro evropské záležitosti Úřadu vlády

2 Konkurenceschopnost (GCI 2007-2013) Source: WEF, 2013

3 HDP na obyvatele vs. CGI 2013-2014 3 SE SW AT FI DE SK ES IT NO LU QA Source: WEF, 2013

4 Index konkurenceschopnosti ČR vs. Švýcarsko (GCI 2013-2014) Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR

5 Problematické faktory pro podnikání v ČR

6 Zpráva o konkurenceshopnosti EU (DG ENTR – 25.9.2013)

7 Růst reálného HDP Source: Eurostat, 2013

8 Nezaměstnanost (v %) Source: Eurostat, 2013

9 Exportní výkonost (export zboží a služeb/růst trhů) Source: European commission, 2013

10 Očekávání globální ekonomiky McKinsey Global Surwey -září 2013

11 Zpráva o realizaci NPR v roce 2013 Struktura: – Aktuální ekonomický výhled – Impelementace CSR – Plnění NPR 2013 – Detailní přehledy opatření v částech 4 a 5

12 Doporučení Rady pro rok 2013 1.Rozpočtová strategie 2.Daňová politika 3.Udržitelnost veřejných financí 4.Zaměstnanost a péče o děti 5.Veřejná správa, boj s korupcí, veřejné zakázky, fondy EU 6.Vzdělávání a výzkum 7.Regulované profese, energetická účinnost

13 Rozpočtová strategie Cílem pro 2013 ukončení EDP V dalších letech cílem držet schodek pod 3% HDP Fiskální úsilí nastaveno mírně stimulačně Snahou vlády upřednostnit výdaje podporující růst Důležité je účinné čerpání fondů EU

14 Daňová politika Důraz na efektivitu výběru daní Příprava realizace Jednoho inkasního místa

15 Udržitelnost veřejných financí Pravidelné hodnocení demografických ukazatelů a mechanismus revize tempa oddchodu do důchodů Zvýšená pozornost zaměstnanosti starších osob (55+) ČR odmítá doporučení zrušit institut tzv. předdůchodů Zvyšování efektivity zdravotní péče

16 Zaměstnanost a péče o děti Zvyšování efektivity služeb zaměstnanosti Personální posílení ÚP Intensivnější spolupráce se zaměstnavateli Zákon o dětské skupině Rozvoj důstupnosti služeb péče o děti Aktivní podpora flexibilních pracovních úvazků

17 Veřejná správa, boj s korupcí, veřejné zakázky, fondy EU Důležité co nejdříve přijmout zákon o státních úřednících Boj proti korupci nadále prioritou Posílení kapacity provádění veřejných zakázek Příprava nového programovacího období 2014+

18 Vzdělávání a výzkum Podpora technického vzdělávání Podpora firemních investic do VaV Příprava novely zákona o VŠ Příprava nového systému hodnocení výsledků výzkumných organizací

19 Regulované profese, energetická účinnost Dále pokračuje deregulace, tam kde je požadavek neopodstatněný Energetická účinnost – Stanovení úsport do r. 2020 – Implemetace směnice o energetické účinnosti – Nová Zelená úsporám 2013 – Nová Zelená úsporám 2014+ – Program Panel +

20 Plnění NPR 2013 Některá opatření splněna Některá opatření mají termín do konce roku 2013 Některá opatření plněna průběžně Některá opatření dlouhodobá Rozpuštění PSP ČR – zpoždění některých opatření

21 Indikativní kalendář 2013 a 2014 Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR 11.10.2013 – Kulatý stůl: Implementace doporučení Rady pro rok 2013 a opatření NPR 2013 16.10.2013 – Termín pro připomínky k materiálu 21.10.2013 – PT RHSD 22.10.2013 – P-VEU 25.10.2013 - Bilaterální jednání s EK Listopad 2013 – Roční analýza růstu 2014 Prosinec 2013 – Kulatý stůl, struktura NPR 2014 Leden-únor 2014 – Kulaté stoly (témata dle kapitol) Únor 2014 – Bilaterální jednání s EK Duben 2014 – Kulaté stoly NPR 2014 Pol. dubna 2014 – NPR 2014 (schválení vládou) Konec dubna 2014 - Bilaterální jednání s EK Květen 2014 – Návrh EK pro doporučení Rady pro ČR 2014 Červen 2014 – schválení doporučení Radou

22 NPR 2014 Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR Obecné cíle: – konkurenceschopnost, růst, zaměstnanost – NPR ústřední dokument, ve kterém se prolínají reformní linie hospodářské politiky – důraz na opatření s výraznějším prorůstovým charakterem a pozitivním dopadem na zaměstnanost – důraz na implementaci doporučení Rady Konsistentní struktura – synergie se Strategií mezinárodní konkurenceschopnosti 2012-2020 – synergie s kohezní politikou – provázanost s ostatními strategickými dokumenty vlády – Struktura: Veřejné finance a instituce Podnikatelské prostředí a insfrastruktura Trh práce, vzdělávání a sociální politika Výzkum a inovace

23 Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Zpráva o realizaci NPR v roce 2013 a Příprava NPR 2014 Ing. Martin Tlapa, MBA náměstek státního tajemníka pro evropské záležitosti Úřadu vlády."

Podobné prezentace


Reklamy Google